logo

Finance je termín, který zahrnuje mírně odlišné nuance ekonomických definic. Finance se považují nejen za hotovost (finanční prostředky), ale také za ekonomické vztahy.

Při zvažování financování ve formě hotovosti odhadují experti v různých fázích od vytvoření a přesunu k distribuci a použití. Pokud jsou finance považovány za soubor ekonomických vztahů, zohledňují se procesy pohybu peněžních toků, oběhu, užívání a vypořádání mezi ekonomickými subjekty vyjednávajícími o různých otázkách.

Finance - tento prostorný termín lze považovat za velmi široký. Definice může zahrnovat nejen peněžní aktiva, ale i drahé kovy, drahé kameny, vozidla, nemovitosti a podniky. V globálním měřítku pojem financí zahrnuje finanční trh země, finanční systém planety atd.

Znalost nuancí finanční sféry vám umožňuje provést ověřené kroky ke zlepšení spokojenosti jednotlivců i národů států s miliony dolarů.

Níže je katalog různých online kalkulaček, který pomůže při řešení finančních problémů a úkolů.

Příklady řešení problémů v ekonomice

V této části najdete odkazy na problémy (s řešeními a odpověďmi) v různých částech ekonomie pro studenty vysokých škol. Jednoduché úkoly jsou také rozebrány a úkoly jsou složitější.

Všechny příklady jsou zveřejněny zdarma online, můžete je prohlížet, tisknout, studovat. Další příklady ekonomických aktivit si můžete stáhnout zde.

Pokud potřebujete pomoc při provádění práce v oblasti ekonomiky, kontaktujte prosím: ekonomika na zakázku. Řešíme problémy, zkoušky, laboratorní a případové studie, pomáháme při testování.

Bezplatná služba online pro výpočet ekonomických ukazatelů pro malé podniky

Bezplatná služba online pro výpočet ekonomických ukazatelů pro malé podniky

Nejtěžší součástí rozvoje podnikatelského plánu pro podnikatele je "Finanční část".

Zejména pro podnikatele, experti projektu openbusiness.ru vyvinuli unikátní online službu, která usnadňuje proces ekonomických výpočtů.

Pomocí našich služeb můžete:

 1. Předvídat dobu návratnosti jakékoli firmy
 2. Vypočítejte bod rovnováhy - součet minimálního objemu prodeje, pod nímž se podnik stává nezisková
 3. Vytvořte podrobný plán rozvoje finančního podnikání po dobu 5 let

Předpověď výnosů z podnikání

Tato služba pomáhá vypočítat potenciální náklady na zahájení podnikání a předvídat dobu návratnosti.
Chcete-li získat tato data, vyplňte dvě horní tabulky a jednoduše klikněte na tlačítko "Spustit".

Vypočítejte bod rovnováhy

Zadejte pouze tři indikátory a vytvořte graf bodového zlomu.

Finanční plán pro rozvoj podnikání po dobu 5 let

Při vytváření vlastního podnikatelského plánu budete muset vypočítat měsíční ekonomický výkon vašeho podnikání po dobu 5 let. Tato tabulka vám umožňuje provést výpočet po dobu 60 měsíců. K tomu je třeba vyplnit všechny buňky tabulky s červenými nadpisy (realizace, fixní náklady, přímé náklady (s DPH), mzdy, majetek, úvěr).
Výpočtový termín můžete určit sami vyplněním ne všech 60 měsíců, ale 6 měsíců, 12, 24 atd. Po zadání dat klikněte na tlačítko "Spustit", které se nachází nad tabulkami.

Oceňování podniků

Víte, kolik stojí vaše podnikání?
Ano
Jste si jisti

Chcete-li zjistit, jak vaše očekávání odpovídá realitě, proveďte hodnocení svého podniku online pomocí programu vyvinutého speciálně pro projekt openbusiness.ru.

