logo

Vynález se týká způsobu výroby umělého sněhu s negativní okolní teplotou a může být použit k pokrytí umělých zasněžených sjezdovek. Vynález je zaměřen na snížení hydrodynamické odolnosti průtokových kanálů vodní postřikovací vody s možností spotřeby vody při nízkém tlaku. Zařízení obsahuje uzel pro stříkání vody, vyrobený ve formě řady trubek uspořádaných rovnoměrně mezi sebou v radiálním směru v rovině kolmé k ose otáčení dutého hřídele elektromotoru. Vstupy trubek jsou připojeny k dutině hřídele motoru. Na výstupu trubek jsou upevněny trysky. Po zapnutí elektrického pohonu a přivádění vody kanálem dutého hřídele elektromotoru k jednotce postřikovače vody začne stříkací jednotka pracovat v režimu odstředivého čerpadla. 1 hp f-ly, 3 ill.

Oblast techniky Oblast techniky Vynález se týká oblasti techniky určeného k výrobě umělého sněhu při negativní teplotě okolí a může být použita zejména pro pokrytí umělých zasněžených sjezdovek.

Zařízení na výrobu umělého sněhu, obsahující uspořádány aerodynamického tělesa pohonu motoru na oběžné kolo axiálního ventilátoru, jehož otočný hřídel je pevně namontována a umístěna na aerodynamické těleso vody stříkací jednotky ve formě trubkového prstence s tryskami spojeny s přívodním vody vysokotlakým (U.S. Č. 6378778, IPC F25C 3/04).

V takovém zařízení je pro účinnou činnost jednotky s postřikem vody vyžadováno dodání vysokotlaké vody, tj. vyžaduje použití silné čerpací stanice.

Zařízení na výrobu umělého sněhu, obsahující pohon motor na jednom konci dutého hřídele, který je pevně namontován vodní paprsky montáž průtokových kanálů, které komunikují s dutým hřídelem motoru, druhý konec motoru dutého hřídele je napojen na přívodní potrubí vody (PCT přihláška № WO 02/075228 A1, obr. 1, IPC F25C 3/04).

V tomto zařízení pro výrobu umělého sněhu, které je nejblíže nárokovanému zařízení kombinací vlastností, jsou průtokové kanály vodní postřikovací jednotky tvořeny překrytými vlnitými kotouči a vytvářejí vysokou hydrodynamickou odolnost, což významně snižuje účinnost zařízení. Kromě toho, pro efektivní provoz sestavy rozprašováním vody vyžaduje průtok vody pod vysokým tlakem, což zvyšuje spotřebu energie zařízení.

Technickým výsledkem nárokovaného zařízení pro výrobu umělého sněhu je snížení hydrodynamické odolnosti průtokových kanálů vodní postřikovací vody a zajištění spotřeby nízkotlaké vody přiváděné do vodní postřikovací vody.

Srovnávací analýza prototypu ukazuje, že navrhovaná zařízení pro výrobu umělého sněhu vyznačující se tím, že průtočné kanály jednotky stříkání vody jsou provedeny v řadě trubek uspořádaných s danou stejných vzdálenostech od sebe mezi nimi radiálně v rovině kolmé k ose otáčení motoru, vyznačující se tím, že jsou připojena vstupní trubice s dutinou hřídele elektromotoru, jsou trysky upevněny na výstupu trubek, trubky v podélném řezu jsou vytvořeny s vnitřním kanálem s proměnným průřezem s poklesem na výstup konci trubice. Navíc uzel pro stříkání vody je opatřen alespoň jednou další řadou trubek uspořádaných v daném stejném kroku mezi sebou a posunutých o polovinu kroku vzhledem k první řadě trubek radiálně v rovině rovnoběžné s rovinou uspořádání první řady trubek. Tento rozdíl od prototypu dává důvod k tvrzení, že navrhované technické řešení vyhovuje kritériím patentovatelnosti vynálezu "novosti". Srovnání navrhovaného zařízení nejen s prototypem, ale také s dalšími technickými řešeními v této oblasti technologie neumožnilo odhalit v nich znaky podobné charakteristickým rysům, které umožňují vyvodit závěr o splnění podmínky patentovatelnosti "invenční krok".

Podstata vynálezu je znázorněna na výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení pro výrobu umělého sněhu, obecný pohled v řezu; obrázek 2 - vodní nástřiková voda (volitelná výbava), celkový pohled ze strany, obrázek 3 - vodní nástřiková voda (volitelná výbava), pohled shora.

Zařízení na výrobu umělého sněhu obsahuje (obr. 1) pohon ve formě elektromotoru 1, na jednom konci dutého hřídele 2, jehož jednotka pro rozstřikování vody je pevně uložena, druhý konec dutého hřídele 2 je připojen k přívodní trubce 3 vody. postřikování vodou jednotka je uspořádána (2, 3) ve formě řady trubek 4 uspořádaných s předem stanovenou roztečí rovnající se navzájem radiálně v rovině kolmé k ose otáčení hřídele 2 motoru 1. Vstupy trubek 4 jsou spojeny s dutinou hřídele 2 (obrázek 1), které tlustostěnná přechodová pouzdra 5 pevně uložená na hřídeli 2 pro vytvoření komory 6, jejíž dutina je spojena se vstupem trubek 4 a je šroubově těsně utěsněna shora se šroubovacím víčkem 7. Trubky 4 jsou vytvořeny v podélném řezu 4.1 s variabilním průřezem vnitřního kanálu 4.1 trubice 4, na které jsou fixovány trysky 8. Jednotka pro rozprašování vody může být vybavena alespoň jednou další řadou trubek 9 (obr. 2, 3) uspořádaných s danou stejnou vzdáleností mezi sebou a posunutými o polovinu kroku vzhledem k první řadě trubek 4 radiálně rovinou rovnoběžnou s rovinou uspořádání první řady trubek 4.

