logo

Podnikatelé často podceňují svůj význam, což vede ke kolapsu nebo neschopnosti získat finanční prostředky na zahájení podnikání.

Podnikatelský plán je důležitým dokumentem, který obsahuje formalizované cíle společnosti a program, který je má dosáhnout ve všech funkčních oblastech. Předkládáme vám několik tipů ohledně jeho přípravy.

Analýza trhu

Cíl: identifikovat tržní mezeru. Její kritéria musí být formalizována:

 • spotřebitelská geografie Běloruska;
 • cílovou skupinu spotřebitelů (pohlaví, věk, příjmy, zájmy);
 • výrobku a jeho vlastností.

Pouze pokud nabízíte konkrétní produkt konkrétní cílové skupině, máte šanci na úspěch.

Výběr strategie

Odpovědný krok - strategie by měla být založena na konkurenčních výhodách. Výsledkem etapy je formalizovaný dokument popisující:

 • V čem pracujete?
 • Proč poptávka ve vybraném segmentu trhu bude dostatečná, stabilní a solventní.
 • Jaká bude cenová úroveň a zda tato úroveň poskytne požadovaný stupeň ziskovosti.
 • Jaké jsou vaše výhody ve srovnání s konkurencí a proč se zboží koupí od vás.

Pouze pokud znáte odpověď na tyto otázky, pochopíte, jak podniknout obchodní plán v Bělorusku.

Marketing a prodej

Výsledkem je marketingová politika a prodejní plán. Musíte jasně představit: jaké zboží, v jakém objemu, za jaké ceny a jaké spotřebitele budete prodávat. Plán by neměl být v rozporu s analýzou trhu a zvolené strategie. Uveďte také vlastnosti reklamní kampaně, systém doručení, slevy a bonusy atd.

Funkční plány: investice, výroba, nákup, personál

Následující kroky by měly odpovídat otázce, jak splnit plán prodeje s minimálními náklady a zajistit potřebnou ziskovost.

 • Jaké investice potřebujete pro výrobu nebo otevření obchodních zastoupení?
 • Bude schopen zvládnout výrobní kapacitu? Jsou technologie účinné?
 • Kolik materiálů nebo zboží bude třeba zakoupit? Jaké ceny? Které dodavatele?
 • Kolik lidí potřebujete pro každou funkci. Nezapomeňte na administrativní funkce (IT, finance, právníci, back office atd.) A řídící funkce.

Výsledek etapy: formalizované plány pro každou funkci, které ukazují kvantitativní ukazatele (počet zaměstnanců v každé specialitě, například) a náklady. Buďte opatrní: všechny plány by si neměly navzájem odporovat.

Finanční plán

Dokument zobrazující všechny typy příjmů, nákladů, příjmů a plateb za každou funkci. Hlavní formy: konsolidovaná rozvaha, rozpočet příjmů a výdajů, rozpočet peněžních toků. Při sestavování byla stanovena potřeba a zdroje financování. Finanční plán - Vaše strategie v číslech, výsledek podnikatelského plánu v Bělorusku.

Design

Důležitý nuance, protože věřitel zkoumá hotový dokument. Ujistěte se, že jste vytvořili stručné shrnutí a analytické materiály a doprovodné materiály uvedené v aplikaci.

Jak udělat podnikatelský plán v Bělorusku

Potřeba podnikatelského záměru vyplývá z následujících důvodů: - řešení problémů plánování, stavebních projektů, jejich realizace, rozšiřování, restrukturalizace, modernizace a dalších důvodů; - přilákání finančních prostředků ve formě půjček na projekty, obchodní transakce; - Přilákat k realizaci plánů podniku potenciálních partnerů, kteří mohou investovat vlastní kapitál nebo nejnovější technologie, které mají k dispozici. V souladu s doporučeními pro vypracování a vyhodnocení podnikatelského záměru podniku schváleného Ministerstvem hospodářství Běloruské republiky dne 14. prosince 1994. podnikatelské subjekty Běloruské republiky by měly odrážet následující prvky podnikatelského plánu: Souhrn. Struktura shrnutí odpovídá struktuře samotného podnikatelského plánu. Souhrn shrnuje podstatu navrhovaného plánu rozvoje podniku.

Podnikáme podnikatelský plán

Podnikatelský plán: stáhnout vzor zdarma

Činnost nově vzniklého podniku je zaměřena na poskytování služeb v oblasti stravování pro osoby se středním příjmem. KOLEKCE AGENTURA Organizace. Stáhněte si obchodní plán.
(73,4 Kb) V současné době existují v naší zemi jedinečné podmínky pro organizaci nového typu podnikání: agentury pro inkaso pohledávek po splatnosti od podniků a jednotlivců (dále jen "inkasní agentury"). Objem bankovních úvěrů každoročně roste.

