logo

Potravinářský průmysl je vždy nejvíce odolný vůči konkurenčním změnám na trhu, protože poptávka po výrobcích v této oblasti je stabilní. Existuje několik vysoce ziskových odvětví. Jednou z nich je výroba granulovaného cukru. To může být považováno za slibný a ziskový typ podnikání.

O výrobě cukru

Výroba cukru je poměrně velká odvětví potravinářského průmyslu. Má asi 320 podniků. Specializují se na výrobu produktů, které jsou rozděleny na cukr-písek a rafinovaný cukr.

Zpravidla jsou továrny na výrobu cukru a písku lokalizovány v blízkosti míst vysetí cukrové řepy a fungují sezónně. Výroba granulovaného cukru v moderních podnicích je poměrně rozsáhlá. Velké a dobře vybavené továrny tak mohou zpracovávat až 6 tisíc tun řepy.

Rafinovaná výroba cukru zahrnuje výrobu hrubého rafinovaného cukru nebo rafinovaného granulovaného cukru. Tyto elektrárny se nacházejí ve velkých městech a mohou je provozovat celoročně.

Funkce cukru

Jak rafinovaný cukr, tak granulovaný cukr jsou vysoce kvalitní potraviny, které mají sladkou chuť. Kromě toho je téměř čistá sacharóza. Může být snadno a zcela absorbován tělem, což vám umožní rychle obnovit ztracenou energii.

Jedná se o disacharid, který se rozkládá na glukózu a fruktózu pod vlivem enzymů. Kromě toho se sacharóza snadno rozpustí ve vodě a vytváří přesycené roztoky. S rostoucí teplotou se jeho rozpustnost zvyšuje.

Sacharóza může být v krystalickém nebo amorfním stavu. Když hovoříme o chemické struktuře, pak cukr je slabá polybázová kyselina, která při interakci s alkalickými kovy nebo kovy alkalických zemin produkuje sloučeniny nazvané "saharat".

Je třeba poznamenat, že vzhledem k fruktosu je invertní cukr hygroskopický, proto zpomaluje stagnaci chleba, zabraňuje procesu sladění marmelády a také zabraňuje vysušení marshmallow, marmelády, fudge nebo jiných cukrovinek.

Analýza trhu s cukrem

Produkce granulovaného cukru je vždy slibná, protože cukr byl a zůstane komoditou nejdůležitější. Vždycky má rád stabilní poptávku, která neprojde.

Je třeba poznamenat, že odvětví cukru se vyznačuje rychlým růstem. Důvodem je rekonstrukce rostlin a zvýšení jejich výrobní kapacity. Navíc můžete zaznamenat pozitivní dynamiku spotřeby cukru u obyvatelstva.

Pokud tedy specifikujete statistické údaje, spotřebuje člověk asi 20 kg tohoto výrobku ročně, bez započítání množství, které je obsaženo v složení jiných lahůdek. A ačkoli lékaři nedoporučují jíst mnoho sladkostí, věřit, že to nepříznivě ovlivňuje zdraví, celkové fungování těla a může vést k cukrovce, poptávka po cukru nesníží. To je důvod, proč kvalitní obchodní plán pro továrnu na cukr je dobrou příležitostí k organizaci výroby zvuku a získání dobrého zisku.

Vlastnosti obchodního plánu cukrovaru

Z technologického hlediska je výroba granulovaného cukru komplexní a pracné podnikání, které vyžaduje nákladné vybavení, významné finanční náklady, stejně jako velký počet profesionálních pracovníků. Abyste mohli kompetentně vstoupit do cukrovarnického průmyslu a úspěšně jej realizovat, musíte jasně objasnit všechny funkce tohoto odvětví. K tomu a vytvořit obchodní plán cukrovaru.

Jedná se o nesmírně důležitý dokument, který může určit budoucnost podniku. Je to s pomocí něho, že zjistí ziskovost rostliny, její příležitosti získat investice a uspokojit poptávku, a také úroveň, na niž bude možné zvýšit výrobu. Chyby při výpočtu jsou nepřijatelné, protože otevření takového podniku vyžaduje významné investice.

Výše rizika závisí na nákladech na vybavení, na pronájmu prostor, který bude sloužit jako sklad, a také na nákladech na zahájení výroby. Důležité je nákup potřebných surovin, získání různých povolení a také velikost mezd.

Klíčové body podnikatelského plánu cukrovaru

Chcete-li otevřít novou výrobu cukru, je třeba provést výpočty v závislosti na situaci na trhu a vlastnostech pracovního postupu. Je třeba poznamenat, že podnikatelský plán je nejméně 3 roky a je neustále aktualizován. Doporučuje se shromažďovat následující informace:

 • Obecné informace o projektu a trhu s cukrem. Je třeba určit, jaký význam a vyhlídky na otevření závodu. Analýza trhu, poptávky a konkurenčního prostředí, předpoklad ziskovosti mají také velký význam.
 • Definice mise a strategie. Aby byla produkce úspěšná, měla by být formulována mise, která je společenskou myšlenkou budoucí společnosti, stejně jako strategie - akční plán, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů.
 • Objasnění seznamu všech nezbytných dokumentů.
 • Finanční část. Měly by být určeny všechny výdaje a plánované příjmy.
 • Cukrová produkční linka.
 • Marketingová strategie hotových produktů.
 • Politika lidských zdrojů.

Suroviny na výrobu cukru

Pro výrobu použitého cukru tyto suroviny:

 • cukrová třtina, která je nejvíce aktivně využívána podniky v Brazílii, Kubě a Indii;
 • cukrová řepa - výroba řepného cukru je běžná ve Spojených státech, Rusku, Německu a Francii;
 • palmový sap - používaný v jihovýchodní Asii;
 • škrobová rýže - sladový cukr se vyrábí v Japonsku;
 • strouhy čiroku - cukr z této suroviny je vyráběn v Číně; Je třeba poznamenat, že v porovnání s cukrovou řepou nebo rákosí nemá konkurenční výhody.

Pokud specifikujete druhy cukru podle způsobu výroby, pak produkuje surový cukr. Jedná se o oddělené krystaly složené ze sacharózy. K dispozici je také moučkový cukr. Jedná se o pečlivě drcené cukrové krystaly. Spravidla se cukrový průmysl používá v cukrářském průmyslu. Hlavní typ lze nazvat granulovaným cukrem. Jedná se o sacharosový křišťál, jehož rozměry jsou přibližně 2,5 mm. Pokud je výrobek vyroben z velmi čisté látky, pak mluví o rafinovaném cukru.