Zařízení funguje následovně.

Po zapnutí elektromotoru 1 (obr. 1) a přivádění vody potrubím 3 se hřídel 2 začne otáčet a vodní atomizační jednotka ve formě trubek 4 upevněná k ní, která po naplnění komory 6 vodou začne pracovat v režimu odstředivého čerpadla, během kterého voda z potrubí 3 přes kanál 10 dutého hřídele 2 vstupuje do komory 6, kde v důsledku odstředivých sil způsobených otáčením trubek 4 je voda přes vnitřní kanály 4.1 proměnného úseku s rostoucí rychlostí na výstupní konec trubek 4 tryskami 8 vyhozena, rechayas při vysoké úhlové rychlosti otáčení rozprašovací jednotky vody a vysokou lineární rychlostí 4,1 až vnitřních kanálů s relativně pevnou venkovní vzduch se převádí na mlhovinu, která ochlazuje negativní teplota vnějšího vzduchu je uložena na zemi, v podobě umělého sněhu. Kromě toho, jelikož vnitřní kanál 4.1 trubek 4 je vyroben z proměnlivého průřezu s poklesem na výstup, pak podle hydrodynamických zákonů protéká voda trubkami 4 v důsledku odstředivých sil s optimálním objemovým průtokem, to znamená, že zařízení pracuje s optimální účinností. Dále zajistěte, aby fungování místa stříkání vody v režimu odstředivého čerpadla umožňovalo použití vody z běžných klempířů bez zvláštního zvýšení tlaku. Zavedení jednotky rozstřikovací vody s jednou další řadou trubek v rovině rovnoběžné s rovinou první řady trubek umožňuje zvýšení objemu postřikované vody nejméně dvakrát a zvýšení produktivity tvorby sněhu ve stejném rozsahu.

1. Zařízení na výrobu umělého sněhu, obsahující hnací motor na jednom konci dutého hřídele, který je pevně namontován vodní paprsky montáž průtokových kanálů, které komunikují s dutým hřídelem motoru, druhý konec motoru dutého hřídele je připojen k vodovodnímu potrubí, vyznačující se tím, že průtokové kanály vodní rozprašovací jednotky jsou vytvořeny ve formě série trubek uspořádaných s daným rovným krokem mezi sebou radiálně v rovině kolmé k ose otáčení hřídele elektromotoru vstupní otvory trubek jsou spojeny s dutinou hřídele motoru, trysky jsou upevněny na výstupu trubek, trubice v podélném řezu jsou vytvořeny s vnitřním kanálem s proměnlivým průřezem s poklesem na výstupní konec trubky.

2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že vodní nástřiková voda je opatřena nejméně jednou další řadou trubek uspořádaných ve stejném kroku mezi sebou navzájem a posunutých o polovinu kroku vzhledem k první řadě trubek radiálně v rovině rovnoběžné s rovinou první řady trubek.

franchizy.com největší adresář franšízy

Podnikání ve výrobě umělého sněhu

Umělý sníh na trhu se objevil poměrně nedávno. Tento materiál je analogický přírodnímu sněhu. Ze stejné sněhově bílé a nadýchané.

Navzdory skutečnosti, že mnoho lidí si ani neuvědomuje, že umělé zasněžování může být zakoupeno, existují zákazníci, kteří neustále nakupují velké množství tohoto materiálu. Právě proto je vytváření vlastního podniku, který se specializuje na výrobu umělého sněhu, ziskovou činností.

Hlavní cílové publikum

Umělý sněh má vynikající výkon, takže má velkou poptávku od majitelů lyžařských středisek, zimních atrakcí i rekreačních oblastí.

Pro pohodlnou jízdu potřebujete minimálně 30 centimetrů vrstvy sněhu. Jen alpské stezky jsou pokryty dostatečným množstvím každou sezónu. V ostatních střediscích, aby byly pro lyžaře a snowboardisty ideální podmínky, musí být trať vyplněna umělým zasněžováním. Zvláště často je to nutné na začátku zimy a na konci sezóny. Během těchto období, hodně turistů a malého sněhu.

Lyžařské svahy jsou často pokryté umělým materiálem i v období, kdy je dostatek přírodního sněhu, ale vzhledem ke své kvalitě není vhodný pro majitele lyžařských středisek. Umělý sníh překonává přirozený sníh v řadě vlastností.

Tento materiál je skutečnou spásou pro majitele lyžařských středisek, protože umožňuje za všech klimatických podmínek otevřít trasy pro lyžování. Jinak by se nemohly vyhnout ztrátám.

Umělý sníh pomůže vytvořit sváteční atmosféru během novoročních svátků, dokonce i příroda nemá rád zasněžené krajiny.

Dobrým řešením pro majitele saun, sauny bude vytvoření "sněhové místnosti" plné umělého sněhu. Návštěvníci budou absolutně potěšeni příležitostí "ponořit se" do snowdrifu po páchnoucí parní místnosti.