Počet komoditních úvěrů vydaných velkými velkoobchodními organizacemi se také zvyšuje (platí pro sektor bydlení a veřejných služeb, telekomunikační operátoři atd.). Nicméně všichni držitelé úvěrových portfolií čelí problému zpoždění a nevrácení dluhů.

OBCHODNÍ SHOP obchodní plán. Stáhnout.

Jak vytvořit podnikatelský plán pro podnik

Nejprve stačí 2 mistry na jednu směnu. V případě vysoké poptávky a velkého počtu zákazníků si můžete najmout další pracovní jednotku.

SP nebo LLC. Potřebujete zaplatit pouze registrační poplatek. Manažer může otevřít běžný účet, pokud ho potřebuje.

Navíc můžete objednat tisk. Nezapomeňte, že musí být určen typ činnosti. Chcete-li to provést, vyhledejte odpovídající kód. Poskytování kadeřnických a kosmetických salonů.

Zahrnuje nejen kadeřnictví, ale také manikúru, pedikúru, masáž obličeje.

Podnikové plánování v Bělorusku

Zpracování podnikatelského záměru předchází analýza. Před vypracováním podnikatelského záměru předchází analýza finančních a podnikatelských aktivit podniku, studie trhu a studie proveditelnosti různých alternativ pro rozvoj podniku na základě všeobecně uznávaných mezinárodních norem. finanční a ekonomické činnosti podniku, tržní studie a studie proveditelnosti různých alternativ pro rozvoj podniku založené na obecně uznávaných mezinárodních normách. Zdroje finančních prostředků na financování rozvoje podnikatelského záměru: Vlastní zdroje podniků, organizací a institucí, mimorozpočtové fondy, fondy potenciálních investorů.

Podnikatelský plán pro právní praxi v Bělorusku

Každá z těchto institucí pravděpodobně předloží své vlastní požadavky. Tak pro SES bude nutné předložit takové dokumenty jako: Smlouva o odstranění a likvidaci odpadků. Smlouva s chemickým čištěním o mytí potřebné prádlo. že žárovky jsou řádně odstraněny a likvidovány. Také budete muset získat časopis, který naznačuje, že organizace vede záznamy o spotřebě dezinfekčních prostředků.
Všichni pracovníci musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy.

Ostatní

Jak udělat podnikatelský plán v Bělorusku

Podnikové plány Podnikatelské plány Hotové obchodní plány a pokyny pro vypracování podnikatelského plánu Níže jsou hlavní etapy rozvoje podnikatelského záměru s podrobnými vysvětleními a tipy. Snažili jsme se připravit takový podnikatelský plánovací průvodce, na jehož základě by dokonce nově příchozí, který se nikdy předtím nenacházel při psaní podnikatelského plánu, mohl vypracovat slušný obchodní plán.

Metodika podnikového plánování (všechny druhy dokumentů (zejména metodické povahy) týkající se přípravy (tvorba podnikatelských plánů): požadavky, metodické pokyny, doporučení) Krok 1. Proč potřebujete obchodní plán? 2 kroky. Výběr standardu podnikového plánování ve 3 krocích.

Psaní podnikatelského plánu Shrnutí 4 kroků. Příprava oddílu Popis podniku 5 kroků. Příprava sekce Popis výrobků (služeb) 6 kroků. Analýza trhu 7 kroků. Příprava plánu výroby pro 8. krok. Vypracování plánu prodeje 9 kroků.

Jak udělat podnikatelský plán v Bělorusku

Správně vypracovaný obchodní plán je klíčem k úspěchu! Hlavním pravidlem při přípravě podnikatelského záměru - nehledáme připravený obchodní plán na internetu. Na internetu jsou šablony, používají je a popisují každý krok vašeho podnikání.

Nezapomeňte: plán je jakousi prkno, aby bylo dosaženo, což je dobrý výsledek. Být ambiciózní, ale nedávejte sny! Portál BusinessTrade.by nabízí širokou škálu obchodních plánů pro malé a střední firmy v různých oblastech.
Všechny obchodní plány zveřejněné na portálu lze stáhnout.

Jak vytvořit obchodní plán pro un v Bělorusku

Vzorky podnikatelských plánů Podle autorů projektu se společnost "XXXX" stala pletací továrnou na základě pracovního studia, které vyrábí zásadně nové moderní oblečení. komplex pro zpracování sójových bobů, který zahrnuje tři nezávislé výrobní závody. Všechna výrobní zařízení jsou konsolidována do jediného technologického řetězce, který je založen na technologii bez využití odpadů využívající vlastnosti sójových bobů. Organizace kulečníkového klubu.

Stáhněte si obchodní plán. (28.8 Kb) Počet lidí, kteří jsou finančně zabezpečeni a schopni strávit určitou částku peněz, aby mohli trávit svůj volný čas mimo domov, neustále roste.

