logo

Podnikatelský plán pro obchod s dětskými oděvy: analýza trhu, přehled vybavení a počáteční investice + kde najdete cílové publikum a jaký rozsah nabízených produktů + výpočet ziskovosti podniku.

Můžete začít podnikat v jakékoli oblasti, kde alespoň něco rozumíte.

Máte-li děti a jste zodpovědným rodičem, stanete se odborníkem v dětském oblečení.

Po začátku růstu porodnosti se poptávka po produktech pro děti zvýšila a poptávka vytváří nabídku.

Z tohoto důvodu se podnikatelský plán pro obchod s dětskými oděvy stává velmi zajímavým, protože investice je zde minimální a výsledek může být působivý.

Podnikatelský plán pro prodej dětského oblečení: založte si vlastní podnik

Začátek dětského obchodu zahrnuje tři klíčové body:

 • přezkum trhu;
 • analýza původního počátečního kapitálu;
 • a ve skutečnosti spuštění prodejny.

To vše bychom měli vzít v úvahu při přípravě obchodního plánu pro dětský oděv, a tak začneme s krátkým přehledem dětského maloobchodního trhu v Rusku.

Přehled trhu s dětským maloobchodem

Podnikatelský plán dětského oděvního obchodu, stejně jako jakýkoli jiný podnik, je založen na ukazatelích poptávky: pokud je zboží zakoupeno, budou existovat prodejny. V opačném případě byste tuto iniciativu ani neměli.

Neexistují žádné plnohodnotné studie o tomto konkrétním segmentu obchodního trhu v posledních letech, ale existují souvislé, nepřímé a globálnější údaje, které dohromady nám umožní získat představu o tom, čeho čeká vyhlídky na obchod s dětmi.

Takže první a nejvíce globální položka pro marketingovou část podnikatelského plánu je index porodnosti v Rusku. Čím více dětí - čím širší cílové publikum, tím i poptávka je vyšší.


Ve srovnání s rokem 2000 se míra porodnosti téměř zdvojnásobila. A tyto údaje stále rostou navzdory hospodářskému poklesu.

Z vrcholu krize v roce 2015 se tedy přirozený růst zvýšil z 146 267 288 na stávající 146 804 372.

Proč se populace rozrůstá navzdory ekonomické situaci? Protože od dvou tisíců let v Rusku existuje řada programů na podporu plodnosti.

Celkový kapitál (tzv. "Mateřský kapitál") se v průběhu posledních deseti let zvýšil a nyní se pohybuje od 250 000 do 450 000 rublů.

To jsou přesně ty peníze, které rodiče stráví v obchodě s dětskými oděvy, protože přímo ovlivňují přitažlivost tohoto podnikání a jeho vyhlídky během krize. To bude zohledněno v obchodním plánu.

V důsledku rostoucí míry porodnosti vzrostla poptávka, včetně dětského oblečení, které se dnes odhaduje na 3 miliardy rublů a bude pokračovat v růstu, což zvyšuje význam obchodního plánu.

"Zrychluje" trh a inflaci, takže můžeme s jistotou říci, že v dohledné budoucnosti bude jen růst, což znamená, že podnikatelský plán dětského oblečení bude velmi užitečný pro ženy podnikatele, kteří zažili všechny nuance na výchovu dětí a poptávku po dětském oblečení. oblečení

Cílové publikum a místo pro psaní podnikatelského plánu pro obchod s dětskými oděvy


Z obecného přehledu trhu přejdeme k obchodním specifikám.

Nejčastěji jsou dětské obchody otevřeny ve velkých nákupních centrech, kde jsou největší návštěvníci.

Pokud se domníváte, že budete pracovat ve velké oblasti pro 300 000 lidí nebo malé město, návštěva takového nákupního centra bude asi 7 000 zákazníků denně, přičemž o víkendech se zvýší až o 10.000.

Současně je až 75% této dopravy tvořeno ženami, mezi nimi každou pětinou je matka, která navštívila nákupní centrum, zejména za účelem nákupu svých potomků.

Po několika jednoduchých výpočtech se ukázalo, že cílové publikum obchodního plánu tohoto dětského obchodu je přibližně 1 000 lidí denně.

Mělo by se pamatovat na snížení kupní síly obyvatelstva. To znamená, že velká část provozu nezaručuje růst tržeb, zejména v prémiovém segmentu.

Od roku 2017 bude průměrná kontrola dětského oblečení asi o 1000 rublů. Pokud bude tyto tisíce strávit každý den 1000 zákazníky, pak náš trh je asi 1 000 000 rublů.

Nyní víme, kdo je cílem našeho podnikatelského plánu. Věci jsou snadné - lákat je do obchodu a prodávat zboží.
Pokud se domníváte, že vaše prodejna s největší pravděpodobností není monopolistou a v okolí (možná i ve stejném nákupním centru) budou konkurenti, pak objem prodejů pravděpodobně nebude vyšší než 10-15% vašeho podílu na dopravě.

Nicméně, co se týče obchodu s malými dětskými oděvy, je také dobrý denní příjem 25-30 000 rublů.

Tato částka je určena jednoduše: 1.000.000 (velikost trhu) je děleno počtem konkurenčních odbytišť (řekněme vaši a další dvě) a z přijatých 300 000 rublů vypočítáme 10-15% a získáme 30-45 000 rublů denních příjmů.

Ve skutečnosti mohou být částky vyšší a řádově nižší - hodně závisí na plnosti obchodu, v jaké oblasti se nachází (v centru Moskvy nebo na okraji Voroněje, kupní síla je odlišná) atd.

Navíc, sezónní faktor (prodej roste před začátkem školní sezóny a zmrazení v létě).

Při sestavování obchodního plánu pro obchod s dětskými oděvy doporučujeme orientovat na 20 000 rublů za sezónu. Přinejmenším na začátku.

Navrhování a uvedení do provozu prodejny dětského oblečení


Aby byl dětský oděv otevřen, musí být vydán v souladu s ruským právem.

Nejjednodušší možností je formovat se jako individuální podnikatel (PI). Budete pracovat podle kódu OKVED 52.42.1, který upravuje prodej dětského zboží.

Od roku 2017, po změnách daní, se doporučuje dát podnik na UTII nebo jednoduše "imputation".

Pro výpočet imputované daně se používá následující vzorec:

Podnikatelský plán pro obchod s dětskými oděvy

Tento obchodní plán o tom, jak otevřít obchod s dětskými oděvy.

Takže dnes se pokusím popsat v krocích otevření obchodu s dětskými oděvy..

Jako vždy jsem se zpočátku podíval na webové stránky, které psaly obchodní plány pro obchod s dětskými oděvy na internetu.

A nebylo mě překvapeno, jestli byly informace obdrženy, vše bylo jako obvykle, zpočátku existují webové stránky, kde si můžete koupit takový obchodní plán pro 24 000-25 000 rublů a při pohledu na data se ukázalo, že tyto obchodní plány jsou zastaralé po dlouhou dobu.

A zbytek materiálů je více obchodních nápadů než podnikatelských plánů. Takže můj článek bude jen tématem pro ty, kteří chtějí otevřít obchod s dětskými oděvy.

Jak otevřít obchod s dětskými oděvy

A první věc, kterou musíte udělat pro otevření obchodu s dětskými oděvy, je oficiálně zaregistrovat.

Chcete-li to provést, vyberte způsob vlastnictví podniku, pod kterým budete pracovat.

Otevření obchodu s dětskými oděvy je nejvhodnější následovně:

Pokud právě podnikáte první kroky v podnikání, doporučuji otevřít PI. Jedná se o nejjednodušší formu vlastnictví podniku a, jak je zřejmé, nejjednodušší způsob práce na něm je: státní daň je levnější, méně odpovědná, méně peněz a peněz a co je důležitější, může podnikatel uplatňovat systém zdanění patentů (ale spíše o to níže).

