logo

Koncept agrárního trhu znamená celý soubor ekonomických právních vztahů, které se objevují při výrobě a oběhu zemědělských produktů a produktů jejich zpracování.

Agrární trh nebo trh s agrární prací je...

Koncept zemědělského trhu je poměrně široký. Zahrnuje několik specializovaných trhů:

 • trh s půdou;
 • agrární trh práce;
 • trh výrobních zařízení a speciálních zařízení;
 • trhu zemědělských produktů.

Agrární trh zahrnuje všechny vztahy spojené s výrobou zemědělských produktů a trh s agrární prací zahrnuje právní vztahy spojené s nájemním právem na výrobu produktů.

Historie zemědělského trhu

Historie globálního zemědělského trhu začala kolem roku 5500 př.nl.

I když člověk věděl, jak půdu mnohem dříve kultivovat, ale první civilizace, která začala pěstovat půdu pro výrobu zemědělských produktů, se stala Sumerian. Také tato civilizace patří k vynalezu kola a bronzu, to znamená zavedení prvních mechanizovaných systémů při výrobě zemědělských produktů a zlepšení efektivity rozvoje půdy.

Potom ve starověkém Egyptě byl použit podobný přístup k pěstování půdy a produkce potravin. Rozvoj zemědělství umožnil lidem vytvářet velké zásoby potravin, které zpočátku vyvolaly populační růst, a později - vznik velkých armád a prvních impérií.

Intenzivní rozvoj zemědělství vedl k vzniku prvních jednoduchých nástrojů. Lidé začali používat bič a pluh, a to pomocí primitivní motyky, a sklizeň byla shromážděna se srpkem ze dřeva a ostrého křemíku.

V té době bylo zrno mleté ​​s pomocí skotu, který byl peretaptyvali jeho mouky kopyt. Přibližně ve stejnou dobu se lidé pokořili prvními zvířaty. Stali se muflony a divokými kozami, které byly domestikované a přeměněny na ovce a kozy.

U moderních hospodářských zvířat je obtížné rozpoznat jejich divoké předky, rostliny se také výrazně změnily pod vlivem člověka.

První agrární revoluce (dabovaný muslimem), ke změně principu rozvoje zemědělství nastal v letopočtu 7-8 století na území Umayyad a Abbasid Caliphate, která se táhla od Španělska až po Indii.

V té době se ve velkých muslimských státech objevili první obchodníci, kteří distribuovali zemědělské produkty v jejich zemích i mimo ni.

Tak začala migrace plodin: lidé začali pěstovat ty rostliny, které nebyly charakteristické pro jejich oblast. Toto období je považováno za začátek vývoje globálního světového hospodářství.

Po objevu Ameriky začala druhá vlna migrace plodin z kontinentu. Rostliny a zvířata začaly být přenášeny z Nového světa do Starého a naopak, tak se uskutečnila výměna Columbus.

Vývoj železnic a vynález prvních chladniček umožnily přepravovat zemědělské produkty na dlouhé vzdálenosti. V 18. a 19. století proběhla konečná fáze migrace kultur.

Vzhledem k tomu, že se na počátku 19. a počátku 20. století objevily první efektivní zemědělská zařízení, byla vyměněna zvířata pluhu v polích, parní a benzínové traktory a kombajny.

Dalším milníkem v historii agarového trhu je vynález GMO. Díky těmto rostlinám výrazně klesly ceny potravin. Přestože dnes rozvinuté země odmítají takové produkty a přecházejí na ekologické zemědělství, vynález GMO pomohl vědcům objevit nové způsoby, jak rozvíjet produktivnější odrůdy.

Poslední významnou etapou rozvoje agrární ekonomiky je zelená revoluce 40. a 70. let minulého století v Mexiku. Tehdy bylo zavedení účinných zavlažovacích systémů a použití chemického zpracování pomohlo zvýšit výnos zrna o faktor 2-3.

Charakteristiky světového zemědělského trhu

Hlavním úkolem světového agrárního trhu je vytvářet podmínky pro zajištění světové populace všemi potřebnými živinami pro udržení života.

Globální agrární trh současně plní dva důležité úkoly. Za prvé, jeho existence umožňuje podnikatelům vyměňovat si zemědělské produkty a dosahovat zisku z jejich prodeje obyvatelstvu.

Na druhou stranu zemědělský trh zajišťuje přežití a reprodukci lidstva.

Celosvětový agrární trh dnes sdružuje spotřebitele a výrobce zemědělských produktů, stejně jako společnosti, které dodávají zboží a služby, které jsou nezbytné pro fungování celého průmyslu.

Mezi hlavní rysy zemědělského trhu patří:

 • závislost návrhu na povětrnostních podmínkách;
 • omezené možnosti pro kvalitu a množství produktů.
 • zaručená poptávka.
 • potřeba vybudovat skladovací zařízení a realizaci v co nejkratší době, která přímo souvisí s podchlazením a velkým objemem produktů
 • koncentrace hlavních spotřebitelů ve městech.

Pro zvýšení efektivity v oblasti zemědělství se proto používá vládní regulace trhu.

Celosvětový zemědělský trh je také ovlivněn růstem populace a zrychlené tempo hospodářského rozvoje v některých oblastech světa přispělo k trvalému nárůstu světové poptávky.

Jedním z hlavních problémů je nerovné rozdělení zemědělských a potravinářských zdrojů mezi zeměmi a regiony.

Kromě toho je tento problém spíše obtížný, protože je přímo spojen s faktory, jako je chudoba jednotlivých států a nerovné podmínky mezinárodního obchodu.

Hlavní skupiny nomenklatury pro výměnu zemědělských produktů zahrnují:

 • obiloviny;
 • olejnatá semena, mezi nimiž se rozlišují sójové boby, fazole a sójové produkty;
 • potraviny (káva, kakaové boby, cukr);
 • textilní suroviny;
 • živočišné a živočišné produkty;
 • koncentrát pomerančové šťávy, brambory.

Podle druhů výrobků je dnes světový zemědělský sektor rozdělen na trhy:

 • zrna;
 • brambory a zelenina;
 • maso a masné výrobky;
 • mléka a mléčných výrobků.

Agrární trh Ruska

V Rusku stát reguluje agrární trh.

Tak, v Rusku, provedl:

 • poskytování podpory zemědělským společnostem;
 • koordinaci fungování zemědělského trhu země prostřednictvím mechanismů vlivu.

Státní regulace zemědělského sektoru je považována za velmi složitý mechanismus, jehož realizaci brzdí globální finanční krize, stejně jako politický tlak některých států na Rusko.

Hlavním segmentem zemědělských produktů v Rusku jsou:

 • zrno - 45%;
 • brambory - 24%;
 • zelenina - 55%;
 • slunečnicová semena - 83%;
 • cukrová řepa - 85%.