Podnikatelský plán: stáhnout vzor zdarma

Podnikatelský plán nebo průvodce

Co je to podnikatelský plán a proč je?

Jakmile jste se rozhodli pro druh aktivity, stačí plánovat její organizaci. Každý potřebuje akční plán. Bez ohledu na to, co máte v úmyslu: chcete investovat peníze do investičního projektu nebo začít podnikat. Každý úkol by měl být analyzován, testován na schopnost generovat zisk a realismus. Bez takového plánu je obchodní činnost zakázána od té doby pravděpodobnost odletět z podnikání, aniž byste ho vstoupili, je vysoká.

Podnikatelský plán je v první řadě návodem k akci, posloupnosti a posloupnosti rozhodování. Podnikatelský plán je dokument, který popisuje všechny aspekty budoucího projektu, odráží také všechny možné problémy a řešení, s nimiž se můžete setkat.

Správně vypracovaný obchodní plán je klíčem k úspěchu! Hlavním pravidlem při přípravě podnikatelského záměru - nehledáme připravený obchodní plán na internetu. Na internetu jsou šablony, používají je a popisují každý krok vašeho podnikání. Nezapomeňte: plán je jakousi prkno, aby bylo dosaženo, což je dobrý výsledek. Být ambiciózní, ale nedávejte sny!

Portál BusinessTrade.by nabízí širokou škálu obchodních plánů pro malé a střední firmy v různých oblastech. Všechny obchodní plány zveřejněné na portálu lze stáhnout.

Podnikatelské plány pro automobilový obchod:

Podnikatelské plány pro podniky poskytující služby:

Podnikové plány: Stáhněte si připravené příklady.

365 hotových příkladů obchodních plánů

Upozorňujeme, že níže uvedené materiály obsahují pouze příklady typických obchodních plánů. Údaje, které jsou v nich uvedeny, lze považovat pouze za orientační, protože se trh a ceny neustále mění. Zároveň vám daný obchodní plán umožňuje získat stručnou představu o krocích, které bude třeba podniknout, aby úspěšně spustilo popsané podnikání.

Pokud potřebujete vytvořit vlastní podnikatelský plán s ohledem na specifika určitého regionu a vaši schopnost vyhledávat investory nebo partnery, doporučujeme vám kontaktovat odborníka portálu Openbusiness.ru Allaverdyan V.V. činnosti a plánování podnikání.

Stáhněte si připravené obchodní plány:

Podnikatelské plány pro automobilový obchod

Příklady hotových podnikatelských záměrů týkajících se automobilového obchodu, přepravy nákladu, výroby zařízení a dopravy.

Podnikové plány pro sektor služeb

Sběr hotových obchodních plánů pro podniky poskytující služby

Obchodní plány pro cestovní ruch

Stáhněte si příklady hotových obchodních plánů pro podniky cestovního ruchu a pohostinství.

Obchodní plány obchodních podniků

Sbírka hotových obchodních plánů pro maloobchodní firmy

Podnikové plány v oblasti vzdělávání a poradenství

Výběr bezplatných připravených obchodních plánů pro vzdělávací instituce a poradenské organizace

Podnikové plány pro finanční sektor a B2B

Příklady podnikatelských plánů pro podniky působící ve finančním sektoru

Podnikové plány pro online obchod a komunikaci

Podnikové plány týkající se internetového obchodu, špičkových technologií a softwaru.

Podnikové plány v medicíně a léčivých přípravcích

Připravené obchodní plány pro podniky farmaceutického průmyslu a medicíny.

Potravinářské obchodní plány

Příklady hotových obchodních plánů pro výrobu potravin

Cateringové obchodní plány

Sbírka hotových obchodních plánů pro organizace pohostinství.

Podnikové plány v oblasti nemovitostí, stavebnictví a designu

Připravené obchodní plány podniků působících v oblasti nemovitostí, výstavby, opravy a projektování.

Obchodní plány pro lehký průmysl

Výběr bezplatných obchodních plánů pro podniky lehkého průmyslu

Podnikatelské plány pro zemědělství

Sbírka hotových obchodních plánů pro zemědělství

Obchodní plány pro sport

Sbírka hotových obchodních plánů pro sprota

Obchodní plány pro domácí zvířata

Sbírka hotových obchodních plánů pro domácí zvířata

Obchodní plány pro publikování a reklamu

Připravené příklady ruských obchodních plánů pro vydavatelskou činnost, reklamní, mediální a zábavní průmysl

Tipy pro vlastní rozvoj podnikatelského plánu:

Chcete vědět, kdy se podnik vyplatí a kolik můžete skutečně vydělat? Volná aplikace "Business Calculations" již ušetřila miliony.

Zjistěte, jaké budou v příštích letech trendy, aby se moudře investovaly. Porovnejte stovky koncesí za tři dny nebo nabídněte svůj nápad stovkám potencionálních partnerů. 230 značek a 8 000 franšízů z 25 zemí. Uvidíme se u BUYBRAND!

