logo

Cenově dostupné podnikání pro osobu, která má osobní pomocnou farmu - prodává vejce jako podnik. Může být upraven s malou populací nosnic. Vejce z domácích kuřat jsou přirozené produkty, jsou kupujícími mnohem více než poptávka po drůbeží farmě. Hlavní rozdíly vejce od domácích slepic od těch, které byly získány v továrně:

 • vynikající přírodní složení a chuť
 • jasně oranžová barva žloutenka i v zimě
 • vyšší náklady

Rozdíly jsou významné, předurčují úspěch podnikání při obchodování s vejci nosnic jejich domácnosti.

Vypracování podnikatelského plánu

Pro důkladný přístup k podnikání musíte nejprve vytvořit podnikatelský plán pro kuřácké farmy, který bude zahrnovat výrobní, organizační a finanční část. Pokud se zároveň chcete vyhnout chybám a pokusit se zohlednit všechny faktory podnikání, můžete předem vidět nadcházející výkon jejich práce.

Dokonce i když se farmě podaří růst zdravé a produktivní kuřecí stádo, nejdůležitějším faktorem obchodování s vejci je: komu a jak prodat produkty?

Každá firma vyžaduje předběžné plánování, které zahrnuje výdaje a výnosy. Pokud odhadované výnosy výrazně překročí náklady, bude společnost zisková a podnikání je oprávněné. Podnikatelský záměr by měl být vypracován ještě před zahájením konkrétních akcí k uspořádání kuřecí farmy a kapitálových investic do tohoto domácího podnikání.

Sezónnost je typická pro podnikání při prodeji domácí kuřecích vajec. Tradiční nárůst tržeb nastává v říjnu a klesá v únoru, před jarem. Letní ceny produktů jsou výrazně nižší, protože v tomto období vejce pocházejí z různých malých soukromých farem, kde prakticky chybí zimní výroba vajec.

Kvůli produktivitě kuřat v zimě jsou vyžadovány zvláštní podmínky pro jejich bydlení, speciální krmivo a intenzivnější péči. Všechny tyto body by měly být vzaty v úvahu při plánování, protože značně ovlivňují tržní cenu vajec, bez započtení dodatečných nákladů na vytápění a osvětlení prostor farmy. Ale jen zisk přijatý v zimních měsících může ospravedlnit podnikání a přinést majiteli požadovaný příjem.

Správné chov nosnic

V úspěšné organizaci obchodu s kuřecími vejci hrají důležitou roli způsoby chovu kuřat, stejně jako zručný design a využití prostor domácího hospodářství.
Obvykle na zahradě jsou kuřata umístěna v klecích nebo v klecích na volném prostranství.

Velkou hodnotou a přirozeností jsou vejce, která se získávají vycházením obsahu ptáků. Buněčný obsah při použití krmiv stimulujících látek neumožňuje získat nádhernou chuť a výživné vlastnosti vajec, což je jen rozdíl mezi domácími kuřaty.

Vrstvy, ze kterých majitel, v úsilí o produktivitu vymačkat veškerou šťávu, nežijí dlouho, obvykle po roce aktivního užívání jdou na porážku. Nástup pokládání kuřat obvykle nastává v šestém měsíci chovu a v příštím roce by každý z nich měl nést až 250 vajec a více. Další obsah je charakterizován poklesem roční produkce vajec na 200 kusů. Držení slepic po dobu delší než dva roky se stává neziskové, jsou poraženi.

Kuřecí farma poblíž jejích hlavních prostorů by měla obsahovat krytu ve volné formě. S velkou populací může být nutné mít několik uzávěrů, které umožňují rozdělení hejna a zabránění nadměrné hustotě ptáků.

Chcete-li zorganizovat produktivní kuřecí koš v zimě, hlavní pokoj by měl být dobře izolovaný, mít vytápěcí a osvětlovací systém. Není nutné, aby kuřecí plášť původně naplánoval velké investiční výdaje. Obvykle je to malý rámový pokoj, postavený ručně levnými a lehkými materiály.

Přemýšlíte prostřednictvím krmného systému vrstev můžete zvolit jednu ze dvou možností: koupit hotový krmiva nebo připravit vysoce kvalitní krmiva vlastním rukama. Je ekonomicky výhodnější připravit krmnou směs nezávisle, v tomto případě bude ušetřeno až polovina prostředků, které budou použity při nákupu hotových krmných směsí. U domácích krmiv budete muset koupit speciální zařízení ve formě elektrické mlýny na zrno a přesné váhy.

Složené krmivo pro nosnice sestává z následujících složek:

 • kukuřice
 • slunečnicová šprota
 • pšenice
 • minerální a vitamínové doplňky

Formulace kompozic krmných směsí pro nosnice se liší ve složení od krmných směsí používaných pro krmení kuřat.

Výdaje a očekávaný zisk

Odhadovaný zisk je hlavním cílem každého podnikání, pro jeho výpočet je nutné předem odhadnout náklady potřebné k otevření kuřecí farmy a pravděpodobných příjmů.

Mezi hlavní náklady patří:

 • konstrukce kuřecího kousku
 • nákup zařízení
 • nákup mladých ptáků
 • krmení

Pro malou farmu stačí koupit vybavení a vybudovat vhodný prostor pro 25 000 rublů. Toto číslo se může lišit v závislosti na regionu, ve kterém se bude nakupovat mladá skladová a ptáková strava. K nákupu mladých akcií pro stádo 100 kusů bude trvat asi 7 000 rublů. Chcete-li jim poskytnout zdroje za měsíc, bude to trvat dalších 3000 rublů.

Hospodářský výnos bude určen produkcí kuřat vejce. Odborníci se domnívají, že ze 100 kuřat denně, můžete získat průměrně 70 vajec, za měsíc to bude nejméně 2100 kusů. Průměrná cena jednoho domácího vejce v loňském roce činila 9 rublů a čistý zisk činil kolem 16 000 rublů.

Farmáři za 100 kusů za rok, s ohledem na sezónnost, produkují asi 20 000 vajec, které lze prodávat za 180 000 rublů. Přidáme-li k této částce příjem z prodeje kuřecího masa, bude podnikání docela ziskové. Návratnost investice do domácí kuřice je obvykle nejvýše šest měsíců, po níž zůstane veškerý čistý zisk u vlastníka.

Vzhledem k efektivitě podnikání při prodeji domácí kuřecích vajec můžeme okamžitě dospět k závěru, že tato společnost nebude schopna přinést větší zisky a bude schopna poskytnout vlastnímu majiteli pouze minimální životní úroveň. Pro některé je to důstojný a oprávněný cíl, zatímco jiní budou mít skeptiku k takovému podnikání, každý má své vlastní. Ale pokud si uvažujete o podnikání v širším smyslu, pak jeho ziskovost a ziskovost může být docela solidní.

Prodej produktů

K dosažení stabilního zisku nosnic je nutné najít kupce vajec. Důležité je také to, že jejich prodej velkoobchodním kupujícím není ziskový, protože cena bude mnohem nižší než při obchodování v maloobchodě.

Chcete-li vydělat peníze na obchod s kuřecími vejci, musíte vytvořit dostatečně velké hospodářství a vytvořit spolehlivý prodej produktů. Nelze se omezit na místo na trhu, protože je těžko možné získat velké zisky z ekonomiky tam. Vhodnější možností je prodávat produkty v kavárnách a restauracích. Velké obchodní sítě nekupují vejce získané v domácnosti, je pro ně mnohem výhodnější prodávat levné produkty z velkých drůbežích hospodářství. V létě je výhodnější obchodovat s kuřaty a kuřecím masem.

Nejjednodušší a nejspolehlivější variantou pro malý formát je tržní obchod, ve kterém je snadné se zapojit tím, že zaplatíte za místo a získáte povolení ze sanitární epidemiologické stanice. Postupně má takový prodejce svůj vlastní okruh kupujících, který zajistí stabilní poptávku po produktech a objem prodeje se zvýší.

Dobře promyšlený plán pro zavádění kuřecího masa při porážce starých vrstev může výrazně zlepšit obchodní výkonnost. Pokud by paralelně s nosnicemi na farmě začali pěstovat brojleři s následným prodejem masa, konečné údaje budou zcela odlišné.

Pokud kuřecí koťátka, její vybavení a stávající distribuční kanály umožní v konečném produktu zahrnout maso brojlerů, získá podnik úplně jinou míru, která se může ukázat být docela srovnatelná s jakýmkoli jiným závažným obchodem. Hlavním úkolem je mít podnikatelský postoj a trvat na dosažení vašich cílů.