Bez ohledu na to, jaký typ vlastnictví se rozhodnete zvolit, budete potřebovat aktivity z klasifikátoru OKVED, v roce 2016 stále používáme starý OKVED 2001.

Obchodní činnost pro prodejce dětských oděvů:

52.42.1 - Maloobchodní prodej pánského, dámského a dětského oblečení.

Chcete-li začít podnikat v prodeji dětského oblečení tohoto druhu činnosti, stačí, jak jste si asi všimli, kromě dětského oblečení můžete také prodávat jak dámské, tak i pánské.

Tento typ činnosti bude vyžadován při vyplňování žádosti o registraci IP.

Daň z obchodu s dětskými oděvy

Po úspěšném otevření vaší IP adresy musíte rozhodnout o typu daňového režimu, který bude mít váš dětský oděvní obchod.

Navrhuji následující daňové režimy pro prodejce dětských oděvů:

 1. UTII (jednorázová daň z imputovaných příjmů). Tento daňový režim je prospěšný, pokud prodejní plocha skladu dětských věcí není velká až do 20 m².
 2. PSN (systém zdanění patentů). Tento daňový režim by měl být používán, pokud prodejní plocha skladu věcí dětí od 20 do 50 metrů čtverečních;
 3. USN 6% (zjednodušený daňový systém, příjem 6%). Tato daň by měla platit, pokud maloobchodní prostory přesahují 50 m2.

Samozřejmě je pro každý případ nutné provést výpočty. Dovolím prodejnu až do 50 m². a používám daně PSN (v mém regionu je to divně, že není v žádném případě svázáno s velikostí prodejní plochy (1 m2 - že hodnota patentu 50 m2 je stejná, rozdíl je jen v případě, že jsou zaměstnanci).

Pokud v některých oblastech vím, velikost patentové hodnoty závisí na velikosti oblasti), nicméně náklady na patent jsou v každém případě levnější.

Je škoda, že maximální prodejní plocha 50 metrů čtverečních na PSN, je-li více, pak už nemůžete tuto zdanění uplatňovat.

Obchod s dětským oblečením

Výběr prostor pro prodej dětského oblečení je jedním z nejdůležitějších okamžiků na začátku maloobchodu.

Správným místem a místem je alespoň ½ úspěchu založení podniku v obchodě.

Vzhledem k tomu, že jste stále začátečník, doporučuji butiku v obchodním centru, jehož hlavní sortiment jsou jen věci.

Nechte to být dámské, pánské a dětské věci. Najděte nákupní středisko speciálně pro věci pro děti a bělejší si pronajmete místo v něm, je nepravděpodobné, že uspějete.

Musíme si uvědomit, že obchodní centrum by již mělo být podporováno jinými podnikateli a měl by k němu přistupovat dostatečný počet potenciálních zákazníků. Samozřejmě byste si neměli pronajmout místo v nákupním komplexu na okraji města, jehož se zúčastní 30 lidí denně.

Návštěva nákupního komplexu by měla činit nejméně 500 lidí denně, pokud by byla nižší, pak by neměla být otevřena. Chcete-li zjistit návštěvnost, promluvte si s podnikateli, kteří již tam jsou, nebo si udělejte vlastní výzkum: počítat počet kupujících za jeden den.

Jako ekonomická možnost může místo pro prodej dětského oblečení sloužit jako oděvní trh, v něm bude velký počet potenciálních kupujících (jedinou nevýhodou není schopnost propagovat vaši firmu prodávající věci pro děti).

Nájem butiku je zapotřebí dostat do správné formy prodeje dětských věcí.

Připravte malou kosmetickou opravu, aby v butiku vládla útulná a dokonce fantastická atmosféra, obrazy postavy vašich oblíbených filmů vám s tím mohly vážně pomoci.

Když velikost butiku je 50 m2, doporučuji pozvat návrháře interiéru za poplatek ve výši 20 000 rublů. Vybírá perfektní opravu pro váš butik. Pokud je oblast malá, je zřejmé, že návrhář vám zde nepomůže, protože je málo místa.

Další informace o tom, jak si vybrat místnost pro obchod s dětskými oděvy, uvedu v článku "Místnost pro dětský oděv."

Nyní je třeba vybavit úložiště dětských věcí.

Vybavení obchodů s dětským oblečením

Chcete-li otevřít obchod s dětskými věcmi, je nutné je zpočátku vybavit:

 1. CHPM (kontrola tiskového stroje). Vzhledem k tomu, že jsme zvolili daňový systém pro PSN, nepotřebujeme pokladnu a stačí koupit NIM (doporučuji);
 2. Laptop. Pro správu skladu, práci s bankou a dodavateli apod.;
 3. MFP (kopírka skeneru tiskárny). Pro tisk cenových značek, faktur atd.;
 4. Obchodní zařízení. Regály, regály, okna, atd.;
 5. Terminál pro příjem plateb kartami. Vydáno v bance, kde máte běžný účet;
 6. Vysokorychlostní internet. Musíte mít normální připojení k internetu, znovu pracovat s bankou a dodavateli.

Otázka nákupu vybavení při otevírání obchodu s dětskými věcmi vyžaduje podrobnější uvážení. Takže budu určitě brzy napsat článek "Zařízení pro dětský oděvní prodejny".

Rozsah dětského oblečení

Pokud se podíváte na obchod s dětskými oděvy, nejprve je třeba věnovat pozornost velikosti místnosti, kterou si zapůjčíte.

Čím větší je místnost, tím větší je rozmanitost sortimentu dětského oblečení, který můžete umístit.

Pokud jde o velmi rozsah, pozice jsou jen tisíce.

Pokud nemáte peníze, doporučuji věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

 1. Můžete otevřít prodejnu specialit pro dívky nebo chlapce. Takže budete mít širokou škálu produktů a ušetřit 2 x méně na nákup zboží;
 2. Samotný výrobek by neměl být upřímně čínským spotřebním zbožím, přestože je levnější než tisíce takových obchodů a vystupujete na jejich pozadí;
 3. Při nákupu zboží nenakupujte stejnou pozici v desítkách. Je lepší zakoupit 2-3 kusy z každé položky, takže vy a obchod bude naplněn zboží a obrat bude rychlejší;
 4. Jednou za 3 měsíce - v závislosti na ročních obdobích, provádět prodej stale zboží, je lepší vrátit peníze vynaložené na to s malým ziskem a investovat do jiných modelů. A tak zůstávající zboží prostě zmrazí vaše peníze, které by se měly otáčet a přinášet zisk.

To jsou tipy pro začátečníky, kteří začínají obchodovat s otevřením dětského oděvního obchodu.

Podnikatel také potřebuje určit věkovou skupinu zboží, kterou bude prodávat. Chcete-li to provést, proveďte průzkum trhu a určit, které kategorie jsou nejmenší.

Dobrá nabídka zboží + ne příliš vysoké ceny vám poskytnou vážnou konkurenční výhodu oproti ostatnímu trhu dětského oblečení.

Reklamní prodejna dětského oblečení

Reklamační společnost musí být pečlivě provedena tak, aby poměr ceny a kvality byl optimální.

Navzdory skutečnosti, že není příliš mnoho reklamy, nemá smysl upustit od 50 000 rublů. do vzduchu a získat minimum zákazníků.

