logo


Bělorusko vytvořilo nejpříznivější podmínky pro rozvoj agro-ekoturistiky jako slibné oblasti podpory hospodářského růstu a regionálního rozvoje. Počet zemědělských farmářů roste z roka na rok, služby, které nabízejí, jsou rozmanité, jejich popularita roste nejen mezi Bělorusky, ale i mezi zahraničními turisty.

S cílem vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj venkovské turistiky v naší zemi, zlepšení životních podmínek občanů ve venkovských oblastech a zlepšit infrastrukturu prezident venkova z Běloruské republiky 2iyunya 2006 byla podepsána Vyhláška №372 «On opatření pro rozvoj venkovské turistiky v Běloruské republice“ (dále jen vyhláška číslo 372 ).

Vyhláškou bylo uděleno právo provádět činnosti v oblasti agroekotourismu jednotlivcům s bydlištěm ve venkovských oblastech, malým městským osadám až do 20 tisíc osob a vedoucím osobním dceřiným farmám a zemědělským organizacím podle principu žádosti bez státní registrace (stačí zaplatit jednorázový roční poplatek).

Subjekty agro-ekoturistiky však mohou provádět danou činnost za přítomnosti následujících podmínek:

- obytný dům (součást obytného domu) vlastněný jednotlivcem fyzické osobě, která je předmětem agro-ekoturismu nebo rodinným příslušníkem ve venkovské oblasti, která splňuje stanovené hygienické a technické požadavky a je dobře vybavena ve vztahu k podmínkám této dohody;

-(obytné místnosti by neměly přesáhnout deset). Při poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky s využitím více než deseti místností je tato činnost uznána jako podnikatelská a podléhá zdanění v souladu s obecně zavedeným postupem;

- možnost subjektů agro-ekoturistických aktivit pro produkci zemědělských produktů na základě osobní účasti na práci a využívání půdy poskytované za tímto účelem v souladu se zákonem;

- možnost seznámit agroturistiky s přírodními a architektonickými objekty, národními kulturními tradicemi příslušné lokality, organizovat výukové, sportovní a kulturně zábavné exkurze a programy;

- další služby související s přijímáním, ubytováním, dopravou a dalšími službami agro-ekoturistiky.

Před zahájením činnosti poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky je třeba:

- platit poplatek za realizaci služeb v oblasti agro-ekoturistiky. (Poplatek se vyplácí před zahájením činnosti pro poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky a za každý následující kalendářní rok - nejpozději do 28. dne posledního měsíce běžného kalendářního roku, ve kterém je tato činnost vykonávána);

- písemně informovat příslušnou Radu poslanců o primární územní úrovni o záměru vykonávat tyto činnosti;

- předložit daňovému úřadu v místě bydliště žádost o registraci s předložením dokladu o zaplacení poplatku.

Je třeba poznamenat, že kromě placení stanoveného poplatku je tento druh činnosti zcela osvobozen od placení daní, poplatků a dalších povinných plateb do rozpočtu.

Ustanovení vyhlášky č. 372 stanoví písemné uzavírání smluv o poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky mezi subjekty agro-ekoturistiky a zemědělsko-ekoturistikami nebo mezi subjekty agro-ekoturistiky a touroperátory, kteří mají zvláštní povolení k provozování turistických aktivit.

Jednotlivci - subjekty agro-ekoturistiky, mohou přilákat na základě pracovněprávních (nebo civilně-právních) smluv jiných osob. Zaměstnanci musí zaplatit daně z rozpočtu ze samostatně získaných částek tím, že předloží prohlášení daňovému úřadu a zaplatí daň z příjmů ve výši 12 procent.

Při poskytování služeb pro pěstování zemědělských produktů; pastva skotu; čištění a čištění obytných prostor; mytí a žehlení ložního prádla a dalších věcí; nákup výrobků; vaření; prádelny a jiné osoby, které nevykonávají podnikatelskou činnost, jsou při uzavírání pracovněprávních a (nebo) civilně-právních dohod s předměty agro-ekoturistiky uznáváni jako plátci jednotné daně od jednotlivých podnikatelů a jiných osob.

Poskytování agro-ekoturistických subjektů - osobám se službami v oblasti agro-ekoturistiky bez zaplacení poplatku nebo oznamování příslušné Poslanecké sněmovně primární územní úrovně, jakož i bez podání žádosti u daňového úřadu o registraci nebo uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky nebo jejich škodlivé činnosti prostředí a / nebo historických a kulturních památek je zakázáno.

Rozvoj venkovské turistiky má vláda agroecotourism osobám - jednotlivcům nějaké finanční podpory. Pro realizaci projektů v oblasti venkovské turistiky akciové společnosti „Belagroprombank“ za předpokladu, úvěry 2,000 základních jednotek (dle předmětu venkovské turistiky po celou dobu připsání) po dobu až sedmi lety v běloruských rublů na úhradu úroků ve výši 5% ročně.

Podle materiálů novin "Kobrin-Inform"

Přihlaste se k semináři: Jak vytvořit ziskové panství

Tajemství úspěchu, nebo Jak vytvořit statku

Agri-ekoturistika v Bělorusku je považována za jednu z hlavních státních priorit v oblasti cestovního ruchu. Důvod je jednoduchý: pro obyvatele venkova je tento druh cestovního ruchu dalším zdrojem příjmů, pro zemi - další pracovní místa a způsob, jak urychlit rozvoj regionů. Jaké dovednosti potřebujete k vybavení vlastního "domu v obci" a vzít tam turisty? Olga Yakovčik, hostitelka Buslyanka agriturismo, která se nachází v regionu Brest, se domnívá, že aby byla úspěšná v oblasti venkovského cestovního ruchu, je zapotřebí především velká touha a trochu trpělivosti...

- Olga Artyomovna, řekněte mi, jak jste získal nápad otevřít svůj majetek?

- Dům, kde se nyní nachází Buslyanka, byl původně určen k jiným účelům. Tato budova se kdysi nacházela v Dněpru-kanálu kanálu řeky. A naše rodina ji koupila v polovině zhrouceném stavu, ale za rozumnou cenu. Rozhodli jsme se, že znovu budeme vše znovu, s cílem vytvořit na tomto krásném místě "rodinné panství", aby se rodina mohla ve svém volném čase spojit a mít dobrý čas. Výsledkem byl solidní dvoupatrový dům s nádherným výhledem na pobřežní krásu.

A brzy prezident vydal dekret "o opatřeních pro rozvoj agro-ekoturistika v Běloruské republice," podle kterého úvěry začaly v oblasti agroturistiky. Protože všichni členové naší rodiny žijí ve vesnici, ukázalo se, že dům nebyl zcela žádaným jako "rodinné hnízdo". Rodinná rada se proto rozhodla pokusit se o tuto oblast činnosti.

- Někdo vytvoří statku pro duši, někoho - aby získal další příjmy. Když jste se rozhodli tuto aktivitu zapojit, jaké byly vaše cíle?