Podnikání je nepochybně ziskové a poměrně výnosné, ale trvá to spousta času a úsilí a je nepravděpodobné, že budete mít možnost udržet si to sami, potřebujete podporu a pomocníky.

Jak otevřít obchod prodávající vejce

Existují potraviny, které jí téměř vše, jako jsou vejce. A jsou dováděny do mnoha pokrmů, pečiva a dokonce i nápojů. Vzhledem k tomu, že vejce jsou velmi oblíbeným výrobkem, jejich prodej není problém, zatímco se zvyšuje výroba a prodej. Pro správnou analýzu tohoto podnikatelského nápadu je však třeba analyzovat spoustu faktorů a vytvořit správnou strategii pro směry výroby, prodeje a vývoje. Jak otevřít obchod prodávající vejce od začátku, kde začít a jaké jsou výhody a nevýhody tohoto podnikání, uvedeme v tomto článku.

Popis projektu

Vejce jsou požadovaným produktem v jakémkoli regionu země, respektive je velmi slibná otevřít malý podnik v této oblasti. Je také možné pěstovat nosnice, které zajistí vajíčka, v jakémkoli osídlení, které je pro tento účel ideální. Mini-podnik můžete otevřít v obci nebo na venkově. Hlavní věcí je koupit dobré kuřata, správně organizovat svůj pobyt na farmě, jídlo a najít pravidelné zákazníky v nedaleké vesnici.

Hlavní zákazníci této továrny na vaření:

 • Trh
 • Obchod s potravinami.
 • Státní dětské instituce (v nabídce).
 • Pekárny.

Výhody a nevýhody podnikání

 • Velké široké cílové publikum.
 • Cena tohoto produktu roste dynamicky.
 • Vysoká ziskovost.
 • Poptávka po vajíčkách nikdy neklesne.
 • Zvýšená pozornost věnovaná společnosti SES a Rospotrebnadzor.
 • Náklady na veterináře, existuje riziko úmrtí ptáka (kuřice, viru).
 • Skvělá soutěž.
 • Sezónnost.

Pomůže vám organizovat podnikové kroky krok za krokem. Algoritmus akcí je následující:

 1. Analýza publika a konkurentů
 2. Registrace činností
 3. Vyhledat chov drůbeže,
 4. Výstavba a modernizace území pod buňkami.
 5. Nákup drůbeže, zařízení, krmiva,
 6. Hledat zákazníky
 7. Zahájení podnikání
 8. Spuštění reklamních a zákaznických systémů.

Registrace aktivity

Chcete-li otevřít mini-farmu pro chov nosnic a prodávání vajec, je třeba se zaregistrovat u daňových úřadů. Můžete zvolit dvě možnosti: individuální podnikatel nebo právnická osoba (LLC). Pokud plány budou fungovat místně, s malými obchody a jednotlivci, postačí registrace IP. Pokud máte v úmyslu účastnit se státních nabídek a spolupracovat s právnickými osobami, potřebujete získat certifikát LLC, předložit potřebné doklady, zaplatit příslušný zvýšený státní poplatek před spuštěním a přidělit účetní pro práci se zprávami.

V předstihu je však nutné vypočítat, zda je výhodné zaregistrovat LLC nebo dostatek možností IP, protože Právnické osoby mají mnohem větší odpovědnost a finanční výdaje, stejně jako příležitosti pro rozvoj a spolupráci.

Nejlepším přístupem k registraci miniprodukce a marketingu bude IP od té doby velké úspory času a peněz.

Vybíráme daňový systém podle formy podnikání a OKVED 01.47.2 "Výroba vajec v drůbežárnách" a 52.27 "Maloobchod s kuřecími vejci".

Co je potřeba

K organizaci podnikání je nutné pronajmout území pro chovné kuřata. Také by měl být prostor pro zimní sezónu, vybavení, jídlo a personál. Ve vnitřních prostorách je nutné zajistit topení a tepelnou hladinu v souladu s požadavky úřadů.

Pro malou drůbežářskou farmu bude vyžadovat alespoň 100 metrů čtverečních. m. V místnosti je nutné provádět opravy v souladu s požadavky Rospotrebnadzor. Nákupní zařízení:

 • Regály
 • Troughs.
 • Systém pití.
 • Systém sběrače vajec.
 • Další větrání.
 • Inkubátor

Proveďte nákup počátečního krmiva pro nosnice, abyste mohli investovat náklady do rozpočtu. Náklady na krmivo by neměly být nízké, protože kvalita hraje důležitou roli.

Práce na kuřecí farmě vyžaduje pracovníky. Vysoká úroveň kvalifikace není nutná. Hlavní věcí je zodpovědnost a rychlý žák. Vyžaduje pracovník, 1-2 technolog a veterinář, který bude sledovat proces a sledovat jeho správnost. Vlastník sám musí být přítomen v továrně a osobně dohlížet na výrobní proces.

Prodej produktů

Obchod s kuřecími vejci lze provádět v různých formátech. Můžete začít s prodejem vajec na trzích, je to docela slibný prodejní kanál. V jednom okamžiku můžete prodat nejméně 300-500 vajec denně. Souběžně můžete nabídnout produkty malým obchodům s potravinami. Stabilní příjem lze získat od 2. - 3. měsíce.

Neměli byste se bát konkurence, zvláště z velkých farem, protože v supermarketech pracují ve velkém objemu. To je nejlepší možnost, ale pro dosažení těchto zákazníků je nutné zajistit stabilní dodávky a vysokou kvalitu.

Jak se pohybovat

Aby se zvýšil prodej a vstoupil na velkoobchodní regionální trh, je nutné inzerovat online a offline. V prvním případě se doporučuje umístit reklamy na desky typu Avito, na sociální sítě a na obchodní fóra.

Důležitou roli hraje značka balení vajec. Spotřebitelé si pamatují vaši značku a hledají ji na regálech, což zvýší atraktivitu práce s vámi v obchodě.

Velké investice do reklamy nebudou. Spíše je nutné vynaložit peníze na obchodní zástupce, kteří budou hledat kupce ve městě, regionu a regionu.

Nakonec

Obchodní myšlenkou pro prodej vajec je správná výroba a aktivní prodej zboží. Zde je důležitý objem prodeje, což ovlivní ziskovost investic, dobu návratnosti a rychlý čistý zisk. Trh v současné době poskytuje příležitosti pro práci v této oblasti. Je však důležité správně vypočítat všechna rizika a příležitosti, odhadnout počáteční náklady a měsíční výdaje pro výpočet ziskovosti. Rovněž stojí za to provést nejpodrobnější analýzu konkurentů, trhů, potenciálních kupujících atd. O tom a o tom, kolik můžete v tomto oboru získat, informujte náš podnikatelský plán výpočty a prognózami.

Prodej kuřecích vajec

Prodej kuřecích vajec je hlavním problémem Kurovody, protože každý měsíc je nutné kupovat spravedlivé množství krmiva a na ně utrácet desítky tisíc rublů, které musí pocházet z prodeje.

Na této stránce budu shromažďovat nápady, jak vytvořit prodej kuřecích vajec.

Jak a komu prodávat své zboží

Jak ukázala praxe, je možné vytvořit chov nosnic pro vejce jako podnik v malém měřítku bez jasně definovaných distribučních kanálů. V našem případě (s pravidelnou údržbou 30 kuřat) bylo všechno zboží zakoupeno známými a kolegy.

Pokud tedy nastavíte cenu desítek vajec o 10 procent vyšší než cena skladu, pak jsou vždy ti, kteří chtějí koupit domácí vejce s dodávkou na pracoviště. Současně musí část zboží zůstat "v rezervě" - vypočítaná pro svátky, kdy se výrazně zvyšuje poptávka po potravinách. Nicméně, s větším počtem hlav, budou potřební nové kupující.

Zde jsou některé ověřené schémata:

Projděte rozpočtové organizace ve vašem městě. Takže můžete pravidelně prodávat domácí vajíčka na klinice, v kanceláři, na poště atd. Zaměstnanci sociálních struktur jsou z velké části závislí na zdravém stravování (proto jsou připraveni kupovat domácí výrobky za poměrně vysokou cenu) a nemají čas jít na trh kvůli standardizovanému pracovníkovi dne Proto stojí za to souhlasit s týmem v určitý den a čas, kdy mu přinesete zboží průběžně.

Souhlasíte s prodejem produktu "profesionálními" obchodníky na trhu. Zpravidla se prodejci snadno dohodnou na další práci na částečný úvazek, pokud jim nabídnou 25-30% hodnoty zboží. Kromě toho každý "bod" může snadno realizovat 5 - 8 tuctů vajec za pracovní den.