Investice ze 100 000 rublů, v závislosti na městě. V síti více než 100 měst Ruské federace a SNS. Další informace.

Zisk až 600 000 rublů za měsíc, splacení 16 měsíců

Počáteční investice pro otevření salonu 8 milionů, ostrovy 3 miliony, značka 500 tisíc. Neexistuje žádný jednorázový poplatek. Licenční poplatky 2,73%. Záruka výkupu šperků.

Zoome - podívej se na své problémy v obličeji.

Přístup k 700 000 potenciálním partnerům, prodejcům a velkoobchodníkům. Prodáváme prodej na federální úrovni.

Najděte pokoj. Učitelský personál. Poskytujeme reklamní podporu. Plná automatizace podnikání.

Pouze ti, kteří mají opravdu zájem, uvidí vaši nabídku.

Příklady podnikatelských plánů

Podnikatelský plán každého podniku je vypracován podle určitých standardů v závislosti na rozsahu budov.

Z čeho se skládá obchodní plán? Proč je tak důležité věnovat pozornost každé části podnikatelského plánu bez a.

Nyní budeme jasně demonstrovat, jak napsat tento důležitý finanční dokument.

Nemovitosti a výstavba

Zábava a zábava

Služby pro podniky

Veřejné služby

Podnikatelský plán dodávky oběda

Obědní doručení je slibné podnikání, které vám umožní dosáhnout slušného zisku každý měsíc. Uspořádání této činnosti není obtížné, pokud budete dodržovat dobře složenou obchodní sekci.

Podnikatelský plán řeznictví

Navzdory všemožným snahám vegetariánských promotérů je maso jednou z nejdůležitějších potravin ve stravě. Proto, otevřít obchod s masem je slibný nápad, pokud budete držet výpočty v obchodním plánu.

Špinavý nápoj byl vždy velmi žádaný. Dnes nabízí trh nejširší výběr, ale upřednostňuje se především živé řemeslo piva. Výroba takového nápoje může přinést.

Fandování s přáteli pro váš oblíbený tým, pití piva z prostorných hrnek a jíst nenáročné občerstvení - to je ideální večerní plán pro návštěvu sportovního baru. A organizovat to všechno správně a.

Pizza je nejčastěji uspořádané jídlo na planetě. Zábavné party, setkání s přáteli a dokonce i firemní párty jsou zřídka bez toho. Na této jednoduché a cenově dostupné fast food bez kolosální.

Kult krásného a zdravého těla plodil obrovský kosmetický průmysl. A návštěva solária je jedním z povinných bodů programu. V tomto případě můžete vytvářet ziskové podnikání, zvláště pokud budete postupovat p.

Podnikatelský plán výroby řetězového řetězce

Vlastní výroba je podnik, který přináší stabilní příjmy. Výroba řetězových sítí vyžaduje mírnou investici a rychle se vyplatí, pokud budete dodržovat příslušný obchodní plán.

Taxi Business Plan

Taxi se stává stále oblíbenější formou dopravy kvůli jeho pohodlí a přijatelným cenám. Navzdory vysoké konkurenci je to ziskové podnikání, které může přinést dobrý zisk.

Rekonstrukce podnikatelského plánu

Domácí cestovní ruch je slibným a aktivně se rozvíjejícím směrem cestovního ruchu, na kterém můžete vybudovat ziskové podnikání. Zvažujeme podnikatelský záměr pro rekreační středisko, které přináší příjem jeho majiteli.

Podnikatelský plán pro kancelář sázkových kanceláří

Za nevšedními dveřmi kanceláře sázkových kanceláří se často váží vášeň. A majitelé klidně a sebejistě zváží zisk. Ale aby tento obchod byl úspěšný, musíte udělat podnikatelský plán a p.

Potřebuji podniknout samostatný podnikatelský plán, nebo můžu se zbavit skutečnosti, že si mohu zdarma stáhnout podnikatelský plán a přizpůsobit ho realitě mého města a obchodního formátu? Každý se rozhodne, jak jednat. Nicméně podnikatelský plán s výpočty je nezbytný pro jakékoli podnikání a bude nutné pracovat na něm do jednoho stupně. Jedním z hlavních cílů portálu BIBOSS je usnadnit práci na přípravě nebo hledání vhodného podnikatelského plánu.

Příklady obchodních plánů v Bělorusku

Materiály v této sekci jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelům.