- Naše rodina je velká, takže v prvé řadě byl majetek vytvořen za účelem dalšího příjmu. V té době jsem ještě nebyl v důchodu, ale neměl jsem trvalý zdroj příjmů, takže se ukázalo, že jsem našel práci pro sebe, která se stala jak prací, tak okupací duše.

Dnes je hospodářská usedlost "Buslyanka" velkým úspěchem, zejména v létě, v novoročních a vánočních svátcích. Označení je v přírodě, v zadní zemi, je nyní módní a prestižní. Turista však oceňuje skutečnost, že když se těší exotickému a čerstvému ​​vzduchu, vrací se do teplého zámku s obvyklým komfortem pro sebe: se sprchou a čistou postelí, s lahodným domácím jídlem a nápoji, pohostinnými hosty...

A pokud jde o panství, co se má skrývat, svátky jsou vždy dobrým způsobem, jak vydělat peníze, vyhrazené pro budoucí použití, protože mimo sezónu často nedává takovou příležitost. Máte také velkou radost z komunikace s rekreanty, když se seznámíte s jejich tradicemi. Byli jsme navštíveni turisty z Itálie, Německa, Anglie, Francie, Švédska, Izraele, Polska, Ruska a pobaltských států. Jsme rádi, že přivítáme hosty.

- Jaké administrativní postupy jste museli projít před agroturistikou?

- Všechno je zde velmi jednoduché. Jak víte, tento druh činnosti nepodléhá žádným daním. Potřebujete se zaregistrovat u výkonného výboru obce a jednou za rok předat jednu výkonnou komisi jednu základní částku.

- Olga Artemovna, agroturistika "Buslyanka" nabízí pět pokojů pro hosty. Podle nového prezidentského nařízení č. 614, kterým se mění a doplňuje předchozí vyhláška, je povoleno zvýšit kapacitu zemědělských podniků ze dvou až deseti pokojů. Máte v plánu rozšířit svou ziskovost?

- Více populární je agro-ekoturistika, tím obtížnější je přilákat klienta na konkrétní nemovitost. Snažíme se to dělat všemi možnými způsoby. Například my, kromě jiných zábavy, máme tradiční ruskou zábavu - koupel. Vzhledem k tomu, že naše agriturismo je v bezprostřední blízkosti kanálu Dněprupek, nebylo nám umožněno postavit jej samostatně, takže jsme umístili v domě samotnou koupel. Nedávno jsme si zakoupili další pozemek a rozhodli jsme se, že budeme ve výstavbě nové lázně. Namísto toho starého, v samotném domě, plánujeme postavit další dvě obytné místnosti.

- Oblast agro-ekoturistiky hraje velkou roli při vytváření atraktivního a slušného obrazu země. Pro lidi, kteří chtějí podnikat agroturistiku, poskytl stát maximální výhody. Řekni nám, jak cítíš podporu státu?

- Zpočátku půjčka, která byla poskytnuta majitelům zemědělských farem v malém procentu, zpočátku sloužila jako velká pomoc. Velkým přírůstkem je, že nemusíte platit žádné daně do pokladny. Rovněž aktivně rozvíjet agro-ekoturismus na místě a regionální orgány. Připravují se každoroční konference, semináře, workshopy pro majitele zemědělských podniků, což podle mého názoru rovněž ukazuje, že se tato oblast věnuje velké pozornosti.

- Olga Artemovna, v sousedství s vaším agrousadboy na břehu kanálu Dněpru-Bug existují ještě dva další. Existuje nějaká konkurence s kolegy?

- Necítíme moc konkurence, naopak, někdy si dokonce pomáháme.

- A co se projevuje?

- Když nás zákazníci zavolá a již nemáme žádné volné pracovní pozice, nabízíme jim přestávku od našich sousedů a vytváří tak pro ně reklamu.

- Co si myslíte, co chybí agroturistika v Bělorusku, a jaké jsou vaše přání, jako majitel agriturismo?

- Chybí místní reklama. Velice často lidé jedou na dálnici a nemají místo, kde by se zastavili. Myslím si, že by bylo hezké instalovat na místních silnicích velké billboardy, které by ukazovaly umístění zemědělských farmářů.

- "Buslyanka" je velmi zajímavé jméno pro farmu. K čemu se řídí jeho volbou?

- Jak je známo, je buslanka domovem čápka. Tento pták se vždy vrací do svého rodného hnízda, do svého rodného domova. Buslyanka je symbolem pohodlí, tepla a stálosti. Proto doufáme, že naši hosté budou vždy pohodlní, milí a dobří a následně navštíví náš majetek více než jednou.

- Co byste radil lidem, kteří jen chtějí agroturistiku a otevřou svou farmu?

- Za prvé, musíte se postavit za dobrou vůli a pohostinnost. Musíte být také jemným psychologem, abyste byli schopni najít individuální přístup k jakémukoliv klientovi nejrůznějšího společenského postavení a mohli byste ho potěšit, aby ostatní zanechali ty nejlepší dojmy a později se k vám znovu a znovu dostane.

Podnikání v tradici: za rok agriturismo přináší zhruba 170 milionů rublů zisku

Venkovská turistika v Bělorusku začala přinášet peníze. Pouhý rok průměrný Agriturismo může přinést 20.000 $, ale konkurence se stupňuje :. více „domy ve vesnici“ chtějí přijímat turisty, navíc nový směr pána zemědělství. Ačkoliv komplex agroturistiky bude obtížně konkurovat majetkovým nákladům a péči o zákazníky (motivace najatých zaměstnanců je nižší než motivace majitele domu), každý turistický produkt najde svého spotřebitele. Jeden ze zakladatelů venkovského cestovního ruchu v Bělorusku - majitel zámku Podkostolok Eduard Voitsekhovich, mluvil o příjmu, konkurenci a filozofii člověka, který se díval na odpočinek na venkově očima obchodníka.

Na polském původu a "kopeček"

- V Polsku vznikla venkovská turistika mnohem dříve než v Bělorusku. Nebuďte plachý. Máme podobné území a klima. Stačí se dozvědět, co se v Polsku stalo. Neotvírejte kolo. Zároveň můžeme něco něco vylepšit. Ale "Narochánský" zážitek spojený s rozvojem turistických center a rekreačních center je podle mého názoru nesmysl a "sovětský".

Venkovská turistika vznikla v Bělorusku na počátku tisíciletí. Pak Valery Klitsunov, který měl praktické zkušenosti, a Evgeny Budinas, kteří měli určitý vliv, pomohli všem. V letech 2002-2005 majitelé nemovitostí pracovali neoficiálně. V roce 2006 však byla vydána vyhláška č. 372 "O opatřeních pro rozvoj agro-ekoturismu v Běloruské republice" - jeden z nejvíce liberálních v zemi. Takové legislativní preference pro rozvoj venkovského cestovního ruchu, které existují v Bělorusku, nelze nalézt nikde jinde v Evropě.