Vlastnosti kořenových plodin řepy

Cukrová řepa je důležitou součástí výroby cukru. Jedná se o dvouletou rostlinu, která je odolná vůči suchu. V prvním roce se kořeny pěstují se silným kořenovým systémem. Následující rok se objeví nové růžice listů, stejně jako stopky s květinami a semeny.

Je třeba poznamenat, že při výrobě cukru kořeny používají pouze první rok vývoje. Jsou masité a silně zhutněné oblasti kořenového systému, mají válcovitý tvar. Hmotnost kořene je v průměru 200 gramů. Buničina se skládá z mikroskopických buněk, které plní různé funkce. Vnější tkáň je ochranná, nazývá se periderm. Hlavní tkáň je parenchyma, která v buňkách akumuluje řepný džus. Je bohatá na sacharózu a jiné látky v rozpuštěné formě.

Je třeba poznamenat charakteristiku struktury parenchymálních buněk řepy. Mají plášť, který se skládá z vláken. Jeho stěny mají semipermeabilní protoplasm s bílkovinami a obklopují vakuum obsahující cukrovou šťávu. Z tohoto důvodu nedovolují jeho rozpouštění, proto aby se extrahoval cukr z buněk řepy, je nutné zahřát protoplazmus na teplotu, při níž se její proteiny koagulují.

Vlastnosti chemického složení řepy

Kvalita a množství produktů získaných zvláštním zpracováním cukrové řepy závisí na chemickém složení. Poměr jednotlivých složek závisí na sementech, které se používají k pěstování, a také na klimatických podmínkách.

Obecně řečeno, cukrová řepa obsahuje 75% vody, zbytek je sušina. Pokud provedete přepočítání na 75 kg vody, pak 3 kg uchovávají koloidy a 72 kg působí jako rozpouštědlo s 17,5 kg sacharózy a 2,5 kg nesavých sloučenin. Existuje důležitý ukazatel - čistota řepné šťávy. Toto je procento obsahu sacharózy a množství sušiny.

Zpravidla se první číslo (tento ukazatel někdy označuje také jako obsah cukru) pohybuje od 15 do 22%. To znamená, že průměrný obsah sacharózy v cukrové řepce činí 17,5%.

Pokud specifikujete obsah suchých látek v konečném výrobku, jejich podíl na cukrovém písku je 99,75% a v rafinovaném cukru ještě více - 99,9%.

Výrobní fáze

Výroba granulovaného cukru je zvláštní proces, který je charakterizován následujícími etapami nebo etapami:

 • dodávka cukrové řepy, její čištění z různých nečistot;
 • získávání cukrových šupinek a difuzní šťávy z ní;
 • čištění výsledné kapaliny;
 • zahuštění šťávy odpařením;
 • vaření maskéku a získání cukru ve formě malých krystalů;
 • sušení a chlazení granulovaného cukru a jeho následné skladování.

Způsob výroby cukru z cukrové řepy tedy zahrnuje její mytí a čištění, vážení a řezání na třísky, které jsou umístěny ve speciálním difuzoru. Zde je extrakce cukru z rostlinné hmoty pomocí horké vody. Současně obdržíte difuzní šťávu se sacharózou a také stiskněte. Jedná se o řepné čipy z extrakční fáze, které lze použít k produkci krmiv pro zvířata. Dalšími kroky jsou kroky, které vám umožní vyčistit difuzní šťávu a získat krystaly cukru.

Jak získat krystaly cukru?

Po získání difuzní šťávy se v saturátoru smísí s vápnem. Poté se výsledný roztok zahřeje a projde přes něj oxid uhličitý.

Výsledkem je filtrace, při které se získá "přečištěná" šťáva. Někdy se v této fázi používají iontoměničové pryskyřice.

Poté se tato "přečištěná" šťáva odpaří, získá se sirup obsahující 65% cukru a krystalizace se provádí ve speciálním vakuovém zařízení při teplotě 75 ° C. Získáte první krystalizaci.

Jedná se o směs sacharosy a melasy, která vstupuje do mixéru, rozdělovače odpadu a odstředivky. Krystaly cukru, které zůstávají v posledním zařízení, jsou bělené a působí na ně párou, čímž získávají obvyklý krystalický cukr.

Je třeba poznamenat, že výroba cukru z cukrové třtiny je charakterizována obdobným technologickým procesem. Rozdílem je absence stupně extrakce (trstina je jednoduše vymačkaná), stejně jako metoda čištění získané šťávy (zpracovává se mnohem menším množstvím vápna).

Zařízení na výrobu cukru z cukrové řepy

Chcete-li upravit výrobu cukru, musíte si zakoupit sadu specializovaných zařízení. S ním můžete připravit řepu pro další technologický proces.

Tento komplex vybavení zahrnuje:

 • zařízení na zvedání cukru;
 • hydrotransporter;
 • písek, železnice a kámen;
 • odlučovač vody;
 • stroj na mytí řepy.

Pokud specifikujete zařízení pro výrobu cukru, hlavní řada strojů zahrnuje následující:

 • dopravník vybaven magnetickým odlučovačem;
 • řezačka řepy;
 • váhy;
 • difuzní instalace;
 • šroubovací lis;
 • sušení pro buničinu.

Kromě toho při výrobě cukru používající filtry, ohřívače, saturátory a sulfinators, stejně jako jímky, defekační zařízení. Zařízení, které je považováno za nejvíce náročné na energii, je vakuové zařízení, odstředivky a odpařovače s koncentrátory. Pokud je zapotřebí maximální automatizace výroby, měli by být zakoupeny vibrační kontejnery, vibrační síta a chladicí sušárna.

Charakteristiky nákupu zařízení pro cukrovarnictví

Zařízení na výrobu cukru lze zakoupit několika způsoby. Můžete vytvořit samostatné uspořádání z různých strojů (včetně nespecializovaných), koupit řadu zařízení nebo celou továrnu, která byla již používána, koupit hotovou cukrovarnickou výrobu nebo zcela nová zařízení. První možnost je nejekonomičtější, ale může být použita pouze osobami, které tuto techniku ​​dokonale rozumějí.

Významnou výhodou nákupu neaktivního cukrovaru je rozvinutá infrastruktura a rozvinutá síť dodavatelů. Je však třeba pamatovat na vážné minus - může mít opotřebované vybavení a být prostě nevhodná pro rentabilní výrobu.