 1. Obchodní plán telefonního centra
 2. PR obchodní plán
 3. Obchodní plán Ticket Office
 4. Podnikatelský plán letecké společnosti
 5. Autoshop obchodní plán
 6. Podnikový plán závodních automobilů
 7. Podnikový plán mytí automobilů
 8. Pronájem podnikatelského plánu
 9. Automatický obchodní plán
 10. Parkovací obchodní plán
 11. Podnikatelský plán pro autoškoly
 12. Agentura obchodního plánu outdoorová reklama
 13. Obchodní plán realitní kanceláře
 14. Podnikatelský plán realitní kanceláře (možnost 2)
 15. Agentura obchodního plánu pro pořádání akcí
 16. Agentura obchodního plánu pro pořádání akcí (možnost 2)
 17. Agentura obchodního plánu pro pořádání akcí
 18. Obchodní plán čerpací stanice
 19. Obchodní plán Aquapark
 20. Lékařský obchodní plán
 21. Podnikatelský plán architektonické kanceláře
 22. Rekonstrukce podnikatelského plánu
 23. Podnikatelský plán lázně (možnost 2)
 24. Koupel v obchodním plánu
 25. Obchodní plán banky
 26. Podnikatelský plán bar-pub-skla
 27. Obchodní plán společnosti
 28. Podnikatelský plán pro betonářské závody
 29. Obchodní plán kulečníkového klubu (možnost 2)
 30. Obchodní plán kulečníkového klubu
 31. Palačinkový obchodní plán
 32. Bowlingový klub podnikového plánu
 33. Podnikatelský plán pro makléřskou společnost
 34. Podnikatelský plán pekárny
 35. Boutique business plán
 36. Obchodní plán webového studia
 37. Podnikatelský plán veterinární kliniky
 38. Vinařský obchodní plán
 39. Podnikový plán gynekologické kanceláře
 40. Obchodní plán pro lyžařskou základnu
 41. Hotelový obchodní plán
 42. Podnikatelský plán dřevozpracujícího podniku (možnost 2)
 43. Obchodní plán obchodu pro děti
 44. Podnikatelský plán mateřské školy
 45. Podnikatelský plán dětského centra
 46. Diagnostické centrum Business Plan
 47. Podnikatelský plán bydlení a veřejných služeb
 48. Podnikatelský plán stravování
 49. Pet Shop Obchodní plán
 50. Podnikový plán výherních automatů
 51. Podnikatelský plán pro vydavatelství
 52. Podnikatelský plán investičního projektu výroby sazí
 53. Podnikatelský plán pro investiční projekt dolního světa
 54. Podnikatelský záměr investičního projektu workshopu
 55. Podnikatelský plán investičního projektu
 56. Internetový obchodní plán kasina
 57. Podnikatelský plán Internetová kavárna
 58. Obchodní plán online obchodu
 59. Internetový obchodní plán portálu
 60. ISP Business Plan
 61. Internetová obchodní kancelář
 62. Podnikatelský plán náborové agentury
 63. Obchodní plán karting klubu
 64. Podnikatelský plán lodí a jachet klubu
 65. Obchodní plán kavárny rychlý servis
 66. Podnikatelský plán restaurace
 67. Cafe business plan
 68. Podnikatelský plán kavárny
 69. Kino obchodní plán
 70. Kiosk obchodní plán zdarma
 71. Podnikatelský plán cihelny
 72. Čištění podnikatelského plánu
 73. Obchodní plán knihkupectví
 74. Podnikatelský plán pro výrobu klobás
 75. Agentura pro sběr podnikatelského plánu
 76. Podnikatelský plán pro krajinnou designovou společnost
 77. Podnikatelský plán pro dopravní společnost
 78. Podnikatelský plán pro softwarovou společnost
 79. Podnikový plán počítačového klubu (možnost 2)
 80. Podnikový plán počítačového klubu (možnost 3)
 81. Podnikový plán počítačového klubu (možnost 4)
 82. Počítačový obchod s obchodním plánem
 83. Podnikový plán pro počítačové kurzy
 84. Podnikatelský plán cukrárny (možnost 2)
 85. Podnikatelský plán cukrárny
 86. Jezdecký klubový obchodní plán
 87. Podnikatelský plán poradenská společnost
 88. Kávovary pro obchodní plán
 89. Obchodní plán kavárny
 90. Podnikatelský plán úvěrového plánu
 91. Podnikatelský plán společnosti Crematorium
 92. Kulinářský obchodní plán
 93. Podnikatelský plán pro jazykové kurzy
 94. Podnikový plán kurýrní služby
 95. Podnikatelský plán bruslení ledem
 96. Podnikatelský plán leasingové společnosti
 97. Podnikový plán logistického centra
 98. Podnikatelský plán zastavárny
 99. Podnikové plány obchodování s díly pro automobily
 100. Obchodní plán obchod šperky

Materiály v této sekci jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelům.