Nabídněte své zboží do soukromých obchodů s potravinami. Samozřejmě stojí za to, že platí pouze pro malé individuální podnikatele - vlastníky malých pouličních kaváren, stánků chleba, "univerzálních" obchodů atd.

Také stojí za to umístit reklamy na město, v novinách a na strážích poblíž autobusových zastávek.

Myslím, že obchodování s kuřecími vejci na trhu je ztrátou času: mělo by to udělat odborníci.

Lidé již dlouho zvykli na nákup vajec v krabicích, určených pro 10, 20, 30 vajec a zaručují bezpečnost vajec během přepravy. Proto se musíte věnovat nákupu kartonových obalů, aby nedošlo ke zklamání kupujících.

Cena kartonových obalů se pohybuje od dvou do pěti rublů, musí být zakoupena v tisících kusů, takže musíte najít kvalitní balení za rozumnou cenu.

Po zaregistrování eko-parku a při registraci KFH nebo IP je nutné vytvořit barevné samolepky ve třech velikostech pro lepení na obalu. Barevné samolepky tří velikostí lze tisknout na barevné tiskárně nebo objednat v tiskárně.

Farmové kuřecí vejce v Moskvě Online Store se prodávají za ceny 20, 19, 18 rublů / deset, pokud jsou zakoupeny v balení po 10, 20, 30 vejcích. Má smysl přijmout tuto metodu různých cen v závislosti na množství.

Vyzývám všechny, aby hovořili v komentářích. Kritika a výměna zkušeností schvaluji a vítám. V obzvláště dobrých komentářích ukládám odkaz na stránky autora!

A nezapomeňte, prosím, klikněte na tlačítka sociálních sítí, která se nacházejí pod textem každé stránky webu.
Pokračování zde...

Vydělat peníze na vejcích

Ptáci nesou skutečné peníze. Přinejmenším drůbež. Není divu, že v dávných dobách lidé vytvořili pohádku o slepici, která položila zlaté vejce.

Starý příběh byl přeměněn na skutečnost a výnosy z vajec se staly moderním způsobem, jak změnit kuřecí vejce na skutečné zlato.

Co bychom měli stavět na vejcích

Moderní módní podnikání bez investic, tento typ výdělků nelze nazvat zvláště. Na stavbě prostor pro budoucí vrstvy lze a zachránit.

Na začátek stačí, aby stávající budovy vytvořily malou kuřici s rozlohou 3,5-4 metrů čtverečních. m, izolovat stěny a střechu, aby se komfortní hrad.

V budoucnu bude možné zakoupit klece na drůbeží farmě, podle statistik jsou kuřata žijící v klecích produktivnější.

Pokud však může být výstavba vyloučena z nákladů, bude ještě nutné zakoupit živé ptáky a krmivo v počáteční fázi.

Chov s inkubátorem je dlouhodobý proces, proto zvažte výpočet budoucích nákladů při nákupu kuřat ve věku dvou týdnů.

Náklady a příjmy

Cena jednoho kuřete je v průměru 100 rublů. Kur domácí se začínají narodit za pět měsíců a některé plemena jsou schopny to dělat po celý rok.

Dobré kuře z plemen, jako je Plymouth, Moskva, Yurlov, na 360 dní přinese přibližně 250 vajec.

V tomto případě, v průběhu této doby se jí alespoň 36 kg obilí, a za rok na jídlo jde 360 ​​rublů, s přihlédnutím k průměrné tržní ceny v Rusku na 1 kg krmiva na 10 rublů.

Vzhledem k tomu, že cena domácích vajec se pohybuje od 60 do 100 rublů, příjmy z jednoho kuřecího masa budou 15000-25000 rublů.

To znamená, že skutečný přínos z jedné vrstvy za rok, i když budeme brát v úvahu různé dovezené doplňkové látky a služby kohouta, bude přibližně 14,000-24,000 rublů.

Ale je nepřiměřené, abyste získali jedinou pokládající mzdu, pokud si vezmete párty 50 kusů kuřat, dostanete následující obrázek:

 • nákup kuřat - 5 000 rublů;
 • náklady na 50 kuřat ročně - 18 000 rublů;
 • celkový náklad - 23 000 rublů;
 • 50 slepic bude mít 1250 vajec;
 • prodej výrobku bude mít za následek 75000-125000 rublů;
 • Celkově čistý příjem z farmy, kde 50 kuřat "pracuje", činí 52-102 tisíc rublů ročně.

Počáteční kapitál byl tedy vypočítán a zjištěn, farma doplnila kuřata, nenápadní ptáci nesou budoucí zisky, málo pozůstatků: shromažďovat vajíčka včas a počítat peníze za příjmy, pokud je marketingový proces produktu promyšlen a zapojen.

Jak uspořádat prodej vajec

Pravděpodobně bylo zapotřebí začít s článkem, protože správná implementace produktu v podnikání je nejdůležitější podmínkou úspěšného obratu peněz vajec.

Prodej výrobku přímo závisí na stupni formality podniku.

Možnost jedna - legitimní podnikání - je jediný způsob, jak vytvořit vysoce výkonné kuřecí vejce. Proces získání legitimity podnikání není tak časově náročný, pokud víte, kde začít.

 1. Nejprve se musíte zaregistrovat v daňové farmě a stát se samostatným podnikatelem.
 2. První krok vám umožní obdržet certifikáty kvality od veterinárních úřadů.
 3. Máte-li k dispozici všechny potřebné dokumenty, můžete přímo uzavírat smlouvy s prodejnami potravin a správou trhu pro prodej zboží. Můžete prodat vejce na internetu, virtuální smlouvy s velkými zákazníky, zpravidla jsou založeny na předplacení.
 4. Charakteristika realizace: Výrobky v maloobchodních prodejnách musí být dodány včas a v balené podobě.

Možnost dvě. Pokud vlastník zisku ptáků nechce zaznamenat své příjmy na vejce jako individuální podnikatel a zároveň žije v malé vesnici obklopeném četnými příbuznými, pak otázka marketingu automaticky zmizí.

Farmář se brzy stane slavným v sousedních vesnicích a vesnicích, a pokud hodnota produktu není nafouknutá, pak se zákazníci budou sami vyrovnat.

Existují dvě nuance: za prvé, prodej vajec prostřednictvím prodejen jako nezákonného obchodu bude považován za zločin.

Zadruhé, pokud se kuřata stanou dobrými nosnicemi, problém s bezpečností produktu může vzniknout ještě před zjevením prvních kupců.

Jak se vyhnout tomu, abyste se zbankrotovali

Aby nedošlo k zničení vajec v prvním roce podnikání s vajíčkem, musíte dodržovat několik jednoduchých pravidel:

 • dům pro ptáky musí splňovat teplotní režim: v zimě není v žádném případě nižší než 16 ° C; v létě budete muset dobře větrat pokoj;
 • Obvyklá výživa z kuřecího masa by měla být "oplodněna" různými přídavnými krmivy: vaječná skořápka, čerstvá zelenina a křída;
 • v létě nebudou ptáci bránit chůzi, samotné kuřata najdou pro ně víc vitamínů a minerálů;
 • Abyste se vyhnuli parazitům u ptáků, je třeba dát krabici do slepičího domu se směsí popela a písku;
 • musíte si uvědomit, že pro vysoký výkon by měl coop vést aktivní a silný kohout.

Zisk na vejcích, nepochybně nejvýnosnější domácí podnikání. Se správnou péčí o ptáky a správným přístupem ke složitosti prodeje vaječných výrobků můžete snadno vrátit investované prostředky a uspět v rozvoji ziskové farmy.

Ekologický přírodní produkt nikdy neztratí popularitu.

Nezapomeňte, že vejce nejsou jen kuřaty, a je docela možné, že před námi bude velká expanze: další farma s ptáky - křepelky.

Jak uspořádat podnikání na kuřecích vejcích?

V tomto materiálu:

Obchod s kuřecím masem není tak účinný jako prodej kuřecího masa, ale je dobré, pokud se domníváte, že péče o kuře není nutná. Nezajímáme prodej kuřecího masa, věnujte pozornost pouze produkci vajec.

Vypočtěte finanční část

Než začnete organizovat výrobu, zvážíte, jak zisková je vajíčka. Výpočet bude obsahovat 100 kuřat, které budou mít vejce - 6 kusů za týden každý. To je průměr pro jednoho ptáka.

Po koupi kuřat by měly projít 4 měsíce, dokud se pták nedostane na začátek svých ponožek. Od tohoto okamžiku začíná výrobní cyklus, který trvá 400 dní (57 týdnů), po němž by měl být pták odmítnut pro maso - již nebude přinášet vejce.

