logo

Samozřejmě, výroba kovu - není to nejjednodušší věc. Ale spíše ziskové a vyhledávané. Při vytváření podnikatelského plánu stojí za to připravit se na skutečnost, že investice budou velmi velké. S největší pravděpodobností nemůže jedna osoba vydělat firmu od začátku. Stojí za to přemýšlet o nalezení investic.

Obchodní investice

Samozřejmě musíte nejprve zaregistrovat svou firmu. Sbírat dokumentaci tohoto konkrétního druhu podnikání bude trvat asi 50 tisíc rublů. To nejde o nejmenší investice do výroby kovu.

[caption id = "attachment_4671" align = "alignleft" width = "300"] Obchod: výroba kovových konstrukcí [/ caption]

Dále budete potřebovat pokoj. Obchod nesmí být menší než 250 čtverečních metrů. Tato oblast je nezbytná pro umístění všech strojů, zařízení, jakož i různých prostorů pomocného charakteru. Výstavba nového závodu v různých oblastech stojí jinak. V průměru se můžete setkat v 600-900 tisíc rublů. Tento indikátor je velmi podmíněný.

O tom, jak najít práci, musíte předem uvažovat. Budete potřebovat zaměstnance nejméně 30 osob. Pracovníci musí být profesionálové ve svém oboru, mají velké zkušenosti a zkušenosti.

Největší položka investic v případě - zařízení pro výrobu kovových konstrukcí. Můžete si je objednat jak od domácích, tak od zahraničních firem. První možnost je levnější, kvalita je jen nepatrně nižší než druhá. Invest bude mít nejméně 6-7 milionů rublů. To je důvod, proč stojí za to přemýšlet o přilákání investic zvenčí.

To platí pouze pro velké a hromadné podniky, zejména pro výrobu kovových konstrukcí. Je obtížné a někdy nemožné provést tento typ výrobku v malé továrně. To je důvod, proč před tím, než organizujete výrobu, musíte rozhodnout, co budete prodávat.

A samozřejmě není možné dělat bez materiálu, z něhož bude tato nebo tato část nebo struktura provedena. Materiál můžete zakoupit za nízkou cenu v místech sběru šrotu. Prodejci obvykle nabízejí výrazné slevy na hromadné nákupy. Z větší části se jedná o soukromé věci, protože státní podniky zřídka prodávají sypký materiál.

Celkové počáteční příspěvky zahrnují:

Navzdory skutečnosti, že nabídky na trhu nejsou příliš velké, existuje konkurence. Kupující vás upozorní, že potřebujete vynaložit peníze na reklamu. Může to být buď televizní spot nebo informace o rádiu. V ideálním případě se vaše webové stránky nacházejí v síti, kde budou popsány nejen služby a ceny, ale také fotografie hotových výrobků.

Kromě toho může být nákladem vaše vlastní flotila. Pokud máte v úmyslu dodávat své výrobky zákazníkům za určitou cenu, nemůžete to udělat bez vybavení.

Výroba lehkých kovových konstrukcí je docela životaschopná a na malé ploše. Pokud chcete prodat kované mříže, ploty a jiné drobné konstrukce, může se to například provádět na pozemku. Náklady vás pak budou stát pouze při stavbě prostor, registraci IP, nákupu svářečského stroje a páru speciálních neprodukčních strojů. Zároveň hledání zákazníků je docela snadné. Návrh se můžete obrátit na kanceláře, které poskytují pohřební služby, stejně jako na malé firmy za účelem prodeje. Reklama lze provozovat na internetu. Ze svých vlastních vozidel můžete potřebovat auto jako "Gazelle".

Nezáleží na tom, jakou produkci máte, ať už je to rozsáhlé nebo malé, potřebujete udělat svůj vlastní obchodní projekt, stejně jako vypočítat investice (s přihlédnutím ke všem zvláštnostem vašeho regionu), studovat trh a zhodnotit své silné stránky.

Aby nedocházelo ke ztrátě práce a vytváření nestandardních standardních konstrukcí, stojí za to, aby se na zakázku připravila výroba kovových konstrukcí. Tato volba vám umožní pracovat s dobrým tempem a vynásobit zisk. Tato práce je univerzální pro tento typ podnikání (ať už jde o velkou rostlinu nebo o malý soukromý podnik).

Výnosy, ziskovost, zisk

Očekávejte, že okamžitý zisk nestojí za to. Chcete-li začít podnikat, to potřebuje čas, aby se peníze dostaly do vašeho prasátka. U výroby ve velkém měřítku může být tato doba 3-5 měsíců. Malé věci mohou přinést zisk téměř okamžitě - hlavně je najít kupce, získat objednávky, pracovat pro sebe jako plus.

Velká rostlina by měla hledat kupce před spuštěním případu. Když je veškeré zařízení zakoupeno, nainstalováno, pracuje, obsazeno, můžete provádět a hledat. Je logické hledat stavební firmy (velké, střední, malé), které budou zákazníky pro určité typy staveb. To bude znamenat zisk téměř od začátku případu.

Měsíční čistý zisk velkého podniku může dosáhnout zhruba 300 tisíc rublů. Obrázek je velmi podmíněný. Malé podniky jsou z hlediska příjmů poněkud mírnější. Je obtížné volat průměrné číslo, vše závisí na rychlosti práce a dostupnosti stabilních objednávek. To může být až 30 tisíc měsíčně, nebo 70. Plus malý podnik je, že měsíční výdaje jsou mnohem nižší, což vám umožní udržet téměř všechny zisky pro sebe.

Je také třeba vědět, že výroba kovových konstrukcí je obvykle v zimě nevyžádaná. Aby nebylo v tomto období nečinné, aby se podnik nechal stát, je nutné na podzim shromáždit maximální počet objednávek. V ideálním případě jsou ty příkazy, které nejsou příliš naléhavé. To umožní rostlině pracovat celou zimu. Jedná se především o produkci ve velkém měřítku.

Ziskovost projektu může dosáhnout 20-35%.

Výhody a nevýhody této firmy

Největší výhodou tohoto druhu podnikání je, že je poptávka. Kovové konstrukce byly vždy, jsou a budou potřebné. Pro každý poddruh produkovaného produktu existuje kupující.

Drobná výroba je rovněž přínosná, protože vyžaduje minimální investice. Další výhodou lze připsat skutečnosti, že v případě selhání může být zařízení prodáno bez poškození kapsy. To znamená, že v každém případě: zda vaše sázka na malou firmu bude fungovat nebo ne, nebudete mít záporné.