Nezbytné vybavení pro tvorbu výroby

Umělé zasněžování je vytvořeno za pomoci speciálních sněhových strojů. Jsou nazývány kanony. Uvnitř tohoto zařízení jsou instalovány výkonné generátory, vytvářející kontinuální proud vzduchu. Do tohoto proudu jsou vstřikovány kapky vody. Dále generátor vytéká výslednou směs do prostoru, což vede ke vzniku sněhu ve vzduchu, který klesá na zem.

Náklady na vybavení a odhadované náklady

Náklady na zbraně, které mohou vytvářet sněhovou pokrývku na jednom svahu, dosahují 3-6 milionů rublů. Zvláštní cena závisí na výrobci. Je důležité mít na paměti, že příprava zařízení pro údržbu jednoho svahu trvá 3-4 měsíce. Tato doba je zapotřebí k instalaci elektřiny a vody. Koupit potřebné vybavení vytvořit "sníh pokoj" může být za 150 tisíc eur.

Kromě toho musí výrobce zaplatit marži. Jeho cena dosahuje 20%.

Začátek výroby umělého sněhu vyžaduje minimální počáteční kapitál ve výši 20-25 tisíc dolarů.

Většina podnikatelů používá cizí zařízení. Má vysoké náklady. Nicméně cenově dostupné domácí sněhové děla a pušky se již objevily na trhu. Jejich kvalita je dostatečně vysoká na to, aby vytvořila nepřerušený výrobní proces a náklady jsou mnohem nižší než cena zahraničních analogů.

Odhadovaný zisk

Vzhledem k tomu, že údržba lyžařských sjezdovek vyžaduje velké objemy výroby, aby bylo dosaženo solidního příjmu, postačí, aby byly objednány 3-4 objednávky za rok. Tento režim provozu zajistí ziskovost 20-25%.

Spolupráce s majiteli lyžařských středisek přináší hlavní zisk majitelům umělého zasněžování. Většina objednávek z nich jde od dubna do května. Během tohoto období by zařízení mělo být plně funkční.

Velmi výhodná je spolupráce se soukromými zákazníky. Mnoho majitelů chaty projevuje touhu ozdobit svůj dvůr umělým zasněžováním, zejména v předvečer svátků. Také poptávka po tomto materiálu je v reklamních agenturách.

Schéma činnosti společnosti pro výrobu sněhu

Práce podniku na výrobu sněhu začíná výběrem a nákupem vybavení. Kromě toho musíte objednat vysoce kvalitní součásti. Můžete to udělat v zahraničí nebo použít výrobky domácích výrobců. Poté následuje stupeň jeho montáže, po kterém je zařízení připraveno k provozu. Domáci podnikatelé se mohou učit od západních kolegů, kteří pracují na trhu těchto služeb již 30 let.

V procesu činnosti je důležité sledovat kvalitu zařízení. Jeho porucha může vést k narušení lyžařské sezóny. Takové potíže zkazí pověst společnosti, což je nepřijatelné.

Umělé zasněžování

Navzdory rozšířenému názoru může být vysoce specializované podnikání také často ziskové. Takže v tomto článku se budeme zabývat obchodem s výrobou a prodejem umělého sněhu.

Tento sníh se používá na některých zajímavostech, stejně jako na mnoha sjezdových tratích. Zvláště v místech s mírným klimatem, kdy není možné udržovat skutečný sníh po celý rok. Navíc moderní technologie umožňují vytvářet umělý sníh, který překračuje své přirozené vlastnosti. Koneckonců, skutečný padající sníh nemůže důsledně poskytovat potřebnou tloušťku krytu, zatímco s pomocí umělého je možné prodloužit životnost takových objektů jako jsou lyže několikrát.

K výrobě umělého sněhu jsou potřeba jen dvě věci: umělý sněhový generátor a speciální složka nazvaná "sněhový prášek". Materiál poháněný generátorem reaguje s vodou a několikrát se zvyšuje na výstupu. A výsledný obal se ve skutečnosti nijak neliší od skutečného sněhu. Umělý sněh může zůstat v pracovním stavu několik dní. Ale pokud jej nalíte vodou, stává se to znovu nezbytnou formou.

Umělý sněhový generátor dnes lze zakoupit za cenu 10 tisíc, až 20 tisíc cu. Náklady se liší v závislosti na nastavených parametrech: rozdílný výkon a rozstřikování umělým zasněžováním. Podle praktických údajů potřebujete k vrácení takových investic pouze 4 objednávky za rok, což znamená, že takový obchodní nápad je docela zajímavý a splatný.

Umělý obchod sněhu

Daleko od všech vědí o dostupnosti zboží, jako je umělý sníh. Mezitím sníh, bílý, světlý a načechraný, dnes je docela možné koupit. Navíc je pro určité kategorie zákazníků stále poptávka, což nám umožňuje mluvit o ziskovosti podnikání v oblasti výroby sněhu.

Kdo kupuje umělý sníh?

Sníh je požadován od majitelů sjezdovek, kteří je často zakoupí během celé lyžařské sezóny. Věrní zákazníci jsou také majiteli zimních jízd a rekreačních oblastí. Stojí za zmínku, že umělý sněh je mezi lyžaři poptávaný, i když se zdá, že je přirozeně hromadný. Nicméně, kvalita přírodního sněhu, to se ukáže, není vždy vyhovovat jim, který jen těší ty, kteří se rozhodli soutěžit s přírodou, to je, výroba sněhu, který by byl ještě lepší než přirozený.