Výsledkem je, že 100 kuřat po dobu 520 dnů dá 57 × 6 × 100 = 34,2 tisíc vajec. V průměru ceny v Rusku za jednu tucet vajec se pohybují od 55 do 120 rublů. Jedná se o prodejní cenu vajec, ale na prodej je třeba řídit nejnižším ukazatelem - od 55 rublů.

Ukazuje se, že za 520 dní (74 týdnů) 100 kuřat dá vajíčka ve výši 187 tisíc rublů, což je v průměru 10 tisíc rublů každý. za měsíc. To není moc, ale když znáte tato čísla a určíte požadovaný příjem z prodeje vajec, můžete upravit počet kuřat na kuřecí farmě. Například, pokud existuje touha získat příjem z prodeje vajec na 50 nebo 100 tisíc rublů, budete muset držet 500-1000 slepic.

Co jiného je třeba vzít v úvahu? Za prvé, někteří ptáci budou vyřazeni. Tento ukazatel kolísá na úrovni 5-7%. Zadruhé, velké množství kuřat bude vyžadovat nábor pracovníků. A to jsou dodatečné náklady na mzdy. Zatřetí je nutné organizovat včasné prodeje produktů, zejména pro velké objemy.

Například, pokud je pouze 100 ptáků, pak je 600 vajec týdně, nebo 20 táců, které je provedou za 7 dní, je snadné. A jestli je 1000 z nich, které přinášejí 6 tisíc vajec za týden - to jsou 200 zásobníků - pak bude implementace vyžadovat vážný přístup.

Kde začít?

Musíte začít s uspořádáním farmy. Může být vyrobena z jednoduchých a lehkých materiálů nebo vybudovat základní pokoj. V prvním případě se musí farmy ohřát tak, aby během studeného nebo mrazu teplota v místnosti neklesla pod -15 ° C. Navzdory skutečnosti, že kuřata prudce rostou při teplotě -20 až +25 ° C, zkuste vytvořit podmínky, aby teplota v zimě nebyla tak nízká a udržovala se co nejvyšší. To zajistí normální ponožky pro ptáky.

Ujistěte se, že místnost je dobře větrána. Pokud není možné umístit speciální zařízení, vytvořte okno, na kterém umístíte kovovou mřížku. Všimněte si, že ptáci a vejce jsou kořistí pro hlodavce. Budou muset chránit prostory před nimi, ujistěte se, že v nich nejsou škůdci.

Rozdělte místnost na části, v jedné z nich budou pěstovat kuřata a v druhé - během období ponožek budou kuřata. Pro první nepotřebujete dostatek místa. Kuřata ve výši 300 kusů jsou umístěna na ploše 10-15 m². Ale druhá pro takovou částku bude potřebovat pokoj o rozloze 40 m². Ukázalo se, že pro kuřecí farmu pro 500-600 kuřat bude vyžadovat pokoj 60-80 m². Tato konstrukce má rozměry 8 × 8 m. Vybavení obou místností s podavači a pijáky.

Takový kuřecí kopeček ještě není hotový, dokud se nezavede kůň ve formě tyče, která je zavěšena ve vzdálenosti 1 m od podlahy nebo země. Postavte hnízda, kde ptáci přenášejí vajíčka. Jsou vyráběny stejným způsobem jako obyčejné police, pokryté podlahou ze slámy nebo sena. Vytvořte několik hnízd tak, aby nebylo možné položit vejce současně. Seno, piliny nebo sláma by měly být na podlaze.

Koupit zdroje před nákupem kuřat. Tento druh drůbeže není příliš náladový, spotřebovává téměř jakýkoli rostlinný nebo obilný odpad. V teplé sezóně, kuřata nacházejí jídlo samy o sobě, ale pro dosažení dobré produkce vajec musí být krmeny doplňky vitamínů.

Jakmile jsou prostory a krmiva připraveny, zakoupit kuřata. Mějte na paměti, že pro 10-15 slepic je zapotřebí pouze jeden kohout, pokud chcete chovat kuřata. Přítomnost nebo nepřítomnost kořenů na farmě nemá vliv na průměrnou produkci vajec. Vyberte si plemena, která jsou speciálně určena k přepravě vajec.

Vlastnosti výrobního procesu

Chcete-li kuřata lépe spěchat, musíte jim poskytnout vhodné podmínky, a to:

 • dobře větrání místnosti;
 • vytvořit prostor pro ně;
 • dodržujte režim krmení.

Větrání je možné buď pomocí speciálních ventilátorů, nebo díky prostornosti místnosti a přirozenému větrání. Nezanedbávejte tuto podmínku. Faktem je, že trus ptáků, rozkládá, uvolňuje plyny. U ptáků dochází ve srovnání s jinými zvířaty k výměně plynu s vysokou intenzitou.

Jakmile vzroste obsah oxidu uhličitého v místnosti, sníží chuť k jídlu kuřata, stává se pomalým a slabým, produktivita se snižuje a produkce vajec klesá.

Abyste tomu zabránili, měřte koncentraci oxidu uhličitého v kuřecím kelímku tak, aby nepřekročil 0,25%. Koncentrace sirovodíku by neměla překročit 5 mg / m3 a údaje pro čpavek by neměly přesáhnout 15 mg / m3. Nedovolte v místnosti příliš prachu. Jeho indikátor by neměl přesáhnout 5-6 mg / m³.

Snažte se slepice umístit na 4 osoby na 1 m². To může vyžadovat velkou místnost pro kuřata pro 300-500 ptáků: 300-500 / 4 = 75-125 m². Ale pokud umístíte ptáky do speciálních klecí, uspořádejte buňky na různých úrovních, pak se tato oblast může snížit 2-3krát. Takový přístup umožňuje udržovat ptáky v hygienických podmínkách. Ale v takovém případě musíte věnovat větší pozornost větrání místnosti.

Zvláštní strava neznamená, že krmivo by mělo být vždy v krmivech. Pokud je to možné, přeháněním péčí o ptáky, budou neustále jíst, což povede k obezitě. Nadváha kuřata bude hníst ještě horší, dává 2-4 vajíčka týdně, což snižuje ziskovost podniku o 2-3 krát. Usadíte podavače tak, aby mezi nimi byly alespoň 10 cm.

Výroba vajec vyžaduje jedno hnízdo pro 5 ptáků. Zvažte, že 9 z 10 kuřat vezme vajíčka před polednem. Uspořádejte kolekci, která se hodí tentokrát. Sběr vajec však bude muset být proveden 4krát denně.

Zatímco kuřata rostou v prvním týdnu, musí být krmena prostem a napojena mlékem, který by měl být zahřátý. Již ve věku 1-2 týdnů dostanou zelené, většinou kopřivy. Za normální je považováno, kdy kuře ve věku 1 měsíce váží 200 g.

Pokud se kuřata mohou nacházet v chladné místnosti, pak tyto podmínky nebudou pro kuřata fungovat. Měly by růst při teplotě 17-20 ° C. Proto je-li mladý růst umístěn dokonce i v klecích, ale ve stejné místnosti s dospělými, celková teplota v slepičích byte neměla být nižší než stanovená úroveň pro kuřata.

Ujistěte se, že v podlaze nejsou praskliny a není možné vytvářet otvory, kterými se do místnosti dostanou krysy, kočky, lišky, fretky. Kuřata pro ně jsou kořistí. Nejlepší je, aby taková kuřecí farma vytvořila základní budovu a aby si slepice uchovala v buněčných bateriích.

Jak nejlépe prodávat produkty?

Po organizované produkci si přemýšlejte o prodeji produktů. To by mělo být znepokojeno ve fázi vývoje obchodního plánu. Je možné dodat vejce do bazarů, obchodů, cukráren a stravovacích zařízení. Všichni potřebují tento výrobek, v každém případě ho kupují, takže je můžete kontaktovat v nabídce.

Můžete si pronajmout kiosk na trhu, najmout si prodávajícího a prodávat produkty za tržní cenu. To zvýší příjmy z podniku, zvýší ziskovost kuřecí farmy. Pokud je dům s farmou ve městě nebo po dálnici s dobrým provozem, můžete uspořádat prodej v blízkosti domu, vybavit místo a vytvořit přenosný banner s obrazem kuře, vajec a ceny.

Moudré to nestojí. Projíždějící auta nebudou schopny pochopit, jaký dobrý produkt máte. Každý potřebuje vejce a vzhledem k tomu, že v blízkosti soukromého domu si můžete koupit domácí produkt, který je lepší než obchod, může být zajímavá pouze cena. A pokud se ukáže, že není jen vyšší než v obchodě, ale nižší, jsou zaručeny prodeje.