Ne všechny zemědělské produkty se však stávají připravenými na prodej na zemědělském trhu. Část sklizně může jít na krmivo nebo semena, některé produkty se používají k podávání zaměstnanců během pracovního dne.

Mnoho majitelů zemědělských pozemků pěstuje plodiny výhradně pro vlastní potřebu. Pouze produkty pěstované pro komerční účely a prodávané na zemědělském trhu se považují za komoditu.

Zemědělský trh s obilovinami

Z rýže, pšenice a kukuřice člověk získá až 60% všech spotřebovaných kalorií. Tyto plodiny tvoří základ agrárního trhu s obilovinami, který se bude odlišit do samostatného segmentu.

Přibližně 160 milionů tun pšenice se každoročně přepravuje po celém světě. Rusko je jedním z klíčových hráčů na světovém agrárním trhu s obilovinami.

Nejslibnějšími oblastmi rozvoje ruského vývozu jsou Irák, Vietnam, Indonésie, země západní Afriky a země subsaharské Afriky.

Zemědělský trh Ruska.

Zemědělství moderního Ruska lze charakterizovat jako neefektivní. Produktivita práce v ruském zemědělství je 8krát méně než v USA a téměř 40krát v chovu zvířat! Na jednotku produktů živočišného původu se spotřebovalo zrno 2-3krát více než ve vyspělých zemích. Ztráty zemědělských produktů při sklizni, přepravě a skladování podle odborníků tvoří až třetinu plodin.

Od největšího vývozce obilí na počátku století se Rusko stalo hlavním dovozcem. V posledních letech bylo dosaženo přibližně jedné třetiny spotřeby potravin prostřednictvím dovozu. To lze vysvětlit objektivně existujícími přírodními podmínkami Ruska, ale se současnou úrovní technologického vývoje by bylo možné je kompenzovat. Pokles technické úrovně zemědělství je způsoben ekonomickými důvody.

Mezi všemi subjekty na ruském trhu (akciové společnosti a partnerství, které jsou založeny na kolektivních a státních statků, zemědělce, občany, hospodářství) zemědělských je nejúčinnější producenti byli občané ekonomiky. Začleňují pouze 6% zemědělské půdy, poskytují 51% veškeré zemědělské produkce. Na konci 90. let vyráběly: 90% brambor, 77% zeleniny, 52% masa, 45% mléka a 31% vajec.

Z přehledu hlavních témat agrárního trhu v Rusku vyplývá, že všichni jsou ve velmi oslabeném stavu. A nikdo z nich není připraven využít příležitostí poskytovaných soukromým majetkem na pozemku. Pro všechny hlavní producenty zemědělských produktů, které se vyznačují obtížným finančním stavem. Dokonce i v letech s vysokým sklizní 2000 a 2001 bylo asi polovina podniků nerentabilní. Zvláště nerentabilní byla produkce masa, mléka, vlny: ztráty činily 50 kopek. pro každý rubl výstupu.

Zavedení neomezeného soukromého vlastnictví půdy v podmínkách extrémní slabosti zemědělských podniků může vést ke ztrátě půdy. Nákup pozemků finančními strukturami pro spekulativní účely, stejně jako jeho stažení z zemědělského využití, se může stát realitou.

Existuje tedy rozpor mezi nutností zavést soukromé vlastnictví pozemků a nebezpečí spojená s realizací tohoto procesu. Cesta z této situace je možná rozdělením svazku vlastnických práv a legislativním omezením možnosti využívat některé z těchto práv. Takže navzdory zavedení soukromého majetku, noví vlastníci nedostali právo stáhnout zemědělské půdy.

Tam jsou příklady ziskové farmy, představující agroholdings tvořené soukromými obchodními a průmyslovými společnostmi.

Datum přidání: 2016-03-15; Zobrazení: 585; OBJEDNÁVACÍ PRÁCE

Ruský zemědělský trh;

Obtíže ve vývoji zemědělství Zemědělství Ruské federace dosud nedosáhlo optimální úrovně svého vývoje a bohužel se vyznačuje nízkou efektivitou. Z hlediska hlavních ekonomických ukazatelů zemědělské odvětví Ruska výrazně zaostává za vyspělými zemědělskými podniky ve Spojených státech a západní Evropě a tato mezera se neomezuje, naopak se rozšiřuje.

Stačí uvést následující údaje. Produktivita práce v ruském zemědělství je v USA méně než 8krát a téměř 40krát v chovu zvířat. Na jednotku živočišné výroby spotřebuje zrno 2-3krát více než ve většině rozvinutých zemí. Ztráty zemědělských produktů během sklizně, přepravy a skladování podle odborníků často dosahují jedné třetiny plodiny.

Z největšího vývozce zemědělských produktů v zemi na počátku století se Rusko stalo hlavním dovozcem. Takže v roce 1911 se Rusko díky svému příznivému stavu na světovém trhu podařilo vyvézt 13,5 milionu tun obilí. Od začátku 60. let lze hovořit o začátku éry dovozu potravin. Avšak až do poloviny 80. let byl jeho dovoz omezený: hlavně krmné zrno bylo dovezeno v souvislosti s pokusem o intenzivní chov zvířat v SSSR. Od druhé poloviny 80. let se nárůst dovozu potravin stal lavinovým. Současně se zaměření posunulo z dovozu krmiva pro živočišnou výrobu na dovoz plně připravených potravin.

Obecně platí, že v posledních letech byla přibližně třetina celkové spotřeby potravin v zemi a více než polovina maloobchodního obratu poskytována prostřednictvím dovozu. Tato situace se stala jedním z hlavních důvodů prudkého poklesu životní úrovně obyvatelstva po devalvaci v roce 1998: dovážené potraviny prudce vzrostly a země již nemohla dělat se svou současnou úrovní produkce.

Tento stav zemědělského sektoru v Rusku je způsoben mnoha důvody. Mnohé z nich jsou historické povahy: zemědělství je pravděpodobně odvětví hospodářství, kde systém plánování a správy je nejvíce nepřijatelný. Začátek výsevu, nikoliv podle počasí, ale podle rozkazu z okresního centra, hodnocení úspěšnosti terénní práce z hlediska počtu hektarů zpracovaných, a nikoliv v kvalitě péče o plodiny - sotva může být cokoli více cizí povaze venkovské práce než řídící ekonomika!

Jiné důvody jsou v naší době zakořeněné, ale souvisí s problémy celé ekonomiky a nikoliv s agrárním sektorem. Hospodářská krize tak výrazně snížila poptávku po zemědělských produktech; nepřiměřená zahraniční hospodářská politika umožnila silným zahraničním dodavatelům potravin vstupovat do přímé hospodářské soutěže s domácím zemědělstvím nepřipraveným pro tržní podmínky.