Praxe ukazuje, že pouze běžecké tratě nezpůsobují žádné stížnosti moderním lyžařům. Zbývající tratě zpravidla vyžadují nepřetržité přidávání umělého sněhu. Tloušťka sněhu pro trať vhodnou pro použití musí být nejméně 30 cm. Tloušťka větru může ovlivnit tloušťku sněhové pokrývky, protože sníh nemusí stačit k otevření cesty pro návštěvníky. A pak se na záchranu dostanou výrobci umělého sněhu, což umožňuje vyhnout se ztrátám spojeným s nedostatkem svahů.

Umělý sníh se stává obzvláště oblíben na konci zimy, kdy je spousta odpočinku a naopak je zde malý sníh. Dalším příkladem je začátek sezóny, který se nemusí vždy shodovat s prvním sněžením. Ale poukázky na lyžařské středisko byly již dlouho prodané. Neměli byste se bát o osudu novoročních svátků, jejichž držení bez sněhu je stejně obtížné si představit jako oslavy Neptunova dne bez vody - dnes si můžete koupit umělý sníh.

Jeden z ruských zábav, které jsou dnes nabízeny v některých lázních a saunách, je "sněhová místnost", která vám umožní zažít celou řadu pocitů, které jsou součástí ruské lázně, kdykoliv během roku. Tak, jak vidíme, existuje poptávka po sněhu.

Odborníci říkají, že ziskovost výroby umělého sněhu podnikání bude stačit k získání pořadí 3-4 ročně.

Zařízení na výrobu umělého sněhu

Zbraně, které jsou nezbytné pro vybavení jedné sjezdovky, budou v závislosti na výrobci stát 3-6 milionů rublů. Zařízení pro "sněhovou místnost" stojí asi 150 tisíc eur. Chcete-li začít s umělým zasněžováním, potřebujete částku od 20 do 25 tisíc dolarů. Pouze 3-4 objednávky za rok umožňují dosáhnout ziskovosti 20-25%. Výrobce musí zaplatit hranici 20%. Údržba jednoho svahu vyžaduje přípravu zařízení po dobu 3-4 měsíců. To je způsobeno potřebou dodávky vody a elektřiny do zařízení.

Můžete se pokusit vstoupit na trh soukromých zákazníků. Vždy tam budou bohatí klienti, kteří budou zaplatit za sníh u chaty v mrazivé, ale zasněžené zimě. Možná, že sníh bude mít zájem o reklamní agentury.

Jedná se o údržbu sjezdovek, které tvoří hlavní zdroj příjmů pro firmy, které spojují své činnosti s umělým zasněžováním. Objednávky začínají dorazit v dubnu nebo v květnu, jakmile končí sezóna. V tuto chvíli byste měli být připraveni vstoupit na trh.

Na tomto trhu v Rusku stále existuje jen málo hráčů a na něm se stále používá cizí vybavení. Nicméně, jak se již v mnoha oblastech stalo, domácí zařízení, které je mnohem cenověji, se postupně stává lepší a začíná si užívat zasloužené důvěry spotřebitelů. Navíc sněhové děla a sněžné děla nemohou být přičítány složitým typům zařízení.

Schéma práce takového podniku je následující: je vybrán jeden ze stávajících modelů zařízení, je objednáno společně s potřebnými komponentami, je sestaven a poté je uvedena do provozu - nic složitého. Navíc zkušenosti s takovou činností se na Západě nahromadily již 30 let a dnes ji můžeme jednoduše použít. Jednou z otázek, které budou muset být vyřešeny současně, je dodávka komponentů, z nichž některé budou muset být na Západě objednány bez toho, aby byly chamtivé, pokud je samozřejmě vaše pověst drahá pro vás a nechcete se stát důvodem pro přestávku v lyžařské sezoně. Některé detaily dnes však mohou být zakoupeny u nás - je důležité vědět, kde a co. A znalosti přicházejí společně s praxí.

Vlastní podnikání: ziskovost výroby umělého sněhu 25%

Za našeho počasí v posledních letech, stejně jako slavný chamtivý - uprostřed zasněžené zimy nemůžeš prosit o sníh. Ale teď si můžete koupit sníh. Umělé, krásné, bílé a načechrané - v libovolném (nebo téměř libovolném) množství na vyžádání. Kdo tedy koupí sníh? A kdy?...

Tyto otázky jsou snadné odpovědět - vždy koupit sněhu (to znamená, že na celé délce lyžařské sezóny), majitelé lyžařských tras, majitelé Winter Park a všechny druhy sportovního vyžití - například rodinných domů obklopených přírodou. Lyžaři - zvláštní kupující. Obecně platí, že moderní požadavky na lyžařské sjezdovky jsou takové, že přirozený sníh již není vhodný pro lyžaře. Žiji, musím říct... Nicméně, je to jen na rukou těch, kteří chtějí otevřít své podnikání.

Myšlenka spočívá v tom, že pokud to není alpský svah, který nemá stovky let staré slávy, je dokonale navržen pro lyžování od přírody, budou zde problémy. Proto je třeba tyto cesty neustále naplňovat umělým zasněžováním. To je zametáno větrem, prostě nemusí vypadnout dostatečně (potřebujete minimálně 30 cm tloušťky krytu).