Kuřecí činnost - výroba a prodej vajec

Uspořádání vlastní farmy pro chov slepic směru vajec je docela ziskové podnikání. Podle některých údajů dosahuje ziskovost produkce vajec 50% nebo více. Poptávka po domácích vejcích byla a zůstává vysoká. Výroba vajec, stejně jako každá podnikatelská činnost v zemědělství, je však obtížná. A tak doporučení pro ty, kteří se rozhodnou otevřít svůj kuřecí obchod pro výrobu a prodej vajec.

Technologie rostoucích nosnic

Intenzivnější způsob chovu slepic je buněčný. Pomocí této metody se úroveň využití místnosti zvyšuje o 3-4krát. Hygienické podmínky jsou udržovány lépe, což umožňuje čistší vejce. Zjednodušená péče a kontrola ptáků není potřeba hlubinných vrhů. Vyžadují se menší náklady na krmivo na jednotku hmotnosti. Pták dostane méně zranění než s vnějším obsahem. To vše vám umožňuje vytvořit mini kuřecí farmu v podmínkách jakékoliv domácnosti.

Tato metoda má své nevýhody: kvůli omezení schopnosti pohybu se snižuje doba produktivního používání ptáků, jeho odolnost vůči namáhání a vlivům prostředí.

Vlastnosti místnosti pro nosnice

S buněčným obsahem nosnic 500 slepic by velikost místnosti měla být nejméně 20 m2. Hlavní podmínka - místnost by měla být dobře větrána. Kuřata potřebují až 11 kubíček za hodinu čerstvého vzduchu. K těmto účelům si můžete zakoupit průmyslový ventilátor. Hustota výsadby kuřat, zatímco toto by nemělo být větší než 4 cíle / m2. Dobré osvětlení a sluneční světlo nejsou předpokladem vysoké produkce vajec.

Další důležitá podmínka - teplo v místnosti. Kuřata přestanou hníst normálně, když teplota klesne pod 12 oz. Proto je-li farma umístěna v mírné zóně, je třeba v zimním období zahřát pokoj.

Náklady na materiál pro malou místnost nepřesáhne 30 tisíc rublů.

Jaké vybavení si vyberete pro kuřecí farmu

Pro stavbu buněk a izolaci prostor bude vyžadovat: lepenku, urny, profil, dřevotřísku, pletivo, trubky, pozinkované, ohyby, rošty, dveře, zátky a desky.

Jaké plemeno si vybrat

Při výběru chovu kuřat by měla věnovat pozornost jejich produkci vajec a jednoduchosti. Jedná se o plemena nosnic jako: Lohman-Brown, Shever, Leghorn bílá a High Line. Produkce vajec těchto plemen může dosáhnout 95%, v průměru je úroveň 85-90%.

Doporučuje se nakupovat kuřata na drůbežích farmách, v takovém případě se sníží pravděpodobnost "kočky ve vaku". Kromě toho spolu se zakoupenými kuřaty obdržíte osvědčení o očkování ptáků.

Krmení, napájení, čištění

Hlavní krmení kuřat zahrnuje: krmiva, seno a slámu, obilný odpad, vařené brambory, stejně jako křída, štěrk a uhlí (vitamíny a vápník). Celý sortiment krmiv je zakoupen od místních zemědělských výrobců. Náklady na krmiva pro slepici jsou v průměru 25 rublů měsíčně (s produkcí vejce 20 vajec měsíčně).

Nezapomeňte na dodávky kuřat čistou vodou. V létě se zvyšuje intenzita pití ptáků. Voda v buňkách by se měla častěji měnit, aby zůstala chladná. Studená voda umožňuje kuřatům snížit tělesnou teplotu.

Aby se snížila vůně v domě, je třeba každodenní čištění buněk provádět. Výhodou buněčného obsahu je tento proces mnohem pohodlnější než metoda podlahy.

Jaké dokumenty jsou potřebné pro prodej výrobků

Než půjdete na trh, musíte navštívit laboratoř místního větru. kontrolujte a získáte dokument, který potvrzuje kvalitu produktu.

Prodej produktů

Žádná výroba nemůže být zisková bez zavedení prodeje produktů. Podle zkušených podnikatelů je poptávka po domácích vejcích vždy vysoká. Opuštění trhu bez prodeje 200-300 stovek vajec selhalo. Hlavními odběrateli jsou pravidelní zákazníci, kteří raději kupují domácí vejce, než dovezené z drůbeží farmy.

Soutěž od hlavních hráčů by se neměla bát. Většina z nich dodává své výrobky do supermarketů a není přítomna na trhu.

Při plánování prodeje produktů je třeba mít na paměti, že v létě poptávka a cena vajíčka klesá.

Kolik můžete vydělat při výrobě a prodeji vajec

Když mluvíme o ziskovosti podnikání, pak váš zisk závisí na tom, v jakém regionu pracujete, na sezóně a na převládající úrovni cen vejce. Představte si to. Při průměrné prodejní ceně 4 rublů na jednotku bude příjem z prodeje 20 vaječných kazet (600 ks) 2400 rublů denně. S 20 dny obchodování, bude příjmy asi 50 tisíc rublů. Z této částky by měly být odečteny náklady na krmení a údržbu 500 cílů. ptactvo (10 t. rub.), přeprava vajec (5 t. rub.) a další provozní náklady (5 t. rub.). Nakonec bude zisk asi 30 tisíc rublů za měsíc.

Jaký daňový systém si vyberete pro kuřecí farmu?

O registraci podnikání. U malých objemů výroby není nutné zaregistrovat aktivity. Prodej produktů z osobního podpůrného zemědělství nevyžaduje postup registrace. Nicméně, pokud plánujete dodávat své výrobky do maloobchodních prodejen, a určitě to chcete dělat, když se objemy výroby zvýší, nemůžete bez registrace KFH (IP).

Podrobný obchodní plán: jak začít podnikat s kuřecím masem

Velkým plusem obchodování s kuřecími produkty je, že můžete otevřít svou miniprodukci jak ve městě, tak na venkově. Kromě toho bude vajíčko vždy požadováno bez ohledu na sezónu a krize. Jedním z nevýhod je vysoká konkurence. Proto je nejlepší začít s analýzou trhu a pak najít místo pro kuřecí farmu. Dalším krokem je registrace firmy a shromažďování potřebných dokumentů. V budoucnu bude nutné provést:

 • výstavba budov nebo jejich rekonstrukce pro uložení buněk;
 • nákup vybavení a krmiv pro drůbež;
 • hledání kupujících;
 • otevření drůbežárny;
 • reklamní kampaň.

Kolik peněz je zapotřebí k zahájení podnikání s kuřecím masem

Chcete-li organizovat podnikání, musíte vybavit drůbež, koupit kuřata a pěstovat je až 18 týdnů. Za start bude stačit 100 gólů. Jejich cena je 5000 rublů. Krmivo bude trvat 3000-3500 rublů měsíčně. Spolu s uspořádáním domu nebude počáteční investice překročit 27 000 rublů.

Jaký kód OKVED zadáte při registraci obchodování s kuřecím masem

Při registraci firmy je nutné uvést následující kódy OKVED:

 • kód OKVED 01.47.2 - "Výroba vajec na drůbežích farmách";
 • kód OKVED 52.27 - "Malé kuřecí vejce".

Obchodování s vejci doma

Obchodujeme s domácími vejci u nosnic.

V tomto článku budu sdílet své zkušenosti s tím, jak uspořádat podnikání na vejcích doma a vydělat peníze na prodej domácích kuřecích vajec.

Jak je známo u domácích vajec, cena a poptávka jsou mnohem vyšší než u vajec z drůbežárny, protože celá věc je o přirozenosti domácích produktů.

Nejprve zjistíme, jaký je rozdíl mezi vajíčkem pod domácí vrstvou a vejcem získaným v podmínkách chovu drůbeže.

Výhody kladení vajec:

 • Chuť - domácí vejce mají přirozenou chuť.
 • Přínos - přítomnost pouze přírodních látek prospěšných lidskému tělu.
 • Vzhled - domácí žloutka má jasně oranžovou barvu (v závislosti na krmení, v zimě bude žloutek mírně lehčí), žloutek vejce z drůbeže je vždy bledý.
 • Cena je domácí vejce jeden a půl až dvakrát vyšší než vejce drůbeže.

Jak můžete vidět, výhody jsou podstatné, teď se zamyslíme nad tím, jak uspořádat vaše domácí podnikání na vejcích a vydělat nosnicím.

Jak uspořádat podnikání na vejcích doma.

Existují dva způsoby slepic:

 • Obsah v buňkách.
 • Obsah podnikání.