100 připravených obchodních plánů

100 hotových obchodních plánů z různých oborů podnikání:

1. Oblasti výroby (3o připravené obchodní plány) - Stažení obchodních plánů

2. Obchod (5 hotových obchodních plánů) - Stáhněte si obchodní plány

3. Automobilový obchod (5 hotových obchodních plánů) - Stáhněte si obchodní plány

4. Turistické podnikání (3 hotové obchodní plány) - Stáhněte si obchodní plány

5. Počítačové podnikání (16 hotových obchodních plánů) - Stáhněte si obchodní plány

6. Stavební podnikání (9 hotových obchodních plánů) - Stažení obchodních plánů

7. Restaurace (5 hotových obchodních plánů) - Stáhněte si obchodní plány

8. Sphere zábavy (7 hotových obchodních plánů) - Stáhněte si obchodní plány

9. Servisní průmysl (6 hotových obchodních plánů) - Stáhněte si obchodní plány

10. Další průmyslová odvětví (14 hotových obchodních plánů) - Stažení obchodních plánů

 • Jak vytvořit obchodní plán?
  Každý začínající podnikatel si myslí, jak správně vypracovat obchodní plán. Koneckonců, každý neustále tvrdí, že pro podnikání.
 • Správná investice vašich peněz do podnikání někoho jiného
  Každý se diví, jak vytvořit vlastní podnikání. Samozřejmě, pokud to dělají od začátku, pak to bude vyžadovat nejen vlastní investice, ale také.
 • Vytvoření obchodního plánu agentury pro modelování
  Modelové podnikání je vhodné pro aktivní lidi, kteří jsou zvyklí být pod almužnou pozornosti. Tento obchod je krásný, ale není snadný. Co potřebujete.
 • Podnikatelský plán pro ovčí farmy
  Navzdory každoročnímu nárůstu produkce ovcí v naší zemi poptávka po skopové maso nadále převyšuje nabídku. Nedostatek.

Kategorie: Publikováno 02/01/2010

Příklad podnikatelského plánu

Je tento trh tou nejlepší volbou pro váš produkt nebo službu? Jsou výhody práce s vaší firmou jasné? Splňuje produkt potřeby zákazníků? Pokud si nejste jisti odpověďmi, pak se ujistěte o krok zpět a přečtěte si základy spuštění. Za druhé, jasně pochopte, co můžete nabídnout. Například tam jsou určitě dost restaurací ve vašem městě, a všechny z nich nabízejí jednu věc - jídlo. Ale každá z nich se zaměřuje na různé potřeby zákazníků: McDonalds prodává rychlé občerstvení, další restaurace nabízí italskou kuchyni v rustikálním stylu, třetí se specializuje na mořské plody. Všechny tyto restaurace prodávají jídlo, ale pro různé cílové zákazníky hledají svou jedinečnou prodejní nabídku. To, co opravdu prodávají, je kombinace produktu, hodnoty, atmosféry a zkušeností se značkami. Za třetí, nesnažte se stát se "jackem všech obchodů", myslete strategicky.

Podnikatelský plán: stáhnout vzor zdarma

Podnikatelský plán nebo příručka k akci Co je to podnikatelský plán a proč je? Jakmile jste se rozhodli pro druh aktivity, stačí plánovat její organizaci. Každý potřebuje akční plán. Bez ohledu na to, co máte v úmyslu: chcete investovat peníze do investičního projektu nebo začít podnikat. Každý úkol by měl být analyzován, testován na schopnost generovat zisk a realismus.

Podnikatelský plán pro právní praxi v Bělorusku

Je užitečné znát podnikatelský plán podniku Podnikatelský plán každého podniku je vypracován podle určitých standardů v závislosti na rozsahu budoucnosti... Struktura podnikatelského plánu Co se skládá z podnikatelského plánu? Proč je tak důležité věnovat pozornost každé části podnikatelského plánu bez a... Příklad podnikatelského plánu Nyní budeme jasně demonstrovat, jak správně napsat tento důležitý finanční dokument.

Kategorie podnikatelských plánů Podnikatelský plán pro výrobu řetězových sítí Vlastní výroba je podnik, který přináší stabilní příjmy. Výroba řetězových sítí vyžaduje mírnou investici a rychle se vyplatí, pokud budete dodržovat příslušný obchodní plán. Taxi taxi business plán se stává stále více populární formou dopravy kvůli jeho pohodlí a přijatelné ceny.

Navzdory vysoké konkurenci je to výnosné podnikání, které může přinést dobré zisky.

Příklad podnikatelského plánu

Popis existujících podniků: - stručný popis řízení; - analýza trhu (objem trhu a trendů, konkurence, SWOT analýza), - politika produkt (rozsah, akcie, obchod, funkce pro ukládání, skladování a přeprava zboží); - stanovení cen (výrobní náklady, marže, poskytnutí úvěru, je cena vedení slevy), - distribuce (databáze), - materiálních zdrojů (zařízení, které je k dispozici a chcete-li), pokud si nemůžete koupit všechno možné leasing vybavíme Ania, to jsme již informovali v jiném článku, - prostor (umístění, dostupné a nezbytné prostory), - personál (počet, kvalifikace, odměňování, pracovní doby), - tržby a zisk prognóza pro příští období, - potřeba finančních prostředků ( hodnocení dlouhodobého majetku, osobní finance, investiční plánování zvenku).