Nejdůležitějším požadavkem je však konec zimy - začátek jara, kdy chtějí prodloužit období bez ztráty toku turistů. Druhá sezóna - konec podzimu - začátek zimy, kdy sníh ještě nepadl, ale podle scénáře je to již nutné. Jak například uspořádat silvestrovskou show bez sněhu?

K dispozici je také taková přehlídka jako "sněhová místnost" v sauně nebo v ruské lázni. Dnes

Tržní hráči říkají, že tři až čtyři objednávky ročně (!) Stačí k dosažení zisku.

Aby bylo možné vybavit lyžařský svah s pistolí, bude muset vynaložit 3 miliony rublů (v případě ruského výrobce) a 6 milionů rublů (dvakrát!) By západních výrobců.

Jedna sníhová místnost stojí 150 tisíc eur.

Při zahájení své vlastní výroby bude muset stanovit 20-25 tisíc dolarů.

Pokud provádíte nejméně 3 nebo 4 objednávky za rok, musíte dosáhnout ziskovosti 20-25%.

Rozpětí výrobce je 20%.

Příprava sněhového vybavení pro údržbu jednoho svahu po dobu 3-4 měsíců.

Okamžitě si udělejte výhradu, že hlavní výdělek společnosti zabývající se umělým zasněžováním dostane z údržby sjezdovek. Je nutné provést inženýrskou komunikaci s jednotkou - voda a elektřina, aby bylo zajištěno trvalé služby.

Mějte na paměti, že majitelé lyžařských tratí objednávají v květnu a dokonce dříve - v dubnu, tj. Jakmile skončí předchozí sezóna. Takže musíte tentokrát s návrhem vyjet.

V Rusku je tento obchod stále velmi mladý, a proto je na trhu jen málo hráčů. Nedůvěra k ruským výrobkům, která se samozřejmě okamžitě objevila, jakmile se objevila poptávka, ale objevily se nízké kvality a okamžitě zničily jejich pověst. Ale čas pečení a jíst první palačinku se již blíží ke konci a brzy se trh bude smířit s domácími výrobky, jako tomu bylo u mnoha dalších produktů.

Přesto, sněhové děla a sněhové děla jsou spíše primitivní zařízení. Přísloví se nejlépe hodí pro něj, že ne bohové vypalují hrnce. Začátek je následující: vyberte existující schéma, výkres, objednací zařízení a součásti a pokračujte v sestavě výroby. V podstatě je to konstruktér.

Nikdo nebude vyžadovat, abyste napsal novou báseň "Aeneid" nebo vytvořit kosmickou loď schopnou létat do středu Dnepra. Faktem je, že na Západě tento proces byl odladěn více než třicet let, ale to není argument proti zahájení ruského podnikání. Problémem je, jak pracovat. Bez importovaných komponent nemůže dělat. Ale některé části a nabízí domácí výrobce. Je důležité vědět, co je zde možné koupit, a co je koneckonců lepší - tam. Chcete-li zachránit, nezničte obraz.

Článek přes 8 let. Může obsahovat zastaralé údaje.

Autobazí. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Další

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na další tlačítko a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Využijte naši bezplatnou aplikaci Android pro firmy na Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od odborného obchodního plánování.

Systémy generování umělého sněhu

Poptávka po umělém ledu a sněhu existovala po celou dobu a dokonce ve starověkém Egyptě, s faraony, byly uspořádány speciální námořní expedice na dodávku ledu ze severních moří. V posledních letech se díky tzv. "Globálnímu oteplování" výrazně zvýšila poptávka po umělém sněhu. K tomu by mělo být přidáno šíření nových technologií pomocí umělého zasněžování a masové rozdělení sportovních událostí na sněhové plochy.

Dnes, po celou sezónu, rozšířené celoroční provoz, střediska zimních sportů a školicí zařízení poskytující profesionální školení pro lyžaře. Jak ukazují zkušenosti z jejich využití a provozních zkušeností komerčních zimních středisek, mohou systémy s velkou kapacitou sněhu generovat zaručené zasněžování hlavních dálnic.

Kromě toho moderní sportovní předpisy vyžadují významné a mezinárodní soutěže, které zajistí možnost umělého sněhu i při přírodním sněhu. Každým rokem se počet a geografie webů zaměřených na sportovních soutěží v zimních sportech, tyto objekty jsou často nejvíce poptávky v regionech a klimatických pásmech, kde je možné zaručit stabilní sněhové masy. Klimatické změny, k nimž došlo v posledních letech, vedou k nedostatku sněhu, a to iv oblastech tradičních zimních soutěží, na lyžařských svazích s celoročním sněhem.

V současné době existují různé technologie výroby sněhu a například společnost NPF "HIMHOLODSERVIS" je připravena nabídnout několik efektivních řešení pro různé podmínky použití. Každý objekt zasněžování je zvažován jednotlivě, s pečlivou analýzou možných možností, z nichž je nejvhodnější zvoleno z hlediska kvality a ekonomických ukazatelů.

Pokud jde o umělé zasněžování, nejprve jsou představeny jako "sněhové děla" generátory umělého sněhu, které se již staly tradiční a všudypřítomné. Jsou široce používány ve velkých otevřených objektech, kde jsou instalovány ve velkém množství podél sjezdovek. Princip činnosti těchto zařízení spočívá v jemném rozptýlení postřiku vodou v proudu studeného vzduchu, který je odváděn ventilátorem nebo turbínou. Během letu se voda ochlazuje a zmrzne, změní se do sněhu, který přirozeně spadne na zem. Díky své jednoduchosti a efektivnosti jsou tyto generátory sněhu široce rozšířeny a poskytují spotřebitelům umělé zasněžování po mnoho let.