O penězích a práci na "strýce"

- Chcete-li přilákat lidi do venkovského cestovního ruchu, pokusili jsme se uspořádat semináře, ale nic nefungovalo. Pak mi manželka Alla koupila venkovský dům, postavila ji, začala vydělávat peníze a ukazovala vlastním příkladem, že funguje obchodní model.

Nyní je venkovský cestovní ruch v Bělorusku plnohodnotným obchodním modelem. Ukážeme, jak umístit záznamy, vytvořit interiér, přijmout turisty. Říkám všem, že s manželkou můžeme obdržet asi 20 000 dolarů ročně z venkovského panství. Ale tady je třeba dát všechno nejlepší, a ne tak, že jste dostali práci a neděláte nic. Jsme zvyklí pracovat pro "strýce" a chci odvést Bělorusy od "strýce".

O úloze levné půjčky

- Když byl program kreditních předmětů agroturistiky právě zahájen, aktivně jsme jej podporovali. A pak jsme měli smůlu: venkovský dům spálil. Zdá se, komu, pokud ne k nám, udělit zásluhu na obnově panství? Bojovali jsme dva roky, ale nic jsme nezískali... Kromě toho existovaly různé důvody. Jedna provize přišla a řekla: "Nemáte žádné podmínky pro život." Pak přišel další, který souhlasil, že nám musí půjčit. Zejména proto, že jsme byli mezi prvními v této oblasti. V důsledku toho jsme obnovili dům na vlastní náklady.

Proč Belagroprombank zpřísnil podmínky pro příjemce úvěrů na rozvoj venkovského cestovního ruchu? Říkají, že to nebylo tak jednoduché.

O neformálních pracovnících v podnikání

- Mezi vlastníky venkovských statků jsou náhodní lidé. Ale rychle padnou. Musí existovat i bohatí investoři do venkovské turistiky. Stát by však měl rozšířit na ně jinou daňovou politiku.

V případě malého rodinného podniku, a to i s nízkými daněmi, peníze stále zůstávají v zemi. Koneckonců, v majetku musíte koupit televizory, ledničky, pohovky. To je - totéž, co utrácíte peníze uvnitř země, kupujete si běloruské zboží.

Musíte být upřímný: pokud máte velký obchod, daňové sazby pro vás by měly být vyšší. Podle mého názoru velké podniky s velkými příjmy omezují rozvoj venkovského cestovního ruchu mezi místním obyvatelstvem.

O daních a příjmech

- Pokud říkají, že zaplatí více daní, pak zaplatím. Věřte mi, že se nebojím daní. Ale musíme pochopit, za co je zaplatíme. Rozvíjíme tento směr a necháme lidi vydělat peníze, a pak z nich roztrháme "penny".

V loňském roce jsme daňovému inspektorátu oznámili, že jsme získali 170 milionů rublů. Pro mě, jako vesničanka, se to zdá být významným výsledkem. To znamená, že zaplatili 100 tisíc rublů jako daň a vydělali 1,7 tisíckrát více. Mluvím o tom konkrétně, aby se jiní vesničané nebojí, aby se zapojili do tohoto druhu činnosti.

O turisty a vášnivých lovcích

- Většinou turisté z Minska přicházejí do naší venkovské usedlosti. Přestože vedle nás je komplex "Na modrých jezerech", kde často přicházejí Rusové. Často na našem pozemku jsou cizinci, včetně Američanů. A ukrajinští lovci jsou s námi připraveni "obejmout".

Všichni turisté mají různé preference. Turista potřebuje klid, krásu, přírodu a kulturu. Je třeba mluvit s turisty, aby si zachovali své přání jako lidské bytosti.

K infrastruktuře a propagaci

- Stát by měl dát turistické značky u venkovských statků. Z toho bude dobrý nápad: Například alespoň 10 návštěvníků přišlo na nás "na znamení" za rok. Ale uspořádání přístupových cest vyžaduje spoustu peněz.

Přilákat turisty pomáhá internetu. Při reklamě na internetu reaguje mnoho turistů. Ačkoli hlavní roli hraje slovo z úst. Přibližně 10-20 lidí přichází s námi dva nebo třikrát ročně.

Na myšlence venkovské turistiky

- Vesnice by měla mít alternativní zdroje příjmu. Jedním z nich je venkovská turistika, ale může se do ní zapojit pouze 3-4% místní populace. Ostatní by se měli zabývat zemědělstvím, zpracováním, obchodem a poskytovat různé služby. Všechno musí být propojeno. Musíme myslet na lidi, na to, jak jim dát peníze.

Na "vesmírném Komarově"

- V Komarově vzniká Centrum pro rozvoj podnikání venkova, které získalo evropský projekt v hodnotě 800 tisíc eur. Chceme změnit v Komarově psychologii rozvoje venkova. Navíc venkovská turistika je jen jedním příkladem toho, jak to lze udělat. Vytváříme podnikatelský inkubátor, obchod, servis, sýrovku, klobásové centrum a dokonce i hotel v Komarově.

Vybavili jsme pozůstalost hraběte Strážského pro obchodní centrum s konferenční místností, hotelem a restaurací. Komarovo dává turistovi svobodu volby: odpočívat na čerstvém vzduchu, naučit se vařit klobásy a sýry, jezdit na kole, kánoi atd.

Veškeré tyto služby poskytnou vesničané: jedna osoba bude mít turné, druhá bude projíždět lodí a třetí bude organizovat cykloturistiku. Navíc jsme vyvinuli trasu "Od Vilniusu do Polotsku - po Starovilenském traktu".

O konkurenci v agroturistice

- Společnost SEC nebude vydělávat na vytváření agroturistických komplexů. Je to všechno o esenci podnikání. Rozhodněte se za sebe: Aby se připravila na příchod nových hostů, mám s manželkou často práci hluboko do noci. Kolik by měl zapůjčený pracovník v takovém čase platit za práci?

Kromě toho může SEC poskytnout stejné komfortní podmínky? Koneckonců, pokud se v mém sídle ztratí elektrická energie, okamžitě budu sedět v autě bez emocí a řešit problém. A kolik budete muset v této situaci zaplatit pronajatému pracovníkovi?

Navíc pouze soukromý majitel bude citlivý na každý detail, jako čistý ubrus a pohodlné lůžko. Ve venkovském panství musíte být flexibilní: nabídnout turistovi to, co chce, a ne to, co je dohodnuto a normalizováno. Žádný obchod nebo restaurace ve státním vlastnictví nebude pracovat tímto způsobem, a pokud to neudělají, pak prostě nemohou vydržet konkurenci.

Jsem připraven soutěžit s jakýmkoli SEC. Nechte investovat nejméně jednu miliardu dolarů, nicméně sotva získáme něco, co by stálo za to. Můžete vytvořit spoustu objektů, ale malé velikosti, a bude to lepší než budování obrovských komplexů. Náklady na příjem turistů na venkově budou vždy nižší.

Otevřeme usedlost

Nastala jaro, pak léto. Je čas začít se sezónním obchodem. Dne 12. ledna vstoupila v platnost vyhláška prezidenta Běloruské republiky ze dne 9. 10. 2017 č. 365 "o rozvoji agro-ekoturistiky". Mluvíme o tom, jak organizovat agro-estate.