Pokud si koupíte novou hotovou továrnu na výrobu cukru, měli byste vše pečlivě zvážit, protože náklady jsou poměrně velké. Pozornost by měla být věnována kvalitě zařízení, protože předchozí majitel by mohl značně znehodnotit i několik let práce. Pro optimální posouzení technického stavu strojů je lepší poradit se specialistou.

Nezávislé otevření cukrovaru je obtížné z důvodu příliš velkých nákladů na materiál.

Charakteristiky organizace produkce cukru

Nejlepší možností je organizovat podnikání, které umožňuje vytváření výstupů se zaměřením na malé město nebo dokonce na samostatné městské oblasti.

V tomto případě může být mini-závod na výrobu cukru z cukrové řepy nedílnou součástí zisku. Následně lze rozšířit, dosáhnout vyšší úrovně a zvýšit objem výroby a prodeje.

Je třeba poznamenat, že téměř veškerá výroba cukru je automatizovaná, pokud nezohledňujete sklizeň a primární zpracování kořenových plodin. Proto není otázka náboru zaměstnanců prioritou.

Nejdůležitější věcí v tomto oboru je vysoce kvalitní zařízení, které by bylo charakterizováno trvanlivostí a spolehlivostí, stejně jako vysokou úrovní výrobních kapacit.

Kromě toho je třeba si uvědomit, že při plánování cukrovaru je třeba vzít v úvahu nejen investice a příjmy z prodeje primárních produktů, ale také zisky z prodeje odpadů vzniklých během výrobního procesu.

Vzhledem ke všem charakteristickým rysům cukrovarnického obchodu je zaručený dobrý příjem.

Jak otevřít obchod s cukrem

Produkce granulovaného cukru: přehled o celkovém trhu

Potravinářský průmysl je tradičně jedním z nejvíce odolných trhových změn na trhu, protože poptávka po výrobcích v tomto odvětví je konzistentní a stabilní. Jedinou výjimkou je, že tzv. Produkty "Elite": lahůdky, drahé odrůdy čokolády atd.

Nejjednodušší a nejlevnější - a to jak ve výrobě, tak ve vztahu k investicím do zařízení - jsou často nejvýnosnější, protože jsou zahrnuty do minimálního spotřebního koše a jsou velmi žádané.

V ideálním případě by měl být vyrobený potravinářský výrobek jednosložkový - zvýšení počtu položek v receptu zvyšuje investice do výroby: pro mnoho ingrediencí se vyžaduje více a více nových strojů. Současně by výroba takového výrobku neměla platit jen za sebe, ale přináší i hmatatelnou dividendu, tedy vysokou poptávku, neboť jednoduché jednosložkové výroby obvykle produkují levný výrobek.

Existuje několik desítek vysoce výnosných potravin a jedna z nich je výroba granulovaného cukru.

Tato výroba splňuje všechny výše uvedené parametry: jednosložkový výrobek - vyrobený z cukrové třtiny nebo (v ruském kontextu) cukrové řepy; spotřeba produktu je prostě obrovská: kromě prakticky všech občanů země produkce potravin spotřebovává cukr v ještě větším množství. Náklady na zařízení na výrobu cukru jsou malé (podrobná diskuse níže).

Samozřejmě, tato výroba, stejně jako ostatní, má své nevýhody a výhody. V tomto případě mínus lze nazvat připojením cukrovaru k surovinám - to znamená, k místům růstu cukrové řepy. V případě naší země jsou takovými regiony centrální, Privolzhský a jižní federální okresy - v jiných regionech je výroba možná pouze na dovážené suroviny.

Existuje také pozitivní bod: více než 90% cukru vyrobeného v Rusku pochází z dováženého polotovaru - surového cukru. To významně zvyšuje náklady, a tedy i prodejní ceny takového cukru. A výroba místních surovin je vždy levnější - to vám umožní snadno vstoupit na trh za použití dumpingových cen.

Technologie výroby cukru

Technologický řetězec výroby cukru lze rozdělit do několika hlavních etap a první je praní a čištění řepy z cizích předmětů. Faktem je, že při sklizni, zvláště mechanizované, až 10-12% hmoty řepy, kromě samotné půdy (půdy), vrcholů, slámy, písku, strusky, kamenů a dokonce i jednotlivých kovových předmětů.

Pro mytí řepy je používáno specializované zařízení s pískovými a jinými (pro kameny a vrcholy) "sběrače", to znamená, že umožňuje čištění řepy z cizích předmětů. Půda je opláchnutá. Správné a hlavně účinné praní surovin při výrobě cukru je základním bodem.

Chcete-li extrahovat cukr z řepy poslední je nutné dát vzhled čipů. Proces získávání čipů z kořenů řepy se provádí na řezačce řepy pomocí difuzních nožů instalovaných ve speciálních rámečcích.

Obsah cukru v čipách bez cukru je velmi závislá na kvalitě těchto čipů. Čipy by měly být asi 1 mm tlusté - tato velikost je považována za optimální pro zpracování řepy v difuzních strojích.

Jak je známo, cukr samotný z řepy se získává v nejjednodušším a nejednoznačně primitivním způsobu - difuzním. Difúzí je extrakce složky z látky s komplexním složením za použití rozpouštědla.

V tomto případě je extrahovaná složka sacharóza, sloučenina je cukrová řepa a voda je rozpouštědlo. Vlastně v průmyslových difuzorech nebo, jak jsou správněji nazývány mechanizovanými difuzními přístroji, dochází k namáčení vláken získaných řezáním řepy (řepkové štěpky) ve vodě. Výsledná kapalina se nazývá difúzní šťáva.

Po uplynutí určitého časového intervalu se difúzní šťáva oddělí od odtučněných řepných čipů (ve speciálních zařízeních nazývaných pasti) a dále se rozloží na složky, čímž vznikne čistá krystalická sacharóza (vlastně cukr).

Faktem je, že difúzní šťáva je vícesložkový systém. Obsahuje sacharózu a různé nečistoty, které představují rozpustné bílkoviny, pektinové látky a jejich produkty rozkladu, redukující cukry, aminokyseliny atd. Nečistoty difúzního džusu se liší chemickou povahou, a proto mají široké spektrum fyzikálně-chemických vlastností, což způsobuje odlišnou povahu reakcí, což vede k jejich odstranění ze sedimentu.

Při použití jako činidla pro čištění hydroxidu vápenatého a oxidu uhličitého se provádí koagulace, srážení, rozklad, hydrolýza, adsorpce a výměna iontů. Zní to ale jen komplikovaně. Ve skutečnosti pro takové zdánlivě složité procesy je zapotřebí nejjednodušší technika: vakuové filtry, saturátory a některé další stroje.