Problém soukromého vlastnictví pozemků v Rusku. Jako báze je hlavním problémem, který je postaven na gigantické struktury mnoha obtíží a nedostatků, těžkosti a nesrovnalosti jsou specifické pro odvětví zemědělství v Rusku, zdůrazňují, že neexistuje soukromé vlastnictví půdy. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné soukromé vlastnictví půdy, znamená to, že neexistuje trh pro prodej pozemků ani trh pro jeho pronájem. Jinými slovy, na rozdíl od všech ostatních typů trhů - jak hotových výrobků, tak zdrojů - trh s půdou v naší zemi není vytvořen ani obecně. Běžný tržní mechanismus, v němž je omezený zdroj směřující k předmětu ekonomiky, který jej může co nejúčinněji využívat (a proto je ochoten zaplatit více za to) je zcela blokován. Po upadnutí do rukou nedbalého vlastníka nebo dokonce obecně zůstávajících opuštěných a nevyužitých, pozemek nemůže přejít k účinnějšímu majiteli.

Za těchto podmínek nemůže existovat čistý nájem. A to znamená, že motivace zemědělských výrobců k pečlivému využívání půdy je značně oslabena. Motivace založená pouze na diferencovaném nájmu je zjevně nedostatečná. Proto je nedostatek pocitů hostitele vůči těm, kdo pracují na zemi, a tudíž i dravý, spotřebitelský postoj k přírodě.

Existuje také úzký vztah mezi vlastnictvím půdy a financováním zemědělských podniků, které nejvíce potřebují k nákupu strojů, hnojiv a krmiv. Faktem je, že pozemky jako nemovitosti jsou tradičně považovány za jeden z nejspolehlivějších typů zajištění, pod kterým banky ochotně vydávají úvěry. Konečně, soukromý majetek může omezit ostrý administrativní zásah centrálních a místních mocenských struktur v hospodářských záležitostech kolektivních a soukromých hospodářství, které nyní hraničí s volnostmi.

Z hlediska ekonomické teorie tedy dobrovolné vyloučení takového důležitého prvku jako soukromého vlastnictví zemského faktoru ze systému tržních vztahů je absurdní. Současně je praktická realizace soukromého vlastnictví pozemků v moderních ruských podmínkách ohrožena obrovskými riziky. Nejlepší je porozumět jejich původu zvážením postavení zemědělských podniků v zemi.

Hlavní předměty agrárního trhu Ruska. Nejdůležitějším rysem agrárního trhu Ruska je mimořádně slabá distribuce nájemních vztahů v zemědělství. Pozemek je zpravidla řízen vlastníkem. Existují tři hlavní typy zemědělských podniků:

A. Bývalé kolektivní farmy a státní farmy Akciové společnosti a partnerství jsou založeny na místě bývalých kolektivních a státních farem. Tento typ podniků vlastní převážnou většinu (90%) zemědělské půdy země. Jsou vedoucí, i když s mnohem menším rozpětím (52%) a z hlediska objemu výroby.

Nucená kolektivizace prováděná v SSSR koncem dvacátých let, spojující jednotlivé selské farmy na kolektivní farmy, byla diktována politickými důvody a také touhou státu vytvořit mechanismus stažení z venkovského prostředí a přerozdělování zdrojů nezbytných pro průmysl, aby urychlil industrializaci země. Z hlediska mikroekonomie, tj. protože podniky, kolektivní zemědělské podniky byly zpočátku výrazně méně účinné než soukromé farmy. Jejich výsadba prudce snižovala životní úroveň ve vesnici, po celá desetiletí hromadní zemědělci odsouzeli k hladoví a poloplodá existenci.

Později, v 60.-80. Letech, kdy se kolektivní a státní hospodářství staly nasycenými silným zařízením a začalo se masivní využívání minerálních hnojiv, došlo ke zlepšení výrobní strany kolektivních farem. Životní úroveň na venkově také vzrostla. Kolektivní farmy a státní farmy se však nestaly opravdu efektivní.

V dnešní době jsou hlavní problémy starých kolektivních a státních farem, stejně jako privatizovaných podniků jiných průmyslových odvětví, spojeny s jejich nedokončenou restrukturalizací a pracují v tržních podmínkách. Tento typ domácnosti je stále charakterizován nákladnou povahou výroby (tzn. Vysokou úrovní nákladů a nehospodárným přístupem ke zdrojům); nízká pracovní motivace se svými nevyhnutelnými společníky - špatná disciplína a nízká produktivita; nedostatek podnikatelského ducha, formalismus a manažerská byrokracie.

Zároveň všechny technologie zemědělské produkce v zemi (velikost půdy, střídání plodin, rekultivačních zařízení, zařízení používané, atd.), Je-li přizpůsobeno relativně velkých podniků, jako je například bývalý JZD a státních statků. Proto se populární v prvních letech reformy a zřídka opakovatelné stále volá po radikální reformátory rozpustit kolchozů a dát jim půdu rolníkům je naprosto nereálné. Provedení takových návrhů může vést k úplnému zhroucení zemědělského sektoru.

Pokrok v činnosti bývalých kolektivních farem lze dosáhnout jejich převedením do vlastnictví účinného vlastníka, který je schopen ziskové fungování za tržních podmínek. Jako skutečný majitel, jak ukazují světové a ruské zkušenosti, v zemědělství může být soukromý podnik, družstvo nebo velká agropodnikatelská firma.

B. Farmy se objevily v Rusku jen v letech reforem. Zpočátku to bylo s nimi, že doufali v příznivé změny na venkově. V letech 1992 - 1994 počet zemědělských podniků skutečně rychle vzrostl, ale tento proces přestal. Dosažený počet zemědělských podniků (méně než 300 tisíc) v měřítku země by měl být považován za velmi nízký (v USA například existuje zhruba 2 miliony farem) a podíl zemědělských podniků ve výrobě (2%) je zcela zanedbatelný.

Účinnost zemědělských podniků nebyla příliš vysoká. Okolo 6% veškeré zemědělské půdy zemědělci poskytují třikrát menší podíl zemědělské produkce v Rusku.

Současně se zemědělství v naší zemi ukázalo jako flexibilní typ podniku přizpůsobený tržním podmínkám. Majitel farmy zpravidla působí jako manažer a hlavním zaměstnancem je většina rodinných příslušníků zapojena také do práce na farmě a zaměstnanci jsou obvykle placeni víc než v privatizovaných podnicích. Z tohoto důvodu je pracovní motivace velmi vysoká. Mezi další výhody zemědělských podniků patří obezřetné hospodaření (náklady musí být pokryty z vlastní kapsy), efektivita hospodaření (majitel se postará o všechno sám).