1. Potřebujete žít trvale a zaregistrovat se v domě ve venkovském prostředí nebo ve městě (vesnici) s počtem obyvatel až 20 000 osob.

Dům může být jednorázový nebo zablokovaný a měl by být upraven v závislosti na podmínkách této osady.

2. Pozemek pod domem by měl být poskytován pro jeho výstavbu (údržbu) nebo správu soukromé farmy na částečný úvazek.

Na pozemku můžete postavit penziony, které jsou součástí obytného domu. Penziony nejsou součástí bytového fondu.

Celkový počet míst pro turisty ve vašem domě a penzionech by neměl přesáhnout 10.

3. Do 28. prosince musíte zaplatit poplatek za příští rok (24,5 rublů).

4. Před zahájením činnosti musíte písemně oznámit výkonnému výboru (forma oznámení je stanovena státem).

Je důležité, aby činnost poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky nebyla podnikatelská. Proto není nutné otevřít IP nebo zaregistrovat obchodní organizaci.

Současně pro poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky mají subjekty agro-ekoturistiky právo přilákat občany na základě pracovních smluv (smluv) a (nebo) smluvních smluv.

5. Budete také muset zakoupit účetní knihu inspekcí a zaregistrovat ji u daňového úřadu na místě agrofarmu.

6. Předmět agroekotourismu musí uzavírat písemné smlouvy s turisty nebo s touroperátory (standardní forma smlouvy je stanovena státem)

Zemědělský ekoturismus lze řešit, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • dostupnost pokojů v agro-eko-rezidenčních ubytovacích zařízeních pro turisty;
 • provádění výroby a / nebo zpracování zemědělských produktů;
 • dostupnost příležitostí seznámit turisty s přírodními a architektonickými místy, národními kulturními tradicemi oblasti.

7. Musíte poskytnout pouze služby uvedené v článku 5 vyhlášky č. 365:

 • poskytnutí míst v agro-ekologické rezidenci pro ubytování turistů
 • poskytovat turistům jídlo (obvykle s použitím svých produktů);
 • seznámení turistů s přírodními, zemědělskými a architektonickými objekty, národními tradicemi příslušné oblasti, pořádáním sportů, fyzickou kulturou a rekreačními a kulturními akcemi;
 • pořádání prezentací, výročí, banketů;
 • poskytování lázní, saun a sprch;
 • jezdectví s výjimkou divoké a konské dopravy;
 • Poskytování vybavení pro sport a rekreaci;
 • turistické dopravní služby.

8. Každý rok před 10. lednem roku následujícího po vykazovaném roce byste měli daňovému orgánu poskytnout informace o uzavírání smluv s turisty.

Je zakázáno provádět činnosti pro poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky bez zaplacení poplatku, písemné oznámení výkonnému výboru, uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky nebo provádění činností škodících životnímu prostředí a (nebo) historickým a kulturním hodnotám a hmotným objektům.

Alexander Zhuk, advokátní koncesionář. Skupinu Facebook

zobrazení: dnes 0, posledních 7 dní 42, za měsíc 126

Majitel pozemku "In Prijeye" informoval o výdajích a příjmech svého podnikání

Podnikatel Sergej Rukshta otevřel svůj statek v roce 2006. Dnes jsou tři pozemky na pozemku nedaleko Minska, výstavba čtvrté je dokončena - v okrese Chervensky. V rozhovoru pro společnost Pro Business. Sergej vysvětlil, z čeho pochází agro-ekoturistika a kolik peněz lze v této oblasti získat.

Sergey Rukshta. Autor fotografie

- Můj otec měl dům, který začal v roce 2001 roztahovat obyvatele. Rozhodl jsem se, že ho přesunu pod Minsk a v roce 2002 jsem koupil pozemek za tisíc dolarů. Současně začal stavět penzion.

Svůj podnik zahájil v roce 2006, bezprostředně po prezidentském dekretu č. 372 "O opatřeních pro rozvoj agro-ekoturismu v Běloruské republice". Pak se objevily jen farmáři, takže se okamžitě stalo k dispozici mnoho zákazníků.

Začal jsem žít v bývalém domě mého otce. Stal jsem se fyzickou osobou (podle zákona, pokud v nemovitosti je méně než 10 místností, nebylo zapotřebí registrovat individuálního podnikatele) a pokračující výstavba z vydělaných peněz. Nyní na statku "In Prijeye":

 • tři penziony (10 pokojů, celkem 32 lůžek);
 • sauna a vana;
 • vlastní muzeum.

Zákazníci

Mladí lidé ve věku 30 let, střední třídy, přijíždějí ke mně. Mohou být rozděleny do několika kategorií.

Obyvatelé Běloruska - většina hostů. Jejich hlavním cílem je návštěva "buzz". Mám kotel v koupelně, ale někteří lidé si myslí, že je to punčochačka. Když přijdou mladí lidé, zvednu je. Říkám: "Žijete v Evropě a hrajme se jako Evropané. Nehazujte cigarety, rušujte ostatní. "

Méně - prostě přijďte si odpočinout v přírodě. Nedávno společnost dorazila do lázně a kebabů. Po tři hodiny jsme odpočívali a vrátili se. Hosté z naší země nechtějí jít daleko od Minska. Mé umístění je proto pro ně velmi vhodné.

Hosté z Ruska. Hlavně z Moskvy a oblasti Moskvy, Petrohrad, pocházeli ze Soči, Murmansk. Obvykle se jedná o rodiny, slušné firmy. Nejsou tak hlučné jako zákazníci z naší země.

Pokud lidé šli cestovat, mají jinou úroveň odpočinku. Nepůjdou tak daleko, že sedí a pijí alkohol. Všichni se ptají, jak jít do Brestu. Většina z nich chce jít na pevnost Brest, na hrady v Mir a Nesvizh, na Dudutki. Málokdo ví o Stalinské lince. Ale když říkám, že tam můžete střílet, okamžitě souhlasí, že tam půjde.

Rusi každoročně přicházejí za spotřební zboží. Je pravda, že v tomto roce byli tito hosté mnohem méně.

Fotografie z holiday.by

Turisté z jiných zemí. Přicházejí jen proto, aby žili, jako v hotelu, a nejen pro kulturní aktivity. Například, Američtí dobrovolníci, kteří přišli s humanitární pomocí, se zastavili u mě. Na svatbě přišli holandští lidé. V době May Mistrovství světa v květnu 2014 dostali fanoušci z Lotyšska.

Zaměstnanci

Moje rodina a sousedé pracují pro mě:

 • Moje žena pomáhá setkávat se s hosty a udržuje korespondenci na stránkách - nepoužívám počítač. Dcera je odpovědná za anglicky mluvící turisty. Když syn vyrostne (je mu skoro 16), zařídíme pro něj pozemek v obci Blade, kde budu budovat dům.
 • Pozůstalost sloužila dvěma službě a dvěma manažerům. Z nich se nedávno objevil manažer Konstantin. Je to lesník. S ním plánujeme vyvíjet výlety do lesa.
Výkonný ředitel Konstantin Korotki a Sergey Rukshta

Služby a ceny

Máme 2 ceny - ve všední dny a víkendy. Na Silvestra zvyšujeme cenu o 2-4 krát. Ale tento rok dali cenu za den - bylo málo lidí. Jedna skupina Bělorusů nepřišla.