Jak vytvořit podnikatelský plán pro podnik

Je to způsobeno skutečností, že civilní obyvatelstvo začalo projevovat zájem nejen o své povinnosti, ale také o jejich právach. K obsahu Kdo je tento podnik? Tendence apelovat na právníky dnes je patrná nejen mezi velkými společnostmi, ale také mezi jednotlivci, kteří ve svém každodenním životě čelí nejvíce zdánlivě nepřekonatelným otázkám v oblasti nemovitostí, sociálních dávek a rodinných vztahů. Jedná se o běžné spory:

 • nezákonné propouštění;
 • nevhodná mzda;
 • rozdělení majetku po rozvodu;
 • rodinné rozdíly v tématu dětí.

Věková kategorie klientů je 30-55 let.

Předpokládá se, že tito občané budou mít určitou pozici ve společnosti s příjmem nad průměrem. Pokud hovoříme o organizacích, jedná se o malý a střední podnik.

Ostatní

V takovém případě budou od vás požadovány následující údaje pro vypracování podnikatelského plánu: 1) Hlavní cíle a cíle, pro které je zapotřebí financování. 2) Finanční schopnosti podniku. 3) Trh, na kterém společnost působí. 4) Hlavní položky výdajů. Podnikatelský plán pro rozvoj malého podniku Pro malý podnik by možná nejlepší volbou bylo vypracovat vlastní obchodní plán. Samozřejmě to bude méně. V základním pojetí je podnikatelský plán posouzení potřeby financování podniku.
Je popsán pomocí verbálních a číselných indikátorů. Chcete-li začít, definujte svou firmu. Podnikatelský plán pro malou firmu by měl zahrnovat: - jaká je podstata vašeho podnikání, jaká strategie a cíle - co budete vyrábět nebo prodávat - jak zákazníci získají přístup k vašemu zboží - v obchodě, na internetu, telefonicky - jakou cenu politiky.

Příklady připravených obchodních plánů - ukázka s výpočty

Podnikové plány: Stáhněte si připravené příklady.

Obsah Konkurence V Bělorusku by podnikatelský plán advokátní kanceláře, jeden z příkladů, které zde můžete koupit, měl také vzít v úvahu, že budete muset jednat s velkým počtem konkurenčních firem. Proto musíte udělat sázku na vysoce kvalifikované specialisty, kteří budou najati. Na rozdíl od skutečnosti, že právní vysoká škola je nejžádanější na univerzitách, ne každý absolvent si může dovolit otevřít vlastní praxi, a proto musíte zvolit pouze ty nejinteligentnější, nezapomínejte stále na to, abyste zlepšili své dovednosti - tyto náklady by měly být předvídány při přípravě podnikání -plan
Obsah Prostory a vybavení Společnost se dvěma specialisty bude potřebovat kancelář s rozlohou nejméně 20 čtverců. Poloha - centrální část města.

Vzorky obchodních plánů

Pokud jde o rozpočet vašeho spuštění, měli byste také udělat důležité předpovědi zde: 1. Jaký příjem obdržíte po prvním roce nebo období? Jaký bude růst tržeb v příštím období? Vlastnosti cen: cena, prodejní cena?

Jaké zásoby jsou potřebné? Seznam a prognóza hlavních a provozních nákladů. Kolik pracovníků potřebujete, jejich plat, odpočty z rozpočtu, může potřebovat školení zaměstnanců o tom, jak je realizovat? Jaký daňový systém budete pracovat?

Prodáváte nebo pronajímáte prostory a vybavení? Kdo bude s ním dodavatelem a pracovními podmínkami?

Příklady podnikatelských plánů

Jak podpoříte svou firmu? S jakou reklamou? Podnikový plán pro vytvoření podnikuVšechny části dokumentu při vytváření nového podniku:

 • Souhrn
 • Popis projektu, jaká je jeho jedinečnost.
 • Analýza trhu.
 • Organizační plán.
 • Funkce správy.
 • Sektor služeb nebo produktové řady.
 • Marketingový plán a prodej.
 • Žádost o financování.
 • Finanční plán a prognóza.
 • Aplikace

Při zahájení podnikání byste měli vzít v úvahu, že trh je dostatečně nasycen řadou zboží a služeb. Jak rozlišovat svůj podnikatelský projekt od ostatních, aby byl atraktivní pro investory? První je definice cílového trhu a proč ho kupují od vás.