Sirup vzniklý v důsledku třetí fáze zpracování by měl být koncentrován na sirup s obsahem sušiny až 65-70% s počáteční hodnotou této hodnoty 14-16%. Toto se provádí ve výparníku.

Konečná fáze jeho výroby je krystalizace cukru. Zde je prakticky čistá sacharóza izolována z vícesložkové směsi, což je sirup.

Zařízení potřebné pro výrobu granulovaného cukru

Možnosti nákupu zařízení pro výrobu granulovaného cukru. Jedná se o samostatné uspořádání různých strojů, včetně konverze nespecializovaných; a nákup ojeté linky, nebo dokonce celá cukrovarna, která je stále poměrně vysoká; a nákup hotového cukrovarnického obchodu; a nakonec získání nové linky (linky) pro výrobu cukru od dodavatelů.

Zvažte tyto možnosti podrobněji. Okamžitě zrušíme rozvržení: nejde o to, že je nerentabilní - spíše naopak, pokud máte takovou příležitost, neváhejte ho použít, aniž byste se ponořili do tohoto článku - těch, kteří pochopí technologii výroby obecně takové poradenství nepotřebují.

Druhá možnost je zajímavá, ale obsahuje mnoho "úskalí". Plně vybavená stará továrna na cukr lze koupit za poměrně malou cenu: od 0,5 až 5 milionů dolarů (např. Cukrárna v Biysku byla nedávno prodána za 57 milionů rublů nebo jen přes 1,7 milionu dolarů), v závislosti na z technického stavu.

Výhody samozřejmě jsou nesporné: v takovém případě si kupujete hotovou cukrovaru, která má zpravidla vysokou kapacitu, s infrastrukturou a často se zavedenou a dobře zavedenou sítí dodavatelů - takové cukrárny se samozřejmě nacházejí nedaleko od výsevů cukrové řepy.

Existují však také nevýhody, které jsou v některých případech mnohem více plusy. Takže "dokončená rostlina" může být zchátralá budova postavená v šedesátých letech a dokonce ve třicátých letech minulého století s nevhodnou výrobou, morálně, nemluvě o faktu, že je to fyzicky zastaralé a opotřebované zařízení.

Dodavatelé již nemusejí být - dnes Rusko dováží 90% surového cukru (surový cukr) a bezpečnost agropodnikového komplexu pro výrobu této konkrétní kultury by měla být předem zkontrolována.

Při špatných a negramotných činnostech skutečně získáte zbytky rostliny stroji, které jsou vhodné pouze pro kovový šrot, který samozřejmě nezaplatí za částku transakce, nemluvě o tom, že učiníte nějaký zisk. Takže přemýšlejte dvakrát a pečlivě počítejte vše, pokud si koupíte takovou rostlinu.

Nákup stávajícího podniku pro výrobu cukru může být dobrou akvizicí. Nicméně zde bychom neměli zapomenout na opatrnost: například nové uvedení do provozu v roce 2000, cukrovar se odhaduje na 5 milionů dolarů nebo 150 milionů rublů.

V zásadě nejsou investice tak malé, ale okamžitě vzniká otázka: proč je pro firmu zcela nový?

Při nákupu továrny na výrobu cukru byste měli pečlivě zkontrolovat zařízení: bývalý majitel po dobu 5-10 let provozu ho může výrazně absorbovat.

Pokud sami nerozumíte složitosti technického stavu strojů, je lepší konzultovat s odborníky. Pokud však předchozí majitel hraje poctivou hru, povědí vám o výhodách a nevýhodách nabytého majetku, poskytne zdrojovou základnu a seznámí se s odvětvím prodeje (prodeje) produktů.

Poslední možností je koupit novou hotovou výrobní linku na výrobu cukru. Zdá se, že s touto možností je na první pohled zřejmé, jsou zde však i některé opravy.

Bude obtížné zakoupit novou továrnu se zpracovatelským objemem, například zařízením s kapacitou více než 50 tun za den, a to jak kvůli vysokým cenám, tak i proto, že zařízení s takovou kapacitou je vyrobeno výhradně pro velké podniky.

V zásadě se za ceny stojí za to zaměřit se na čínské výrobce: jak víte, průmyslové výrobky, které vyrábějí, mají dostatečnou kvalitu, což nelze říci o spotřebním zboží.

Takže přibližné ceny cukerných linek jsou následující: linka s kapacitou 10 tun za den stojí asi 7 000 tisíc rublů; linka s kapacitou 15 tun za den stojí asi 14 000 tisíc rublů a linka s kapacitou 50 tun za den bude stát přibližně 35 000 tisíc rublů.

Průměr předložených linek - 25 tun za den stojí 3 400 000 jenů. Jak můžete vidět, výběr je různorodý - můžete si vybrat různé linky, kombinovat je nebo podle potřeby zakoupit.

Výroba granulovaného cukru: perspektivy rozvoje

První perspektiva je samozřejmě rozšíření rozsahu. Jsme již obeznámeni s výrobou cukru.

Další nejoblíbenější druh - rafinovaný. Pro svou výrobu nevyžaduje značné náklady: dodatečné vybavení (rafinérská linka) bude stát pouze 220 000 jenů nebo 380 000 jenů (s balicím strojem). Celkově by se tato řada měla dostat hned.

Nezapomeňte na vedlejší produkty: buničiny a melasy. Jak bylo napsáno výše, difuzní šťáva je oddělena od nezasažených řepkových čipů ve zvláštních zařízeních, nazývaných pasti.

Tyto řepkové čipy se pak lisují a vysouvají do části sušičky na obsah sušiny 87%.

Jedná se o buničiny nebo rozptýlení užitečné krmné siláže. Melasa je v podstatě krmná melasa; syrově tekuté tmavě hnědé barvy se specifickým zápachem. Tyto dva důležité produkty mohou být použity například jako prostředek k výměně s dodavateli surovin. Kromě toho nezapomeňte na jednoduchou melasu, která má také svůj vlastní trh.

Existuje ještě exotický výrobek, jehož výroba by měla být zvládnuta alespoň pro oblast - tzv. cukru nebo cukru. Jedná se jednoduše o velké transparentní cukrové krystaly získané krystalizací cukrového sirupu ve speciálních nádobách s napnutými vlákny.

Samozřejmě byste se neměli omezovat na výrobu jednoho cukru - v průběhu času je nutné zvládnout doprovodnou výrobu (například práškový cukr atd.).

Produkce cukru:

Autobazí. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Další

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na další tlačítko a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Využijte naši bezplatnou aplikaci Android pro firmy na Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od odborného obchodního plánování.