Během období hokejového šampionátu jsme také nezvedli cenu - vzali ji jako den volna. Zde jsou naše ceny:

 • Prostor pro 12 lůžek - 250 dolarů za víkend / 150 dolarů ve všední dny.
 • Homosead pro 8 lůžek - 150 dolarů o víkendech / 100 dolarů ve všední dny.

Při umístění 20 a více osob si účtujeme extra. V takovém případě nemůžeme řídit, kolik hostů vlastně bude. Všechno je na důvěře.

Poskytujeme také další služby:

 • Sauna - 15 dolarů za hodinu. Jeden z domů má vlastní saunu, 2 hodiny jeho použití jsou zahrnuty v ceně.
 • Stravování - 5 dolarů na snídani nebo večeři na osobu, 10 dolarů na oběd.

Připravujeme se. Můžeme vyrobit většinu národních pokrmů. Jedna z našich služeb je špičkovým kuchařem, který slouží všem objednávkám.

Chováme králíky, kuřata, bažanty, křepelky - nabízíme jejich maso. Pokud se hosté ptají, pak je samozřejmě připravíme. Pro králíka žádám od 50 dolarů za bažanta - 20 dolarů. Prodáváme vajíčka od nás a ptáků. Většinou hosté vidí živé králíky a je jim líto.

Fotografie z holiday.by

Nastal čas, přinesli moonshine. Ale bývalý manažer se o tento nápoj velmi zajímal a začal ho zneužívat s hosty. Musel jsem ho propustit, a s měsíčníkem kravat.

Moje žena a já se učíme národním tradicím, rituálem a chodíme na semináře. Doufáme, že přilákáme naši mládí. Zatímco to je zvláště zajímavé pro cizince. Máme národní kostýmy, například Maslenitsa. Některé události jsou zdarma:

 • Exkurze kolem zámku. Sbírala jsem sbírku rybářského a loveckého příslušenství - starou loď, náčiní, kůže a vycpaná zvířata.
 • Sáňky, lyže, snowboard.
 • Přenos Pokud jsou lidé požádáni, aby se dostali do Minska, na Stalinskou linku, do dalších turistických míst, pak nebudu odmítat. Vezmu peníze jen na benzin.
 • Objednejte autobusy a výlety. Nemáme dohody s cestovními kancelářemi a průvodci, jenom dám telefony, pokud je to nutné.

Vydělávám za peníze, cestovní kanceláře - mé vlastní. Zákazníci si uvědomují skutečnost, že jejich majitel nezaplatil. Například jsem nedávno objednal autobus Rusům - stojí 300 000 rublů. Mohl bych říct, že 350 000. Ale proč potřebuji tyto "tři penny"? A lidé vědí - Sergey upřímně stanovil cenu. Mnoho lidí oslavuje a oceňuje to.

Náklady

Náklady na pozemky. Pozemek kolem mého pozemku na ploše 15 hektarů stojí 40 000 dolarů. Koupil jsem si vlastní, jak jsem již řekl, v roce 2002 za 1.000 dolarů a před několika lety v okrese Chervensky stálo 20 hektarů 6 000 dolarů.

Budování domu. Vložte "krabici" 10 x 12 = 30 000 dolarů.

Oprava = 30 000 dolarů.

U mých domů používám pouze běloruské materiály a zboží. Dělám to nejen kvůli vlastenectví, ale také kvůli kvalitě: domácnosti i nábytek jsou v naší zemi dobré. Teď jen ruská televize.

Terénní úpravy jsou menší náklady, s výjimkou dlažby a plotu.

Reklama: $ 1 000-1 200 za rok.

V roce 2006 jsem začal zveřejňováním reklam v novinách a na webových stránkách. Udělal reklamu z ruky do ruky na relax.by. Nyní máme spoustu pravidelných zákazníků. Mnoho z nich přijde na doporučení a recenze.

Informace o panství se objevily na ruském webu. Mnoho cizinců pochází z booking.com.

Nové zdroje zpočátku zveřejňují informace o nás zdarma. Pak volá s komerční nabídkou. Pokud je však místo malé, pak odmítáme. Zde je to, co vychází z toho:

 • Reklama na šest měsíců na relax.by = $ 300.
 • Služba booking.com trvá 15% z celkové částky objednávky z webu.
 • Instalace dopravní značky = 400 USD.
 • Umístění plakátu u vchodu do vesnice = méně než 1 dolar za měsíc.
 • Místo = 30 USD ročně pro hostování.

Soutěžící a zahraniční zkušenosti

Nyní je v Bělorusku více než 1 800 zemědělských podniků, z nichž každá má vlastní výklenku. Vedle mě otevřel panství, kde si člověk vezme 35 dolarů. Majitel se zaměřuje na bohaté lidi. Ale pokud si každý vybere bohaté turisty, pak kdo bude mít zájem o mládí?

Čas od času jsme pozváni do zahraničních farem, abychom si vyměnili zkušenosti. Běloruský turistický průmysl v obci je méně než 10 let, a v Evropě se tato činnost děje již několik století. V Polsku například 20 000 zemědělských farmářů a každý má své specifické rysy. Byli jsme v italském rodinném zámku, je starý 400 let. Tam jsou stáje, v jedné části jsou drženi koně obyvatel Milána a druhá část je přeměněna na pokoje pro jejich majitele. Ti, kteří přijedou na víkend, platí 50 € za noc + 70 € za stravování za noc. Viděli jsme v zahraničí a panství s vinicemi, ve kterých byly instalovány ptačí chaty - ptáci se starali o vinici, žádné chemické hnojivo.

Kde je v Bělorusku výhodné zapojit se do agro-ekoturismu

Za rok u tří penzionů dostávám přibližně 30 000 dolarů. Tato sezóna zde nekončí, ale více návštěvníků je stále v zimě. Na trhu agro-ekoturistických služeb v naší zemi pozoruji:

 • Celé léto je malováno v pozemcích u jezer, většinou Rusové jdou.
 • Pokud je panství v obci a není voda, pak bude podnikání ohýbáno. Je nákladné přenášet materiály do vesnice.
 • V "městském" majetku peníze přicházejí rychleji.

Nové panství, které budu budovat, se nachází v obci Blade čtvrti Chervensky, 45 km od Minska. A lidé tam jsou příliš líní. Ale to neznamená, že zámek, který je daleko od města, je nerentabilní - tam přicházejí jen jiní klienti. Budeme počítat s dlouhodobým ubytováním - od tří dnů.