Zvažte tedy hlavní možnosti inzerce nového dětského oblečení:

 • Vývěsní štít Doufám, že není třeba vysvětlovat, proč by vývěsní štítek dětského oblečení měl být barevný a světlý, přitahující děti i dospělé;
 • Pilíř. Požadováno pro jakýkoli maloobchod, musíte jej dát na ulici se souřadnicemi butiku vašeho dětského oblečení. Samotný sloup by měl být také jasný a nezapomenutelný, butikové číslo, otevírací doba a pracovní telefon by měly být uvedeny na něm;
 • Diskontní karty. Vytvořte karty se slevami od 5% do 10%, například při nákupu až 5 000 rublů. doručujete diskontní kartu ve výši 5% a pokud je nákup více než 5000 rublů. pak již 10% sleva;
 • Letáky. Barevné letáky, které je třeba šířit do poštovních schránek nejbližších mikrodistrik, dělají nějaký druh akce, například při předkládání letáků, sleva na produkt o 15%, je třeba stimulovat potenciálního kupce;
 • Reklama ve výtazích. Docela efektivní a doporučuji ji. Jen nedávejte příliš mnoho, A6 formát je dost, a zde znovu musíte nějak podněcovat potenciálního kupce k návštěvě vašeho obchodu, organizovat kampaň pro jakoukoli kategorii zboží;
 • Tv. Také efektivní a ne příliš drahá reklama.

Hlavním úkolem je přilákat potenciálního kupujícího a potom prodávajícího podnikat "zpracovávat" kupujícího. Musíte pochopit, že prodávající také určuje velikost prodeje, takže musí mít zájem o prodej zboží.

Samozřejmě ne všechny typy reklam, které lze použít při otevírání dětského oblečení.

Toto téma je velmi důležité a vyžaduje podrobnější vyšetřování, takže čekejte brzy na můj článek "Reklama na dětský oděv."

Prodejce dětského oblečení

Tuto rubrici lze říci za klíšťata. Nahoře jsem se zmínil o tom, že prodávající by měl mít zájem o maximální výnosy a vysoký prodej.

A kdo si myslíte, že se nejvíce zajímá o rozvoj a prosperitu vašeho podnikání při prodeji dětského oblečení? Řeknu ti tajemství - to jsi ty!

Nikdo kromě tebe byste neměli otevřít obchod prodávající dětské oblečení. Pouze vy sami budete schopni ovládat celou situaci v podnikání, zjistit, co se nejvíce zajímá, a také odborně a zdvořile prodávat stávající dětské oblečení.

Pokud už pracujete - vydejte se! Dost už pracovat pro třetí strany a začít pracovat pro sebe.

To je pravděpodobně nejlepší možnost pro podnikání, když se podnikatel sám zabývá vývojem a maloobchodním prodejem.

Chápu, že někteří lidé mají strach... a najednou nebudou, atd.. Neměli by být žádní Malí přátelé.

Všechno půjde, hlavní věc není dovolit kritické chyby a vše bude fungovat. Musíte převzít zodpovědnost.

A co víc, podnikatel sám je motorem jeho podnikání. Nemyslím, že budete prodávajícím pro život, ale doba, kdy se stanete obchodem, je 6-12 měsíců. Vy jste vy, který musíte obchodovat s vaším zbožím.

Když je vše upraveno a otevřený obchod s oblečením žen začne přinášet stabilní zisky, můžete přemýšlet o dalším vývoji a pronajmout si prodávajícího.

To je moje silné doporučení, v tomto případě se výrazně zvýší procento toho, jak bude podnik úspěšný.

Výnosy a výdaje dětského oděvního obchodu

Nemáte-li dostatek peněz na to, abyste otevřeli obchod s dětskými oděvy, přečtěte si můj článek "Kde získat peníze pro podnikání" a "Jak vydělat peníze".

Při výpočtu příjmu dětského oděvního řemesla existuje několik vážných výhod:

 • Dětské předměty mají poměrně vysokou známku, asi 200%, u malých věcí, existuje celková přirážka 500%. Pokud vezmeme v úvahu podnik jako celek, pak je na oblečení, že trik je nejvyšší;
 • Druhou výhodou je, že děti neustále roste a alespoň jednou za rok potřebují aktualizovat svůj šatník nebo dokonce dvakrát ročně.

To činí tento podnik super ziskovým. Pokud jde o příjmy a výdaje, je samozřejmě nutné provést podrobnější výpočty pro každý případ.

Také jsem se rozhodl vyzdvihnout toto téma v samostatném článku "Příjmy a výdaje dětského oblečení".

V tom budu provádět výpočty pro otevírání dětského oděvního obchodu o rozloze 50 m2, tak očekávejte tyto informace v blízké budoucnosti.

Vývoj dětského oblečení

Existuje mnoho možností pro rozvoj obchodu s dětskými oděvy:

 1. Zvýšení rozsahu - pravděpodobně to uděláte neurčitě, pokud to dovolí pouze nákupní plocha;
 2. Otevření dalšího dětského oděvního obchodu. Předpokládejme, že první obchod, který jste otevřeli s oděvy pro chlapce, druhý otevřený s oblečením pro dívky, můžete také otevřít obchod s dětskými botami nebo vzdělávacími hrami a měkkými hračky;
 3. Rozvoj sítě obchodů. Pokud máte velké město, můžete otevřít specializované obchody po celém městě.

Možnosti rozvoje dětského oblečení jsou hodně. A toto téma budu zdůrazňovat v samostatném článku "Vývoj dětského oblečení", kde se budeme podrobněji zabývat.

Stáhněte si kompletní obchodní plán pro prodej dětského oblečení s výpočty: Stáhněte si obchodní plán dětského oděvního obchodu.

To je asi všechno, dokončím obchodní plán pro obchod s dětskými oděvy.

Máte-li jakékoli dotazy, požádejte je v komentářích nebo ve skupině v kontaktu.

Podnikatelský plán pro obchod s dětskými oděvy

Nabízíme Vám podnikatelský záměr pro otevírání dětského oblečení v malém městě.

Popis projektu Obecný popis projektu

Hlavní ukazatele efektivity dětského oblečení

 • Měsíční zisk = 113 530 rublů;
 • Ziskovost = 20,7%;
 • Doba návratnosti = 12 měsíců.
 • Městské obyvatelstvo: 300 tisíc lidí;
 • Umístění bodu: centrum města, 2. patro velkého nákupního centra, prodejní plocha 60m2.
 • Typ nemovitosti: pronájem;
 • Pracovní doba: 9:00 - 20:00;
 • Počet pracovních míst: 6 osob;
 • Zdroje financování: vlastní prostředky - 500 tisíc rublů; vypůjčené prostředky (úvěr) - 900 tisíc rublů.

Kolik peněz je zapotřebí k otevření obchodu s dětskými oděvy

Seznam startovacích nákladů podle obchodního plánu:

Obecný popis společnosti

Jaký daňový systém si vyberete pro registraci podniků. Kód OKVED

Právní formou dětského oblečení bude individuální podnikání. Pro obchod s dětským zbožím byl nastaven kód OKVED 52.42.1.

Jako daňový systém byla vybrána jediná daň z imputovaných příjmů (UTII). Daň bude vypočítána podle vzorce: 15% * (1800 (základní výnos) * m²) * k1 * k2. Koeficient k2 pro maloobchod s dětským zbožím v regionu Ulyanovsk je 0,43. Celková částka daně za pokoj 60m2 se bude rovnat 10,936 rublům za měsíc.

Podrobný plán otevření obchodu s dětskými oděvy

V současné době začínají praktická realizace projektových projektů:

 1. Registrace individuálního podnikání v IFTS;
 2. Předběžná nájemní smlouva pro 60m2 pokoj ve 2. patře ve velkém nákupním centru. Pronájem za měsíc - 90 tisíc rublů;
 3. Je vybrán přibližný sortiment zboží našeho prodejního místa.