Zařízení a výroba cukru

Výroba cukru

Cukr je složka, která se široce používá k jídlu, alkoholickým nápojům, pekařství a cukrárnám. Výrobky z cukru jsou široce využívány v potravinářském, farmaceutickém průmyslu i ve výrobě plastových výrobků. Proto při výrobě tohoto produktu je výrobní linka na výrobu cukru vyhledávaným a výnosným zařízením, které má vynikající vyhlídky na rozvoj podnikání.

Cukr je produktem poptávky po prvním poptávce, který nepodléhá recesiím. Od roku 2010 rostla výroba cukru v Ruské federaci. To se vysvětluje obnovením hlavních zařízení a zvýšením jejich produktivity. Ukazatel v tomto okamžiku je 18,94 kg za rok. V průměru jeden obyvatel Ruské federace konzumuje přibližně 22 kg cukru ročně, aniž by zohledňoval produkty, které jsou součástí jiných nakupovaných produktů.

Pro výrobu linií pro výrobu cukru lze použít tyto suroviny:

Cane - za levný cukr

 • cukrová třtina (třtinový cukr se vyrábí v podnicích Indie, Kuby a Brazílie);
 • cukrová řepa (produkce řepného cukru probíhá v podnicích USA, Ruska, Německa a Francie);
 • palmový sap (palmový cukr se vyrábí v zemích jihovýchodní Asie);
 • proso nebo škrobová rýže (sladový cukr se vyrábí v Japonsku);
 • strouhanka čiroku (cukr z čiroku vyrábí obyvatelé Číny).

Podle způsobu výroby existují 4 druhy cukru:

 1. Surový cukr Jedná se o samostatnou vrstvu krystalů, která se skládá ze sacharózy.
 2. Icing cukr. Jedná se o jemně mletý cukr. Tento typ má široké využití při výrobě cukrářských a pekárenských výrobků;
 3. Cukr. Produkty, které jsou sacharózou, mají velikost krystalů 0,6 až 2,6 mm.
 4. Rafinovaný cukr. Výrobky z vysokofrekvenční sacharózy.
Režim produkce cukru

Zařízení

Výrobní linky na výrobu cukru jsou vybaveny kompletní sadou speciálních zařízení pro sklizeň řepy do technologických etap.

Linka vybavení zahrnuje:

Linka na čištění řepy

 • zařízení na zvedání řepy;
 • hydrotransportéry;
 • sand trap;
 • pastička;
 • vodní nástrahy;
 • kamenná pasti;
 • stroj na mytí řepy.

Hlavní linie pro výrobu cukru zahrnuje takovou techniku:

 • dopravník s magnetickými odlučovači;
 • řezačka řepy;
 • váhy;
 • difuzní zařízení;
 • šroubové lisy;
 • sušička pro buničinu.

Druhý komplex zařízení zahrnuje:

 • defekační přístroje; Plátky řepy
 • filtr s topným zařízením;
 • saturátor;
 • sulfitátor;
 • jímka

Nejvíce energeticky náročné zařízení:

 • vysavače přístrojů;
 • odstředivka;
 • odpařovací jednotky s nábojem.

Automatická linka je doplněna kompletní sadou zařízení, která zahrnuje:

 • vibrační dopravníky;
 • vibrační obrazovka;
 • sušení a chlazení.

Chcete-li uspořádat výrobu cukru, musíte zakoupit existující zařízení nebo otevřít novou.

Mini cukrovar

Podnikatelé, kteří právě začínají chodit do cukrovarnického průmyslu, si mohou zvolit dva způsoby, jak začít podnikat:

 1. Koupit mini cukrovar. Při nákupu rostliny je nutné upřesnit datum uvedení zařízení do provozu. Pokud už dávno vystupuje, může být technika nevhodná. Cena starého závodu je asi 2 miliony dolarů. Náklady na zařízení, které byly uvedeny do provozu po roce 2000, budou více než 5 milionů dolarů.
 2. Výrobní linka na cukrovou řepu může zahrnovat otevření nového závodu a nákup cukrové řepy.

V současné době jsou tyto ceny aktivní na linii výroby cukru:

 • linka s kapacitou 10 tun za den stojí 11 až 21 tisíc dolarů;
 • výrobní linka na výrobu cukru, jejíž cena činí přibližně 110 000 dolarů, má kapacitu 16 tun cukru denně;
 • linka s kapacitou 55 tun produktů denně stojí asi 230 tisíc dolarů.

K otevření cukrovaru je nutné vzít v úvahu nejen velikost počáteční investice, příjmy z řídících činností, ale také příjmy z prodeje odpadu podniku.

Koneckonců, výroba cukru odstraňuje odpad: melasa a buničiny. Tyto dva produkty mohou být použity jako barterová metoda a prodávány dodavateli surovin. Ve výrobním procesu dokončeného produktu se také extrahuje melasa, kterou lze také realizovat.

Cukr cukrové řepy

Technologický proces produkce cukru z cukrové řepy zahrnuje následující kroky:

Extrakce

Příprava řepice probíhá: promyje se a čistí se z cizích směsí, zváží se a nakrájí se na třísky. Poté jsou třísky vloženy do difuzorů, ve kterých jsou z cukrové krystalky extrahovány z rostlinné směsi řepy pomocí horké vody. Na závěr se extrahuje difuzní šťáva, která obsahuje sacharózu (11-16%) a buničinu (řepné čipy, ze které se získává šťáva). Odpady z výroby cukru se používají při výrobě krmiva pro zvířata.

Čištění

Difúzní džus se smíchá s vápnem mlékem, prvky se mísí v saturačním zařízení. Dále se vysráží sraženina těžkých nečistot ve směsi a oxid uhličitý je veden horkým roztokem. Nakonec se tento roztok filtruje a získá se výsledná šťáva. U většiny podniků se filtrace provádí pomocí iontoměničové pryskyřice.

Odpařování

V této fázi se mění chemické složení získané šťávy. Výsledkem je, že sirup je zpracován oxidem siřičitým, filtrován na mechanickém filtru. Nakonec se získá sirup, který obsahuje 56-66% cukru.

Krystalizace

Krystalizace se provádí ve vakuové aparatuře při teplotě 78 ° C.

Po 3 hodinách se získá speciální produkt nazývaný prvním krystalizačním massecuitem. Motýl je směs melasy a krystalů sacharózy. Poté produkt vstoupí do míchačky, poté do masher a centrifuguje. Krystalický cukr se skladuje v odstředivkách, bělí, páří v párech. Na závěr se ukazuje krystalický cukr.