Pracovní zátěž nebo věk majetku mohou být kontrolovány na obložení stěn v sauně - tady už je tmavá, což znamená, že se často používá. A pokud je obložení stěn stále světlé, pak je panství mladé nebo mladé, nebo má jen málo hostů.

Státní podpora

Jsem členem veřejného sdružení "Rest in the Country". Stát se zajímá o rozsah svého podnikání, o můj názor na to, co lze udělat pro agroturistiku, se zajímal bývalý místopředseda vlády Anatoly Tozík. Zde je to, co mohu zdůraznit:

 • Úvěr subjektům agro-ekoturistiky - 5% ročně.
 • Státní reklama agroturistiky podle mého názoru jen připomíná. Ne každý ví, co to je. Billboardové nebo rozhlasové reklamy naznačují, že existujeme. Je však mnohem důležitější přilákat lidi ze zahraničí a na tom musí pracovat dvě strany.
 • Problém s vízem. Chtěl bych přilákat ty turisty, kteří už cestovali po celém světě, ale o Bělorusku nic nevědí. Například jsme měli lotyšany, kterým bylo dvakrát odepřeno vízum bez rozumného důvodu. A toto by mělo rozhodovat vláda, nikoli vlastníci zemědělských podniků.
 • Pension Vláda se ještě nerozhodla, jak to my, majitelé zemědělských pozemků, obdrží.

Plány pro rok 2015

1. Jak jsem řekl, otevření panství v obci Klinok. Booking.com je velmi vhodné pro umístění takové nabídky. Pokud všechno půjde dobře, stránka může vést až k 70% zákazníků.

Obec se nachází v rybářské farmě Volma, kde mohou zůstat rybáři. Je pro mě výhodné - bez alkoholu, lidé přijdou k rybolovu.

2. Vývoj turistické cesty spolu s dalšími vlastníky zemědělských podniků. Můj majetek s muzeem, továrna Smilovichi, Plovárna Volma, v areálu "Na rybnících" uděláme Muzeum "Rybářský dům". Nedaleko je zámek s kovářem, bude schopen ukázat kovárnu. Ostatní hostitelé - hudebníci, včelaři budou mít co nabídnout hostům.

3. Spolupráce s touroperátory. Mnoho autobusů prochází skrze nás. Turisté z nich mohou "zachytit", organizovat jídlo a / nebo přes noc. Chcete-li to provést, musíte kontaktovat ruské a cestovní kanceláře, aby na nich pracovali. Nyní ruští turisté cestují do Brestu, ale to je dlouhá doba.

Majitel farmy: lidé nás nedostanou

Majitelé farmářů si stěžují, že "maenta" vzdálená od hlavního města nemůže vydělávat na svatebních a firemních večírcích, na rozdíl od těch, která se nacházejí poblíž Minsku, a všichni platí daň.

MINSK, 22. října - Sputnik. Majitelé zemědělských usedlostí, kteří se nacházejí v okrese Pukhovichsky blízko lesa a řeky, se domnívají, že je třeba změnit pracovní podmínky zemědělských podniků s cílem eliminovat nekalou soutěž.

„Otevřeli jsme v roce 2008, a na první všechno bylo v pořádku, každý rok o víkendu po celé léto turisté přicházejí, i naše děti od Minsku nemohl o víkendu přijde -. Všechny pokoje byly obsazené rekreantů,“ - řekl v rozhovoru s Sputnik majitele usedlostí " Bolochanka "Pavel Mozovka.

Podle něj se v posledních letech vše změnilo, v agro-ekoturismu se vyvinula nezdravá situace.

"Namísto rozvoje skutečného agroturismu jsme si ve městech odpočinuli, jdete v hranicích města, lidé se uvolňují na balkonách a agriturismo je napsáno na vícepodlažní budově," uvedl zdroj agentury.

"Monsters" VS Agriturismo

Podle něj může nezdravá konkurence pseudo-zemědělských farmářů, které se nacházejí poblíž Minska, jednoduše zabít skutečný agroturismus.

"Jdeš, vidíš - je to vícepodlažní dům postavený skoro uvnitř města, lidé odpočívají na balkonu a agriturismo je v domě. Je to normální?" A ukázalo se, že lidé prostě nedorazili k nám, jsme jen 70 kilometrů od Minska. a majitelé těchto zemědělských farmářů, kteří prostě pronajmou prostory pro firemní akce, nerostou nic, nevarují, zaplatí státu jednu základní částku. Zdá se mi, že to je nespravedlivé, "řekl.

Zástupce agentury také poznamenal, že ruští turisté, kteří přicházejí navštívit je, tvrdí, že v Bělorusku bylo v posledních letech ukončeno mnoho zemědělských farmářů.

"Myslíte si, které farmy jsou uzavřeny, jako jsou naše. Nejsou schopné vydržet konkurenci z" příšer ", které jsou v držení firemních párty, svatby," řekl.

"Jsem přesvědčen, že legislativa musí být radikálně změněna. Možná bude přijetím nového nařízení něco, co bude obnoveno, změněno a budeme mít větší jistotu," uvedl zdroj agentury.

Ovce, kuřata a vizuálně poražené prasata

Alla Mozovka, majitelka zemědělské farmy, uvedla, že se zabývají živočišnou výrobou ve směsi. A dovoluje jim přežít.

"Máme skoro 200 ovcí, 200 kuřat, hus, a také 50 prasat. Máme všechny ošípané vizuálně zbarvené, zvláštního plemene," vysvětluje Alla.

Podle ní jsou ti, kteří na farmu přijíždějí, krmení přírodními produkty pěstovanými na farmě. „Máme velkou zahradu, tam jsou jahody, třešně, jablka lovit v rybníce, a pak vaříme rekreantů ucho Pokud lidé přijdou přes noc, druhý den ráno vždycky vařím jim k uchu..“ - říká hostitelka usedlostí.

Alla řekla, že navzdory tak velké domácnosti se s manželkou vyrovnávají samy. Ale jestli je to docela těžké, děti z Minsku pomáhají.

"Máme tři dcery, tři zuby a šest vnoučat, někdy pomáhají," uvedl zdroj agentury.

Alla také uvedla, že k nim přichází část Rusů, někdy hosté z jiných zemí. "Všichni se nám to velmi líbí - my máme čistý vzduch, houby a v zimě zaplavíme kamna, necháme vanu vyčerpat - krásu," říká. A její manžel dodává, že mladí moscovci přijíždějí, aby se podívali na přírodu, dostali trochu vzduchu, přinesli děti.

"Jeden z moskevců přišel, když uviděl naši dceřinou farmu, jak běžel k ovcím, k prasátkům, bylo nádherné podívat se. Představte si, že je již 30 let a nikdy neviděl živého prasete," říká Pavel.

Vzali jsme naše švy do Izraele

Majitel agriturismo také řekl, že pro své hosty dělá mnoho záchvatů - konzervuje a solí hub, okurek a vyrábí vlastní "podzimní" saláty. Na stole je podle ní všechno pěstováno a vyráběno vlastním rukama - klobásou, masem, sádlem, vejci, ovocem, zeleninou, stejně jako vlastní výroba medoviny podle starého receptu.