Nevýhodou výroby ocelových konstrukcí jsou velké investice (velké podniky), velké měsíční výdaje. Kromě toho je v počáteční fázi poměrně obtížné najít kupce, zejména bez reklam a zkušeností.

Podnikatelský plán ocelových konstrukcí

Zpětná vazba na obchodní plán
"Výroba keramických obkladů"

Dostali jsme investiční úvěr ve výši 280 milionů rublů po dobu 7 let. Podnikatelský plán zahrnoval podrobný popis tržních podmínek, výpočet výnosů a nákladů, body přerozdělování. Projekt byl přijat v bance bez jakýchkoliv úprav.

finanční ředitel
LLC "Nová linka"

Zpětná vazba na obchodní plán
"Výroba podhledů"

Dobře provedený obchodní plán umožnil přilákat investice do otevření závodu na výrobu stropních stropů ve výši 25 milionů rublů. Profesionalita a důvěryhodnost detailů, které umožňují pozitivní vyřešení otázky financování.

Zpětná vazba na obchodní plán
"Výroba sádrokartonu"

Díky kvalitní a pečlivě provedené práci jsme my a partneři viděli potenciální překážky v projektech, které jsme nenalezli s nezávislou výslovnou analýzou. V důsledku toho byla položena dodatečná rezerva pracovního kapitálu.

Zpětná vazba na obchodní plán
"Asfaltová rostlina"

Děkujeme za práci na vývoji podnikatelského záměru "asfaltového betonu". V důsledku toho nám to umožnilo získat půjčku ve výši 352 milionů rublů.

Shrnutí

Poptávka po ocelových konstrukcích je poměrně vysoká, v mnoha průmyslových procesech je téměř nepostradatelná. Podnikatelský plán ocelových konstrukcí obsahuje popis všech technologických záležitostí, politik propagace produktů a také výpočty hlavních ukazatelů projektu.

Předpokládá se, že se závod zabývá výrobou různých typů kovových konstrukcí na zakázku, a to jak standardních, tak nestandardních. Minimální výrobní kapacita objektu je 800 - 900 tun materiálů.

Splácení - asi 2 roky.

Obsah podnikatelského záměru pro betonárnu:

 1. Souhrn
 2. Strategie zvyšování kapitálu.
 3. Organizační momenty.
 4. Harmonogram práce.
 5. Marketingový koncept, prognóza příjmů.
 6. Aktuální náklady, výpočet rovnovážného bodu.
 7. Analýza rizikových faktorů a jejich dopad na výsledek.
 8. Finanční a investiční výkonnost.
 9. Závěr

Proč potřebujete obchodní plán?

 1. Určit trajektorii pohybu pro organizaci podnikání v koncipovaném formátu.
 2. Chcete-li hledat investice do projektu: banky a investiční společnosti zváží možnost poskytnutí finančních prostředků pouze v případě, že máte dokument.
 3. Sledovat výkon podniku.
 4. Snížit míru rizika a jejich dopad na pracovní postup.

Příklad obchodního plánu kovové konstrukce

Zvolte
vhodnou volbou

Pokročilé
s finančními výpočty
s finančním modelem Excel

Pokročilé
s úpravami

Standardní obchodní plán

Pokročilý obchodní plán ocelových konstrukcí s kompletní analýzou obchodního a finančního plánu na 5 let

Pokročilý obchodní plán ocelových konstrukcí s kompletní analýzou obchodního a finančního plánu na 5 let

Podrobný finanční model ocelových konstrukcí

Podrobný finanční model ocelových konstrukcí

 • Analýza zisku a ziskovosti v kontextu jednotlivých obchodních oblastí a produktů
 • Analýza rizik a bezpečnosti podniku z hlediska prodeje, nákladů a úvěrového zatížení
 • Prodejní předpověď čtvrtletně po dobu 5 let
 • Odhad nákladů čtvrtletně po dobu 5 let
 • Výpočet podmínek pro získání a vrácení úvěru
 • Výpočet bodového bodu
 • Výkaz peněžních toků čtvrtletně po dobu 5 let
 • Analýza finančních a investičních ukazatelů
 • Analýza zisku a ziskovosti v kontextu jednotlivých obchodních oblastí a produktů
 • Analýza rizik a bezpečnosti podniku z hlediska prodeje, nákladů a úvěrového zatížení
 • Prodejní předpověď čtvrtletně po dobu 5 let
 • Odhad nákladů čtvrtletně po dobu 5 let
 • Výpočet podmínek pro získání a vrácení úvěru
 • Výpočet bodového bodu
 • Výkaz peněžních toků čtvrtletně po dobu 5 let
 • Analýza finančních a investičních ukazatelů

Přizpůsobení obchodního plánu vašim číslům našimi analytiky do 5 pracovních dnů

Rozsáhlý obchodní plán zahrnuje finanční model ocelových konstrukcí ve formátu Excel.

Podnikatelský plán byl vypracován s přihlédnutím k praxi hodnocení projektů v ruských bankách, jakož i při zohlednění požadavků investorů a fondů na podporu podnikání v Ruské federaci. Umožní podložit rozhodnutí vedení při investování do vytváření a rozvoje ocelových konstrukcí, předpovídat své finanční výsledky a vyhodnotit rizika.

Kompletní popis podnikatelského plánu si můžete stáhnout zde:

Chcete-li se seznámit s obsahem, stáhněte soubor:

Tabulky a grafy

Seznam tabulek, grafů a diagramů naleznete v souboru:

Platba a doručení

Můžete platit následujícími způsoby:

 • Bankovní karty (Rusko)
 • Elektronické peníze
 • Komunikační terminály a salony
 • Převody peněz
 • Bankovní karty (mezinárodní)

Odeslání obchodního plánu a finančního modelu:

Odeslání se provádí do 24 hodin po zaplacení na vaši e-mailovou adresu.

Obchodní organizace

Kovové konstrukce se používají při stavbě rámu budovy. Jejich výhodou u železobetonových konstrukcí je, že jsou spolehlivější, ale mnohem jednodušší. Budete potřebovat spoustu peněz, abyste mohli začít podnikat, ale pokud to uděláte správně, můžete všechny investice snadno získat zpět. Chcete-li to udělat, potřebujete dobrý obchodní plán ocelové konstrukce.

Co dělat, abyste mohli začít podnikat?