Nicméně jejich použití je omezeno na podmínky prostředí - normální výkon je pozorován pouze při teplotách vzduchu pod -5 ° C. Z tohoto důvodu, pro získání sněhu při pozitivních teplotách, pro celoroční provoz lyžařských arén, od poloviny minulého století byly na trhu nabízeny celoroční generátory umělého sněhu s umělým chlazením. Nyní je to především technologie získávání sněhu z "vločkového ledu" nebo z "tekutého ledu". Moderní technologie pro výrobu sněhu v průmyslovém měřítku pomocí chladicích strojů mohou být:

• se šupinkovými ledovými generátory;

• se škrabákovými generátory "tekutého ledu";

• s vakuově odpařovacími generátory "tekutého ledu".

U takových sněhových generátorů je proces výroby sněhu nezávislý na vnějších podmínkách, a proto je v nich může vytvářet sníh prakticky při jakémkoli pozitivním okolním teplotním rozmezí až do 30 ° C. Hlavní parametry těchto sněhových systémů jsou uvedeny v souhrnné tabulce 2.11.

Fan generátory sněhu s postřikem vody v proudu studeného venkovního vzduchu

Jak bylo uvedeno výše, pro zajištění sněhová pokrývka na sportovní události, lze použít dva typy spánku gogeneratorov: rozstřik vody v proudu studeného vzduchu a sněhová děla, zmrazení vody, která se tvoří v provozu chladicí jednotky. Nejpoužívanější nízkotlaké ventilátory sněhové generátory, tzv. "Sněhové děla" (viz obr. 2.12). Ventilační neftegenerátory jsou účinné pouze při negativních teplotách pod -3. -5 ° C. Nicméně jejich práce se stává stabilní a efektivní pouze při teplotách vzduchu od -10 ° C do -15 ° C. Výkon takového spánku

Obr. 2.12. Práce fanoušků sněhu na sněžných svazích

je určena především výkonem ventilátoru a v některých modelech je až 30 tun sněhu za hodinu.

Vodní rozprašovač lze také namontovat na rameno, jak je znázorněno na obr. 2.13. Princip fungování takového sněhového hořáku je stejný jako princip ventilátoru sněhu.

Obr. 2.13. Generátor sněhu - postřikovač na tyči

Snegneregory tohoto typu musí být vybaveny poměrně složitým systémem úpravy vody a postřiku. Jemně rozptýlené trysky pro rozstřikování vody pracují pod vysokým tlakem (až

30 atm), pro které se používají vysokotlaké, dvoustupňové nebo třístupňové čerpadla. Nebezpečí ucpání těchto trysek diktuje nutnost používat drahé jemné filtry.

Sněhové generátory se stříkáním vody v proudu chlazeného vzduchu ("sněhová pistole")

Různé fanouškové sněhové generátory jsou vysokotlaké postřikovače ("sněhové děla"), ve kterých je vzduch ochlazován chladicím strojem nebo chladicím médiem, jehož teplota je nižší než -27 ° C. Přímo v místnosti se nachází chladicí jednotka, která vypadá jako trubka - hlaveň zbraně. Jednotlivé trubky lze kombinovat do bloků (viz obr. 2.14).

Obr. 2.14. Sněhová dráha vnitřní sjezdovky se sněhovou pistolí typu "sněhové zbraně"

Chladená voda, stejně jako stlačený vzduch a chladicí kapalina, ochlazené na úroveň -27 ° C, jsou přivedeny na místo sněhové stanice, kde se nacházejí "sněhové děla". Spotřeba vzduchu se pohybuje od 9 do 10 m3 / min na kilogram zmrzlé vody. Výkon jednoho takového kmene je maximálně 450 kg sněhu za hodinu.

Vzduch ve sněhovém generátoru se rozšiřuje a tryskáním se stříká voda. I když je tento princip vytváření sněhu podobný principu "sněhového kanónu", požadavky na chlazení vzduchu na nízké teploty předurčují vlastnosti takových generátorů. Částice zmrznutí vody jako v přírodních podmínkách, a proto sníh má strukturu blízkou přirozené. Sníh se získává ve formě lehkého sněhového prášku o specifické hmotnosti 100 až 300 kg / m 3 a je možné tuto hustotu řídit v závislosti na potřebách. Výsledný sníh se hromadí pod generátorem a sněžný skútr je rozložen přes lyžařskou arenu a dále je zhutněn. Pro provoz vnitřní generátorové jednotky je nutné jej dodat chladicí kapalinu (glykol) o teplotě -27 ° C. K tomu musí být glykol ochlazován v chladiči, který spotřebovává značné množství energie. Proto se tato zařízení používají k výrobě sněhu v malých množstvích. Produkce sněhu takovým systémem je možná pouze v chladící místnosti, jejíž teplota není vyšší než -2 ° C. Navíc, když je generátor v provozu, je nutné pravidelné odmrazování teplou vodou odstranit led, a proto doba nepřetržitého provozu není delší než 18-20 hodin denně.

Výkonnost samostatné instalace je malá - až 26 m 3 / den, a proto se pro sněhové sportovní zařízení používá několik generátorů v závislosti na potřebě sněhu.