Úložiště bude pracovat v samoobslužném režimu. Režim provozu je plánován od 9:00 do 20:00.

Personální organizace

Pro prodejní asistenty bude nastaven pracovní plán 2/2.

Správcem bude správce projektu.

znalost výrobků a služeb

Popis produktu

Rozsah výstupu může být znázorněn ve formě diagramu:

Kromě obvyklých produktů budou v našem obchodě prodávány dětské oblečení takových známých značek jako Adams děti, Bon Vevey, Disney, Adidas, Mexx, Zara a mnoho dalších.

Průměrná známka na oblečení bude alespoň 100%.

Jaké vybavení si vyberete pro obchod s dětskými oděvy

Základní vybavení potřebné pro provoz zahrnuje:

 1. Vitríny;
 2. Regály;
 3. Závěsy;
 4. Stojany;
 5. Dětské figuríny;
 6. Zrcadla;
 7. Nábytek (pohovky, židle);
 8. Systém ochrany před krádeží zboží;
 9. Pokladna a počítač.

Výrazné výhody dětského zboží

 1. Oblečení pro malé děti bude pouze přírodní a šetrné k životnímu prostředí;
 2. Všechny oděvy budou dodány od předních výrobců a budou doprovázeny certifikáty kvality, které vylučují vzhled v regálech obchodu s podzemními výrobky;
 3. Široká škála krásných dětských oděvů pro všechny věkové kategorie, zimní a letní sbírky;
 4. Flexibilní systém slev a pravidelné propagační akce na oblečení pro děti.

Marketingový plán

Účast v ukládání bude poskytnuta z následujících důvodů:

 1. Obchod bude umístěn ve velkém nákupním centru s velkým množstvím zákazníků;
 2. Na stejném patře, kde je plánováno otevření obchodu s dětskými oděvy, již funguje obchod s hračkami, který navštíví mnoho rodičů. Tím zajistíme další proud návštěvníků našeho obchodu.
 3. Vedle nákupního centra je také mateřská škola a škola, která přinese i další zákazníky.

Reklama a propagace

Pro propagační (propagační) prodejní místo je plánováno:

 1. Reklama v médiích (noviny, časopisy, televize, rozhlas);
 2. Reklama v dopravě (minibusy);
 3. Bannery, bannery, billboardy;
 4. Distribuce letáků, letáků, inzerátů.

Celkově se plánuje utrácet zhruba 20 tisíc rublů měsíčně na tyto aktivity.

Soutěžící

Kromě toho již v obchodě fungují tři prodejny s podobným sortimentem výrobků. Budeme provádět srovnávací analýzu silných a slabých stránek našich konkurentů:

Kolik můžete vydělat za realizaci dětského oblečení

Před výpočtem odhadovaných příjmů definujeme takzvanou tržní kapacitu.

Návštěvnost nákupního centra je v průměru 7 tisíc lidí denně, v pracovních dnech je 4-5 tisíc a víkendy 9-10 tisíc. 70% tohoto počtu lidí tvoří ženy, z nichž 20% jsou matky, které jsou připraveny k nákupu. Přeměna zájmů na počet potenciálních kupujících činí 980 lidí denně. A takzvaná "průměrná kontrola" při návštěvě obchodů s dětskými oděvy je asi 1000 rublů.

Současně ne všechny matky, které navštívily náš obchod, jsou připraveny okamžitě koupit zboží. Obvykle je procento nákupu pouze 10%. Celkový potenciální příjem našeho obchodu je 24 500 rublů denně.

Při prodeji dětského oblečení je však sezónní prodej. Jeho vrchol padá na podzim a v zimě a pokles se projevuje v jarním a letním období.

Představte si plánovaný měsíční plán příjmů:

Při výpočtu ziskovosti a ziskovosti dětského oděvnictví ve finanční části podnikatelského záměru budeme vycházet z plánovaných ročních příjmů - 8,1 milionu ročně.

Výrobní plán

Objednání šarže dětského oblečení se uskuteční jak prostřednictvím webové stránky, tak z výstavních hal velkoobchodních organizací. Dodání zboží do našeho skladu provádějí dopravní společnosti.

Chcete-li vytvořit širokou škálu produktů, je plánováno přidělit hotovost ve výši 800 tisíc rublů.

Pro inventarizaci bude použito skla 15m2.

Plánovaný personál dětského oblečení:

Na zaměstnance budou uloženy tyto požadavky:

 • Prodejci - dívky ve věku od 20 do 35 let;
 • Schopnost komunikovat se zákazníky;
 • Zkušenosti s prodejem (vítáme). Plán kalendáře

Plán kalendáře

Seznam aktivit pro zahájení podnikání a jejich náklady je uveden ve formě tabulky:

Celkem za zahájení projektu bude trvat 45 dní a 1,24 milionů rublů. Finanční plán

Finanční plán

Chcete-li otevřít obchod s dětskými oděvy, bude potřebovat investice 1,4 milionu rublů. Z těchto vlastních prostředků činí 500 tisíc rublů a půjčuje (bankovní úvěr) 900 tisíc rublů.

Hlavními měsíčními náklady jednotlivého podnikatele budou materiální náklady (přes 50%), tj. Nákup zboží s následným prodejem.

Vedle nákladů na materiál budou velké náklady podnikatele platit pojistné Penzijnímu fondu Ruské federace a Fondu sociálního pojištění: 212,4 tisíc rublů ročně pro zaměstnance a 36 tisíc rublů. ročně za IP.

Úplný seznam všech nákladů, jakož i výpočet hrubého a čistého zisku jsou uvedeny v tabulce - prognóza výnosů a nákladů:

Čistý zisk na základě ročního prodeje činí 1,36 milionů rublů.

Výnosnost dětského oblečení podle výpočtů podnikatelského plánu je 20,7%. S takovými ukazateli se projekt vyplácí za 12 měsíců.

V souhrnu je třeba poznamenat, že prodej dětských oděvů, navzdory vysoké konkurenci, je ziskové podnikání. Krátká návratnost investic spolu s dobrou návratností činí tento podnik atraktivní pro mnoho soukromých investorů.

Obchodní plán dětského oblečení, obuvi a hraček

Rodiče mají tendenci šetřit na sebe, ale velkoryse investují peníze do nákupu všeho, co dítě potřebuje. V mnoha ohledech jsou proto hranice výrobků dětských výrobků v obchodě vždy vyšší než u průmyslových výrobků pro dospělé. Příjem získaný obchodem pro děti je docela dobrý i v podmínkách krizových procesů ve státní ekonomice. Ceny v této oblasti zahrnují výrazný přebytek cen nad náklady na výrobky a prodej výrobků pro děti z jakéhokoli plánu byl vždy velmi výnosný a slibný obchod. Pokusíme se zjistit, jak vytvořit obchodní plán pro dětský obchod a jak provádět jeho hlavní body, získat zpět počáteční náklady a poté získat vysoké zisky.

Často lze poznamenat, že dětské zboží se v různých místech prodává jen málo a zboží je nabízeno všude ve skupinách jednotlivě. Například nákup potravin pro dítě nebo hygienické výrobky se obvykle vyskytuje v lékárně, jen někdy je vše prodáváno ve specializovaných odděleních velkých nákupních center. Ale oblečení se prodává v centrech odlišné orientace, tam mohou být také různé možnosti pro dětské postýlky, hračky, kočárky. Často jsou otevřena speciální dětská centra pro herní témata, kde se jiné produkty neprodávají.

To je pochopitelné, protože obchodní plán pro sklad dětských hraček se skládá pouze z prodeje tohoto zboží. Jednorázový obchod nevyžaduje rozmanitost v designu skladu a jeho vybavení zvláštním nábytkem a vybavením.