 1. Najděte finanční prostředky na financování projektu.
 2. Vyberte místo pro stavbu závodu.
 3. Organizovat stavební činnosti podle plánu.
 4. Koupit a instalovat zařízení.
 5. Přilákat zaměstnance.
 6. Zvažte politiku přilákání zákazníků a spolupráce s dodavateli surovin.
 7. Spustit.

Chcete-li začít, měli byste se registrovat jako právnická osoba, například společnost s ručením omezeným a forma individuálního podnikatele je také vhodná, pokud hodláte vytvořit malý podnik. Poté se budete muset zaregistrovat u daňových účetních, otevřít bankovní účet, registrovat se s Vašimi zaměstnanci v Penzijním fondu Ruské federace.

Analýza trhu a popis projektu kovových konstrukcí

Kovové konstrukce jsou extrémně požadovaným typem stavebních materiálů používaných v mnoha výrobních cyklech. I přes negativní ekonomické faktory způsobené krizí se poptávka po materiálech zanedbatelně snížila. Navíc odborníci věří, že ekonomická situace v zemi se zlepší do roku 2019 - 2020.

Vyráběné zboží / služby

Kovové rámy, blokové, rámové, obloukové, závěsné a jiné systémy.

Potenciální zákazníci

Stavební firmy a továrny zabývající se výrobou stavebních a dokončovacích materiálů.

Výpočty pro otevření závodu pro výrobu kovových konstrukcí jsou uvedeny níže v ukázkovém obchodním plánu.

"Jak jsem otevřel kovodělný obchod"

Chelyabinsk podnikatel Denis Vidyakov - to je doba, kdy se malé firmy mohou vyhlásit

"Hospodářská soutěž v tomto oboru je zběsila, je těžké přežít, ale naopak, všechny velké společnosti v této oblasti snížily obrat kvůli ekonomické nestabilitě v zemi a nastala doba, kdy se malé firmy mohou vyhlásit."

"Ve skutečnosti můžete vydělat něco, pokud máte cíl a jasné pochopení toho, co děláte."

Podnikatelský plán ocelárny

Organizace závodu na výrobu kovových konstrukcí je velmi drahá. Z hlediska objemu potřebných investic je nepravděpodobné, že by jeden podnikatel mohl zvládnout zahájení tohoto případu bez dalších investic. Ale podnikání se ospravedlňuje kvůli vysoké poptávce po zboží.

Typ produktu

Co jsou to kovové konstrukce? Jedná se o konstrukční prvky, které se používají ve stěnových a střešních panelech, stejně jako nosné pilíře. Mohou být použity při stavbě budov a dalších inženýrských staveb. Kovové konstrukce mají velkou výhodu oproti železobetonovým výrobkům - jsou mnohem lehčí, i když jsou stejně spolehlivé a nepropustné.

Je důležité, aby podnikatelský plán předpokládal výrobu široké škály kovových konstrukcí: celokovových rámců a smíšených konstrukcí. Zpravidla se skládá z následujících pozic:

 • blokové systémy;
 • rám;
 • klenutý;
 • zavěšení
 • kombinované.

Musí splňovat určité estetické a technické vlastnosti.

Analýza trhu

Před zahájením výroby je třeba analyzovat trh v regionu, kde je plánováno otevření výroby. Je třeba objasnit, kolik takovýchto továren působí v regionu, jaké kovové konstrukce vyrábějí, komu prodávají zboží a za jakých podmínek. To vám pomůže vytvořit vlastní strategii rozvoje podniku. Doporučuje se objednat podobnou analýzu trhu od specializovaných firem. Pak získáte nejpřesnější obrázek.

Na základě těchto údajů bude podnikatelský plán schopen určit tržní segment, ve kterém váš podnik bude fungovat. Na základě toho můžete určit cílové publikum. To může zahrnovat:

 • státní stavební firmy, které vytvářejí průmyslové budovy, mosty, stojany atd.;
 • komerční stavební firmy, které dělají totéž, ale možná i v menším měřítku.

Obchodní investice

Především by podnikatelský plán měl zajistit oficiální registraci podniku. V tomto případě je nezbytná pouze registrace obchodních činností. Je zapotřebí řady povolení a další dokumentace. Proto je moudřejší zadávat tuto záležitost externím firmám, které se v těchto záležitostech specializují. Pro papírování by měla být přidělena nejméně 50 tisíc rublů.

Podnikový plán by navíc měl přidělit finanční prostředky na:

Dále můžete přidělit finanční prostředky na vytvoření vlastního vozového parku. Tato položka výdajů je ovšem oprávněná v případě, že budete nezávisle dodávat zboží zákazníkům. Celkově je nutné vyčlenit nejméně 7 milionů rublů na začátek výroby.

Místnost

Pro výrobu potřebujete pokoj. Podnikatelský plán by měl zajistit pronájem nebo nákup dílny o rozloze alespoň 250 metrů čtverečních. Zařízení, hospodářská a technická zařízení, sklady surovin a případně hotové výrobky by měly být umístěny na nich, pokud plánujete výrobu malých kovových konstrukcí. V průměru, výstavba závodu, v závislosti na regionu, bude trvat asi 600-900 tisíc rublů.

Ale pokud váš podnikatelský plán je určen pro výrobu malých kovových konstrukcí pro jednotlivce nebo malé kanceláře, je to možné s malými plochami. Až na zámecký pozemek nebo garáž, kde je možné dělat ploty, mříže a tak dále. Samozřejmě, v tomto případě nehovoříme o budování závodu.

Vzhledem k tomu, že podnikání je poměrně drahé, odborníci doporučují, aby kovové konstrukce byly výhradně na zakázku. Takže můžete zajistit prodej drahých výrobků.

Zaměstnanci

Při stavbě závodu stojí za to najít potřebný personál. Pro velkoobjemovou výrobu bude potřebovat přibližně 30 pracovníků, kteří musí mít odpovídající kvalifikaci, zkušenosti a pracovní zkušenosti. Budete také potřebovat technologa, pokojové čističe, důstojníka personálního oddělení a účetního.

Zařízení

Největší nákladovou položkou pro výrobu ocelových konstrukcí je však nákup zařízení. Může být zakoupen jak domácí, tak i importovaný. Proto je první možnost levnější a nižší kvality. Jaké konkrétní výrobní linky jsou zapotřebí, závisí na tom, na který segment výroby byl váš obchodní plán zastaven. Ale přinejmenším pro velkou továrnu je pro tuto položku výdajů třeba přidělit nejméně 6 milionů rublů.