Relativní selhání rozvoje zemědělských podniků v naší zemi je třeba připsat především objektivním obtížím při vytváření zemědělského podniku od začátku. Jako rysy zemědělské produkce jsme zaznamenali vysoké investiční náklady na jednotku produkce a větší závislost na úvěru. Moderní ruský farmář nemá dostatečné finanční prostředky na nákup celé řady zařízení, ani přístup k levné půjčce. A podpora ze strany státu nebo jiných struktur prakticky chybí.

B. Farmy občanů Nejúčinnější produkce zemědělských produktů v moderním Rusku, stejně jako v SSSR, je v zemědělských podnicích občanů, tj. na zahradách bývalých kolektivních zemědělců a na zahradních pozemcích obyvatel města. Z celkového počtu zemědělské půdy tvoří pouze 5% zemědělské půdy. V současné době se zde vyrábí 90% všech brambor pěstovaných v zemi, 77% zeleniny, 52% masa, 45% mléka a 31% vajec.

Spoléhající se téměř výlučně na práci rodinných příslušníků, kteří nemají téměř žádné vybavení a disponují velmi skromnými finančními zdroji, tyto nejmenší farmy dosahují působivých výsledků pouze kvůli kvalitě a intenzitě péče o půdu nebo dobytku.

Významná část produktů vyráběných občany se nedostává na trh, spotřebuje však samotní výrobci, tj. je prvek živobytí, rozptýlený v tržní ekonomice země. Díky tomuto "ostrovu stability", který nepodléhá politickým a ekonomickým změnám, značná část ruského obyvatelstva zmírnila přechodné období a mnozí lidé dokázali přežít pouze na úkor produktů vypěstovaných samy.

Rizika zavádění neomezeného soukromého vlastnictví pozemků Průzkum hlavních aktérů agrárního trhu v Rusku ukazuje, že všechny typy zemědělských zemí jsou v současné době ve velmi oslabeném stavu. Bývalé státní farmy a kolektivní farmy, farmy, které se s velkou obtížností snaží přežít, nakonec netržní domácnosti občanů - žádný z těchto typů podniků není plně připraven využívat výhod soukromého vlastnictví pozemků. Nemají schopnost jednat jako kupci pozemků ve významném měřítku. Koneckonců všichni hlavní výrobci zemědělských produktů se vyznačují obtížnou finanční a ekonomickou situací. Například v roce 1997 ztráty zemědělských podniků představovaly obrovské množství - 27 bilionů. (tj. zhruba 5 miliard dolarů) a 80% (!) podniků bylo nerentabilních. Výroba masa, mléka a vlny byla obzvláště nerentabilní: pro každý výrobek produkuje farmu 50 kopek. škody.

Nemůže být významné a příjmy z prodeje pozemků nebo úvěrů získaných prostřednictvím jeho hypotéky, protože hodnota pozemků, jak víme, se rovná kapitalizované nájemné. A odkud může pocházet značné nájemné s úplnou ztrátou zemědělské produkce? Není pochyb o tom, že v případě prodeje budou pozemky dávat svým stávajícím majitelům za pittance. Obrovský prodej jistě začne, protože věřitelé, kterým mnohé zemědělské podniky nejsou schopny splácet dluhy, budou nepochybně trvat na tom jako náhradu za své ztráty. Jinými slovy, kvůli neomezenému soukromému vlastnictví půdy v podmínkách extrémní slabosti podniků v agrárním sektoru může vést ke ztrátě půdy. Získání půdy finančními strukturami pro spekulativní účely a dokonce i jejího odchodu z ekonomického užívání se také může stát zcela reálné.

Existuje tedy objektivní rozpor mezi potřebou zavést soukromé vlastnictví pozemků a nebezpečími spojenými s realizací tohoto procesu v moderním Rusku. Vzhledem k tomu, že diskuse o problému soukromého vlastnictví pozemků různými odbočkami ruské státní moci ukazuje, cesta z této bezvýchodné situace je viděna ve způsobu rozdělení svazku vlastnických práv a legislativně omezující možnost užívat si některá z těchto práv.

Takže i přes to, že konečné rozhodnutí ještě nebylo učiněno, je téměř úplná shoda o nutnosti zbavit nové majitele práva stáhnout zemědělskou produkci z půdy. Obecně se zdá, že v blízké budoucnosti bude zavedeno soukromé vlastnictví pozemků, avšak s významnými omezeními práv majitele.

12. PODNIKATELSTVÍ JAKO FAKTOR VÝROBY

12.1. Obsah a formy podnikání.

12.1.1. Podstatou podnikání. Podnikatel ve své činnosti má zajistit nezbytnou kombinaci nebo potřebnou kombinaci osobního zisku s veřejným prospěchem pro zisk. Podnikání je činnost, která zahrnuje investování peněz za účelem dosažení zisku na základě kombinace osobního zisku a veřejného prospěchu.

Subjekty podnikání mohou být jak jednotlivci, tak sdružení partnerů. Jednotlivci jako subjekty podnikání jednají v této funkci obvykle prostřednictvím organizace jediného nebo rodinného podniku. Takoví podnikatelé mohou být omezeni na náklady na vlastní práci nebo na zaměstnané pracovní síly.

Sdružení partnerů jako podnikatelských subjektů mohou jednat ve formě různých obchodních sdružení: nájemní týmy, akciové společnosti otevřených a uzavřených typů, různé partnerství apod.

Mezi nejdůležitější rysy podnikání patří:

• nezávislost a nezávislost ekonomických subjektů. Každý podnikatel může rozhodovat o určité otázce, přirozeně v rámci právních norem;

• ekonomický zájem. Hlavním cílem podnikání je získat nejvyšší možný zisk. Současně s vlastním čistě osobním zájmem o získání vysokých příjmů podnikatel přispívá k dosažení veřejného zájmu;

• obchodní riziko a odpovědnost. Při nejpřesnějších výpočtech zůstává nejistota, riziko zůstává.

Uvedené hlavní atributy podniku jsou vzájemně propojeny a působí současně.

Podnikání je vždy spojeno s inovacemi. Skutečná role podnikatelů v životě společnosti spočívá v tom, že díky inovacím nejen vytvářejí nový pořádek, ale co je velmi důležité, urychlují procesy, které již ve společnosti ve skutečnosti dozrávají.

Z výše uvedeného lze konstatovat, že podnikání a inovace v moderní společnosti jsou vzájemně propojeným celkem.

Agrární trh

Definice agrárního trhu by měla být chápána jako souhrn právních vztahů souvisejících s prováděním a realizací smluv občanského práva týkající se zemědělských produktů.