Autobazí. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Další

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na další tlačítko a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Využijte naši bezplatnou aplikaci Android pro firmy na Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od odborného obchodního plánování.

Online řešení problémů

Služby, které pomohou všem řešit problémy.
Online kalkulačky se neustále zlepšují.

Integrované řešení

Jedná se o službu, kde můžete vypočítat jisté, neurčité integrály, stejně jako dvojité, nevhodné, vícenásobné.

Odvození funkce

Jedná se o službu, ve které lze vypočítat derivaci funkce, dílčí derivát funkce a také derivát implicitní funkce.

Rovnicové systémy

Umožňuje řešit systémy lineárních rovnic Kramerovou metodou, Gaussovou metodou a také jakýmikoliv systémy rovnic obecně.

Řešení nerovností

Řeší nerovnost a na základě grafu vybere také vyřešenou nerovnost

Řešení rovnic

Tato služba vám umožňuje vyřešit rovnice, včetně získání detailního řešení a také řešení rovnice v grafu

Rozhodovací limity

Tato služba vám umožňuje nalézt limitní funkci. Podrobné řešení je také zvažováno pravidlem společnosti L'Hôpital.

Funkční graf

Jedná se o grafickou službu v rovině a ve vesmíru. Poskytuje podrobné řešení pro studium funkce.

Řešení systémů nerovností

Můžete se pokusit vyřešit jakýkoli systém nerovnosti pomocí této kalkulačky nerovností

Komplexní čísla

Zde můžete vypočítat složité výrazy: najít formuláře: algebraické, trigonometrické, exponenciální; modul a argument, konjugát, geometrická interpretace

Rozložení v řadě

Zde můžete provést rozšíření v sérii Taylor, Fourier, najít součet série.

Tabulky

Použití Kalkulačky

Následující články jsou příklady použití kalkulaček podle témata:

Zajímavé kalkulačky

Zde jsou nové služby, které vám pomohou při řešení některých problémů:

Jak používat Test RU

Zde jsou nejnovější články o používání kalkulaček.

Matrix řešení

Mohou se zde provádět akce jako násobení, inverzní matice, transpozice matice, součet, maticová pozice, exponentiace matic, zjištění determinantu matice.
Dostanete podrobné řešení. Chcete-li to provést, musíte provést jednoduché kroky - vstupní matice nebo vstupní čísla v závislosti na akci.

Řešení vektorů

Nyní můžete strávit čas na tak jednoduchých úkolech, jako je nalezení délky vektoru, skalární produkt vektorů, vzdálenost mezi dvěma body v rovině a ve vesmíru.

Teorie pravděpodobnosti

Teorie nám umožňuje vypočítat pravděpodobnost on-line bez problémů očekávání, rozptylu, počet permutací, kombinace, umístění a faktoriál.

Ostatní

Zde jsou různé online kalkulačky, včetně:
jednoduchá inženýrská kalkulačka kalkulačka online

Fyzika online

Fyzika on-line vám umožní vidět fyzické experimenty online!

Nápověda - konvertor

Níže můžete použít konvertory:

© Examination online - řešení problémů

Vyšší matematika a ekonomika

Online vzdělávací služby: teorie a praxe

Online kalkulačky

Zadejte podrobnosti o úkolu a obdržíte podrobné řešení.
Používají se nejlepší online internetové kalkulačky.

Matematická analýza

Limit

Derivát

Integrální

Plotování

Diferenciální rovnice:

Vektorová algebra a analytická geometrie

Pyramida Úloha výpočtu parametrů prostorové pyramidy souřadnicemi vrcholů. Umožňuje najít délku okrajů, oblast obličejů, objem pyramidy, délku výšky, úhly mezi hranami, úhly mezi plochami, úhly mezi hranami a plochami.

Lineární algebra

Matrice

Rovnicové systémy

Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika

Zpracování vzorků (jednoduchý statistický agregát) - budou sestaveny následující: statistické frekvenční řady, frekvenční rozsahy, histogram, distribuční funkce, bodové odhady očekávání a rozptylu. (viz příklad...)