Podnikatelský plán pro právní praxi v Bělorusku

Správný projekt budoucího podnikání je polovinou úspěchu celé akce. Hlavní součásti procesu vytváření podnikatelského plánu jsou skutečná myšlenka a správné plánování. Ti, kteří se vážně rozhodli dělat svou práci, budou mít zájem zvážit příklad podnikatelského plánu, který bude relevantní pro Bělorusko, Rusko, Kazachstán a Ukrajinu. Najdete mnoho variant podobných dokumentů a můžete je snadno zakoupit odkazem.

Otevřeme advokátní kancelář

Důležitost poskytování právních poraden a služeb je dnes velmi vysoká. Je to způsobeno skutečností, že civilní obyvatelstvo začalo projevovat zájem nejen o své povinnosti, ale také o jejich právach.

Pro koho je tato firma určena?

Tendence apelovat na právníky dnes byla zaznamenána nejen mezi velkými společnostmi, ale také mezi soukromými osobami, které ve svém každodenním životě čelí nejvíce zdánlivě nepřekonatelným otázkám v oblasti nemovitostí, sociálním dávkám, rodinným vztahům. Jedná se o běžné spory:

 • nezákonné propouštění;
 • nevhodná mzda;
 • rozdělení majetku po rozvodu;
 • rodinné rozdíly v tématu dětí.
Věková kategorie klientů je 30-55 let. Předpokládá se, že tito občané budou mít určitou pozici ve společnosti s příjmem nad průměrem. Pokud hovoříme o organizacích, jedná se o malý a střední podnik.

Soutěž

V Bělorusku by podnikatelský plán advokátní kanceláře, jeden z příkladů, které můžete koupit zde, měl také vzít v úvahu, že budete muset jednat s velkým počtem konkurenčních firem. Proto musíte udělat sázku na vysoce kvalifikované specialisty, kteří budou najati.

Na rozdíl od skutečnosti, že právní vysoká škola je nejžádanější na univerzitách, ne každý absolvent si může dovolit otevřít vlastní praxi, a proto musíte zvolit pouze ty nejinteligentnější, nezapomínejte stále na to, abyste zlepšili své dovednosti - tyto náklady by měly být předvídány při přípravě podnikání -plan

Pokoje a zařízení

Firma s dvěma specialisty bude potřebovat kancelář, jejíž plocha by měla být nejméně 20 čtverců. Poloha - centrální část města. Taková kancelář v Bělorusku bude stát 35 až 40 tisíc ruských rublů (dále všechny částky jsou také uvedeny v ruských rublech).

Z vybavení, které potřebujete (cena v rublech):

 • MFP - 10 000;
 • telefony - 5 000;
 • notebooky - 40 000;
 • kávovar - 10 000;
 • hlasové rekordéry - 5 000;
 • nábytek - 50 000.

Celkem: 120 000 rublů.

Zaměstnanci

V počáteční fázi by vaše společnost měla sestávat alespoň z:

 • odborník v občanském zákoníku;
 • trestního právníka.

Každý plat je nejméně 55 tisíc rublů měsíčně. Outsourcing může fungovat:

 • účetní;
 • bezpečnost (na "panic button").

Povolení pracovat v kanceláři nebude nutné, protože advokátní služby nebudou poskytovány. Podnik je možné vydat jako SP.

Příjem

Závisí na příjmech z kvalifikace a úrovně výcviku. Celá řada služeb je rozdělena do dvou kategorií:

 • konzultace;
 • příprava dokumentů.

Jeden odborník denně může poskytnout 4-5 konzultací za cenu 800-900 rublů. Příprava dokumentů stojí 2,5-3 000 rublů. Očekávané příjmy - 360-400 tisíc rublů na jeden měsíc. Ziskovost podniku tedy může činit 25-30%.

Nákup připraveného podnikatelského plánu

Po pokusu o vlastní podnikatelský záměr se setkáte s mnoha složitými problémy, které vám mohou zabránit v realizaci vašeho plánovaného podnikání. Proto je snadnější přijmout hotový podnikatelský plán právnické kanceláře, s níž si můžete přečíst, a pokud chcete, zakoupit odkaz.

Ostatní

Výroba a prodej cukrovinek

Shrnutí

Počáteční náklady a první měsíc práce, BYN

rentabilita 1. rok

ziskovost druhého a čtvrtého

Stáhněte si obchodní plán na odkazu:

Studiové franšízy z vitrážového skla

Shrnutí

Podnikatelský záměr "Obchodní jablka karamelu"

Výroba a prodej karamelizovaných jablek je nový a velmi slibný typ podnikání, který vyžaduje nízké náklady na materiál a umožňuje získat stabilní vysoký plat.

Dezert z jablek v karamelovém obalu může být rychle a snadno připraven v podmínkách pouličního obchodu. Současně, jako hlavní produkty, jsou požadovány čerstvé, šťavnaté jablka odrůd sladkokyselých a karamelový sirup. Chuť jablek v karamelu je pikantní a sladká a vzhled je velmi chutný, přitahuje širokou škálu spotřebitelů dezertů.

Top