Zemědělský trh jako součást celého systému

Nejvýznamnějším rysem agrárních vztahů je dnes ztráta trhu. Ve skutečnosti je agrární trh značnou oblastí tržních vztahů. Trh s pozemky se zároveň považuje za své hlavní místo. Podle statistik Rusové obvykle utrácejí na nákup potravin třetinu celkové částky svých výdajů za obvyklých podmínek, zatímco ve Spojených státech to je jen jedna pětina.

Zemědělský trh se vyznačuje podobnými rysy jako celý tržní systém:

 • rozsáhlé využívání cenových vztahů;
 • přímá cena;
 • připravenost na mezinárodní partnerství.

Nicméně, tržní vztahy v zemědělském sektoru mají své vlastní charakteristiky, a proto by neměly být žádným způsobem zapomenuty.

Specifika zemědělského podniku

Fungování agrárního trhu se často děje v podmínkách zvýšené nestability tržní situace. Zemědělství je charakterizováno každoročním cyklem. V průběhu roku se na trh uvádí sezónní zboží. Sezónní vrcholy a pády jsou doplněny kolísáním počasí. V souvislosti s výše uvedenými okolnostmi existuje zvýšené riziko podnikání. Agrobusiness je charakterizován nestabilními cenami a nízkými příjmy. Proto, aby bylo možné uspět v hospodářské soutěži, vyžaduje značnou profesionalitu.

Agrární trh je také charakterizován silnými omezeními poptávky po zemědělských produktech. Například, bez ohledu na růst ceny chleba, poptávka po tom zůstává stejná. Zvyšování zásob obilí přispívá k poklesu zemědělských příjmů

Tvrdý rám je vlastní návrhům země. Celková stopa pozemku se nemůže měnit, ani když se cena stane nebo klesne. Jak můžeme všichni vidět, například u automobilů.

Zemědělský trh funguje a distribuuje zboží nerovnoměrně mezi obcí a městem. Rozdíl byl typický na domácím trhu od poloviny XIX. Století, stal se zvláště patrný během industrializace země. V době, kdy se vesnice stala ústředním zdrojem finančních prostředků pro rozvoj továren a rostlin.

O něco později se nerovnováha rovnocenných vazeb mezi průmyslem a zemědělstvím stala trvalou. Tak, už v roce 2001, koeficient rozdílu činil 1, 39. To znamená, že vesnice získala jen 100 ruble příjmů za každých 139 rublů vyrobených výrobků.

V nejlepších okolnostech nastíněných na agrárním trhu je třeba průběžně provádět včasné státní zásahy. Jen tak bude fungovat normálně a zvýší kapitál v zemědělství.

Regulační funkce státu

V agrárním sektoru prosazuje stát ve dvou rovinách:

 • koordinace agrárních tržních mechanismů;
 • Zemědělským podnikům se poskytuje státní podpora.

Zemědělští výrobci dostávají státní podporu v různých formách. Jedná se zpravidla o specifické státní programy týkající se:

 • obnovení technické základny;
 • rostoucí poptávka po potravinářských produktech;
 • zlepšení podmínek bankovních úvěrů pro zemědělce;
 • stanovení cen za nákup zemědělských produktů;
 • skladování zásob ve státních stodolech, je-li to nutné;
 • získávání dotací a dotací na rozvoj podnikání.

Agrární politika rozvinutých zemí. Index priority

Například dotace agrárnímu sektoru ve výši 1 hektaru v USA činí 600 dolarů ročně, v Německu 800 dolarů a Rusko vynaloží mnohem méně na tyto potřeby, pouze 25 dolarů.

Agrární politika rozvinutých zemí vypadá trochu jinak. V tomto případě je pojem parity. Z toho vyplývá, že roční objem produkce by měl poskytnout producentům příležitost dostat dostatečné finanční prostředky na rozvoj výroby a udržení dosažené úrovně. Tyto zásady umožňují státu zachovat jak sociální tak ekonomickou rovnováhu.

Prioritu lze vypočítat pomocí cenového poměru průmyslových a zemědělských výrobků. V tomto případě bude prioritní index:

Index ukazuje polohu agrárního sektoru, takže pokud se zjistí nesrovnalost, je možné okamžitě odstranit příčiny nesrovnalostí.

Klasifikace agrárního trhu

Zemědělský trh lze rozdělit do 4 typů:

 • trh s půdou;
 • potravinový trh;
 • trh s krmivy;
 • trhu se zemědělskými surovinami.

S využitím odvětví, které je charakteristické, jsou rozděleny na trhy s rostlinnými a živočišnými produkty. Tyto divize zahrnují mnoho užších oblastí trhu (obilí, zelenina, mléčné výrobky, maso a další).

Tam jsou také intra-vesnice segment agrárního trhu a non-venkovské, to je, produkty prodávané ve venkovských oblastech nebo spotřebitelé na jiných územích.

Zemědělské odvětví je také charakterizováno skutečností, že ne všechny výrobky jsou prodávány. Určitá část zůstává pro potřeby produkce (osivo, krmivo, hlavní stádo hospodářských zvířat). Část produkce je věnována přirozeným platbám zaměstnancům a v případě osobního chovu - pro vlastní spotřebu. Vše ostatní se týká obchodovatelných produktů. Součástí obchodovatelných produktů v zemědělství v Rusku je:

 • 45% zrn;
 • 24% brambor;
 • 55% zelenina;
 • 83% slunečnicových semen;
 • 85% cukrové řepy.

Podstata agrární reformy

Agrární reforma byla schválena a zavedena na území Ruska. Je komplexní a probíhá ve třech oblastech:

 • přerozdělení půdy;
 • reorganizace zemědělských podniků;
 • vytváření podmínek pro rozvoj obce společenským způsobem.

Reforma se zaměřuje na přerozdělování vlastnictví půdy, přechod ze státního monopolu na demokratickou formu vlády. Ruská ústava uvádí, že pozemky a další přírodní zdroje mohou být v soukromém, státním či obecním vlastnictví.

Země vstoupila na volné trhu, mohla se stát předmětem nabízení a několikrát, pokud si to majitel přál. Kromě toho může být dědictvím, darováním, výměnou, pronájmem za účelem využití a dalšími činnostmi. Pracovníkům venkova byli poskytnuty pozemky a majetkové podíly.

Téměř všechny bývalé kolektivní a státní podniky byly reformovány. Na jejich základě bylo vytvořeno více než 24 tisíc obchodních společností, 2,1 tis. Zemědělských družstev, cca 300 otevřených akciových společností, 986 sdružení a 8,4 tis. Objektů.