Zpracování seskupeného absolutního kmitočtového rozsahu - budou sestaveny následující statistické frekvenční řady, frekvenční rozsahy, histogram, distribuční funkce, bodové odhady očekávání a odchylky. (viz příklad...)

Matematické programování

Hospodářská statistika

Trendová rovnice (analytická metoda vyrovnání, prognóza). příklad

Indexy: 1) náklady (vypočítává se index nákladů na výrobu, index výrobních nákladů a objemový index); 2) obrat (vypočtený celkový index obratu, index cen a celkový objemový index)

Učebnice
Nabízíme to nejlepší podle našeho názoru učebnice pro nezávislé studium matematiky a ekonomiky.

Adresáře
Kompaktní referenční materiály, vzorce pro různé sekce vyšší matematiky a ekonomické statistiky.

Online kalkulačky
Některé úlohy lze vyřešit online zadáním číselných hodnot s podrobným řešením.

Kalkulačka online

Kalkulačka online pro výpočty v práci, doma nebo ve studiu. Příkazy lze zadat buď pomocí myši nebo numerické klávesnice. Kalkulačka se rychle načítá, pracuje online.

Můžete provádět jednoduché aritmetické operace, stejně jako výpočet procent, zvýšení počtu na výkon, výpočet odmocniny. Kalkulátor má dočasnou paměť a zobrazení aktuálních výpočtů.

Pokyny pro kalkulačku online

Funkce tlačítek

[0], [1], [2],. [9] - standardní numerické klávesy;
[00] - klíč pro zadání 2 nul;
[→] - odstraní poslední znak zadaný na displeji;
[+/-] - změňte matematický znak čísla na displeji naopak;
[X Y] - zvýšení počtu X na výkon Y;
[√] - výpočet odmocniny;
[+] - sčítání, [-] - odčítání, [x] - násobení, [÷] - dělení;
[%] - výpočet procent;
[M +] - ukládání do paměti pomocí [+];
[M-] - ukládání do paměti pomocí [-];
[MR] - zobrazí obsah paměti na displeji;
[MC] - vymazání obsahu paměti;
[AC] - reset kalkulačky včetně paměti;
[C] - resetujte kalkulačku bez obnovení paměti.

Zadejte příkazy z klávesnice počítače

Chcete-li pracovat s kalkulačkou, můžete na klávesnici počítače používat libovolná numerická tlačítka: jak číselná tlačítka nahoře, tak i jednotlivé číselná tlačítka vpravo.

K zadání můžete použít klávesu [Enter].
Chcete-li vymazat poslední znak, použijte klávesu [Backspace] (tlačítko se šipkou).
Chcete-li zadat znaménko plus, použijte klávesu [+] na horní nebo boční klávesnici.
Chcete-li zadat znaménko mínus, použijte klávesu [-] na horní nebo boční klávesnici.
Chcete-li zadat znak násobení, použijte klávesu [*] na boční klávesnici.
Chcete-li zadat znak rozdělení, použijte klávesu [/] na boční klávesnici.
Chcete-li resetovat kalkulačku, můžete použít klávesy [Esc], [Del] na horní klávesnici nebo [End] na číselné klávesnici.

Příklady výpočtů v online kalkulátoru

Vypočtěte druhou odmocninu čísla 529: 529 [√]. Výsledkem je 23.
Zvedněte číslo 3 na výkon 4: 3 [X Y] 4. Výsledkem je 81.
Výpočet procentního podílu počtu: 500 [x] 25 [%]. Výsledkem je 125.
Percento přidání k číslu: 500 [+] 25 [%]. Výsledkem je 625.
Odečtěte procentní podíl z čísla: 500 [-] 25 [%]. Výsledkem je 375.