K nákupu zboží s každodenní poptávkou, jako jsou například hygienické výrobky, rodiče kojenecké výživy přecházejí do nejbližšího obchodu do místa svého bydliště. Chcete-li si zakoupit dětský kočárek, autosedačku nebo oblečení, chcete-li provést jiný velký nákup, hledají obchody pro děti různých specializací, které se obvykle nacházejí v blízkosti centra města. To je jen pro ně, že by bylo mnohem pohodlnější dělat všechny nákupy na jednom místě, v jednom obchodě a ne strávit čas jízdy kolem města. Tento nedostatek v organizaci obchodu s výrobky pro děti by bylo hezké vzít v úvahu v obchodním plánu obchodu s dětskými výrobky. S touto změnou z hlediska podnikání může být další obchod velmi ziskový, takový obchod bude moci rychle vybrat významnou část klientely jiných obchodů v této oblasti, a jeho konkurenceschopnost se může ukázat jako velmi vysoká.

Klíčové ukazatele projektu:

Náklady na projekt jsou 850 000 rublů.

Průměrný měsíční výnos je 400 000 rublů.

Zisk - 200 000 rublů.

Doba návratnosti je 4-5 měsíců.

O obchodních plánech v obchodu s dětmi

Plánování jakékoli obchodní činnosti se obvykle skládá z velmi podobných sekcí. Jedná se o výběr prostor pro organizaci práce, registrační akce s jejich jemností a obtížemi, nákup zařízení a nábytku, personální a daňová politika. Pokud zvážíme plánování v oblasti obchodu s dětským zbožím, bude se tento rozdíl vztahovat pouze na skupinu prodaných výrobků. Jedná se o příklad podnikatelského plánu pro obchod s dětskými oděvy nebo obchod s hračkami, středisko pro dětskou výživu nebo hygienické potřeby pro malé děti.

V opačném případě je vše velmi podobné, na základě práce můžete vzít jakýkoli vzorek obchodního plánu dětského obchodu s výpočty. Tento materiál je na internetu dostatečný, prostě se musíte zabývat touto variantou, která bude co nejvíce vyhovovat vašim konkrétním plánům podnikání z hlediska rozsahu činností a dalších funkcí. Důležité je také, že čas na rozvíjení tohoto plánování se nijak neliší, pryč a samotný plán je zastaralý.

Pokud jde o místo otevření obchodu, nejdůležitější možností je jeho umístění v obytných oblastech města. A není tak nutné začít všechno od začátku. A jak špatná je možnost nákupu hotových, vybavených a naladěných na intenzivní práci dětského centra? Vypracování obchodního plánu pro otevírání dětského obchodu od začátku nebo z nějakého již dostupného počátečního bodu je prostě nezbytné! To neumožní vážné chyby v podnikání, které by vedly podnikatele k stavu zoufalství a zklamání s jeho nadějí. Navíc, abych pracoval, sledoval jsem přesně umístěné majáky v této záležitosti, mnohem pohodlnější a tišší.

Ve fázi plánování je nutné co nejdůkladněji prozkoumat trh s dětským zbožím, je to jen nezbytné! Mezi rysy práce v této oblasti patří skutečně proporcionality mezi komoditními skupinami. Například, oblečení pro děti je obvykle dává třetinu ročního obratu, a pro hračky - pátý. Jedna desetina celkového objemu obecných nákupů je přidělena na další zboží pro obuv obuvi.

Není špatné pochopit na samém začátku to, že roční prodej hotových peněz ve výši 180 miliard rublů probíhá na prodeji dětského oblečení v Rusku a každoročně tento obrovský údaj roste o čtvrtinu. Takže je velmi logické a správné začít podnikat s rozvojem obchodního plánu pro obchod s dětskými oděvy. Obrovský peněžní tok v této oblasti jednoduše snáší prodej zboží rychlému úspěchu a vysokým ziskům. Přestože na domácím trhu je podíl dětského oblečení vyrobeného v Rusku jen 20%. Zbytek je dodávky ze zahraničí, především z Číny. Také značná část tohoto zboží je dovezena do Ruska z Finska a Německa.

Rodiče průměrné ruské rodiny utrácejí až 10 000 rublů ročně na nákup oblečení pro děti. Úpravy hotového podnikatelského plánu pro dětský oděv můžete provést s ohledem na tuto skutečnost výpočtem počtu rodin ve vaší obchodní oblasti a rozdělením částky obdržené počtem dětských oděvních prodejen v oblasti. To okamžitě poskytne realistický odhad budoucího zisku a ziskovosti podniku.

Výběr prostor pro obchod

Velmi důležitá fáze podnikání od její registrace až po začátek přímé práce je pokryta výrobním plánem. Po zhodnocení příležitostí vybraného podniku a zkoumání situace na trhu ve vaší oblasti podnikání můžete začít hledat vhodné prostory pro otevření obchodu. Nejsou žádné zvláštní omezení charakteristik této místnosti, jejích architektonických a stavebních prvků, ze strany orgánů státní kontroly. Hlavním úkolem je mít dostatečné finanční prostředky.

Můžete uspořádat práci dětského obchodu nebo mini-oddělení někde přímo ve velkém nákupním centru. Velmi často se pronajímá bezplatná prodejní plocha. Zde je důležité umístění tohoto centra a správné plánování organizace organizace. Musíte přemýšlet pouze o původním návrhu obchodu v souladu se specifikami prodávaného zboží. Účinnost projektu z velké části závisí na takových drobnostech.

Odhaduje se otevřít malý obchod v pronajaté místnosti, bude trvat nejméně 35 tisíc rublů. Tato hodnota nebude v každém konkrétním případě povinná a přesná, ale obecně vám umožní, abyste nejprve přijali správné měřítko.

Při prodeji maloobchodního zboží pro děti se volba prostorů stává nejdůležitějším aspektem podnikatelského plánu pro organizaci a rozvoj dětského oblečení a obuvi. Pro začátečníky doporučujeme malý oděvní butik v obchodním domě. Sotva je možné najít takové nákupní centrum, které se specializuje na dětské zboží a pronajme tam náměstí. Koneckonců, každý takový komplex je již podporován jeho obchodníky, spoléhá se na jeho pravidelné návštěvníky a nepotřebuje konkurenty. Také by nebylo dobré pronajmout si obchodní prostory v komplexu na okraji města, kde počet návštěvníků nesmí překročit 100 osob denně.

Nemá smysl organizovat obchod v centru, kde je denní docházka méně než 500 lidí. Chcete-li posoudit účast, můžete o tomto tématu promluvit s podnikateli, kteří na tomto místě pracují již delší dobu, ale jsou docela přístupné a nezávisle provádějí počet návštěvníků. Na trhu s oděvy však můžete úspěšně prodávat dětské boty a oblečení. Obvykle návštěvníci v takovém místě hojně. Pouze inzerce dětských výrobků zde není povolena.

Dokumentace podnikání

Při registraci dětského oděvního oblečení by vhodnější volbou bylo využít formu individuálního podnikání (individuální podnikání). Protože hlavní návštěvníci obchodu jsou jednotlivci, forma společnosti s ručením omezeným nemá smysl. To značně zjednodušuje účetnictví, nevytváří potíže při přípravě daňových zpráv. Kromě toho budou samy daně mnohem nižší.

Jakákoli registrace ve formě IP je mnohem levnější než LLC a daňové úřady vyžadují mnohem méně dokumentů. Daňový režim je rozumné zvolit na základě prodejní plochy obchodu. Pro maloobchod s dětským zbožím jsou vhodné následující daňové režimy:

 • UTII, tato forma je přínosná pro odbytové dětské předměty až do 20 metrů čtverečních. metry;
 • PSN, je to způsob, jakým obchodní prostory přesahují 20 metrů čtverečních. metrů, ale méně než 50 metrů čtverečních. metry;
 • Zjednodušený daňový systém ve výši 6% je vhodný pro plochu přesahující 60 metrů čtverečních. metro.