V současné době jsou tato zařízení provozována ve vnitřních zařízeních v Německu, včetně celoroční sezóny v Oberhof, kde každý rok trénuje ruský národní tým (viz obr. 2.15).

Obr. 2.15. Umístění sněhových zbraní typu "sněhové zbraně"

Sněhový systém založený na generátorech "scaly ice"

Tato metoda vytváření sněhu je realizována pomocí povrchových ledových generátorů - "vločkovým ledem" (viz obr. 2.16). Zmrazení vody probíhá v důsledku umělého chlazení generátoru ledu s autonomním chladicím strojem s kompresními parami. V válcovitém zařízení na výrobu ledu voda vypouští film podél vnitřního chlazeného povrchu a zmrzne na ní tenkou vrstvu. Otáčení uvnitř šnekového nože generátoru odděluje led, který spadá do kuželového přijímače. Výsledný "vločkový led" se používá pro zamýšlený účel nebo je rozdrcen a tvarován do sněhových vloček ve vysokorychlostním mlecím mlýně. Sněhové vločky, které jsou malé ledové krystaly, se mohou rozdělovat do distribučního bodu pneumaticky, přes potrubí.

Obr. 2.16. Vzhled válcovitého výrobce ledu (společnost "GENEGLACE", model F600)

Takové zasněžovací systémy jsou vhodné pro objekty, které potřebují až 100 tun sněhu za den, mohou být prováděny jak ve stacionárních, tak v mobilních kontejnerových verzích. Díky této technologii zasněžování v uzavřených prostorech nedochází k velkým emisím výparů, a proto je kondenzace vlhkosti a polevy vnitřních kovových konstrukcí minimální.

Firmy vyrábějí širokou škálu takových strojů na výrobu ledu s kapacitou od stovek kilogramů až po několik desítek tun ledů denně. Například společnost Matal (Francie) vyrábí takové zařízení pod značkou SnowLine za použití ledových generátorů společnosti GENEGLACE. Kapacita největšího sněhového generátoru Matal (model SL-50) činí 30 tun sněhu za den, jeho užitečná chladicí kapacita je 155 kW, spotřeba energie je 100 kW, s přihlédnutím k kapacitě pro drtiče ledu a vodní čerpadla. Takové sněhové generátory vyrábí společnost Matal pouze pro podmínky v horách, tj. s odhadovanou venkovní teplotou - 15 ° C.

V zařízeních tohoto druhu je možné zajistit pneumatickou dopravu sněhu potrubím ve vzdálenosti do 100 m as nárůstem do 20 m, ale vyžaduje dodatečný vzduchový kompresor se speciálním koncovým chladičem pro chlazení nuceného vzduchu. Velké množství prvků v takových zařízeních, nízké varu v nich - to vše vyžaduje dodatečné výdaje na elektrickou energii a snižuje jejich účinnost. Kromě toho je teplo z dodatečných strojů a zařízení dodáváno hlavně generovanému ledu, což má za následek ztrátu a snížení efektivity.

Pro systém sněhu celoročního lyžařského svahu u sportovního areálu Snezh.Kom (Krasnogorsk, viz obr. 2.17.) Byly ve strojírně umístěné pod svahem instalovány tři takové jednotky, každý s kapacitou 30 tun sněhu denně. Výsledný sníh se pohyboval studeným vzduchem přes plastové potrubí na svahu (obr. 2.18.), Pro který byl v instalacích vybaven vzduchový kompresor se speciálním koncovým chladičem. V místnosti na svahu byla sněhová koule rozdělena po celé délce (

Obr. 2.18. Fotografie areálu sjezdovky během jeho startu a během provozu

Lednička, chladicí jednotka a vzduchový kompresor byly namontovány na jednom rámu (viz obr. 2.19.) A byly vybaveny všemi potřebnými elektrickými a mechanickými prvky, které zajišťují jejich provoz a ochranu před vnějšími podmínkami. Jednotky byly modernizovány za provozních podmínek Moskvy při teplotě vnějšího vzduchu 32 ° C, s přihlédnutím k pohybu pneumatik sněhem do výšky asi 25 m a vzdálenosti až 100 m. kapacita 90 tun sněhu denně, což odpovídá asi 200 m 3 sněhu.

Obr. 2.19. 8b-50 chladič sněhu s dvěma šroubovými kompresory

Systém výroby a přepravy sněhu pro lyžařskou sjezdovku "SNEZH.KOM" prokázal vysokou spolehlivost a dobrou účinnost po celou dobu provozu, výkon téměř nezáležel na okolních podmínkách, teplotě a vlhkosti.

Technologická schéma jednotky (viz obr. 2.20.) Zahrnuje jednostupňovou chladicí jednotku založenou na dvou kompresorech s plnicím šroubem (společnost Vigeg) s celkovým chladicím výkonem 155 kW se společným odlučovačem oleje, řídícím systémem, potřebnými uzavíracími a regulačními ventily.

Obr. 2.20. Technologická schéma jednotky s dvěma ledovými ledovci

Stlačené chladivo (11404A) se kondenzuje ve vzduchových kondenzátorech a vstupuje do lineárního přijímače, odkud se škrtí do vnějšího pláště strojů na výrobu ledu a do separátoru a podavače koncového chladiče vzduchového kompresoru. Pro zvýšení efektivity cyklu využívá schéma regenerační chladicí teplo výměníky tepla, které jsou vyrobeny jako koaxiální trubky na komunikaci.