Rafinovaný cukr

Technologie výroby rafinovaného cukru je velmi jednoduchá. Pro výrobu produktu je nutná přítomnost trstinového nebo řepného cukru. U organizací v Rusku je použití cukru z cukrové řepy výhodnější a výhodnější jako výchozí materiál.

Rafinovaná výrobní linka na výrobu cukru provádí 2 způsoby výroby rafinovaného cukru:

Tvarovací linka cukrové kostky

 1. Extrudovaná metoda. Začíná zpracováním cukrových sirupů v odstředivech. Dále se provádí lisování a sušení hotového výrobku. V důsledku toho je lisovaný cukr rozdělen na kostky požadované velikosti.
 2. Cast metoda. Pracovní náročný a finančně náročný proces. Metoda odlévání znamená přemístění cukrové směsi do specializované formy, ve které se vytvrzuje. Dále se směs nalije s cukrem, ve kterém nejsou přítomny žádné nečistoty. Promývání dochází několikrát. Poté se hromadný cukr, který byl již vyčištěn z melasy, vysuší a vyjme z formy. Výsledkem je, že směs je rozdělena na kostky.

Granulovaný cukr

Granulovaný cukr je vysoce rozpustný ve vodě. Při vysokých teplotách se rozpustnost zvyšuje. V roztoku je granulovaný cukr silným dehydrátorem. Snadno se tvoří v přesyceném roztoku, jehož krystalizace začíná pouze existencí krystalizačního centra. Rychlost tohoto procesu je teplota, viskozita roztoku a poměr sytosti.

Počáteční surovinou pro cukr je cukrová třtina, stejně jako cukrová řepa. Vzhledem k vysokému výnosu třtinového cukru ve srovnání s cukrovou řepou se z jednoho hektaru vysetí projevuje, že produkt je dvakrát více. Obsah cukru v stonku je však mnohem nižší než u řepy.
Výrobní linky na výrobu cukrového písku obsahují komplex zařízení pro sklizeň řepy pro výrobu, která sestává z:

 • zvedací stroj na řepy;
 • hydrotransporter;
 • sand trap;
 • pastička;
 • kamenná pasti;
 • odlučovač vody;
 • pražená červená řepa.

Výrobní linka cukru písku, jehož předním komplexem je dopravník, sestává z takového zařízení:

Sušicí páska na cukr

 • dopravník s magnetickými odlučovači;
 • řezačka řepy;
 • váhy;
 • difuzní zařízení;
 • šroubovací lis;
 • sušička pro buničinu.

Zobrazí se následující zařízení:

 • filtr s topným zařízením;
 • hlavní a předběžné defekační přístroje;
 • saturátor;
 • jímka;
 • sulfitátor;
 • filtr.

Nejvíce energeticky náročné zařízení linky: výparníky s koncentrátory, vakuové přístroje, míchací zařízení a odstředivka.

Konečným vybavením linky je obsah:

 • vibrační dopravník;
 • chladicí a sušicí jednotky;
 • vibrační obrazovky
Princip provozu a linka zařízení

Cukrová řepa je přenesena do mini-závodu z pole kagatny nebo burchatny. Na hydraulickém dopravníku řepa přechází do řepkového čerpadla a stoupá až na 22m. Následně se jeho pohyb uskutečňuje gravitací za účelem provádění různých operací v technologickém procesu. Délka hydraulického dopravníku je instalována v následujícím pořadí:

 • slamník;
 • kamenná pasti;
 • vodní pasti.

To je technologická technika. Je určen k oddělování těžkých (kamenných, pískových) přísad z lehkých (vrchních, slámových) přísad. A také oddělit vodu pro dopravu dopravníku. Pro zvýšení procesu zachycení vrcholů a slámy je kyslík přiváděn do výklenku. Cukr po odlučovači vody je dopraven do podložek.

Mini rostlina na výrobu cukru z cukrové řepy (20 tun / s)

Mini-závod na výrobu cukru z cukrové řepy produkuje 3-5 tun granulovaného cukru denně. Je třeba poznamenat, že počet příchozích surovin (řepa) je asi 20 tun. Zařízení pracuje následovně: s pomocí toku vody vstupuje řepa do dílny, kde se čistí a umyje. Poté se řepa rozdělí na proužky a dopraví se do difuzoru, ve kterém proudí horká voda a z nich se extrahují cukr a další rozpustné pevné látky. Vápno se přidává do řepné šťávy (defekace), pak se zpracovává oxidem uhličitým, po kterém se čistí. Při dalším zpracování šťávy se k bělení používá oxid siřičitý. Dalším stupněm je odpařování na koncentraci 65 BX, pak - krystalizace, separace, sušení a balení hotového výrobku.

Specifikace:

Hlavní jednotky:
1. Pračka na repy LCUIHP-1000
2. Řezací stroj 9LFUZHQ-20
3. Komplexní difuzér ø Dg40-80
4. Koncentrátor duální akce LSUJHN-2000
5. Sušič granulovaného cukru LRUCHW-20

Hlavní jednotky (fotografie):

Dual Action Hub:

Řezací stroj:

Zařízení na mytí řepy:

Složení a vlastnosti linky:

Obchodování s cukrem, jak vytvořit vlastní cukrovar

Jednou z nejslibnějších oblastí v dnešním podnikání je výroba potravin, a konkrétněji výroba základního zboží obsaženého v hlavním obchodním koši. Mimo jiné je to výroba cukru.

Výroba cukru: přezkum trhu "cukru" v zemi, vyhlídky nově příchozích

Pro období 2016-2017 produkce cukru v celé zemi se výrazně zvýšila. Mezi rozhodující faktory, které ovlivnily úspěch cukrovarnického obchodu v Rusku, jsou:

 1. Zvýšení plochy plodin zeleniny (cukrová řepa, cukrová třtina);
 2. Investice státních a soukromých společností;
 3. Modernizace průmyslu (nákup nových zařízení, snížení množství potřebných surovin a paliva).

V důsledku toho se hrubá výroba cukru v Rusku zvýšila o 35%. A to i přesto, že v období 2016-2017 nebyly meteorologické podmínky daleko ideální. Zvláště se to stalo při sběru cukrové řepy v jižních částech Ruska, kde srážky často padaly na podzim.

Export cukru zanechává hodně žádoucí. Převážná většina produktů se prodává jak na domácím trhu, tak na společných trzích hraničních států. Mezi nejsilnějšími konkurenty lze vysledovat Bělorusko, Ukrajinu, Ázerbajdžán, Brazílii. Jiné země EU nejsou daleko za sebou.