Agrární trh Ruska

Zprávy ICAR

Zemědělské trhy: výsledky roku a vyhlídky ICAR na období 2011-17

Zemědělské trhy: výsledky roku 2017 a vyhlídky ICAR pro rok 2018

Zemědělské trhy: výsledky z roku 2016 a perspektivy od roku 2017 od ICAR

Zemědělské trhy: výsledky roku 2015 a vyhlídky ICAR pro rok 2016

Zemědělské trhy: výsledky roku 2014 a vyhlídky ICAR pro rok 2015

Zemědělské trhy: výsledky roku 2013 a vyhlídky na rok 2014 od ICAR

Zemědělské trhy: výsledky roku 2012 a vyhlídky na rok 2013 od ICAR

Zemědělské trhy: výsledky roku 2011 a vyhlídky roku 2012 od ICAR

Trhové profily - stručné recenze ruského zemědělského průmyslu

Vyhlídky pro zemědělské trhy budou všechny podrobnosti projednány na mezinárodní konferenci deváté zemědělských výrobců a dodavatelů kapitálových statků a služeb pro zemědělství, kde marže roku 2018. Na konferenci vedené Institutem pro zemědělskou studií trhu, s podporou Asociace průmyslových svazů zemědělsko-potravinářského komplexu Ruska a Svazu výrobcům cukru v Rusku na 1-2 února 2018 v hotelu Radisson Slavyanskaya v Moskvě http://ikar.ru/gdemarzha

Ruské společnosti v různých hodnoceních:

 • 75 společností AIC v ratingu RBC-500-2017 http://ikar.ru/articles/197.html
 • 8 zemědělských podniků v rebríčku 2017 největších obchodních společností Chernozemského regionu Abireg-50 http://ikar.ru/articles/194.html
 • 12 společností AIC v ratingu RBC - 50 nejrychleji rostoucích společností v Rusku - 2017 http://ikar.ru/articles/192.html
 • 56 zemědělských podniků v rebríčku 2016 největších společností v oblasti Chernozemu Abireg-100 http://ikar.ru/articles/191.html
 • 15 společností AIC v ratingu společnosti Forbes - 50 největších zahraničních společností v Rusku - 2017 http://ikar.ru/articles/190.html
 • Nejsilnější cukrová hora http://ikar.ru/press/3520.html
 • 50 zemědělských podniků v hodnocení Expert 2017: Asphyxiating abundance http://ikar.ru/articles/189.html
 • Lahodný průmysl je tabulka TOP-50 největších ruských cukrovarů http://ikar.ru/press/3194.html
 • 8 zemědělských podniků v kategorii RBC: 50 nejrychleji rostoucích společností v Rusku http://ikar.ru/articles/173.html
 • Expert: 100 největších společností v potravinářském průmyslu a zemědělství na Sibiři v roce 2014 http://ikar.ru/articles/169.html
 • Expert: 50 největších zemědělských společností v Rusku 2016 http://ikar.ru/articles/168.html
 • 29 zemědělských podniků v rebríčku Expert-2016 největších ruských exportních firem http://ikar.ru/articles/166.html
 • 70 zemědělských společností v rebríčku 2016 největších společností v Chernozemu Abireg-150 http://ikar.ru/articles/165.html
 • 31 zemědělských společností v kategorii Forbes - 200 největších soukromých firem v Rusku - 2016 http://ikar.ru/articles/164.html
 • 7 společností AIC v kategorii Expert-Siberia http://ikar.ru/articles/147.html
 • 70 společností AIC v kategorii Expert-South http://ikar.ru/articles/141.html
 • 6 zemědělských podniků z hodnocení RBC 50 nejrychleji rostoucích společností v Rusku http://ikar.ru/articles/140.html
 • 14 největších zahraničních zemědělských společností v Rusku z hodnocení Forbes-50 http://ikar.ru/articles/137.html
 • 70 společností AIC v ratingu RBC-500 http://ikar.ru/articles/135.html
 • Hodnocení 50 největších společností agro-průmyslového komplexu Ruska podle výsledků roku 2014 http://ikar.ru/articles/134.html
 • 33 největších ruských společností v žebříčku agro-exportérů-2014 http://ikar.ru/articles/133.html

Zúčastněte se průzkumů ICAR:

Mikroekonomie. Agrární trh Ruska - prezentace

Prezentace byla zveřejněna před 5 dny Anastasií Shorokhovou

Související prezentace

Prezentace na téma: "Mikroekonomie, agrární trh Ruska" - přepis:

1 AGRARSKÝ TRH RUSKA

2 Potravinová výroba je první podmínkou života lidí celé produkce obecně. Toto charakterizuje zásadní úlohu, kterou hraje zemědělství v každé společnosti. Zhoršení potravinového problému způsobuje mimořádnou naléhavost vývoje zemědělství, příbuzných odvětví, rozvoj agrárních vztahů a agrární politiky.

3 Funkce trhu s zemědělskou výrobou V průběhu svého působení na trhu plní následující funkce: 1. Poskytovat kupujícím zemědělské produkty odpovídající kvality v množství nezbytném pro uspokojení všech nově vznikajících potřeb. V současné době je situace vzhledem k oslabení státní politiky v oblasti regulace ekonomických vztahů v zemědělském sektoru, kde domácí výrobci neuvědomují v plné výši výrobky, které jsou schopny uvolňovat za současného zajištění výroby a lidských zdrojů. V důsledku oslabení antidumpingové státní politiky v oblasti zemědělských produktů se docela rozsáhlý segment trhu zadržel dováženým zbožím, které se vyznačuje nízkou cenou a nízkou kvalitou.

4 2. Stabilizace cen zemědělských produktů. V podmínkách normálně fungujícího logistického systému (především energie a dopravy) tato funkce určuje tvorbu spravedlivých cen na zemědělském trhu, zajišťuje ziskovost výrobků a zajišťuje efektivní poptávka obyvatelstva; 3. Zajištění růstu efektivity zemědělské produkce (snížení výrobních nákladů, zlepšení kvality produktů, vytváření zisku zemědělskými výrobci, rozvoj vědeckého a technického pokroku);

5 4. Zajištění rozvoje a zlepšení vztahů mezi farmami. Účinky této funkce jsou také zaměřeny na zlepšení efektivity zemědělské výroby. Což je samostatnou funkci vzhledem k tomu, že její činnost není omezena na hranice jedné společnosti nebo skupiny společností, a pokrývá celé odvětví zemědělství (produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh) a některé další sektory ekonomiky (veřejné stravování, strojírenství, dopravy, komunikace a atd.) 5. Zajištění rozvoje sociální infrastruktury obce a řešení sociálních problémů. Tato funkce se také provádí nepřímo prostřednictvím funkce zajištění efektivity výroby a subfunkce zajištění ziskovosti zemědělských produktů. Na druhé straně řešení sociálních problémů je jednou ze stran reprodukčního procesu - reprodukce komodity "pracovní síly".