Surovina

Pak podnikatelský plán by měl vzít v úvahu, které suroviny a od kterých dodavatelé přinesou. Nejnižší cena za kov v místech sběru šrotu. Navíc, pokud si je koupíte hromadně, můžete získat značnou slevu. To se však týká pouze soukromých přijímacích míst. Stát jen zřídka obchoduje s kovy ve velkém.

Reklama

Na trhu je jen málo kovových konstrukcí, konkurence je však stále velmi vysoká. Proto musíte vyhledávat svého klienta prostřednictvím reklamních kampaní. To, co budou záviset na vaší produkční oblasti, stejně jako na cílové skupině. Ale v každém případě by bylo rozumným krokem vytvořit vlastní webové stránky, na kterých vzorcích produktu, přibližných cenách, objednávkách a dodávkách zboží bude zveřejněno.

Finanční část případu

Zisk z takové výroby se očekává v závislosti na rozsahu projektu. Malý podnik se může vyplatit a dosáhnout zisku již v prvním měsíci, a pro velkou produkci může toto období trvat šest měsíců nebo rok. Vše závisí na tom, jak se vám podaří vyřešit problém hledání zákazníků. U velkého závodu musí být hledání zákazníků řešeno před jeho otevřením. Ve svém oboru byste měli mít především stavební firmy různého rozsahu a činností. Ziskovost případu dosahuje obecně 35%.

Plán příjmů takového zařízení je zpravidla asi 300 tisíc rublů. měsíčně Menší podniky dostávají nižší příjem, ale každý měsíc mají mnohem nižší výrobní náklady. Ale čísla jsou velmi podmíněná, protože závisí na počtu a stabilitě objednávek, tempa práce, vybavení, personálu a dalších věcech.

Při organizaci prodejního plánu musíme vzít v úvahu sezónnost tohoto podnikání. V zimě jsou kovové konstrukce prakticky nepotřebné, protože v tomto období jsou zastaveny rozsáhlé stavební práce. Pro vyhlazení sezónního faktoru se doporučuje hledat na jaro nezapojené velké objednávky na jaro. To nezastaví výrobu a nebude fungovat po celý rok.

Výhody a nevýhody případu

Výhodou podnikání je, že kovové konstrukce jsou vždy potřeba. Bez ohledu na typ produktu, který jste vyrobili, můžete vždy najít kupce.

Méně riziková je malá produkce. Vyžaduje minimální investici a v případě selhání může být zařízení rychle prodáno kompenzací většiny nákladů.

V případě velkokapacitní produkce jsou však nezbytné velké investice a značné měsíční výdaje, což je velkou nevýhodou podnikání. Také bez zkušeností s výrobou a bez řádné reklamy je obtížné najít zákazníky pro velké výrobky.

Podnikatelský plán pro výrobu ocelových konstrukcí

Upozorňujeme, že níže uvedený materiál obsahuje pouze typický obchodní plán. Údaje v něm lze považovat pouze za orientační, protože se trh a ceny neustále mění.

Zároveň vám daný obchodní plán umožňuje získat jasnou představu o krocích, které je třeba podniknout k úspěšnému spuštění popsaného podnikání, a může sloužit jako dobrá šablona pro přípravu vlastního podnikatelského plánu.

Vzhledem k tomu, že tento obchodní plán je poměrně objemný, doporučujeme Vám stáhnout jeho text pro další informace.

Podnikatelský plán
výroba kovových konstrukcí

stáhnout podnikatelský plán

Článek přes 8 let. Může obsahovat zastaralé údaje.

Autobazí. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Další

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na další tlačítko a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Využijte naši bezplatnou aplikaci Android pro firmy na Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od odborného obchodního plánování.

Kovové konstrukce: jak otevřít podnik

Přidáno do záložek: 0

Výroba ocelových konstrukcí není jednoduchý, ale velmi výnosný druh podnikatelské činnosti. Než začnete podnikat od začátku až po výrobu ocelových konstrukcí, měli byste se seznámit s hlavními rysy tohoto odvětví a věnovat pozornost vypracování podnikatelského plánu.

Kovové konstrukce: typy, vlastnosti

Ocelové konstrukce jsou hlavní stavební materiály používané ve všech typech staveb. Jedná se o kovové konstrukce, které plní funkci konstrukce jakékoli konstrukce. Navíc jsou široce používány pro výrobu různých zařízení a mechanismů.

Na videu: Vlastnosti obchodu s kovy a strukturami

Ve videu: Proces výroby metallokonstruktsy

Protože kovové konstrukce se vyznačují spolehlivostí, trvanlivostí, trvanlivostí a snadnou instalací, poptávka po nich se postupně zvyšuje. Ve statistikách se uvádí, že toto číslo roste zhruba o 20 procent. Právě z tohoto důvodu bude založení podnikání v oblasti výroby kovů výhodným obchodním nápadem.

Začátek takového podnikání však bude mít určité obtíže. Hlavní činností jsou značné finanční investice požadované na začátku takového podniku. Dalším důležitým prvkem, který je třeba předvídat, je poměrně vysoká úroveň hospodářské soutěže.

Na videu: odborné posouzení kovových konstrukcí

Při zahájení podnikání v oblasti výroby kovů je nutné studovat specifika tohoto odvětví, zjišťovat, které typy těchto výrobků existují a které jsou ve vysoké poptávce. Takže v závislosti na účelu aplikace jsou kovové konstrukce plechy, dlouhá délka, most a jeřáb. Výběr jednotlivých druhů závisí na typu budoucí výstavby. Například konstrukce s velkým rozpětím se používají pro výstavbu průmyslových budov a plech je vhodnější pro potrubí.

Kromě toho mohou být kovové konstrukce z celokovových rámů nebo smíšené, stejně jako blokové, obloukové, rámové nebo kombinované konstrukce.

Na videu: Program pro výběr kovových konstrukcí

Vzhledem k těmto vlastnostem je možné otevřít dílnu s větším nebo menším objemem pro výrobu kovových konstrukcí. Zpočátku to může být mini-workshop, který produkuje pouze jeden ze stávajících typů kovových konstrukcí a v budoucnu je možné rozšířit specifika výroby zvýšením objemu.

Zahájení podnikání: plánování, etapy

Abychom pochopili, jaké druhy ocelových konstrukcí budou nejvíce poptávkové a výnosné, je třeba zkoumat specifika tohoto odvětví, abychom zjistili poměr nabídky a poptávky. K výpočtu těchto údajů je třeba vytvořit obchodní plán. Vedle všeobecného posouzení stavu tohoto odvětví je nezbytné přesně vypočítat požadovanou investici při zahájení podnikání.