Cukrovarnictví je ziskové podnikání v Rusku. Není proto divu, že existuje vysoká konkurence. Asi 33 hlavních výrobců cukru je nyní registrováno v Rusku (a to se nevztahuje na soukromé podniky). Proto se začátečník bude muset snažit, aby své výrobky úspěšně prodával na domácím trhu.

Technologie výroby cukru

Výroba cukrové řepy

Získání cukru z cukrové řepy je vícestupňový proces, který prochází několika etapami:

 1. Čištění surovin z nečistot. Cukrová řepa na dopravníku spadá do ostřikovače, kde je vyčištěna a oddělena od těžkých a lehkých nečistot;
 2. Řezání řepy do čipů. Používá se pro toto speciální zařízení s nejdokonalejšími noži. Malé štěpky získané zpracováním řepy, snadnější další zpracování;
 3. Izolace šťávy z čipů. Difuzní přístroj extrahuje tmavou barvu z čipů, které obsahují 13% cukru. Výsledná kapalná směs musí být podrobena několika čisticím krokům;
 4. Peeling džus. Zde je hlavní metodou nanášení nesavých cukrů pomocí vápna a oxidu uhličitého. Ve speciálních instalacích je šťáva s vysráženými látkami odfiltrována a na výjezdu získáme světle žlutou šťávu s obsahem cukru 13%. Je dále objasněn přidáním SO2;
 5. Ztužení šťávy. Při výběru cukru ve formě krystalů nestačí 13% jeho obsahu. Koncentrace se zvyšuje zahustáním šťávy na sirup na výparníku (60-75% cukru);
 6. Získání krystalizovaného cukru. Ve vakuových zařízeních se zpracovává sirup a jako výsledek se tvoří žlutý krystalický cukr s otokem (kapalina) v poměru 1: 1. Tato směs se nazývá maskus.
 7. Další zpracování massecuitu a získání bílého cukru. Massecuit vstoupí znovu do odstředivky, po níž se cukr tvoří z vyšší kvality.

Na výstupu při výrobě cukru z cukrové řepy získáme skutečný cukr, stejně jako zpracované produkty: melasu, buničinu a filtrační koláč.

Melasa obsahuje 50% cukru, ale není podrobena dalšímu zpracování v odstředivce. Tento zdroj lze použít při výrobě alkoholu, kyseliny citronové, krmiva pro zvířata. Hnojiva jsou vyrobena z filtračního koláče. Buničina se používá jako zdroj k výrobě krmiva. To vše může být použito jako dodatečný zdroj příjmů.

Výroba cukrové třtiny

Základní režim produkce cukru z cukrové třtiny se neliší od režimu používaného při výrobě cukrové řepy. Samotný proces je však jednodušší a surový cukr se získává na výstupu: výrobek, který není vhodný ke spotřebě. Surový cukr může být zpracován na rafinovaný cukr buď v závodě nebo v jednotlivých závodech.

Etapy produkce cukru:

 1. Čištění rašelin z nečistot;
 2. Řezání a krájení cukrové třtiny;
 3. Vylučování šťávy;
 4. Odšťavňování;
 5. Ztužení šťávy;
 6. Krystalizace cukru.

V zařízení jsou ve fázi mletí hlíny některé funkce. Zde se kromě řezného kotouče používají drtiče přístrojů a mlýny. Drtiče nasekají nakrájenou stopku dýky a v mlýnech se z výsledné hmoty extrahuje surová nefiltrovaná šťáva tmavé barvy.

Výsledná hmotnost, která je vlákno, se nazývá bagasse. Obsahuje 0,7-0,8% cukru a používá se k výrobě papíru a stavebních materiálů, stejně jako paliva v CHP. Také se při výrobě vytváří melasa a filtrační koláč.

Surový cukr vzniká při varu prvního filtračního massecuitu a druhého filtračního massecuitu. Hodnota výsledných krystalů je hlavním ukazatelem kvality tohoto cukru.

Cukrová rafinovaná výroba cukru

Rafinovaný cukr je lisovaný cukr zabalený do kostek. Výroba takového výrobku je velmi výnosná, ale zařízení vyžaduje velké finanční investice.

Zařízení je nainstalováno jako standardní. Patří sem lisy, balicí stroje, sušiče, balení cukru do krabic. Nezapomeňte na zařízení pro filtraci zpracování cukru.

Stupně výroby rafinovaných:

 1. Míchání krupice nebo surového cukru s vodou (glycerin může být přidán pro lepivost). Zde připravíme půdu pro další filtraci;
 2. Zpracování výsledného roztoku. To zahrnuje kroky extrakce šťávy obsahující cukr, tvorbu sirupu a dále massecuitu (schéma je podobné jako výroba cukru z cukrové řepy nebo cukrové třtiny, ale zpracování je důkladnější);
 3. Balení vlhkého cukru v podobě jeho lisování. Pro tento účel se používají speciální rotační formy a také přítlačné válečky;
 4. Sušení výsledného cukru a jeho obalu.

Rafinovaný cukr je čistá sacharóza s podílem nečistot nejvýše 0,1% podle moderních požadavků. Proto zpracování surovin vyžaduje důkladnost a důkladnost. Využití vysoce kvalitního vybavení je jedním z důvodů vysokých nákladů na tento typ podnikání. do obsahu ↑

Výroba cukernatosti

Dnes, výroba cukru číslo - je jedním z nových trendů v "sladké" podnikání. Rafinovaný cukr má standardní obdélníkový tvar, ale z těchto kusů můžete vyrábět různé typy cukru.

Obrázek cukru se nejčastěji vyrábí v objednávce. Na trhu najdete jednoduché formy cukru, například karetní kostky, srdce, hvězdy, lebky.

Obrázek cukru se používá také jako dekorace pro jiné cukrářské výrobky. Samozřejmě, že takové výrobky v objednávce se mohou lišit ve tvaru i velikosti. do obsahu ↑

Výrobní technologie mléčného cukru

Mléčný cukr je žlutý nebo bílý prášek, který je tvořen ze syrovátky. Tento produkt má rozsáhlé použití, protože Používá se v potravinářském průmyslu, pro technické účely a farmakologii.

Nejlépe je ve výrobě používat sýrovou syrovátku je nejbohatší v obsahu laktózy (nejméně 5%).