Za prvé, nejprve chci, abyste pochopil jeden okamžik, aby si domácí kuřata získali, musí být kuřata udržována ve volné tekutině a ne v klecích.

Pokud jsou kuřata vysazena v klecích, jako jsou na drůbeží farmě a krmena běžným krmivem, nebudou tak spěchat, aby stimulovali vaření vajec na drůbežích farmách, aby se naplnily speciálními přísadami, které vyčerpávají všechny šťávy po dobu jednoho roku a poté jsou kuřata okamžitě povolena k porážce.

Proto je lepší okamžitě zlikvidovat tuto volbu s buňkami, pouze volný obsah se používá k získání domácího vejce.

Pokoj a procházka pro domácí farmu.

Takže budete potřebovat pokoj pod slepicemi a dobrou klec v otevřeném prostoru, pokud máte v úmyslu udržet více než sto kuřat, je optimální dělat několik voliér, aby rozdělili stádo a vyhýbali se kočkám.

Je důležité. Kuřecí kočka by měla být vždy v zimě izolována instalovaným vytápěním a osvětlením, doporučuji číst článek o vytápění v kuřecím kelímku.

Nákup krmiv pro vrstvy.

Hlavní položka výdajů je krmivo, existují dvě možnosti:

 • Zakoupený zdroj.
 • Domácí krmivo.

Samozřejmě, že je výhodnější udělat krmivo pro kuřata s vlastními rukama, než koupit ready-made, úspora bude 30 - 50%, pro to budete potřebovat drtič obilí, váhy, recepty a přísady pro krmiva.

Hlavní složky krmiva pro kuřata a nosnice, které je třeba zakoupit:

 • Kukuřice
 • Pšenice
 • Slunečnicová moučka.
 • Minerální a vitamínové doplňky.

Doporučuji si přečíst recepty na krmení pro nosnice a můžete nezávisle krmit krmení kuřat.

Nákup kuřat.

Budete muset koupit kuřata vaječného plemene (Leggorn, Ruský bílý, Hisex), je vhodné vybrat plemeno, které nese bílé, ale hnědé vejce.

Hnědá barva vajec je zakoupena lépe než bílá, takže je vhodné vybrat si plemeno, které nese hnědé vejce, například Hisex, Hein Line.

Lepší je koupit kuřata na jaře, během letního období můžete vyrůst dobré množství kuřat, a v zimě slepice začnou snášet vajíčka.

Můžete si koupit kuřata v líhně nebo drůbežích farmách, na trzích je lepší koupit, protože nikdo nezaručuje, že si koupíte dobré plemeno vajec.

Obchodování s domácími vejci, chov kuřat ve vejci jako podnikání.

V domácnosti po dobu 5-6 měsíců nosnice začnou snášet vejce, za rok budou slepice ulovit 250-300 vajec, ve druhém roce bude produkce vajec klesat na 200, ve třetím roce je ještě menší, takže není výhodné mít nosnice povoleno maso.

Nyní přicházíme k hlavní otázce - jak a pro koho prodávají domácí vejce?

Rostoucí nosnice jsou základem podnikání, takže podnikání na vejcích přináší zisk. Chcete-li to provést, musíte předem nalézt distribuční kanály pro vaše produkty.

Darování vajec ve velkém objemu není výhodné, musíte hledat příležitost pro maloobchodní prodej.

Nejvýhodnější je prodávat vejce v maloobchodě na trhu, za to musíte zaplatit za místo na trhu a získat povolení od sanitární stanice.

Při obchodování na trhu budete mít pravidelné zákazníky, kteří již předem objednávají domácí vajíčka a prodej bude postupně růst.

V každém případě musíte nejprve pečlivě vypočítat vše, náklady na nákup kuřat, krmiva, náklady na topení kuřecího dortu v zimě, náklady na vejce na trzích.

Náklady na vejce se tradičně zvyšují od října do února, na jaře a v létě klesá cena vajec.

Výhodný podnik: výroba vajec

Kuřecí vejce patří mezi nejvyhledávanější a nepostradatelné potraviny. Jsou hlavním zdrojem bílkovin, obsahují velké množství cenných stopových prvků a živin. Používají se k přípravě velkého množství tradičních pokrmů, které jsou nezbytné pro stravu a sportovní výživu. Produkci slepičích vajec lze organizovat i na malé drůbeží farmě na venkově nebo na osobním dceřiném podniku na předměstí. Nebudou mít problémy s jejich implementací, protože poptávka po kvalitním výrobku je trvale vysoká (i přes neustále rostoucí ceny). K otevření takovéto činnosti však bude zapotřebí určitá počáteční investice. Doba návratnosti je poměrně krátká (ze šesti měsíců). Ziskovost výroby se při řádné organizaci odhaduje na 80-100%.

Vejce plemena kuřat

Nosnice jsou jedním z nejběžnějších typů kuřat v drůbežářském průmyslu. Jak vyplývá z názvu, ptáci těchto plemen se chovají, aby produkovali dobré vejce. Vaječka se liší od ostatních plemen tím, že jejich zástupci mají méně rozvinutý instinkt pro plodnost a nedávají vajíčka pro účely další inkubace. Taková kuřata mají dobrou produkci vajec. V průměru jedno kuře ročně může produkovat asi tři stovky vajec.

Křížky se používají jako nosnice, u kterých je produkce vajec o 10-15% vyšší než u čistokrevných kuřat. Jediná nevýhoda: tato vlastnost se ztrácí při chovu potomků. Proto při chovu kříže, musíte vzít v úvahu skutečnost, že pokaždé, když budete muset koupit nové kuřata. Je také třeba poznamenat, že ve velikosti a hmotnosti jsou na prvním místě vajíčka hnědých kříženců, ale současně je výroba vajec hnědých kříží stále nižší než bělochy.

Franchise a dodavatelé

V současné době existuje několik nejoblíbenějších typů nosnic. Patří mezi ně například Belaja Russkaya, Leggorn, Brama, Kuchinský jubileum, Hisex Brown atd. Existují také druhy chovu masa: Wyandot, Mrox, Rhode Island, Moskva, Australorp, Poltava jíl atd. Skály jsou v naší zemi velmi populární. Bílá leggorie. Kuřata tohoto plemene nejí maso, takže získávají malou hmotnost - až dva kilogramy. Kohouty chovu Leghorn jsou také malé. Jejich hmotnost zřídka přesahuje dva a půl kilogramu. Nicméně, leggorny mají vysoký výkon. Ve věku 17-18 týdnů se kuřata stanou sexuálně zralými, během nichž je slepice schopna nosit v průměru 220-300 vajec za rok. Hmotnost vajíčka je 55-58 g, což je o něco nižší než u rozbitého hnědého plemene. Největší produkce vajec je zaznamenána v prvním roce nástupu vkládání vajec, pak je vyčerpána leggorn a počet vajíček se výrazně snižuje. Barva pláště je bílá.

Je často možné se setkat v zemědělství a takový pták jako leopard. Ale to už vyžaduje určité množství péče, neboť za špatných podmínek se pokládání vajec výrazně snižuje. Na druhé straně do 52. týdne začnou kuřata přepravovat asi 300 vajec za rok.

Cross tetra SL je jedním z nejvýkonnějších plemen kuřat. Již od 17. týdne vykazují tato kuřata 90% produkce vajec. Přibližně 300-310 vajec za rok. Tyto kuřata produkují vejce, která mají hnědou skořápkovou barvu.

Plemeno kuřat, Izraun, se objevilo prostřednictvím práce chovatelů z Francie. Dnes jsou velmi běžné, protože se mohou rychle přizpůsobit různým podmínkám zadržení a různým klimatickým podmínkám. Od 21. týdne se kuřata začnou klouzat a během prvních týdnů vykazují pouze 50% produkce vajec. Ale o trochu později, průměrná vrstva začne produkovat asi 320 vajec za rok.

Lohman Brown je jedním z nejlepších plemen nosnic. Dosažení puberty u kuřat tohoto plemene se objevuje ve věku 135 dní. Z tohoto období začíná nárůst počtu pokládaných vajec. Takže po dvou týdnech produkce vajec dosahuje 50% a o měsíc později je to 90% nebo více. V průměru během puberty (asi 52 týdnů) hladina Layman Brown produkuje přibližně 300-310 vajec hnědé barvy. Hmotnost vajec může dosáhnout poměrně vysokých dávek - 62-64 g.

Plemeno Kuchinsky Jubileum bylo chováno v Kuchinsky goslemptitsezavod. Zástupci tohoto plemene se vyznačují schopností přepravovat více než 180 vajec ročně. Za dobrých podmínek se toto číslo může zvýšit na 250 kusů za rok. Hmotnost vajec se pohybuje mezi 58-61 g, barva pláště je světle hnědá. Období produkce vajec u nosnic začíná ve věku přibližně pěti měsíců.