"V ledničce" (viz obr. 2.16) se získá "ledu v šikmém stavu" (viz obr. 2.16.). Na vnitřní straně válcové nádoby s dvojitými stěnami uzavřenými pláštěm, v prostoru, kde se teplota chladí v chladničce kolem -24 ° C (viz obr. 2.21). Voda vstupuje do horní distribuční nádoby, rozděluje se podél vnitřní stěny této válcové nádoby, zmrzne v tenké vrstvě o tloušťce asi 0,35 mm a odřízne se spirálovým otočným nožem.

Obr. 2.21. Sněhový generátor 5b-50, který je vybaven dvěma stroji na výrobu ledu, které jsou umístěny nad přijímačem kuželového ledu a rotačním mlýnem

Výsledné "váhy", ledové desky o velikosti 10-30 mm, podél kuželové přijímací nálevky spadají do šneku turbodmychadla (obr. 2.22.). V turbodmychadle jsou ledové vločky rozdrceny dvěma srpkovitými noži, jejichž vzdálenost je nastavitelná, což umožňuje získat ledové krystaly, sněhové vločky o požadované velikosti. Po ladění a optimalizaci tohoto systému se zastavili v režimu získávání sněhových vloček, které jsou malé desky o velikosti 0,1-2 mm a tloušťce 0,35 mm. Po drtiči se sněhové vločky zvednou vírem studeného vzduchu generovaného rotačním kompresorem a pneumaticky přes plastové trubky se přivádějí do distribučního bodu. Za tímto účelem je vzduch stlačený v rotačním kompresoru chlazen v koncovém výměníku tepla, jehož teplota varu je zajištěna elektronickým tlakovým regulátorem typu KU5 společnosti Oapy ^. Po individuálních zkouškách sněhového generátoru pro lyžařskou sjezdovku ("SNEZ.KOM") byla teplota tohoto vzduchu zvolena tak, aby byla 2 ° С, což umožnilo zamezit zaseknutí sněhu v potrubí.

Obr. 2.22. Agregát drcení a pneumatické rozdělení ledu

Příkladem organizace sněhových systémů s využitím generátorů "scaly ice" je sjezdovka velkého střediska zimních sportů v Šanghaji (viz obrázek 2.23).

Obr. 2.23. Model lyžařského areálu v Šanghaji

Pro tento svah bylo použito šest podobných sněhových generátorů s celkovou kapacitou až 200 tun sněhu denně. Základna této lyžařské sjezdovky neobsahuje systém chlazení potrubí, a proto sněh rozložený po povrchu svahu hraje roli studeného akumulátoru a chrání před únikem tepla ze základny.

Generování sněhu s využitím ledového "vločkového ledu" pro organizování amatérského lyžování má několik výhod. Jak ukázala zkušenost s použitím tohoto systému, sněhová pokrývka ("kůra") na svahu má příjemnou uvolněnost a pružnost, sníh bez velkých částic. Při rychlostech a manévrech, které lyžaři provádějí na tomto svahu, je adheze lyží se sněhem dostatečná a zaručuje proti pádu. Podle tohoto ukazatele se povrch setu nijak neliší od kvality přírodních sjezdovek a lze jej využít k pořádání školení a rekreačních aktivit s lyžaři. Části takového sněhu se mezi sebou špatně drží, což neumožňuje ostré manévrování, a proto není vhodné pro profesionální lyžaře. Dokonce i v případě, že je kompaktní s použitím speciálních přísad, rozpadne se po určitém počtu průchodů a vytvoří "sněhovou kaši".

Obr. 2.24. Kontejnerová verze jednotky na výrobu sněhu se dvěma generátory "vločkového ledu"

Taková zařízení se provádějí v mobilním kontejnerovém provedení (obr. 2.24) a lze je snadno umístit u každého objektu s minimálním časovým a investičním výdajem. Zařízení tohoto druhu také zajišťují pneumatickou dopravu sněhu potrubím.

Sněhový systém založený na generátorech škrabáku

Generátory na výrobu kapalných ledovek jsou široce rozšířeny po celém světě a používají se hlavně v chladicích a mrazicích systémech potravin, ve velkých klimatizačních systémech s akumulací za studena. Například v Rusku se často používají při zpracování a skladování ryb. Příkladem použití takové technologie pro celoroční výrobu sněhu může být instalace značky "Metel", jejíž výroba byla nedávno založena firmou SPE "HIMHOLODSERVIS".

Systém koncentrace roztoku

Obr. 2.25. Instalační schéma "Blizzard 100"

Generátory chlazení Odlučovač nádrží

ledová instalace (24 ks)

Technologická schéma takového zařízení zahrnuje (obr. 2.25.): Chladicí jednotku s čerpadly ledu a vody a ledových generátorů, které jsou umístěny v jedné nádobě v množství 24 kusů; separátor nádrže se systémem sběru sněhu, který je vertikální nádrž o průměru 2,5 m a výšce 8,55 m, s motorem s převodovkou o výkonu 5,5 kW namontovaným na horní straně pro sněhové škrabky; systém pro přípravu roztoku, který je kapacita cca 5 m 3, který je připraven a uložen vodný roztok (např, v koncentraci až 3% №S1) Ice generátory a přijímacím bodem a nahromaděním sněhu (bunkry, vozidel, atd. ). Vnější povrchy přístroje jsou pokryty izolací z polyuretanové pěny o tloušťce 30 mm.

Specifikace hlavního zařízení zařízení "Metel"

Top