Takže je třeba tyto položky nákladů vypočítat:

 • registrace společností;
 • pronájem nebo koupě prostor;
 • dílenské vybavení;
 • hledání dodavatelů surovin a nákup materiálů;
 • přijímání zaměstnanců;
 • vyhledávání zákazníků, reklamní kampaň.

Vydělávejte na kovovém díle od začátku

Podle průměrných výpočtů je pro zřízení kovářského podniku nutné mít k dispozici finanční prostředky ve výši cca 440 tisíc dolarů. Pokud vytvoříte kompetentní obchodní plán, doba návratnosti podniku bude od 3 do 5 let. Vzhledem k úrovni ziskovosti takového druhu podnikání v krizových obdobích a také ne v sezóně bude toto číslo činit 30-35%, ve více úspěšných časech se ziskovost může zvýšit na 50%.

Zjistěte, jaké finanční prostředky budou muset investovat do zahájení podnikání a jak velký zisk se očekává po zahájení prodeje, měli byste vypočítat úroveň ziskovosti společnosti. Je rovněž nutné okamžitě zjistit, zda vlastní kapitál zakladatele podniku postačí k otevření podniku, nebo bude nutné přilákat další investice. Například můžete začít podnikat ve spolupráci s ostatními nebo požádat o úvěr od banky.

Pronájem kanceláře bude jedním z prvních etap, které musíte projít před zahájením podnikání v oblasti kovových konstrukcí. Budoucí dílna, a to i v minimálním rozsahu výroby, musí mít plochu 250 m2, aby byla schopna vybavit veškeré potřebné vybavení, stejně jako dostatek místa pro skladování a úložné prostory. V průměru bude pronájem prostoru a jeho vybavení stát od 600 do 900 tisíc dolarů, v závislosti na objemu budoucí výroby a geografické poloze mini-závodu.

Kovová konstrukce jako podnik

Často je výroba ocelových konstrukcí otevřena i v garáži, ale takový prostor nevyhovuje vždy technickým normám a bezpečnostním normám. Prostory mini obchodu musí nejprve splňovat předpisy pro požární bezpečnost: je nutná přítomnost větrání a požární signalizace.

Dále nakupujeme specializované zařízení pro výrobu kovových konstrukcí. V závislosti na specializaci podniku se může mírně lišit, ale zařízení a nástroje budou obecně následující:

 • plazmové řezací stroje;
 • automatické instalace pro zpracování plechu;
 • tepelná řezná zařízení;
 • hydraulický strihový lis;
 • vrtací zařízení;
 • skládací stojany;
 • Konzolové regály;
 • malířské vybavení;
 • sady nástrojů a další.

Všechna zařízení lze zakoupit jak u tuzemských výrobců, tak u zahraničních dodavatelů. V prvním případě budou náklady na zadávání veřejných zakázek výrazně nižší. Každopádně by mělo být pro tyto účely naplánováno zhruba 6-7 milionů rublů.

Začněte své podnikání od nuly na kovoprůmyslu

Bude povinné mít alespoň jeden nákladní vůz k dodání zboží na adresu zákazníka. Přítomnost takové služby poskytne společnosti další výhodu oproti svým konkurentům a přiláká více potenciálních zákazníků.

Dále se zabývají nákupem surovin, jejichž náklady se značně liší v závislosti na objemu nákupů a počátečních nákladech na kov.

Když hovoříme o tom, jak otevřít firmu od začátku pro výrobu ocelových konstrukcí, měli byste si vzpomenout na cílové publikum podniku. Kovové konstrukce jsou úzké výrobky, které jsou zajímavé především pro veřejné nebo soukromé stavební firmy různých profilů a velikostí.

Je lepší začít hledat kupce ještě před otevřením společnosti, zvláště pokud plánujete vytvořit velkou společnost. Samozřejmě je lepší, aby se stávající zákazníci stali velkými a středně velkými stavebními společnostmi, což vám umožní mít stabilní příjem bez ohledu na stav ekonomiky a období.

Zisková obchodní myšlenka je vyrábět kovové konstrukce na zakázku. Například velké podniky si mohou objednat tyto výrobky podle určitého vzorku av daném množství vytvořit výstavní komplexy, sklady, administrativní a další budovy. To zajistí záruku stabilního příjmu a utratí méně peněz na reklamu.

Nábor zaměstnanců bude jednou z důležitých fází organizace organizace výroby ocelových konstrukcí. Pokud bude mít závod významnou výrobní škálu, musí okamžitě přijmout přibližně 30 odborníků s odpovídající kvalifikací. A když se plánuje otevření mini-workshopu, může se jednat o polovinu počtu pracovníků, ale technolog, technický personál pro úklid, účetní a manažery pro práci s dodavateli a zákazníky.

Reklamní kampaň a registrace společností

Úroveň poptávky a doba návratnosti mini-závodu na výrobu kovových konstrukcí do značné míry závisí na úspěchu reklamní kampaně. Pokud se zabýváme propagací podniku, je třeba zvážit především vlastnosti cílového publika. Nejúčinnějším způsobem popularizace společnosti bude tedy vytvoření vysoce kvalitních webových stránek a jejich optimalizace ve vyhledávačích. Konkrétní reklama a umístění informací o společnosti na tematické internetové zdroje budou rovněž účinné. Venkovní reklama bude dobrou dodatečnou metodou propagace podniku.

Jednou z nejdůležitějších etap, bez které není možné zahájit podnikání, bude oficiální registrace nové společnosti. Jednodušší a rychlá cesta bude registrace stavu jednotlivého podnikatele. Registrační proces v tomto případě nepřekročí více než 5 dní, zatímco balíček dokumentů předložených spolu s žádostí bude obsahovat pouze kopie pasu, čísla TIN a potvrzení o zaplacení státního poplatku. Možnost IP je však vhodná, pouze pokud zakladatel nepředstírá velké objemy výroby a plánuje prodat své výrobky malým soukromým podnikům.

Právnické osobě, často LLC, se doporučuje okamžitě vydat v následujících případech:

 • pokud hodláte uzavřít dlouhodobé smlouvy na výrobu velkých objemů výrobků s velkými společnostmi;
 • v přítomnosti několika zakladatelů podnikání;
 • pokud v budoucnu bude otevřena velká továrna na výrobu kovových konstrukcí nebo síť specializovaných podniků.