6 Zemědělský trh je nedílnou součástí jednotného trhu země, která se chápe jako oblast výměny zemědělských produktů mezi producenty a spotřebiteli. Zemědělský trh zahrnuje specializované trhy: - trh zemědělských produktů. - Pozemkový trh. - Tržní výrobní prostředky. - Trh práce.

7 Vlastnosti zemědělských trhů. Podle druhů produktů jsou trhy: - trh s obilovinami. - Trh brambor a zeleniny. - Trh s masem a masnými výrobky. - Trh s mlékem a mléčnými výrobky. Tržní charakteristiky zemědělských produktů: - Zásobování závisí na povětrnostních podmínkách. - Omezené možnosti pro kvalitu a množství produktů. - Zaručená poptávka po zemědělských produktech. - Velký objem produktů a jejich podchlazení vyžaduje konstrukci skladovacích zařízení a jejich realizaci v co nejkratším čase. - Koncentrace spotřeby produktu ve městech. Prodejní kanály: - Prodej státu. - Prodej prostřednictvím trhů. - Implementace svých zaměstnanců.

8 Zemědělský trh je místem prodeje zemědělského zboží a služeb podniku. Kombinuje skutečné a potenciální spotřebitele, zboží a služby nabízené podniky. Zvýšení efektivnosti v zemědělství a prodeji zemědělských produktů lze podpořit vládními opatřeními na regulaci zemědělských trhů.

9 Regulace trhu se zemědělskými produkty, surovinami a potravinami. Regulace trhu se zemědělskými produkty surovin a potravin se provádí s cílem zvýšit konkurenceschopnost ruských zemědělských produktů, surovin a potravin, aby se udržovala ziskovost domácích zemědělských výrobců. Hlavními cíli této oblasti je zvýšení podílu ruských zemědělských produktů, surovin a potravin na domácím trhu, hladké sezónní kolísání cen zemědělských produktů, surovin a potravin, jakož i vytvoření podmínek pro zvýšení vývozu zemědělských produktů a rozvoj distribuční infrastruktury na domácím trhu.

10 Farmy všech kategorií Zemědělské produkty 0,158742,41380,92587,83261,73339,23687,1 včetně: rostlinná výroba 0,058394,7669,81191,51703,51636,41918,8 hospodářská zvířata 0,00347,7711,11396, 31558,21702,81768.3 Zemědělské organizace Zemědělské produkty 0.116335.6615.61150.01540.61600.81756.0 včetně: rostlinná výroba 0.044189.0294.4485.9775.4738.1840.6 hospodářská zvířata 0, 072146,6321,2664,1765,2862,7915,4 Domácí obyvatelstvo Zemědělské produkty 0,042383,2681,01250,41426,91440,91569.8 včetně: rostlinná výroba 0,014188.5311,4572.1699.06.0677, 0800.4 chov hospodářských zvířat 0.028194.7369,6678,3727,9763,9769.4 Zemědělské farmy 1) Produkty Jsem zemědělství. 23,684,3187,4294,2297,5361,3 včetně: rostlinná výroba. 17,264,0133,5229,1221,3277,8 dobytek. 6,420,353,965,176,283,5 Ruská statistická ročenka zemědělských produktů podle kategorií hospodářství

11 15.7. REALIZACE HLAVNÍCH PRODUKTŮ ZEMĚDĚLSKÝCH ORGANIZACÍ (v milionech tun) Obilí 32 041 840,6 46 244 545,1 z toho pšenice 19 228 528,2 31 426 527,3 32 435 830,9 Olejniny 2,84,14,8 6,27,27,9 Brambory tis. Tuny zelenina tis. Tun skot a drůbež (živá hmotnost) 3.03,86.3 6.87.68.4 mléko 12.5 13.2 13.313.713.0 vejce, miliardy kusů 22,525,328,2 28,529,028,7

12 Dynamika výrobních indexů zemědělské produkce v Rusku (pro zemědělství jako celek, pro rostlinnou výrobu a živočišnou výrobu) v letech, v% z úrovně roku 1989

13 Dynamika vývozu obilí z Ruska v letech, v milionech tun

14 Výroba masa a masných výrobků v Rusku v letech v%. [17] [17]

15 Zdanění V zemědělských výrobcích, kteří nepřešli na jednu zemědělskou daň, je daně z příjmů v letech nulová, od 1. ledna 2013 by měla být daň 18% a od 2016 20%. V lednu 2012 vedoucí ministerstva zemědělství Ruské federace oznámilo, že její oddělení navrhuje prodloužit daň z příjmů zemědělských podniků do roku 2020

16 Závěr 1. Vlastnictví, ekonomická svoboda, účast státních orgánů jsou hlavními předpoklady pro rozvoj trhu v zemědělském sektoru. 2. Kromě obecných regulačních funkcí plní zemědělský trh tyto funkce: poskytovat kupujícím zemědělské produkty odpovídající kvality v množství nezbytném pro uspokojení všech nových potřeb; stabilizace cen zemědělských produktů, zajištění růstu efektivity zemědělské výroby, rozvoj a zlepšení vztahů mezi jednotlivými zemědělskými podniky a sociální infrastruktury obce. 3. Nejdůležitějším problémem agrární politiky je zajištění rovnováhy cen zemědělských produktů a výrobních prostředků, stanovení vztahu mezi ziskovostí průmyslových odvětví a výrobními náklady.

Agrární trh Ruska

Zemědělství moderního Ruska lze charakterizovat jako neefektivní. Produktivita práce v ruském zemědělství je 8krát méně než v USA a téměř 40krát v chovu zvířat! Na jednotku produktů živočišného původu se spotřebovalo zrno 2-3krát více než ve vyspělých zemích. Ztráty zemědělských produktů při sklizni, přepravě a skladování podle odborníků tvoří až třetinu plodin.

Od největšího vývozce obilí na počátku století se Rusko stalo hlavním dovozcem. V posledních letech bylo dosaženo přibližně jedné třetiny spotřeby potravin prostřednictvím dovozu. To lze vysvětlit objektivně existujícími přírodními podmínkami Ruska, ale se současnou úrovní technologického vývoje by bylo možné je kompenzovat. Pokles technické úrovně zemědělství je způsoben ekonomickými důvody.

Mezi všemi subjekty na ruském trhu (akciové společnosti a partnerství, které jsou založeny na kolektivních a státních statků, zemědělce, občany, hospodářství) zemědělských je nejúčinnější producenti byli občané ekonomiky. Začleňují pouze 6% zemědělské půdy, poskytují 51% veškeré zemědělské produkce. Na konci 90. let vyráběly: 90% brambor, 77% zeleniny, 52% masa, 45% mléka a 31% vajec.