Jednotná daň z imputovaných příjmů a systém patentů pro zdanění podniku, stejně jako zjednodušená forma zdanění, musí být předem vypočteny ve vztahu k podnikatelskému plánování. V některých oblastech Ruska není systém PSN vázán na oblast prodejního prostoru, mění se pouze v závislosti na počtu servisních pracovníků. Někde je patentový systém výhodnější, neboť závisí na oblasti odbytu, ale je to levnější. Tento systém však již nebude použitelný, pokud bude prodejní plocha větší než 50 metrů čtverečních. metrů

V budoucnosti, jak se podnik rozvíjí, bude nutný dobře vyvinutý marketingový plán. Koneckonců, podpora zboží pro zákazníky - jeden z hlavních bodů nadcházející úspěšné podnikání. Zohledňuje také možný vývoj formy vlastnictví a zdanění.

Doporučujeme číst:

Vybavení dětských obchodů

K základnímu vybavení skladu dětského zboží by měla být přiřazena pokladna. Pokud zvolíte systém daně v patentovém formuláři, můžete to udělat s jedním tiskacím strojem. Chcete-li pohodlně uchovávat záznamy o zboží a jeho pohybu, budete potřebovat jiný počítač, nejlépe notebook. S pomocí počítače je vhodné založit kontakty jak s dodavateli zboží, tak s bankou. Tyto body jsou obvykle zahrnuty do organizačního plánu podniku.

Chcete-li vytisknout účty a cenové značky, budete stále potřebovat tiskárnu a skener. Je samozřejmě výhodnější koupit laserovou černobílou tiskárnu, protože její tisk je nyní nejlevnější. Při vystavení běžného účtu klientovi vystavuje banka i terminál pro platby s plastovými kartami. A konečně, ale velmi důležité - v obchodním centru by měl být internet s vysokorychlostním přístupem. Prostřednictvím tohoto kanálu budete muset vytvořit úzké vztahy s vašimi dodavateli as bankou.

Nezapomeňte na nábytek. Jedná se o speciální skříně a vitríny, díky nimž bude možné pohodlně umístit své zboží a zpřístupnit je návštěvníkům. Tyto regály a police současně budou také reklamní zboží. Z celkového návrhu zásuvky závisí příliš mnoho úspěchu podniku. V oddělení obuvi potřebuje podnikatelský plán dětského obuvi některé druhy nábytku, dekorace hal a kde jsou prodávány oděvy pro chlapce a dívky, je zapotřebí zcela jiného interiéru.

Finanční zdůvodnění projektu

Konečné výsledky jakékoli činnosti jsou určeny finančním plánem podniku. Koneckonců, hlavním účelem podnikání je organizace práce s vysokou ziskovostí, což je zisk, který bude schopen získat zpět všechny náklady na začátku podnikání a začít pracovat pro podnikatele, pro své nové myšlenky.

Samozřejmě, někdy je velikost investic do podnikání tak velká, že by se nemělo očekávat krátká doba návratnosti. Taková situace však existuje v takovém podnikání, které v budoucnu začne důsledně dávat vysoké příjmy, kde jsou minimalizována možná rizika a vše, co bylo plánováno, se musí prostě splnit kvůli některým dobře promyšleným okolnostem.

Spotřební část

Hlavními výdaji dětského skladu jsou vysoké nájemné za užívaný prostor v obchodním centru a plat prodávajícího, který by se měl zvyšovat s nárůstem provozního kapitálu. Dobrým systémem motivace zaměstnanců je přítomnost procentního podílu platu, který slouží jako motivační prvek pro zlepšení práce.

Více než polovina nákladů je určena na nákup zboží a průměrné procento marží v této oblasti činnosti je obvykle 70%. Skromnější místo - 5% příjmů - je obsazeno marketingovými náklady.

Přibližný plán nákladů a výdajů na dětský obchod o rozloze 50 metrů čtverečních. metrů obvykle vypadá takto:

 • pronájem za místo v nákupním centru - 50 000 rublů;
 • utility a projektové práce - 40 000 rublů;
 • hlavní zařízení pro bod na 3 sekce je 30 000 rublů;
 • panely s háčky a závěsy na oděvy - 40 000 rub;
 • dvě kabiny se zrcátky pro zkoušení oblečení - 20 000 rublů;
 • figuríny a znamení katedry - 15 000 rublů;
 • pokladna - 25 000 rublů;
 • mini roh pro děti - 5000 rublů.

Celkově to bude asi 225 000 rublů. Zde budete muset také přidat dopravní náklady na dodávku zboží ve výši 10 000 rublů, stejně jako náklady na nákup tohoto zboží ve velkoobchodních skladech - 500 000 rublů. Celkový počáteční kapitál bude nyní činit 735 000 rublů nebo více. Ve všech situacích z režimu vyšší moci musíte mít nejméně 15 000 rublů. Finální číslo, mírně zaoblené, je 800 000 - 850 000 rublů.

Nejčtenější zprávy:

Strana příjmů

Při stanoveném rozsahu práce bude průměrný dětský obchod při plnění plánu výroby mít denní peněžní výtěžek přibližně 23 000 rublů. a přinést den na 10 000 rublů. přišli. Za měsíc bude tato výše zisku přibližně 200 000 rublů s průměrným příjmem 400 000 rublů.

Při těchto provozních parametrech nebude doba návratnosti počátečních kapitálových investic činit více než 4 až 5 měsíců práce. Takový ukazatel aktivity plně odůvodňuje počáteční náklady a přispívá k rychlému rozvoji podnikání, což v průběhu času znamená konsolidaci rozsahu činností a postupné zvyšování zisku. To vše je normou dobře promyšlené činnosti, dobrou motivací člověka k práci a úspěchu.

Stáhněte si zdarma vzorový obchodní plán pro dětský obchod

Stáhněte si bezplatné obchodní plány ze speciálního katalogu:
"PLÁNY OBCHODNÍCH PLÁNŮ NA NEJLEPŠÍCH ZÁPASECH"!

Pozor! Volný obchodní plán nabízený ke stažení níže je příkladný. Podnikatelský plán, který nejlépe vyhovuje vaší firmě, musí být vytvořen za pomoci specialistů.

store dětské univerzální smysl (. jídlo, oblečení, kočárky, apod), poskytuje příležitost ke koupi vše potřebné pro batolata a starší děti (čti: matky, otce, prarodiče a další příbuzní, který je součástí cílové skupiny), na jednom místě.

S popularitou hypermarketů na moderním trhu zboží a služeb může obchodní plán pro dětský obchod univerzálního typu zajistit stabilní příjem.

Formát dětského obchodu je supermarket s vystavením zboží ve volném přístupu na regálech a práci prodejních asistentů v hale. Výplata vybrané částky se provádí v pokladně na výjezdu.

Výhody univerzálního dětského skladu před specializací na jeden typ výrobku:

 • Příležitost kupujícího koupit veškeré zboží, které potřebuje jeho dítě na jednom místě;
 • Loajální ceny a slevy: sleva, průměrná přirážka, kumulativní slevy apod.;
 • Dobré podmínky pro skladování zboží, dodržování hygienických norem nejsou vždy možné provést v malých specializovaných prodejnách.

Můžete si stáhnout přibližný obchodní plán pro dětský obchod s využitím našich webových zdrojů nebo se seznámit s přibližnými výpočty pro otevření podnikání "pro děti" uvedené níže.