Je důležité vědět, že v případě nabídek platí zpravidla společnosti, které mají status LLC.

Registrovat právnická osoba, s výjimkou dokumentů předložených k registraci IP, ujistěte se, že vytvořit chartu budoucnosti společnosti, se rozhodl založit společnost, formálně jmenuje generální ředitel společnosti, a v případě, že majitelé budou více než jeden, aby schůzku protokol zakladatelů a určit v listině povaze rozdělení akcií.

Tak jsou ocelářské konstrukce slibné, ale ne snadné a nákladné obchodní myšlenky. Ale při správném plánování všech kroků a správných výpočtech je možné usnadnit proces otevření podniku a zvýšit jeho ziskovost.

Obchodní myšlenka výroby ocelových konstrukcí

Taková obchodní myšlenka, jako výroba kovu, není nejjednodušší věc.

 • Jak zahájit zahájení výroby pro výrobu kovových konstrukcí
 • Materiál pro výrobu ocelových konstrukcí
 • Kolik můžete vydělat při výrobě ocelových konstrukcí
 • Výhody a nevýhody výroby ocelových konstrukcí
 • Kolik peněz potřebujete začít
 • Jak vybrat zařízení pro výrobu ocelových konstrukcí
 • Které OKVED zadáte při registraci firmy
 • Jaké dokumenty jsou potřebné k zahájení výroby ocelových konstrukcí
 • Jaký daňový systém je třeba specifikovat
 • Potřebuji povolení k provozu
 • Technologie výroby kovových konstrukcí
 • Začátečník ve výrobě ocelových konstrukcí

Ale velmi žádané a výnosné. Než se rozhodnete vytvořit takovou firmu a začít podnikat obchodní plán, chceme vás upozornit, že tato oblast vyžaduje obrovské investice.

Nemůžete začít podnikat sami, takže budete potřebovat další investice.

Jak zahájit zahájení výroby pro výrobu kovových konstrukcí

První postup, který vás čeká, je zaregistrovat svou činnost.

Pro registraci a shromažďování potřebné dokumentace potřebujete asi 50 tisíc rublů.

Poté musíte najít vhodný pokoj. Jeho plocha by neměla být menší než 250 metrů čtverečních. metrů

Ve vaší dílně musíte umístit stroje, stroje a další pomocné místnosti.

Každá z rostlin je postavena v různých podmínkách, ale v průměru můžete splnit částku 700-900 tisíc rublů.

Také se postarat o nábor zaměstnanců předem. Zaměstnanci vašeho obchodu budou mít alespoň 30 osob. Vaši zaměstnanci musí mít kvalifikaci, určitou délku služeb a zkušenosti v této oblasti činnosti.

Samozřejmě, že většina finančních prostředků půjde na nákup potřebného vybavení. Je možné jej objednat nejen od zahraničních firem, ale také od domácích.

Všechno opět závisí na vašich schopnostech. Náklady na tyto náklady budou nejméně 7 milionů rublů.

To vše platí pouze pro velké, rozsáhlé podniky, jako je výroba kovových konstrukcí.

V malé továrně nebudete moci tento typ produktu provádět. Proto než začnete podnikat, rozhodněte se, co přesně budete vyrábět a kde uvádět své výrobky na trh.

Materiál pro výrobu ocelových konstrukcí

Další položkou výdajů jsou materiály, ze kterých budou vytvořeny struktury nebo jednotlivé části.

Takový materiál lze zakoupit za přiměřenou cenu v místech, kde je kovový šrot přijat. Pokud se stanete velkoobchodním kupujícím, získáte slušnou slevu.

To se však týká pouze soukromých předmětů, protože na vládních místech je nepravděpodobné, že byste mohli koupit materiál za velkoobchodní cenu.

Vaše počáteční investice:

 • papírování,
 • pronájem nebo koupě prostor,
 • nákup potřebného vybavení a materiálu
 • reklamy.

I přes skutečnost, že trh v této oblasti není velký, stále existuje konkurence.

Pokud chcete získat svého kupujícího, pak musíte propagovat vaši společnost a utrácet některé z finančních prostředků na reklamu.

Můžete jej spustit v rozhlase nebo vytvořit speciální video pro televizi. Nebude také nadbytečné vytvářet vlastní webové stránky, kde se dozvíte o poskytovaných službách, cenách a také zobrazovat fotografie hotových výrobků.

Také s takovou obrovskou produkcí by to neubližovalo vytvoření flotily. V takovém případě můžete konečný produkt dodat svým zákazníkům za určitou cenu.

Na malém místě můžete uspořádat výrobu lehkých kovových konstrukcí.

Například, pokud chcete vyrobit kované ploty, rošty a jiné drobné stavby pro domácí zahrady. V takovém případě se váš odpad výrazně sníží.

Budete muset postavit budovu, zaregistrovat se jako samostatný podnikatel, koupit svařovací stroj a několik neprodukčních strojů.

V této oblasti podnikání budete mít dostatečný počet zákazníků.

Můžete jednat s malými kancelářemi nebo s rituálními službami. Reklama se může nacházet na bannery v oblasti vaší produkce. A také na internetu. Ale z technologie jste docela fit a minibus.

I přes velikost vaší produkce byste měli nejprve vypracovat svůj obchodní plán.

Je také nutné vypočítat všechny náklady, posoudit možnost jejich síly a také prozkoumat trh.

Aby bylo vaše společnost může být nerentabilní, nevytvářejí nevyžádaný design a pracovat přímo s klientem, to znamená, že výrobní zakázky.

Tento druh činnosti bude univerzální, jako u velkého zařízení. Takže pro malý soukromý podnik.

Kolik můžete vydělat při výrobě ocelových konstrukcí

Z takové činnosti byste neměli očekávat rychlé zisky. Za účelem uvedení a uvedení na trh bude výroba trvat nějaký čas.

Pokud se jedná o výrobu ve velkém měřítku, zisky začnou plynout za 4-6 měsíců. Malá výroba však může okamžitě přinést příjmy.

Vše závisí na tom, jak rychle najdete zákazníky a na počtu těchto objednávek.

Pokud jde o velkou továrnu, měli by její kupci hledat před zahájením podnikání. Po akvizici a instalaci zařízení a personálu můžete začít hledat zákazníky.

Nejlepší pro tuto stavební společnost a bez ohledu na velikost. Lepší, pokud mezi nimi jsou velké a malé. Pak můžete vyrábět různé typy konstrukcí a dosáhnout zisku již v počáteční fázi výroby.