Nejčastější dotazy

Proč, pokud se na online kalkulátoru pokusíte vypočítat 2 + 2x2, ukáže se 8, pravděpodobně počítaje nesprávně?

Kalkulačka se počítá správně! Věc je, že při zadání dalšího matematického úkolu (sčítání, odčítání atd.) Provede kalkulačka mezisoučet. Všimněte si aktuálního zobrazení akce vpravo pod hlavním displejem.

Pokusme se počítat: 2 + 2 = 4, mezisoučet je 4. Pak 4x2 = 8, odpověď je 8. Žádné chyby!

Z historie vzhledu kalkulaček

Progenitor kalkulačky je počítadlo, což znamená "deska" v latině. Kalkulátor byl deska s drážkami, na kterých se pohybovaly počítatelné značky (tyto by mohly být kameny, kosti).

Předpokládá se, že první abakus byl viděn mezi národy starověkého Babylonu asi 3 tisíc let před naším letopočtem. Ve starověkém Řecku se objevil abakus kolem 5. století před naším letopočtem.

Vzhled abaku v Rusku pochází z 16. století. První ruský abakus (ruský počítadlo) byl vyroben ze dřeva a třešňové kameny byly použity jako počítání.

Ekonomické vzorce

Vzorce poptávky a pružnost

Především je třeba zvážit vzorce týkající se ekonomiky, které se týkají nabídky a poptávky. Rovnici funkce poptávky lze vyjádřit následujícím způsobem:

y = k * x + b

Požadovaná funkce je následující:

QD = k * P + b

Qs = k * P + b

Pokud vezmeme v úvahu ukazatele elasticity, pak můžeme rozlišovat vzorce pro ekonomiku, určující elasticitu poptávky po ceně:

EDP ​​= Δ QD (%): Δ P (%)

EDP ​​= (Q2-Q1) / (Q2 + Q1): (P2-Pl) / (P2 + Pl)

Druhý vzorec je výpočtem středu, kde je P1 cena produktu před změnou, P2 je cena produktu po změně, Q1 je poptávka před změnami cen, Q2 je poptávka po změnách cen.

Vzorec pro koeficient elasticity poptávky obecně:

EDI = (Q2-Q1) / Q1: (P2-Pl) / Pl

Makroekonomické vzorce

Formulace pro ekonomiku zahrnují vzorce pro mikroekonomiku (nabídka a poptávka, náklady na firmu atd.), Stejně jako vzorce pro makroekonomiku. Důležitým vzorem pro makroekonomiku je vzorec pro výpočet množství peněz potřebných v oběhu:

CD = Σ DH - K + SP - VP / CO

CD - částka peněz v oběhu,

DH - součet cen zboží;

K - zboží prodávané na úvěr;

SP - naléhavé platby;

VP - vzájemně odkupovatelné platby za barterové transakce;

S - roční mírou obratu peněžní jednotky.

Abyste mohli určit peněžní zásoby v oběhu, musíte použít následující vzorec:

M = P * Q / V

Zde M je peněžní zásoba, která je v oběhu;

V je rychlost oběhu peněz;

Р - průměrné ceny produktů;

Q - počet vyrobených výrobků ve stálých cenách.

Vzájemnou rovnici lze vyjádřit následující rovnicí:

M * V = P * Q

Tato rovnice odráží rovnost celkových výdajů v peněžním vyjádření a hodnotu všech výrobků a služeb, které jsou ve státě uvolněny.

Jiné makroekonomické vzorce

Zvažte ještě několik ekono- mických vzorců, mezi které patří významné místo vzorce pro výpočet reálných příjmů:

RD = ND / CPI * 100%

Zde FH - reálný příjem,

ND - nominální příjem

CPI je index spotřebitelských cen.

Vzorec pro výpočet indexu spotřebitelských cen je vyjádřen následujícím výrazem:

CPI = STTG / STBG

CTTG - náklady na spotřební koš v běžném roce,

STBG - v základním roce.