Chcete-li provádět činnosti týkající se prodeje dětského zboží, musíte se alespoň zaregistrovat jako samostatný podnikatel a vydat licenci, která uděluje právo obchodovat s výrobky.

Příklad obchodního plánu pro otevírání dětského skladu univerzální povahy.

Místnost

 • - celková plocha cca 80 m², z nichž polovina se nachází pod sklady a druhá polovina - pro organizaci obchodní plochy. Přibližná cena za pronájem těchto prostor je 48 tisíc rublů za měsíc.

Vybavení:

 • - police na stěnu o rozměrech 200x90 - 7 ks.

26 tisíc rublů;

 • - stojany ostrovního typu, velikost 150x90 + 15 polic pro ně - 5 ks.

  35 tisíc rublů + 12 tisíc rublů;

 • - Hung pro oblečení velikosti 90x60 - 3 ks.

  22,5 tisíc rublů;

 • - uzavřené vitríny velikosti 250x90 - 2 ks.

  14 tisíc rublů;

 • - displej s rozměrem 110x90 - 3 ks.

  15 tisíc rublů;

 • - chladící vitrína pro detektiv - 1 ks.

  45 tisíc rublů;

 • - chladicí skříň se skleněnými dveřmi - 1 ks.

  26,5 tisíc rublů;

 • - chladicí komora pro skladování výrobků - 1 ks.

  52 tisíc rublů;

 • - velikost hotovosti 100x120 - 1 ks.

  Náklady na zaměstnance a mzdy:

  • - prodejce produktů - 1 osoba;
  • - prodejci jiných oddělení - 2 osoby;
  • - prodejce - pokladník - 1 osoba;
  • - účetní - 1 osoba.

  Včetně daňových nákladů, celkových mzdových nákladů:

  • - 4 prodejce

  80 tisíc rublů / měsíc;

 • - 1 účetní

  Celkový plat

  105 tisíc rublů / měsíc

  Pokud vytvoříte obchodní plán pro online dětský obchod, složení personálu se bude lišit: provozovatel místa, pracovníci skladu atd.

  Koupě zboží k prodeji ve výpočtu za 1 měsíc:

  • - autosedačky a posilovače

  60 tisíc rublů;

 • - kočárky

  60 tisíc rublů;

 • - hračky

  60 tisíc rublů;

 • - oblečení a boty

  90 tisíc rublů;

 • - výrobky a dětská kosmetika

  Celkové měsíční nákupy činí 570 tisíc rublů.

  Výše uvedený obchodní plán univerzálního obchodu pro děti vám umožňuje vypočítat:

  • - náklady na otevření, počáteční nakládku skladu, najímání zaměstnanců

  900 tisíc rublů;

 • - celkové náklady na první rok práce, včetně nákladů na otevírání,

  8 milionů rublů;

 • - průměrné měsíční výdaje za 1. rok

  Doporučené procentní přirážky prodaného zboží:

  • - autosedačky a kočárky - 15%;
  • - oblečení - 50%;
  • - hračky - 40%;
  • - výrobky, kosmetika, hygienické potřeby - 30%.

  Je dobré vědět!

  Respektujeme vaši volbu, ale chceme vám připomenout, že nejméně riskantní, poměrně snadné a pohodlné nastartování podniku může být organizováno pod křídlem úspěšné společnosti za podmínek franšízy. Nabízíme seznámení s "Katalogem ziskových franšíz".

  Proč založení firmy s povolením je snadnější a výhodnější se učit z výběru článků zveřejněných v sekci: "Články o franchisingu"

  Měsíční výnos s plnou implementací

  750 tisíc rublů
  Srážky za daně (6%)

  45 tisíc rublů
  Celkový zisk za 1 měsíc.

  40 tisíc rublů (750 - 45 - 665)
  Zisk za 1 rok

  480 tisíc rublů
  Z tohoto důvodu bude ziskovost (ziskovost) za 1. rok práce činit asi 6%.

  Výpočet ziskovosti je definován jako přijatelný pro 1. rok provozu univerzálního dětského skladu. V následujících letech práce vzrůstá míra návratnosti kvůli nepřítomnosti / snížení nákladů na nákup nábytku a dalších kapitálových investic a růstu tržeb.

  Tento příkladný obchodní plán pro obchod s dětským zbožím vám umožňuje organizovat ziskové podnikání v prvním roce práce s rostoucím vyhlídkou na nadcházející roky.

  Stáhněte si bezplatné obchodní plány ze speciálního katalogu:
  "PLÁNY OBCHODNÍCH PLÁNŮ NA NEJLEPŠÍCH ZÁPASECH"!

  Jak otevřít obchod s dětmi

  Jaké dětské obchody potřebují rodiče

  Často se stává, že rodiče jsou dokonce připraveni ušetřit peníze na sebe, aby si koupili dětské jídlo, hračky a vysoce kvalitní oblečení. Prodej produktů pro kojence je jedním z nejslibnějších oblastí obchodu, takže mladí podnikatelé budou mít zájem vypracovat obchodní plán pro dětský obchod.

  Obchodní rozpětí na produktech pro děti je mnohem víc než u dospělých výrobků. To umožňuje dětským obchodům získat velké příjmy i v době hospodářské krize.

  Dnes jsou v různých prodejnách prodávány různé skupiny výrobků pro děti. Například kojenecké a hygienické potřeby lze zakoupit v lékárnách a hračky - v obchodech prodávajících hračky. Stojí za zmínku, že to je pro rodiče poněkud nevhodné. Nejčastěji jsou dospělí nuceni nakupovat potřebné věci v obchodních prostorách, které jsou v blízkosti, zatímco výběr obchodů, které prodávají zboží potřebné skupiny, je malý. Proto může trvat celý den, než si koupíte úplný seznam potřeb. Proto má smysl otevřít univerzální dětský obchod, který prodává všechny druhy obchodů pro děti. Profesní podnikatelé to vědí, protože již vypracovali obchodní plán pro dětský obchod.

  Komerční prostor, ve kterém se bude prodávat veškeré potřebné zboží pro děti, je skutečně otevřené ve spacích oblastech velkých měst Ruska. Podnikatelský plán může sloužit jako vodítko pro organizaci práce univerzálního dětského obchodu, který bude prodávat hygienické potřeby, potraviny, kočárky a dětské sedačky pro automobily, oblečení a tak dále.

  Jaké kroky znamenají obchodní plán úspěšného dětského obchodu?

  Abyste mohli organizovat ziskové práce obchodních prostor, musíte:

  • provádět analýzu trhu, na kterém obchod působí;
  • rozhoduje o produktu, který budou moci získat potenciální zákazníci dětského obchodu;
  • zvážit metody marketingu společnosti;
  • posoudit potřebu zdrojů, které jsou zapotřebí k zahájení činnosti;
  • sestavit rozpočet, který bude potřebný k zajištění fungování obchodu v prvním měsíci a roce.

  Podnikatelský plán obsahuje položky, které jsou nezbytné pro úspěšné otevření obchodního prostoru pro děti.

  Provádění tržní analýzy obchodních předmětů pro děti

  Analýza trhu prodeje výrobků pro děti zahrnuje následující komponenty:

  • určení cílové skupiny podniků;
  • segmentace trhu;
  • hodnocení konkurenčního prostředí.

  Kdo je cílovým publikem v oblasti prodeje dětského zboží

  Dětské produkty, které jsou potřebné každý den (jídlo, pleny a tak dále), jsou obvykle nakupovány matkami. Větší položky (dětské sedačky, kočárky) nejčastěji získávají oba rodiče. Cílovou skupinou obchodních prostor, jejichž obchodní plán je popsán, jsou tedy mladé rodiny s dětmi.