Pokud jde o čistý zisk, ve velkém měřítku za měsíc práce můžete získat z 300 tisíc rublů, ale samozřejmě to je podmíněná hodnota.

Zisk drobné výroby však bude záviset na dostupnosti objednávek a rychlosti práce. Zisk může být od 30 a dokonce až 70 tisíc rublů za měsíc.

Hlavní výhodou malého podniku, navzdory nižším příjmům, je, že téměř všechny zisky budou patřit jeho majitelům.

Rád bych také poznamenal, že v zimě dochází k poklesu poptávky po výrobě kovových konstrukcí. A aby se marně usadilo, je nutné na podzim získat co nejvíce objednávek.

Takové příkazy, které nebudou naléhavé. Tento trend se však týká hlavně výroby ve velkém měřítku.

Pokud jde o ziskovost takových projektů. To je v průměru 30%.

Výhody a nevýhody výroby ocelových konstrukcí

Hlavní výhodou tohoto typu výroby je poptávka. Konstrukce z kovu byly vždy a budou populární. Každý produkt bude mít vždy svého klienta.

Produkce v malém měřítku je však také přínosná, protože nevyžaduje obrovské investice. Kromě toho, pokud vaše podnikání není dobře, pak můžete snadno prodávat zařízení, aniž by byla dotčena ztráta peněz.

Nezůstanete v červené, ať vaše malá firma bude pracovat nezávisle, nebo ne.

Ve velké výrobě však budete potřebovat obrovské finanční investice. Kromě toho není snadné najít zákazníky, zejména pokud nemáte zkušenosti a reklamu v této oblasti.

Kolik peněz potřebujete začít

 • Registrace činností a získání povolení - 50 tisíc rublů;
 • Výstavba výrobní dílny - 800 tisíc rublů;
 • Zařízení - 5 milionů rublů;
 • Reklama - 50 tisíc rublů.

Jak vybrat zařízení pro výrobu ocelových konstrukcí

Profesionální vybavení je nedílnou součástí výroby. Koupit může být jak cizí, tak domácí. Samozřejmě domácí spotřebiče jsou levnější, ale méně kvalitní. Nejlepší je kontaktovat profesionální firmy, které se zabývají přímým dodávkami zařízení pro výrobu kovových konstrukcí.

Které OKVED zadáte při registraci firmy

Podle dekódování kódů všech ruských klasifikátorů je pro výrobu kovových konstrukcí označen kód OKVED 25.11.

Jaké dokumenty jsou potřebné k zahájení výroby ocelových konstrukcí

Pro organizaci výrobního procesu by měla být legitimní činnost - registrovat právnickou osobu. Právě tato právní forma umožňuje spolupráci s velkými vývojáři. Pro registraci je regulačnímu orgánu a rozhodnutí všech jeho zakladatelů o otevření výroby kovových konstrukcí poskytnuto dozorovému orgánu.

Jaký daňový systém je třeba specifikovat

Pro právní formu LLC je vhodné použít zjednodušený daňový systém se sazbou 6% nebo 15%.

Potřebuji povolení k provozu

Výroba kovových konstrukcí je pod dohledem různých norem a požadavků. Z tohoto důvodu by provádění balíčku dokumentů a získání povolení a licencí mělo být svěřeno odbornému právníkovi.

Technologie výroby kovových konstrukcí

Kovové konstrukce jsou výrobky, které se používají ve stavebnictví. Tyto výrobky jsou v současné době poptávané na moderním trhu kvůli jejich spolehlivosti, trvanlivosti a nepropustnosti. Když spustíte svou vlastní produkci, zajistíte uvolnění široké škály výrobků. Bez ohledu na to, co se kovové konstrukce vyrábějí, musí splňovat vysoké estetické a technické požadavky.

Před realizací projektu stojí za to provést průzkum trhu, a to zjistit, kolik takových výrobců pracuje v regionu. Při marketingové analýze rozhoduje přítomnost spotřebitelů: státní nebo komerční stavební firmy.

Podnikatelský plán pro výrobu a prodej ocelových konstrukcí

Z kovových konstrukcí chápeme konstrukční objekty použité při konstrukci stavebního rámu. Strukturní inženýrské struktury také hrají klíčovou roli v opláštění střešních nebo stěnových panelů. Stejně jako návrh stropů s vysokým letem.

Netřeba dodávat, že takový produkt bude vždy požadován.

Je třeba si uvědomit, že vysoce kvalitní kovové konstrukce by měly mít seznam určitých vlastností:

 • spolehlivost
 • lehkost
 • industrializaci
 • neprostupnost

Při plánování organizace vaší výroby je třeba vzít v úvahu všechny tyto parametry, pak vám nejsou zaručeny žádné problémy s implementací.

Stáhněte si podnikatelský plán pro výrobu a prodej ocelových konstrukcí - v něm naleznete detailní popis stavební firmy, počínaje základními měřítky a organizací výroby a končící otázkami tvorby cen a plánování rozpočtu pro marketingové náklady.

Podnikatelský plán pro výrobu ocelových konstrukcí

Podnikatelský plán ocelových konstrukcí je nezbytným dokumentem při zahájení podnikání a přilákání investic. Na základě důkladné analýzy trhu a analýzy peněžních toků vám podnikatelský plán umožňuje:

 • identifikovat hlavní rizika předem a vyhnout se jim;
 • vyhodnotit své vlastní schopnosti;
 • správně naplánovat náklady;
 • lépe pochopit, jak se podnik otevře;
 • mít silné postavení na trhu.

Použití dat získaných v průběhu marketingového výzkumu vám umožňuje řídit výrobu kovových výrobků na základě přesných znalostí o:

 • úroveň poptávky spotřebitelů;
 • příležitostí konkurentů;
 • trendy na trhu.

Analýza dat a požadované finanční výpočty jsou spojeny do podnikatelského plánu.

Řešení výše uvedených problémů usnadňuje spuštění případu. Proto můžete bezpečně pracovat pro vaše potěšení.

Podnikatelský plán pro výrobu ocelových konstrukcí zahrnuje:
 1. Koncept projektu a obchodní popis;
 2. Strategie rozvoje podnikání;
 3. Marketingová analýza;
 4. Trendy na trhu;
 5. Popis hlavních hráčů na trhu;
 6. Analýza pracovních podmínek zaměstnanců;
 7. Investiční plán;
 8. Plán příjmů;
 9. Plán nákladů;
 10. Výpočet zlomového bodu;
 11. Přehled o peněžních tocích;
 12. Výkaz zisku a ztráty;
 13. Výpočet daně;
 14. Analýza ukazatelů investic;
 15. Závěr o úvěrové atraktivitě podniku

Podnikatelský plán pro výrobu ocelových konstrukcí
s finančními výpočty

Vyberte správnou sadu

Základní obchodní plán je zkrácená verze podrobného obchodního plánu.