Z přehledu hlavních témat agrárního trhu v Rusku vyplývá, že všichni jsou ve velmi oslabeném stavu. A nikdo z nich není připraven využít příležitostí poskytovaných soukromým majetkem na pozemku. Pro všechny hlavní producenty zemědělských produktů, které se vyznačují obtížným finančním stavem. Dokonce i v letech s vysokým sklizní 2000 a 2001 bylo asi polovina podniků nerentabilní. Zvláště nerentabilní byla produkce masa, mléka, vlny: ztráty činily 50 kopek. pro každý rubl výstupu.

Zavedení neomezeného soukromého vlastnictví půdy v podmínkách extrémní slabosti zemědělských podniků může vést ke ztrátě půdy. Nákup pozemků finančními strukturami pro spekulativní účely, stejně jako jeho stažení z zemědělského využití, se může stát realitou.

Existuje tedy rozpor mezi nutností zavést soukromé vlastnictví pozemků a nebezpečí spojená s realizací tohoto procesu. Cesta z této situace je možná rozdělením svazku vlastnických práv a legislativním omezením možnosti využívat některé z těchto práv. Takže navzdory zavedení soukromého majetku, noví vlastníci nedostali právo stáhnout zemědělské půdy.

Tam jsou příklady ziskové farmy, představující agroholdings tvořené soukromými obchodními a průmyslovými společnostmi.

Oznámení

Cena: 1000 rub. Naše společnost se zabývá výrobou šroubových závitů (šnekové pero, šnekové segmenty) pro šrouby

Cena: 45600 rub. Jednobarové sekačky KN-210 bez prstů jsou určeny pro sekání semenné trávy s výnosem

Nabízíme zrnité nakladače. Určeno pro nakládání zrna a jiných lehkých sypkých materiálů.

Cena: 5868 rub. Dodáváme celou řadu Pronar Sp. z oo v cenách výrobců. Doručení po celém Rusku

Jednoduchý a výkonný kultivátor pro použití na všech typech půdy na vysokém stupni

SOLAR FIELDS je jedním z předních výrobců zemědělské techniky pro

Cena: 120 rublů. Prodáváme jalovice plemena Černá a pestrá. Za přítomnosti 50 gólů. Hmotnostní kategorie 150 - 300 kg. Cena

Cena: 930000 rub. Nabízíme vám sušičku s kapacitou 5 tun za hodinu. Pracuje na libovolném

Již více než 15 let vyrábíme spolehlivé zařízení pro mlýny a mini-dílny: drtiče,

Cena: 250 rub. Vážení krolikovody! Mini farma nabízí zdravé a silné plemeny masných králíků za cenu

Zemědělská vývěska vám nabízí bezplatnou a efektivní reklamu!

Odvětví zemědělství v Rusku zaujímá jednu z vedoucích pozic. Hlavními úkoly, jimž čelí vlastníci půdy, jsou rostlinná výroba, zemědělská technika a chov hospodářských zvířat.

Při pěstování rostlin je důraz kladen na vývoj tohoto odvětví jako vědy, která studuje různé odrůdy a formy rostlin. Jak získat dobrou sklizeň s minimálními náklady na práci? Projektanti a provozovatelé strojů přišli na záchranu. Moderní zemědělské zařízení je maximálně automatizováno a usnadňuje nejsložitější lidskou práci. Agrotechnika lze zakoupit u výrobce nebo ve specializovaných prodejnách. Nabízíme prodejcům a kupujícím jednodušší možnost.

Po obdržení velké úrody pro podnikatele, opět se objevuje otázka, jak zisková a rychle ji prodat? Jak uložit a doručit kupujícímu správnou formu? Tyto úkoly lze snadno vyřešit reklamou svých produktů.

Chov není posledním místem v chovech dobytka. Chovy skotu se zlepšují a zlepšují každý rok. Najděte zvíře pro chovný kmen je velmi obtížné. Ale pokud se podíváte na sekci hospodářských zvířat na našem webu, můžete rychle najít takové plemeno, které splňuje vaše požadavky.

Zemědělské podniky se každým rokem rozvíjejí a stávají se pro podnikatele atraktivnější. Ale pro dobrou práci potřebujete správnou reklamu. Každý si uvědomuje, že profesionální reklama a její umístění nejsou malé peníze. Dáváme vám příležitost propagovat své výrobky nebo zařízení zdarma!

Každý den tisíce uživatelů internetu hledají reklamy: prodávají, kupují nebo vyměňují na naší palubě! Vaše reklama umístěná na vývěsce bude velmi efektivní! Zemědělský trh, vhodně umístěný na našich webových stránkách, je vždy rád novým uživatelům a četným kupcům a prodejcům!

Ziskové prodeje nebo koupě zemědělské techniky

Vyberete-li sekci pro umísťování reklam, dostanete možnost kompletně prodat nebo koupit zemědělskou techniku ​​zdarma, získat nebo doporučit veterinární služby, pronajmout nebo koupit pozemek pro vaši firmu, najít scott, který potřebujete, a rozvíjet svou farmu.

Nástěnka je zaměřena na podnikatele zemědělského průmyslu v Rusku. Reklamu můžete umístit do 15 sekund. Chcete-li to provést, nemusíte platit za další služby a vyměnit peníze. A nevidí to jen obyvatelé vašeho regionu, ale všichni, kdo to chtějí.

Volbou správné kategorie získáte správné místo na zemědělských trzích a uživatelům bude pohodlnější najít vaše produkty. Fotografie vám poskytnou možnost vizuálně vidět, co prodáváte nebo chcete koupit! Nezapomeňte vidět jednou! Zkuste odeslat více fotografií a jasně zobrazovat své produkty ze všech stran.

Nemůžete nejen umístit svou reklamu, ale také ji ovládat. Přidání nebo smazání informací, úprava osobních údajů. To je výhodné pro změnu ceny, pokud produkty nejsou prodané po dlouhou dobu, nebo přidávají nové produkty.

Stránky jsou populární a při hledání reklam představují všechny inovace. Můžete snadno použít filtr a nastavit pouze oblast, kterou potřebujete. Reklamy lze dále třídit podle ceny. Právě najdete ten správný. Navíc můžete vybrat téma nebo sekci, která vás zajímá.

Záleží nám na našich zákaznících a každá reklama je testována. Nejsou žádné obscénní ani otravné oznámení o pochybných službách na naší tabulce.

Proč si vybrat náš panel? Jen Vám garantujeme nepřetržité a úplné bezplatné prohlížení vašich produktů s maximálním počtem uživatelů. Snažte se jednou použít zemědělský trh na našich webových stránkách a nebudete moci tuto službu odmítnout!

Náš bulletin se stane vaším navigátorem pro trh s zemědělskými stroji a službami!

Top