Alla uvedla, že rodina z Tel Avivu se svými dětmi - sedmi lidmi - přijela na farmu.

"Přivezli jsme je do lesa na houby a my jsme je chytili do řeky, chytili jsme ryby a houby, zalomil jsem rohlíky, všichni je vzali do Izraele - byli tak šťastní, navzájem se volali nedávno - říkali, že již otevřeli první džbán běloruských okurky - sousedé přijížděli k vůni, "usmívá se Alla.

Rybník a ostrov pro milovníky

Zvláštní pýchou majitele farmy je velký rybníček na nádvoří a ostrov pro milovníky.

Řekl, že dva roky poté, co bylo otevřeno hospodářství, vykopali rybníček a přinesli ryby.

"Začali jsme s křížovým kaprem a kaprem, pak pomalu začali pěstovat bílé cupidy, stříbrné kapry, šťuka vypuštěná, takže kapr nespal, byly vypuštěny sumci, biskup. vyrostli, že se mřížka roztrhne, "řekl.

Pavel také poznamenal, že když si odpočinutí turisté, dovolí jim rybařit v rybníku. "Jsme šťavnatí, kouříme ryby, pečeme je. Je to velmi chutné," pochválil majitel agriturismo.

On také řekl, že turisté rádi, odpočívat na ostrově milovníků.

"Někdy se páry na ostrově až do rána odpočívají, je to podzim a lilie už kvete, ale v létě naše lotosy dodávají romantiku. Představte si velké bílé a oranžové lotosy kolem ostrova, měsíc, ticho, krásu," říká Pavel.

Současně se opět obává, že turisté přestali chodit. "Kdyby to nebylo pro farmu, nebyli bychom přežili." Turisté přestali přinášet příjmy, poslední naději na novou vyhlášku, "povzdechl si Paul.

Jeho manželka Alla zní: „Naposledy jsme turisté byli v létě Ale najednou dostal objednávku na polovině listopadu Obvyklé dodání malou skupinu cestujících jsem již začala připravovat Myslím, že o tom, jak mám je chutné krmivo - a placky s masem bude.... a klobásy, hamburgery, houby a medoviny. "

Hlavní témata

V Novosibirsku se koná rozsáhlá průmyslová výstava "Technoprom-2018", kde představily produkty Minsk Tractor Works.

V poslední době byla oprava ve vzduchovém středisku regionálního centra provedena před 30 lety.

Publikace uvádí, že legendární fotbalista opustí klub Brest, který v květnu odjel.

Sputnikova orbita

Účastník Evropského mistrovství šachů mládeže v Rize byl vyhozen za použití mobilního telefonu.

Bývalý ministr energetiky Arvydas Sekmokas uvedl, že Litva nevyhnutelně koupí elektřinu z běloruské jaderné elektrárny.

Rumunské ministerstvo zahraničí vyzvalo šéfa moldavské diplomatické mise, aby vysvětlil incident se skupinou odborářů na hranicích.

Estonská armáda se zúčastní amerického mnohonárodního cvičení Agile 2018 v Georgii pořádané Američany.

V noci kolem deseti jezdců projíždělo středem kazašského Shakhtinsk. Podivná fotka byla pořízena kamerami.

Asi tři sta vojáků ruské základny se zúčastnilo třídenních cvičení na tréninku Tsabal v Abcházii, kde se zúčastnilo více než 40 jednotek zařízení.

Na severu Ázerbájdžánu byl zabráněn teroristický čin: extrémista byl vyloučen v důsledku zvláštní operace Státní bezpečnosti.

Arménský ministr školství vydal "zkoušku" v angličtině řediteli školy v Jerevanu.

Historik Vano Sulori hovoří o faktech vývozu tisíců otroků z Gruzie, kteří si zasloužili svou váhu ve zlatě.

Mezinárodní zpravodajská agentura a rádio Sputnik představilo propagaci o světových hrách Nomád, povaze Kirgizska, kultuře a tradicích jeho lidí.

Předseda Rady federace Valentina Matvienko vysvětlil, proč potřebujeme humanitární projekt v oblasti vzdělávání mezi Ruskem a Tádžikistánem.

Proč se učení v ruštině v Uzbekistánu stává stále oblíbenější a nejprestižnější, zejména u studentů?

Dodávka elektřiny do Jižní Osetie bude ve čtvrtek odříznuta kvůli práci na severoosetském úseku elektráren.

Účastník Evropského mistrovství šachů mládeže v Rize byl vyhozen za použití mobilního telefonu.

Bývalý ministr energetiky Arvydas Sekmokas uvedl, že Litva nevyhnutelně koupí elektřinu z běloruské jaderné elektrárny.

Novinky

 • 23:50 Domračeva absolvovala výcvik "polmaratonu", ale závod bude chybět
 • 23:08 Letiště v Brestu po rekonstrukci bude mít "těžké váhy" Boeing
 • 23:01 Kdo se chce dostat do dětské soutěže Eurovision Song 2018: Yaroslav Sokolikov
 • 22:40 Argentiny "vystřelili" Maradonu z Dynamo a poslali do Venezuely
 • 22:13 Kdo se chce dostat do dětské soutěže Eurovision 2018: Maria Zhilina
Všechny zprávy

Sloupcové

Oleg Dmitriev

Evgeny Kazartsev

Alexander Shpakovsky

Elena Vasilyeva

Testy

Multimédia

Exkluzivní

Sociální sítě

Skutečnost registrace a oprávnění uživatele na stránkách Sputniku pomocí účtu nebo uživatelských účtů v sociálních sítích znamená souhlas s těmito pravidly.

Uživatel se zavazuje, že nebude porušovat vnitrostátní a mezinárodní právo. Uživatel souhlasí s tím, že bude hovořit s ostatními účastníky diskuse, čtenáři a osobami, které se v těchto materiálech objeví.

Administrativa má právo smazat komentáře v jiných jazycích, než je jazyk, ve kterém je prezentován hlavní obsah materiálu.