  Je důležité si uvědomit, že potenciální kupci mohou také být přáteli rodičů a příbuzných, kteří mohou chtít dítě potěšit malým darem (pokud jsou na návštěvě) nebo plnohodnotným darem (u příležitosti jeho narozenin).

  Segmentace trhu prodeje výrobků pro děti

  Obchodní dům prodávající dětský zboží může mít dostatečně velký počet konkurentů, takže se může spolehnout na úspěch, pokud se může přesně zaměřit na cílové segmenty trhu. Pro podnikatele může být vhodné použít segmentaci podle úrovně příjmů, způsobu spotřeby a postoje spotřebitele k nabízenému zboží.

  Z hlediska příjmů mohou být zákazníci rozděleni do tří segmentů:

  • zákazníci s nízkými příjmy;
  • průměrné příjmy;
  • kupující s vysokými příjmy.

  Zákazníci s nízkými příjmy mohou tvořit významnou část cílového publika v dětském obchodě. Zástupci tohoto segmentu mohou být vyzváni pomocí speciálních nabídek a slev, slevových programů, možnost nákupu některých předmětů (např. Plenky) po kusu.

  Kupující se středním příjmem jsou hlavními zákazníky obchodu s dětským zbožím. Vysoká kvalita služeb, široká nabídka zboží, možnost nákupu všeho, co potřebujete na jednom místě - to je vše a existují základní metody přitahování této kategorie lidí.

  Pokud jde o získávání kupujících s vysokými příjmy, stojí za zmínku, že pro ně mají důležitou roli úroveň poskytovaných služeb, kvalita nabízených produktů a široká škála produktů.

  Když mluvíme o segmentaci podle spotřeby, stojí za zmínku, že všichni rodiče, kteří žijí v obytných oblastech města, mohou být seskupeni do následujících segmentů:

  1. Maminky, kteří jsou na dovolené. Jsou to hlavní kupující. V takovém případě musí podnik vytvářet podmínky pro takové zákazníky, aby nakupovali veškerý spotřební zboží v obchodě. To může ovlivnit vysokou rychlost a kvalitu služeb, širokou škálu dodaných produktů.
  2. Babičky, které pomáhají matkám starat se o své děti. Tito zákazníci se budou obávat nákladů, takže byste měli dbát na to, aby měli možnost koupit vše, co potřebujete, za přijatelné ceny. Kromě toho se lidé v tomto segmentu zajímají pouze o přírodní produkty.
  3. Rodiče, kteří pracují v centru města, ale často si děti procházejí na cestě z práce. Vzhledem k tomu, že zástupci tohoto segmentu mají možnost koupit vše, co potřebují v centrálních oblastech, stojí za to dbát na to, že chtějí koupit jídlo pro děti ve své oblasti.

  Výhody univerzálního uskladnění dětského zboží a nezbytná registrace podniku

  Tento obchodní plán dětského obchodu na prodej všech možných druhů zboží pro děti vám dává příležitost koupit vše, co potřebujete, na jednom místě. Všechny výrobky, které jsou nabízeny k prodeji v obchodě, lze rozdělit do dvou skupin:

  • skupina, která se skládá z běžných předmětů (plenky, jídlo, ubrousky atd.);
  • skupina obsahující položky jako oblečení, dětské hračky, kočárky, autosedačky a podobně.

  Obchodní prostor, jehož obchodní plán je zvažován, musí být schopen poskytovat vysoce kvalitní služby zákazníkům a má mnoho výhod oproti prodejnám hraček nebo dětských oděvů.

  Seznam výhod univerzálního dětského obchodu:

  • schopnost koupit všechny předměty, které dítě potřebuje;
  • existuje možnost koupit takové velké zboží jako kočárky nebo autosedačky, aniž byste opustili vaši oblast;
  • dobré ceny, slevové programy a propagační akce;
  • zajištění kvality kojenecké výživy, dodržování všech nezbytných standardů pro skladování zboží podléhajícího rychlé zkáze.

  Podnikatel se musí zaregistrovat jako IP nebo LLC. Kromě toho musíte získat licenci na obchodování s potravinami a povolení k prodeji.

  Počítání množství peněz, které bude zapotřebí k otevření a udržování obchodu s dětským zbožím

  Pronájem pokoje pro obchod s dětmi

  Chcete-li spustit dětský supermarket, potřebujete pokoj s rozlohou 80-90 metrů čtverečních. m. Z toho asi 40-50 metrů čtverečních. m by měl být vyčleněn pod obchodním patrem a zbytek prostoru - pod skladovou místností. Náklady na pronájem komerčních prostor ve velkých městech Ruska (Moskva a Petrohrad neobsahují podnikatelský plán) se značně liší, ale průměrná cena v obytných oblastech je 600 rublů na metr čtvereční. m. Nájem požadovaného prostoru bude tedy vlastníkem firmy stát přibližně 48 000 stran. měsíčně nebo 576000 stran. každoročně.

  Nákup potřebného vybavení

  V dětském obchodě bude potřeba následující vybavení:

  • regály (bude stát přibližně 72780 rublů);
  • uzavřené vitríny (náklady na 13.720 rublů za 2 jednotky);
  • chladicí zařízení (přibližně 123760 rublů);
  • pokladny a místa pro pokladny (18090 rublů);
  • závěsy na oděvy (22500 rublů za 3 jednotky).

  Celkové náklady činí přibližně 265880 rublů.

  Platba mzdy zaměstnancům, kteří budou potřebovat provozovat dětský obchod

  Aby bylo zajištěno úspěšné fungování obchodu s dětským zbožím, budete potřebovat následující zaměstnance:

  • prodejní asistenti (1-2 pro potraviny a oblečení, hračky, kočárky a autosedačky);
  • pokladník;
  • odborník na zboží;
  • účetní.

  Odměna prodejních asistentů by měla činit 20 000 rublů měsíčně. Náklady na údržbu čtyř takových prodejců jsou tedy 80 000 rublů měsíčně (nebo 960 000 rublů ročně). Zpočátku mohou pracovníci komodity a účetní vykonávat jeden zaměstnanec, jehož plat bude 25 000 rublů měsíčně (300 000 rublů ročně). Celkové náklady na práci vykonané personálem budou přibližně 105 000 rublů měsíčně a 12,60000 rublů ročně.

  Finanční prostředky na nákup zboží

  V dětském supermarketu musíte měsíčně nakupovat následující položky:

  • autosedačky (60 000 rublů);
  • kočáry (60 000 rublů);
  • hračky (60 000 rublů);
  • dětské oblečení (90 000 rublů);
  • potraviny a hygienické potřeby (300 000 rublů).

  Celkové náklady na nákup - 570000 rublů měsíčně nebo 6840000 rublů ročně.

  Proto za účelem otevření obchodu, jehož obchodní plán byl vypracován a zajištění jeho fungování v průběhu roku, bude zapotřebí zhruba 7981 tisíc rublů, zatímco náklady na měsíc - 665 156 rublů.

  Ziskovost a příjmy z dětského skladu

  Ziskovost tohoto projektu činí zhruba 5,6% v prvním roce podnikání, pokud byl zpracován podnikatelský plán.

  Částky příjmů byly sestaveny s následujícími příděly na ceny komodit:

  • sedadla a kočárky - 15%;
  • oblečení - 50%;
  • hračky - 40%;
  • dětské potraviny a hygienické potřeby - 30%.

  Měsíční příjem může být asi 747000 rublů, roční příjem - 8964000 rublů.

  Podle toho 747 000 - 665156 - 44820 (daň 6%) = 135 000 rublů. Roční zisk - 1620000 rublů.

  Podnikatelský plán obsahuje odhadované náklady na otevírání dětského skladu, ale každý případ musí být vypočten individuálně.

 • Top