Sekce snížené investiční analýzy

Byla odstraněna analýza rizik

Neexistuje žádná analýza ziskovosti v kontextu jednotlivých produktů a center zisku.

Popis konceptu projektu a strategických cílů

Plán návratnosti investic a půjčky

Prodejní plán na 5 let s podrobnostmi o jednotlivých produktech

Plán nákladů na 5 let s podrobnostmi o jednotlivých položkách výdajů

Výpočet bodového bodu

Analýza daňového zatížení a prognóza daní na 5 let

5letá zpráva o peněžních tocích

Zpráva o finančních výsledcích po dobu 5 let

Doba návratnosti, NPV, HND, EBITDA, ziskovost z prodeje.

Popis konceptu projektu a strategických cílů

Plán návratnosti investic a půjčky

Prodejní plán na 5 let s podrobnostmi o jednotlivých produktech

Plán nákladů na 5 let s podrobnostmi o jednotlivých položkách výdajů

Výpočet bodového bodu

Analýza daňového zatížení a prognóza daní na 5 let

5letá zpráva o peněžních tocích

Zpráva o finančních výsledcích po dobu 5 let

Doba návratnosti, NPV, HND, EBITDA, ziskovost z prodeje.

Přizpůsobení finančního modelu a přizpůsobení obchodního plánu našimi analytiky ve 4 dnech

Zpětná vazba na obchodní plán "Asfaltová rostlina"

Banka schválila úvěrový úvěr po dobu 2 let ve výši 250 milionů rublů. Tomu pomohl podnikatelský plán s podrobnými výpočty, podrobnou analýzou konkurentů, úplným ponořením do předmětu projektu. Děkujeme za spolupráci.

Balabanov KU, ředitel asfaltového betonu, Primorsky Krai

Zpětná vazba na obchodní plán "Výroba cihel"

Objem přiložených investic činil 170 milionů rublů. Po několika konzultacích s vývojáři dokumentu jsme obdrželi podnikatelský plán, který nám umožnil přesvědčit skupinu investorů o proveditelnosti spolupráce.

Obraztsova KI, finanční ředitel, Cihlářská továrna, Jekaterinburg

Zpětná vazba na podnikatelský plán "Zpracování dřeva"

Děkujeme vám za spolupráci při přípravě strategie rozšiřování výroby. Výsledný obchodní plán, který obsahuje důkladnou analýzu činností a výpočty dalších kroků, pomohl zvýšit roční zisk o více než 25%.

Prokofiev S.M., Obecná zpracovatelská dřevostavba, Pskovský kraj

Zpětná vazba na obchodní plán "Výroba dlaždic"

Díky podnikatelskému záměru jsme získali od správy regionu nabídku pozemků, na kterých již začala stavba závodu. V příštím roce zahajujeme výrobu a hodláme dosáhnout všech plánovaných ukazatelů.

A. Volodin, ředitel společnosti KeramikPro LLC, Leningradská oblast

Zpětná vazba na podnikatelský plán "Výrobky z betonových konstrukcí"

Přísné dodržování požadavků banky, kompetentní popis podniku a jasný pracovní finanční model. V důsledku toho byl úvěr schválen pro celou částku 285 milionů rublů. K dnešnímu dni byl projekt již spuštěn.

KM Efremov, vedoucí firmy Ferrumpark concrete products LLC

Podnikatelský plán pro výrobu ocelových konstrukcí umožní efektivní využívání stávajících zdrojů a přiláká nové

Tento podnikatelský plán sestavil tým kompetentních odborníků v oblasti marketingu, financí a kovodělnictví. Po podrobném zkoumání podmínek na trhu, při analýze finanční složky, odborníci provedli následující výpočty:

 • stanovení stupně nabídky a poptávky;
 • výpočet výše požadovaných nákladů;
 • stanovení budoucích příjmů;
 • výpočet doby návratnosti a ziskovosti výroby.

Na základě těchto výpočtů vypracovali prognózu vývoje podnikání, která byla rovněž zahrnuta do podnikatelského plánu pro výrobu kovových výrobků. Díky němu můžete:

 • včas předpovídat změny tržních podmínek;
 • přilákat pozornost investorů, rozšířit své podnikání prostřednictvím svého příspěvku;
 • ospravedlnit získání půjčky od banky;
 • studovat do hloubky složitost případu se otevře;
 • vytvořit vysoce výnosný podnik, který je snadno přizpůsoben potřebám spotřebitele.

Na základě získaných informací se odborníci domnívají, že výroba ocelových konstrukcí je zisková záležitost. To je způsobeno následujícími důvody:

 • Stavba Rychlé tempo urbanizace, což znamená aktivní rozvoj měst;
 • Nosím svého přítele. Většina budov je již opotřebovaná a vyžaduje opravu nebo výměnu konstrukcí za nové;
 • Snadná instalace. Díky lehkosti prvků se snadno zvedají a instalují kovové konstrukce;
 • Rychlé uvedení do provozu. Na rozdíl od stejných železobetonových konstrukcí, kde trvá určitý čas, kdy se beton celého prvku nebo švy "chytit", mohou být kovové konstrukce provozovány bezprostředně po instalaci;
 • Cena a spolehlivost. Ocelové konstrukce jsou hospodárnější než železobetonové konstrukce a jsou odolnější vůči nárazům než dřevěné konstrukce;
 • Všestrannost. Je možné vyměnit libovolný prvek, který nevyžaduje výměnu celé konstrukce jako celku;
 • Nic není ztraceno. Dokonce i po selhání kovové konstrukce lze odeslat do hutě.

Ale zisk není všechno. Ve skutečnosti otevřením podniku pro výrobu kovových konstrukcí se podílíte na povznášení architektonického vzhledu měst a zlepšíte kvalitu budov a struktur ve výstavbě. Přispějete k šíření trvanlivých, spolehlivých návrhů, a co je nejdůležitější, jsou ekonomické a snadno se instalují. Výsledky vaší práce jsou nejen vysokými zisky, ale také prospěšné pro mnoho lidí.

Top