Jeden z nejlepších křížek domácího směru vaječných plemen je zvažován

Hisex Brown. Průměrné období ukládání vajíček u tohoto plemene je největší. Je mu 80 týdnů a počet vydaných vajec dosahuje 360 ​​kusů za rok. Také tyto vrstvy se vyznačují vysokou hmotností vajec (70 g). Proto je tento konkrétní kříž upřednostňován mnoha milovníky drůbeže a velkých továren.

Proces produkce vajec

Při organizaci výroby kuřecích vajec, a to i na malém kuřecím hospodářství, je třeba usilovat o splnění dvou podmínek: zajistit maximální produktivitu ptáků a jednotnou dodávku produktů po celý rok. To lze dosáhnout za těchto podmínek: používání moderních vysoce produktivních ptáků v terénu; drůbež v drůbežích bez oken, aby vyhověla mikroklimatu; celoroční výroba vajec; početná posádka stáda; práce na uzavřeném nebo otevřeném výrobním cyklu; využívání nových technologií šetřících zdroje. Tato pravidla jsou standardní a jsou vhodná pro práci nejen na velkých drůbežích farmách, ale také na malých dceřinných farmách.

Produktivita ptáků je ovlivněna několika hlavními faktory. Mezi ně patří světelný faktor, teplota okolí, vlhkost vzduchu a jeho čistota. Jak víte, světlo má významný dopad na tělo ptáka. Vývoj pohlavních žláz a jejich aktivity závisí na stupni a povaze osvětlení. Teplota vzduchu v místnosti, kde je obsažen pták, ovlivňuje výměnu tepla a plynu, metabolismus a intenzitu redoxních procesů v jeho těle. Optimální teplota pro udržení dospělého kurzu je 16-18 stupňů Celsia. Vysoká vlhkost vzduchu může vést ke snížení stravitelnosti živin v krmivech ak poklesu obsahu hemoglobinu v krvi. Pokud je teplota vzduchu v místnosti nižší než doporučená a vlhkost vzduchu je příliš vysoká, může to vést k nachlazení. Optimální vlhkost v místnosti, kde jsou chovány kuřata, je 60-70%.

Velkou důležitostí není jen teplota a vlhkost vzduchu, ale také obsah škodlivých plynů v něm (například oxid uhličitý, amoniak, sirovodík). Tyto plyny se uvolňují během rozkladu vrhů a vrhů v slepičích domech. Ptáci mají vyšší intenzitu výměny plynu než zvířata. Zvýšený obsah oxidu uhličitého ve vzduchu vede ke snížení chuti kuřat, ke všeobecné slabosti a letargii a v důsledku toho ke snížení produktivity. Maximální přípustná koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu je 0,25%, čpavek - 15 mg / m3, sirovodík - 5 mg / m3. Stupeň prachu v domě také záleží. Stoupá v případě, že je pták obsažen na vrhu. Prach může být buď organický (mouka, prach z dřeva, vláken, vlna apod.) Nebo anorganický (kov, minerální). Přípustný obsah prachu ve vzduchu v místnosti, kde jsou kurzy obsaženy, je 5-6 mg / m 3.

Franchise a dodavatelé

V létě musí být dům vybaven dobrými ventilátory (objem 7000 m3 / hod), protože ptáci, kteří jsou v domě, potřebují čerstvý vzduch 11 metrů krychlových. metrů / hodinu

Konečně, produktivní kvalita kuřat je ovlivněna hustotou ptáků. Čím více ptáků je v místnosti, tím častěji se zhorší a tím bude jejich životaschopnost nižší.

Slepice se chovají v typických chovných stájích bez oken. Ptáci se nacházejí v buněčných bateriích různých provedení. Mezi drůbežáři patří nejpopulárnější zařízení s bateriemi KBN-1, KBN-F-4, BKN-3, BKN-3A, K-P-12. Pro usnadnění péče o ptáky se používají výdejní stojany (nejlepší možností je zásobník s podavači šneků) a napáječky na bradavky. Stupeň osvětlení v oblasti podavačů by měl být 10-15 luxů. Odborníci také doporučují instalovat lékárníky do buněčných baterií, které se používají k podávání ptáků vakcínami, veterinárními léky a vitamíny. Buněčné baterie jsou také vybaveny vaječnými válci a přechodovými úseky z pásky sběrače vajec do stolu na skladování vajec. Nejvíce náročné na údržbu kuřecího svazku je odstranit podestýlku. Plná automatizace tohoto procesu je poměrně drahá, takže je sotva možné zvládnout bez manuální práce.

Hustota vysazování kuřat v klecích závisí na plemeni. Takže jedna leggorn by měla mít alespoň 400 metrů čtverečních. cm, zástupce plemene ostrova rhode - nejméně 500 metrů čtverečních. viz

Průmyslové stádo je doplněno o zdravou a přibližně stejnou mladou tělesnou hmotnost. Navíc odborníci doporučují, aby dům vyplnil s kuřaty stejného věku a co nejdříve (až pět dní). Nemůžete udržet ve stejném pokoji ptáky různých věkových kategorií.

Chov kuřat a pěstování kuřat

Pro pěstování kuřat pro výrobu kuřecích vajec si vyberte zástupce s nejvyšší produkcí vajec, dobře krmených a zdravých. Opakujeme, že čistá plemena kuřat jsou vhodná pro chov, ale ne kříže, ačkoliv jsou vyšší produktivnější. Kuřata rodičovského hejna jsou držena v klecích nebo na podlaze. V prvním případě se používají sady buněčných zařízení: KBR-2, К-П-9, К-П-15, К-П-1-1. Doporučuje se vybavit klouby a krmítka pro krmení kohoutů, stejně jako hnízda pro kuřata. Krmítka krmení potřebu kohoutů získat dostatek živin: vzhledem k tomu, že muži jsou vhodné pro kuřecí podavače později, když jsou omezené krmení nemají dostatek krmení.

Franchise a dodavatelé

Při údržbě podlahy bude zařízení pro drůbežářský dům vyžadovat napájecí potrubí, zavlažovací systémy, břidlice, hnízda, linky pro sběr vajec, systémy, které udržují mikroklima v domě. Hustota výsadby ptáků na takovém obsahu by neměla přesáhnout 4-5 kusů na metr čtvereční. metru podlahové plochy. Vzdálenost mezi podavači je minimálně 10 cm a mezi pijáky - 3 cm na hlavu. Na druhou stranu hnízda má na hnízdo pět kuřat.

Je nutné vybrat správné vejce pro inkubaci. Měli by být asi 60 gramů. Vezměte v úvahu skutečnost, že téměř 90% kuřat nese vejce před 12 hodinou odpoledne, takže je nejlepší je sbírat je ráno, ale ne méně než čtyřikrát denně. Vejce pro inkubaci jsou vybírány vnějšími znaky, které vylučují nepravidelně tvarované vzorky s vadami skořápky as hmotností menší než je průměr tohoto plemene. Čerstvost vajec může být určena vzhledu pláště: čerstvé vejce má matný povrch. Inkubátory se používají pro pěstování mláďat do dvou týdnů. Vysoce kvalitní inkubátory poskytují výkon až do 85% uložených vajec.

Kuřata jsou krmena prosotem a místo vody dodávají zahřáté mléko. O týden později se ve své stravě objevují zelené (především kopřivka). V měsíci kuřete by mělo vážit 200 gramů a muži - 250 g

Chcete-li pěstovat kuřata, je nutné poskytnout všechny nezbytné podmínky pro jejich bydlení. Místnost, kde jsou mladí zvířata držena, musí být suchá, teplá a čistá. Je nesmírně důležité vyloučit pravděpodobnost průvanu. Teplota by měla být stabilní na 18-20 °. Podlaha v domě, který obsahuje kuřecí maso, aby těsný, bez mezer a děr, kterými družstvo mohlo proniknout kočky, krysy a fretky.

Franchise a dodavatelé

Různé drůbežářské farmy používají různé systémy pro získávání mladých populací. Existují tři hlavní systémy tohoto druhu - na vrh, na síťové podlahy nebo v buněčných bateriích. V naší zemi jsou kuřata často držena v buněčných bateriích, což umožňuje ušetřit spoustu místa umístěním velkého množství ptáků na malé ploše bez ohrožení jejich produktivity a zdraví. Pro chov mláďat starého dne ve věku 120 dnů se používá buněčné zařízení KBU-3, K-P-8 a BKM-3.