Komentář uživatele bude smazán, pokud:

 • neodpovídá předmětu komentované zprávy;
 • podporuje nenávist, diskriminaci na rasové, etnické, sexuální, náboženské, sociální důvody, porušuje práva menšin;
 • poruší práva nezletilých, poškozuje je v jakékoli formě, včetně morálních;
 • obsahuje nápady extrémistické a teroristické povahy, vyzývá k dalším nezákonným činnostem;
 • obsahuje urážky, ohrožení jiných uživatelů, konkrétních jednotlivců nebo organizací, poškozuje čest a důstojnost nebo podrývá jejich obchodní pověst;
 • obsahuje urážky nebo zprávy vyjadřující neúcta vůči Sputniku;
 • porušuje soukromí, distribuuje osobní údaje třetích stran bez jejich souhlasu, odhaluje tajemství korespondence;
 • obsahuje popisy nebo odkazy na scény násilí, kruté zacházení se zvířaty;
 • obsahuje informace o způsobech sebevraždy, podněcování sebevraždy;
 • sleduje obchodní cíle, obsahuje nevhodnou reklamu, nezákonnou politickou reklamu nebo odkazy na jiné síťové zdroje obsahující takové informace;
 • propaguje produkty nebo služby třetích stran bez řádného povolení;
 • obsahuje urážlivý jazyk nebo obscénní jazyk a jeho deriváty, stejně jako náznaky používání lexikálních jednotek, které spadají pod tuto definici;
 • obsahuje spam, inzeruje šíření spamu, hromadné poštovní služby a prostředky pro vydělávání peněz na internetu;
 • propaguje používání omamných / psychotropních léků, obsahuje informace o jejich výrobě a použití;
 • obsahuje odkazy na viry a malware;
 • Je součástí kampaně, kde je velký počet připomínek s identickým nebo podobným obsahem ("flash mob");
 • autor zneužívá psaní velkého množství zpráv s nízkým obsahem nebo je význam textu obtížný nebo nemožný ("záplava");
 • autor porušuje netikety tím, že zobrazuje formy agresivního, výsměšného a zneužívajícího chování ("trolling");
 • Autorka projevuje neúcta k danému jazyku, například text je napsán zcela nebo hlavně napsán velkými písmeny nebo není rozdělen na věty.

Administrace má právo bez předchozího upozornění uživatele zablokovat přístup na stránku pro něj nebo smazat jeho účet v případě, že uživatel poruší pravidla pro komentování nebo když jsou v akcích uživatele zjištěny známky takového narušení.

Jak otevřít farmu v Bělorusku

Dnes je venkovská turistika po celém světě nebo agroturistika oblíbenou destinací v oblasti rekreace a volného času. Pro Běloruskou republiku je velmi důležitý komplexní rozvoj této oblasti. Hosté z různých zemí SNS a Evropy si dnes v Bělorusku vybírají dovolenou jako nejvýhodnější a pohodlnější možnost trávit čas na dovolené nebo o víkendech.

Kde začít?

Agro-ekoturistika je druh činnosti, kterou lze podniknout bez registrace jako individuální podnikatel, který vyžaduje kombinaci následujících podmínek:

 1. trvalé bydliště ve venkovské oblasti nebo v malé městské osadě;
 2. mít k dispozici výrobu a / nebo zpracování zemědělských produktů;
 3. bytový dům (byt v obytném domě) pro ubytování agroekoturistů by měl patřit k občanovi a / nebo rodinnému příslušníkovi, který vlastní acgroecoturismus;
 4. obytná budova (byt v obytné budově) pro agro-ekoturistiku musí splňovat stanovené hygienické a technické požadavky a musí být upravena ve vztahu k podmínkám této osady;
 5. v obytné budově (byt v obytném domě) by měly být k dispozici volné obývací pokoje pro agro-ekoturistiky;
 6. Příležitosti by měly být dostupné agro-ekoturistům, aby se seznámili s přírodními a architektonickými místy, s národními kulturními tradicemi příslušné lokality.

Před zahájením činnosti jsou subjekty agroekotourismu povinny:

 1. zaregistrovat u daňového inspektorátu;
 2. zaplatit poplatek za realizaci služeb v oblasti agro-ekoturistiky ve výši 1 základní hodnoty, která je vyplácena jednou ročně. Za každý následující kalendářní rok musí být poplatek zaplacen nejpozději do 28. prosince běžného kalendářního roku.
 3. informovat písemně příslušnou Radu zástupců primární územní úrovně o záměru vykonávat tyto činnosti.
 4. vypracovat účetní knihu inspekcí, která by měla být očíslována, zapletena, podepsána a registrována u daňového úřadu.

Služby, které lze poskytnout v oblasti agro-ekoturistiky

Občané mají právo poskytovat následující služby v oblasti agro-ekoturistiky:

 1. poskytnutí obytných místností pro agro-ekoturistiku, počet takových místností by neměl přesáhnout deset.
 2. poskytování agroekotouristů s potravinami (zpravidla s využitím jejich vlastních produktů);
 3. organizování vzdělávacích, sportovních a kulturních exkurzí a programů;
 4. další služby související s přijímáním, umisťováním, dopravou a dalšími službami agro-ekoturistiky.

Mezi předměty agro-ekoturistiky a agro-ekoturistiky spočívá psaní smlouva o poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky, což je typické a schválené Radou ministrů Běloruské republiky.

Daně a další právní požadavky

K dani (shromažďování) pro provádění činností pro poskytování služeb v oblasti venkovského cestovního ruchu je nutné jednou, a to nejpozději do 28. prosince běžného kalendářního roku ve výši 1 základního přístroje.

Ročně do 10. Ledna roku následujícího po vykazovaném roce předloží daňovému úřadu informace o uzavření (neuzavření, neúčasti) na poskytování služeb v agro-ekoturismu ve vykazovaném roce v předepsané formě.

Úvěr na agro-ekoturistiku

Předměty venkovské turistiky na realizaci v oblasti projektů venkovské turistiky v JSC „Belagroprombank“ V roce 2010 - 2020 let poskytnutých úvěrů ve výši až 2000 základních jednotek (dle předmětu venkovské turistiky po celou dobu připsání) po dobu až pěti let (pro jednotlivce - až sedm let) v běloruských rublech s úhradou úroků ve výši 5% ročně.

Přitažlivost pracovníků v oblasti agro-ekoturistiky

Je možné přilákat pracovníky k činnosti v oblasti agroturistiky:

 1. Uzavřením pracovní smlouvy, pokud je práce delší (celkem více než jeden měsíc). Při uzavírání pracovní smlouvy jsou jednotlivci registrováni jako pracovníci v domácnosti.
 1. Zadáním občanské smlouvy, je-li nutné provést jednorázovou jednorázovou práci.

Legislativa

 • Vyhláška prezidenta Běloruské republiky ze dne 02.06.2006 N 372 "O opatřeních pro rozvoj agro-ekoturistiky v Běloruské republice";
 • Daňový zákonník Běloruské republiky;
 • Zákoníku práce Běloruské republiky;
 • Usnesení ministerstva daní a poplatků Běloruské republiky ze dne 24. ledna 2011 č. 4 "O stanovení formy informací o uzavření (neuzavření, absence) smluv o poskytování služeb v oblasti agro-ekoturistiky ve vykazovaném roce a uznání některých vyhlášek Ministerstva daní a poplatků Běloruské republiky" ;
 • Rada ministrů vyhlášky ze dne 29.06.2006 N 818 „o schválení smlouvy o Model o poskytování služeb v oblasti venkovské turistiky“;
 • Objasnění ministerstva sportu a cestovního ruchu Běloruské republiky, Ministerstva práce a sociálních ochraně Běloruské republiky, Ministerstvem daní a poplatků z Běloruské republiky ze dne 31.05.2011 N 10 - 02/448 / 1.27.01 / 2562p / 2.3.10 / 2025 " Vysvětlivky k otázce přilákání práce subjektem agro-ekoturismu (jednotlivcem) ".
Top