Kroky pro výrobu mléčného cukru:

 1. Sýrová separace syrovátky s oddělením mléčného tuku a kaseinového prachu. Provádí se ve zvláštních separátorech;
 2. Termická denaturace proteinů syrovátky a jejich filtrace. Uchovává se ve speciálních lázních při teplotě 90-95 stupňů. v okyseleném médiu. Kvůli destruktivním faktorům syrovátkový protein koaguluje a usazuje, po kterém může být snadno oddělen od roztoku. Po filtraci se roztok "srvátky" deoxiduje přidáním hydroxidu sodného.
 3. Zesílení séra. Odpařování se provádí při teplotě nejvýše 55 stupňů za přítomnosti odpěňovačů (afromin, kyselina olejová). Na konci kondenzace se získaný sirup zahřeje na 70 až 75 ° C;
 4. Krystalizace mléčného cukru. Postup může trvat od 15 do 35 hodin za stálého míchání sirupu. Hlavním nebezpečím v této fázi je vznik adhezí nebo drusen;
 5. Odděluje krystaly z melasy a čistí je. Kromě toho se provádí čištění podle potřeby. Výsledné krystaly se dále rozemele ve speciálním zařízení, čímž se vytvoří prášek.

V produkci se používá syrová syrovátka, ale existují i ​​některé zvláštnosti. Nejprve se neprovádí okyselování sérového roztoku během jeho denaturace. Za druhé, výtěžnost samotného mléčného cukru je o něco nižší v důsledku trávení laktózy během výrobního procesu. do obsahu ↑

Jak uspořádat cukrovaru

Vyhledejte prostory

Prostor pro výrobu by měl být dostatečně velký, protože výroba cukru vyžaduje mnoho rozměrových zařízení. Samostatně stojí za to věnovat pozornost skladu, protože cukr má tendenci absorbovat pachy. V souladu s tím by měla být zajištěna dobrá ventilace a suchost.

Nejjednodušší způsob, jak koupit hotovou místnost. Při podpisu smlouvy stojí za to zvážit "věk" jak zařízení, tak samotného výrobního závodu. Rovněž není vyloučena možnost nezávisle vybrat prostory a koupit potřebné vybavení, avšak v této fázi můžete udělat hodně chyb. To platí zejména pro začínající podnikatele.

Mezi hlavní bloky cukrovaru patří:

 • výrobní dílna;
 • sklad pro suroviny a výrobky;
 • místnosti pro osobní péči;
 • domácnosti pro zaměstnance.

A samozřejmě, prostory by měly být uspořádány v souladu se všemi požadavky práva Ruské federace. To je důležité, protože Začátečníci výrobci mohou dostat velkou pokutu.

Nábor zaměstnanců

Když otevřete svůj cukrový obchod, měli byste okamžitě přemýšlet o pracovní skupině. Musí zahrnovat osoby s následujícími specialitami:

 1. Ředitel společnosti;
 2. Pracovníci vlastně nejsou menší než 10 osob;
 3. Správce nákupu a prodeje;
 4. Mechanik;
 5. Bezpečnostní stráže;
 6. Čističe;
 7. Účetní.

Registrace dokumentace

Uvádění své produkce do státního účetnictví je prvním krokem při registraci podniku. Existují dvě možnosti pro události: buď doporučujete sami sebe jako IE nebo LLC. Jak dokumentovat podnikatelské aktivity lze nalézt kliknutím na příslušné odkazy. Poslední možnost je z praktického hlediska praktická existují otevřené cesty ke spolupráci s velkými firmami. SP nemá takovou možnost.

Pro registraci je nutná následující dokumentace:

 1. Osvědčení o státní registraci podniku;
 2. Uzavření hasičské služby ohledně souladu výrobních prostor se všemi bezpečnostními standardy;
 3. Osvědčení o jakosti výrobku, které určuje jeho soulad s požadavky zvláštních státních norem;
 4. Osvědčení o úrovni výroby od společnosti Rostechnadzor;
 5. Sanitární epidemiologický závěr.

Seznam je přibližný, proto předem specifikujte potřebu konkrétního dokumentu. do obsahu ↑

Finanční stránka podnikání

Výroba cukru vyžaduje značné investice na začátku. Proto je analýza ekonomické situace pro období otevření cukrovaru jednou z hlavních úkolů podnikatele.

Nákup dokončeného pokoje se všemi zařízeními stojí asi 30 milionů rublů. s výjimkou mezd zaměstnancům, dodávky surovin a reklamy (což bude trvat dalších 1-5 milionů rublů.). K dispozici je také možnost pronájmu místnosti a zřízení vlastní výrobní linky. Zde musí být počáteční kapitál nejméně 5 milionů rublů. s dobrými zisky a velkým počtem výrobků.

40 tisíc rublů - jedná se o náklady na 1 tun cukru. Vzhledem k tomu, že minimální přijatelné množství výrobků je 30 tun za měsíc, během tohoto období budete mít 1,2 milionu rublů. V počátečních fázích mohou být příjmy omezeny na 200 tisíc rublů / měsíc, takže doba návratnosti se bude prodlužovat o více než 1-2 roky nepřetržité práce. do obsahu ↑

Vyhledejte dodavatelské kanály surovin pro výrobu

Hlavním zdrojem pro výrobu je cukrová řepa nebo cukrová třtina. Jak dodavatelé, tak domácí zahraniční konkurenti (Francie, Německo, USA). Nyní praktikovala použití alternativních druhů surovin, mezi které patří:

 1. Japonská škrobová rýže;
 2. Palmová šťáva z Asie;
 3. Stonky z čiroku z Číny.

Problematika marketingu a prodeje hotových výrobků

Cukrovarnictví je odvětví s vysokou úrovní konkurence na trhu. Samozřejmě, pro majitele takové výroby zůstává otázka marketingu otevřená. Co je třeba udělat při založení nové společnosti?

 1. Stanovte způsoby uvádění na trh. Může se jednat o catering, obchody s potravinami, výrobu cukrářských výrobků. Nezapomeňte na další zdroje příjmů ve formě odpadu (melasa, buničina, filtrační koláč);
 2. Vytvořte si vlastní web. To vám usnadní pronásledování vašich produktů a poskytnutí informací o nich;
 3. Přijďte s originálním logem, rozvíjejte svou značku. Nezapomeňte na svůj vlastní design obalů cukru.

Jedním z nejdůležitějších kroků k dosažení úspěchu ve vybraném podnikání je vytvoření kompetentního detailního podnikatelského plánu, který vám umožní představit si celý "obraz" budoucích aktivit a vyhnout se mnoha chybám, které jsou vlastní začínajícím podnikatelům.

Produkce cukru ve videu

Top