V souladu s indexem cenových indexů je možné určit míru inflace pomocí příslušného vzorce:

TI = (CPI1 - CPI0) / CPI0 * 100%

Podle míry inflace lze rozdělit do několika typů:

1. Plazivá inflace s nárůstem cen až o 5% ročně,

2. Mírná inflace až do výše 10% ročně,

3. Překvapující inflace s růstem cen 20-200% ročně,

4. Hyperinflace s katastrofickým nárůstem ceny o více než 200% ročně.

Formy zájmů

Ekonomické výpočty často vyžadují výpočet úroků. Formulace pro ekonomiku zahrnují výpočet složitého i jednoduchého zájmu. Vzorec pro výpočet jednoduchého procenta je následující:

C = P * (1 + v / 360)

Zde P je částka dluhu včetně úroků;

C - celková výše úvěru;

n je počet dnů;

i - roční procentní podíl na akcích.

Vzorec pro výpočet složeného procenta je následující:

C = P (1 + v / 360) k

K je počet let.

Vzorec pro výpočet složeného úroku, který se vypočítává za několik let:

C = P (1 + i) k

Vzorec nezaměstnanosti, zaměstnanosti a HNP

Ekonomické vzorce pomáhají také při výpočtu nezaměstnanosti:

UB = počet nezaměstnaných / HRS * 100%

Zde je HRS velikost pracovní síly.

Vzorec pro výpočet úrovně zaměstnanosti je následující:

KM = počet zaměstnaných osob / HRS * 100%

Vzorec pro výpočet hrubého národního produktu se vypočte takto:

VNP =% + ZP + Tr + KNal - Emergency + R + Am + DS

Zde Tr jsou korporace,

KNAL - nepřímé daně,

Mimořádné události - čisté dotace,

Am - odpisová částka

DS - příjem z majetku.

Vzorec pro výpočet HDP v souladu s náklady:

VNP = LPR + GZ + VCHVI - CHI

Výpočet výnosů, zisků a nákladů

Vzorce pro ekonomiku při výpočtu výnosů a zisků:

TR = P * Q

Zisk = TR - TC

Vzorec pro výpočet průměrných celkových nákladů je následující:

AC = AFC + AVC nebo

AC = TC / Q

Chcete-li vypočítat celkové náklady, musíte použít následující vzorec:

TC = TFC + TVC

Vzorec pro výpočet průměrných fixních nákladů:

AFC = TFC / Q

Při výpočtu průměrných variabilních nákladů můžete použít následující vzorec:

AVC = TVC / Q

Příklady řešení problémů

TVC = 50 * 100 000 = 5 000 000 rublů.

TR = 150 * 100 000 = 15 000 000 rublů.

Zisk je stanoven podle vzorce:

Zisk = TR - TC

Zisk = 15 000 000 - 5 000 000 = 10 000 000 rublů.

Kalkulačka ziskovosti z podnikání

Výsledky výpočtu

Obecné ukazatele

 • = 0 "> zpětná platba: <$ (results.return_month)|number:0 $>
 • Splácení: projekt je nerentabilní
 • 0 "> Ziskovost (ROM): <$ ((results.clear_profit / results.costs ) * 100)|number:2 $>%
 • Počáteční náklady: <$ (data.invest + data.first_adv + data.other)|number:2 $>rub.

Měsíční statistiky

 • Výrobní náklady: <$ results.costs|number:2 $>rub.
 • Příjem: <$ results.turnover|number:2 $>rub.
 • Čistý zisk: <$ results.clear_profit|number:2 $>rub.
 • Výše daně: <$ results.usn|number:2 $>rub.
 • Výše daně: <$ results.usn|number:2 $>rub.
 • Náklady na práci: <$ results.salary_required|number:2 $>rub.