V místnosti, kde se chovají kuřata, se používá konstantní nebo přerušované osvětlení. V prvním případě se světlo nevypíná ani v noci a ve druhém případě se světla střídají s obdobím tmy, které simulují denní světlo. Pokud se používá buněčná baterie k udržování ptáků, které se skládají z několika vrstev, a pak vytvořit jednotné osvětlení, odborníci doporučují instalovat difuzní stropní svítidla na svítidla. Svítidla současně mají stejnou vzdálenost od sebe. Žárovky žárovky musí mít stejnou sílu, což také umožňuje dosažení jednotné úrovně osvětlení.

Růst a vývoj mladých populací musí být neustále sledován. Ale protože všichni mláďata váží poglovno není možné, že identifikovala řadu kontrolních buněk (obvykle na začátku uprostřed a na konci článku akumulátoru na každé úrovni). Kuřata jejich kontrolních buněk by měla být zvážena nejméně jednou týdně. Podle údajů o vážení je možné určit jednotnost stáda, tj. Počet jedinců, vyjádřených v procentech, které mají živou hmotnost nad nebo pod průměrem v rozmezí 10% hmotnosti celého váženého ptáka.

Chovatel drůbeže také musí mít na paměti, že u kuřat není kanibalismus neobvyklý, když se ptáci navzájem kýlí. To negativně ovlivňuje produkci a hospodářskou výkonnost drůbežářského průmyslu. Aby se zabránilo kanibalismu, doporučuje se ořezávat zobáky mladých ptáků (tzv. Debicking).

Pěstování opravářských kohoutků má své vlastní charakteristiky. Mladé zvíře se v tomto případě volí podle pohlaví, pro vývoj sekundárních sexuálních charakteristik a exteriéru. Za tímto účelem je zaveden postupný systém hodnocení a výběru kohoutek. Poprvé jsou mladé zvíře posuzovány a vybírány, když jsou kuřata rozdělena podlahou v líhni. Druhýkrát se výběr provádí, když mladý růst dosáhne věku 3-4 týdnů a sedí na úrovních buněčné baterie. Další fáze kontroly a výběru trvá 9-10 týdnů, a poslední - 16-17 týdnů před obsazení rodičovského hejna. Při vyšetření mladých zvířat se věnuje pozornost exteriéru ptáka, barvě a velikosti náušnic a hřebenu, jakož i stavu druhého.

V některých farem se provádí ořezávání hřebenů kohoutek. Když je držen ve stísněných klecích, hřeben je často zraněn, což způsobuje stres ptáka a vede k uklidnění. Hřeben je ořezán v kohoutich po vyhodnocení a výběru sekundárních sexuálních charakteristik během asi 5-6 týdnů.

S přírodním pářením na deset kuřat by mělo padat na kohouti. S umělým oplodněním jednoho kohouta dost pro čtyřicet kuřat. V druhém případě jsou kohouty vybírány z vnějšího prostředí a vyhodnocovány kvalitou spermií.

Ptáci z rodičovského hejna jsou chováni v chovných zařízeních nebo u chovů drůbeže, kde nejen produkují vejce, ale také chovají nosnice. Práce s rodičovským stádem je poměrně komplikovaná, protože zahrnuje získávání vysoce kvalitních mladých zvířat k vytvoření průmyslového stáda. Inkubační vejce nebo jednodenní kuřata se nakupují v chovných zařízeních.

Existuje mnoho způsobů, jak intenzivně pěstovat kuřata. Patří sem nucený molit. Umožňuje vám zvýšit dobu používání rodičovského stáda a snížit náklady na získávání mladých zvířat. Umělé opojení se provádí po 52 týdnech první výrobní doby po dobu 50-55 dnů. Pro nucené opojení použijte stresové faktory ovlivňující ptáky. Patří sem například výrazná změna v krmení, napájení nebo světelných podmínkách. Ze stresu slepice padají peří. Vrhané ptáky jsou považovány za úplně nahradit opeření a obnovit normální velikost a barvu hřebenu. V druhém období produktivity se produkce vajec kuřat značně snižuje, ale jejich vejce jsou vhodnější pro inkubaci. Po umělém opékání zůstává vysoká produkce vajec ve druhém období produktivity po dobu dalších šesti měsíců.

Upozornění: kohouty nejsou vystaveny umělému opékání, protože jsou silnější než kuřata reagují na stres. Odborníci doporučují mladým lisovaným kohoutům kuřata, která padli.

Výroba kuřecích vajec jako podnik

Nejistá ekonomická situace v zemi znemožňuje stanovit více či méně přesné předpovědi pro jakýkoli podnik. Ceny se mění každý týden (a někdy i každý den). Proto předkládáme obecná data o organizaci dceřiné farmy. Při sestavování podnikatelského plánu mohou podnikatelé přidat aktuální ceny a vypočítat očekávané náklady a plánované zisky s maximální přesností.

Organizace drůbežárny se tedy uskutečňuje ve třech etapách: příprava drůbežářských domů, nákup kuřat (pro začátek bude postačovat sto kusů) a jejich pěstování do 18 týdnů, organizace produkce vajec z mladé drůbeže a masa z poražených ptáků. Pak bude možné organizovat výrobu mladé drůbeže, která bude vyžadovat vlastní inkubátory. Kapacita takové produkce je tedy 100/80 hlav. Chov drůbeže bude vyrábět následující produkty: kuřecí vejce, kuřecí maso a droby. Výrobní cyklus od nákupu kuřat před zahájením ponožek vajec je 4 měsíce (120 dní). Výrobní cyklus od počátku ponožek až do konce výroby vajec dosahuje 57 týdnů (400 dnů). V tomto případě jeden pták přináší průměrně šest vajec za týden. Výrobní cyklus masných výrobků z nákupu kuřat k porážce průmyslové drůbeže (z různých důvodů) je 5/17 měsíců (150/500 dnů). Produkce masa po 150 dnech je 1,25 kg a po 400 dnech - 1,65 kg na jednoho ptáka. Výkon drůbežího masa, s výjimkou drobů, je tedy 1,25 / 1,65 kg z jedné hlavy. Paušální sazba se pohybuje v rozmezí 5-7%, s výhradou všech podmínek zadržení.

Jeden rok produkce se očekává v roce, který trvá 120 dní. Roční výrobní plán pro kuřecí vejce činí asi 35 tisíc kusů (počet kusů je vynásoben cyklem v týdnech a počtem vajec získaných z jednoho kuřete týdně). Mějte na paměti, že průměrná produkce vajec je 85%. Produkce 100% vajec je nerealistická. V nejlepším případě to bude 90-95%. Rovněž je stanoven roční plán produkce drůbežího masa. Chcete-li zvýšit ziskovost vaší produkce, neměli byste spoléhat pouze na vejce. Ačkoli se mohou v první fázi stát hlavní produkcí vaší kuřecí farmy, později budete muset rozšířit sortiment (nejprve prodáním masa maso drůbeže).

Hotové výrobky se prodávají prostřednictvím velkoobchodních společností, jednotlivých maloobchodních prodejen a maloobchodních řetězců... Ale především byste měli věnovat pozornost trhům. Maloobchodní cena tucta vajec již dosahuje 70 rublů za tucet. Ve stejnou dobu se čerstvé vejce z farem prodávají na trzích za cenu asi 90 rublů za tucet. Chcete-li obchodovat na trhu, budete potřebovat k prodeji povolení od místního veterináře. Může být vystaven na místě přímého prodeje. Po zaplacení za služby speciální laboratoře vám bude doručen doklad o vhodnosti vajec k prodeji. S velkými výrobními objemy můžete přemýšlet o prodeji vajec prostřednictvím obchodů. K tomu musíte zaregistrovat registraci soukromého podnikání a získat všechny potřebné certifikáty a certifikáty vydané institucemi veterinárního dohledu.

Počáteční náklady zahrnují náklady na vybavení domu (nejlepší možnost, pokud vlastníte půdu pod kuřecí farmou), nakupujete klece, nakupujete mladé populace, žlaby, krmné žlaby atd. Potřebujete také hotové krmiva a vitamínové doplňky. V budoucnu můžete ušetřit až 35% na nákup krmiv, pokud je připravíte sami. Mnoho drůbežích farem také prodává vrh jako hnojivo. Jeho cena se pohybuje od 80 do 100 rublů za sáček. Může to být také další zdroj zisku.

Doba návratnosti pro takovou firmu činí přibližně 12 měsíců. Mějte na paměti, že v létě ceny vajec jsou výrazně sníženy. Začínají růst na podzim a vrchol prodeje klesá na období před novým rokem, stejně jako na Velikonoce.

Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Další

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na další tlačítko a postupujte podle dalších pokynů.

Top