Ziskovost podniků je ukazatelem ekonomické efektivity, měřeno v procentech. K určení ziskovosti je nutné rozdělit index ziskovosti součtem nákladů, tj. Zdrojů, které se podílejí na výrobě. Podle úrovně ziskovosti je tedy možné odhadnout obdržený zisk za každý investovaný rubl.

Ziskovost je ovlivněna řadou faktorů, jako jsou:

 • zdrojů a kapitálové struktury;
 • struktura aktiv;
 • využívání zdrojů;
 • náklady na provozní kapitál;
 • příjmy;
 • úroveň nákladů atd.

Vzorec pro výpočet ziskovosti je následující:

V tomto vzorci: P - zisk, OPF - hodnota dlouhodobého majetku, OA - cena oběžných aktiv.

Typy ziskovosti

 • Cenově efektivní implementace. Představuje soukromý zisk a příjmy. Výše příjmů závisí na mnoha faktorech, externích i interních. Mezi vnější faktory patří hospodářská soutěž a situace na trhu, ceny a kvalita surovin, rytmus dodávek apod. Interními faktory jsou náklady, rytmus výroby, kvalita zboží atd. Subjektivní faktory, které nelze ignorovat, například politické prostředí, anti-reklama atd.
 • Rentabilita aktiv. Čistý příjem rozdělen aktivy. Podle tohoto ukazatele lze posoudit efektivitu aktiv a jejich schopnost vytvářet zisk.
 • Návratnost investic. Čistý výnos / vlastní kapitál a dlouhodobé závazky.
 • Rentabilita běžných aktiv. Čistý zisk / oběžná aktiva. Vysoká ziskovost běžných aktiv zajišťuje jejich efektivní využití. Indikátor umožňuje posoudit možnou návratnost investice.
 • Návratnost vlastního kapitálu. Čistý výnos / vlastní kapitál. Označuje míru návratnosti investice.

Faktory ovlivňující výkonnost podniku

Úroveň ziskovosti podniku hovoří o nákladové efektivitě a vyhlídkách podniku. Kromě vnějších podmínek ziskovost přímo závisí na vnitřních faktorech, jako je produktivita práce, zařízení, organizace výroby. Náklady na konečný produkt se odráží ve změně sortimentu a ceny produktů. Pro zvýšení ziskovosti podniků se doporučuje zvýšit ceny výrobků, zintenzívnit obchod a snížit výrobní náklady.

Obecně platí, že index ziskovosti je ovlivněn více než 30 faktory, které je třeba vzít v úvahu při určování tohoto ukazatele. Při výpočtu je třeba pamatovat na kapitálovou náročnost podniku, jeho podíl na trhu, produktivitu práce a kvalitu výrobků.

Bez posouzení ziskovosti není možné vypracovat obchodní plán ani dostatečně posoudit účinnost stávajícího podniku.

axd.semestr.ru

Základní informace:

Bezpečnost pro děti:

Analýza dat axd.semestr.ru ukázala, že tato doména nemá rating Alexa a její účast je asi 35 tisíc měsíčně. Vedoucí postavení v dopravním podílu zaujímá Rusko (45,7%) a vlastníkem domény je JSC "Nový semestr".

Online ekonomická kalkulačka

Online ekonomická kalkulačka. Ukazatele efektivnosti investičního projektu: čistá současná hodnota (NРV), index je ziskový.

Datum poslední inspekce:

Nejoblíbenější stránky domény:

Online kalkulačky v ekonomii, ekonomické teorii, makroekonomii, mikroekonomii, ekonomické statistice, finanční analýze a podnikové ekonomice. Celé řešení je vytvořeno v aplikacích Word a Excel. T.

Faktorová analýza materiálu. Výpočet v *** online režimu *** s návrhem řešení v aplikaci Word

Výpočet obecných nebo souhrnných indexů. Všechny výpočty jsou provedeny online s výsledky registrace v aplikaci Word. Bez řešení

Top